Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tác dụng của sơ đồ tư duy

Tác dụng của sơ đồ tư duy

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thảo luận nhóm

- GV cần lưu ý những gì khi tổ

chức cho HS vẽ sơ đồ tư

duy ?

- Sơ đồ tư duy sử dụng phù

hợp cho môn học nào?

- Những khó khăn có thể gặp

phải khi sử dụng KT này?4. Một số lưu ý

4.1. Để có được các ý tưởng vẽ sơ

đồ tư duy theo nhóm, GV cần

hướng dẫn HS cách tìm ra ý

tưởng.Tìm ý tưởng để lập sơ đồ tư duy1. Để các ý tưởng

phát triển tự do6. Khi khơng có

thêm ý tưởng mới,

bắt đầu lập sơ đồ tư

duy2. Tơn trọng ý kiến của

người khác (ko phê phán)Tìm ý tưởng

như thế nào?5. Cử một thành viên

ghi lại tất cả các ý tưởng3. Kết hợp các ý tưởng4. Đặt câu hỏi để

phát triển các ý tưởng4.2. Khi lập sơ đồ tư duy cần lưu ý:

 Các nhánh chính cần được tô đậm,

các nhánh cấp 2, cấp 3,… mảnh

dần.

 Từ cụm từ/hình ảnh trung tâm toả

đi các nhánh nên sử dụng các màu

sắc khác nhau. Màu sắc của các

nhánh chính được duy trì tới các

nhánh phụ.• Mơn học nào cũng có thể sử dụng

được KT này, đặc biệt dùng để ôn

tập4. Thực hành :

Thiết kế hoạt động tổ chức

dạy học sinh lập sơ đồ tư

duy theo môn học

tại trường.VI. KĨ THUẬT

LẮNG NGHE & PHẢN HỒI

TÍCH CỰC66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tác dụng của sơ đồ tư duy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×