Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ tư duy là gì?

Sơ đồ tư duy là gì?

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Cách lập sơ đồ tư duy

2.1. Ở vị trí trung tâm sơ đồ là một hình ảnh

hay một cụm từ thể hiện một ý tưởng/nội

dung chính/chủ đề.

2.2. Từ ý tưởng/hình ảnh trung tâm sẽ được

phát triển bằng các nhánh chính nối với các

cụm từ/hình ảnh cấp 1.

2.3. Từ các cụm từ/hình ảnh cấp 1 lại được

phát triển thành các nhánh phụ dẫn đến các

cụm từ hay hình ảnh cấp 2. Cứ như thế sự

phân nhánh được tiếp tục...2. Cách lập sơ đồ tư duy (tiếp)

2.4. Mỗi từ/ảnh/ý nên đứng độc lập và được

nằm trên một nhánh.

2.5. Tạo ra một kiểu sơ đồ riêng cho mình (Kiểu

đường kẻ, màu sắc,…)

2.6. Nên dùng các đường kẻ cong thay vì các

đường thẳng vì các đường cong được tổ

chức rõ ràng sẽ thu hút được sự chú ý của

mắt hơn rất nhiều

2.7. Bố trí thơng tin đều quanh hình ảnh trung

tâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ tư duy là gì?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×