Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số lưu ý

Một số lưu ý

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Một số lưu ý

3.3. Có thể sử dụng sơ đồ

KWL để hướng dẫn học sinh

tiểu học thực hiện một dự án

đơn giảnMột dự án đơn giản: Sơ đồ KWL

Được Ogle xây dựng vào năm 1986

Học theo dự án là...

Tìm ra điều bạn muốn

biết về một chủ đề

Tìm ra điều bạn đã biết

về một chủ đề

Thực hiện nghiên cứu

và học tập

Ghi lại những điều bạn

học được4. Thực hành kĩ thuật

KWLV. KĨ THUẬT

SƠ ĐỒ TƯ DUYV. SƠ ĐỒ TƯ DUY

1.

2.

3.

4.

5.Sơ đồ tư duy là gì ?

Cách vẽ sơ đồ tư duy

Tác dụng của sơ đồ tư duy

Một số lưu ý

Thực hànhĐộng não:

Sơ đồ tư duy là gì ?1. Sơ đồ tư duy là gì?

• Sơ đồ tư duy là một cơng cụ tổ

chức tư duy. Đây là cách dễ

nhất để chuyển tải thơng tin

vào bộ não rồi đưa thơng tin ra

ngồi bộ não; là một phương

tiện ghi chép sáng tạo và rất

hiệu quả nhằm “sắp xếp” ý

nghĩ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số lưu ý

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×