Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ thuật KWL là gì?

Kỹ thuật KWL là gì?

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Cách tiến hành

• Bước 1. Phát phiếu học tập

“KWL”

(sau khi GV đã giới thiệu bài học &

mục tiêu cần đạt của bài học)Bước 2. Hướng dẫn HS điền các thơng tin vào

phiếu

Tên bài học /chủ đề :……………………………

Tên HS/nhóm: ……………………

K (Những

điều đã biết)W (Những điều

muốn biết)Lớp : ……

L (Những điều

đã học được

sau bài học)2. Cách tiến hành

(tiếp)

•Bước 3: HS điền các

thơng tin vào cột K và

W trên phiếu

•Bước 4: HS điền nốt

cột L sau khi học xong

bài3. Một số lưu ý

3.1. Nếu HS làm việc theo nhóm, cần

trao đổi thống nhất về những điều đã

biết trước khi điền vào cột K.

3.2. Có thể đưa ra các câu hỏi gợi ý,nếu

cần. Ví dụ:

 Tơi đã biết những kiến thức, kĩ năng

nào liên quan đến nội dung của bài

học ?

 Tôi cần biết những kiến thức, kĩ năng

nào ở bài học này?

 Sau khi học xong bài này, tôi đã học

được những kiến thức, kỹ năng nào ?

 …3. Một số lưu ý

3.3. Có thể sử dụng sơ đồ

KWL để hướng dẫn học sinh

tiểu học thực hiện một dự án

đơn giảnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ thuật KWL là gì?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×