Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng công tác Đoàn thanh niên xã Tân Tiến

Thực trạng công tác Đoàn thanh niên xã Tân Tiến

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơng tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đường lối, chủ trương

chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước: được thực hiện thông qua việc

học tập các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà

nước, các văn bản mới, các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, chủ động đấu

tranh với thói hư tật xấu, các tệ nạn xã hội, chống các luận điệu xuyên tạc,

kích động, thường xuyên cảnh giác với mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực

thù địch.

Công tác giáo dục truyền thống: Đã tổ chức các hoạt động giáo dục

truyền thống cho ĐVTN thông qua các buổi sinh hoạt, họp mặt, kỷ niệm… cụ

thể như: Các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đồn TNCS Hồ Chí Minh;

các hoạt động Tết trung thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã, ...

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật: Đẩy mạnh chương trình hành

động phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV/AISD;

tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Biển, luật đặc khu kinh tế,… đã

thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

- Kết quả công tác tổ chức các phong trào cách mạng cho thanh niên:

Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc: Thường xuyên

vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các lớp học, tập huấn, bồi dưỡng để

nâng cao trình độ văn hố xã hội, chun mơn nghiệp vụ, sản xuất kinh

doanh.

Xung kích tình nguyện xây dựng mơi trường xanh – sạch – đẹp vì cuộc

sống cộng đồng: tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh, dọn vệ sinh,

phát quang đường làng ngõ xóm; Phối hợp với các ban ngành, đồn thể của

xã tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh mơi trường, vệ

sinh an tồn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh sốt xuất huyết …

Xung kích bảo vệ Tổ Quốc, giữ gìn trật tự an tồn xã hội: Vận động

thanh niên an tâm tư tưởng lên đường nhập ngũ, kết quả đạt tỷ lệ 100% theo

chỉ tiêu cấp trên giao; quán triệt và giáo dục ĐVTN không vướng vào các tệ

nạn xã hội, không tàng trữ mua bán sử dụng các chất ma tuý.Xung kích thực hiện cải cách hành chính: Đẩy mạnh tuyên truyền nâng

cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trong cải cách hành

chính, giáo dục về hình thành những phẩm chất của người cán bộ công chức

trẻ: “ năng động sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy, cầu thị ”, ứng dụng công nghệ

thông tin vào công tác chuyên môn, xây dựng cơng sở văn minh, tình nguyện

tư vấn hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính, tham

gia xây dựng và giám sát việc thực hiện chính sách nhà nước.

Xung kích trong hội nhập: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho TN về

chủ trương hội nhập kinh tế của Đảng, những cơ hội thách thức trong quá

trình hội nhập, giúp ĐVTN hiểu biết và tự trang bị kiến thức cần thiết cho bản

thân khi tham gia quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

- Kết quả cơng tác chăm lo lợi ích cho thanh niên:

Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học cơng nghệ: Triển khai

và phát động cuộc thi “Sáng tạo trẻ”, “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng”

đến đông đảo đảo ĐVTN và thanh thiếu niên nhi đồng trên toàn xã. Kết quả

trong năm 2017 có 2 đồn viên tham gia hội thi sáng tạo trẻ, hội thi tin học trẻ

dành cho khối cán bộ công chức cấp xã tại Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh

Bình Phước.

Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp:

Vận động và khuyến khích đồn viên, thanh niên tham gia các hoạt

động tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế tại địa phương; Chủ động thông báo,

tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên đăng ký các lớp học nghề do trung tâm

dạy nghề huyện, tỉnh chiêu sinh.

Ban thường vụ đoàn xã đã tham mưu cho cấp ủy và UBND nhân rộng

mơ hình “Hỗ trợ dê giống cho đồn viên thanh niên khó khăn, thanh niên tái

hòa nhập cộng đồng”. Kết quả tính tới thời điểm hiện tại số lượng đàn dê đã

có trên 25 con, các mơ hình chăn ni như trồng cây keo lai kết hợp nuôi dê,

hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt làcông nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp đã thu hút đông đảo ĐVTN và

nhân dân tham gia.

Định hướng cho thanh niên sử dụng có hiệu quả nguồn vốn 120 và vốn

ủy thác từ Ngân Hàng chính sách xã hội huyện, trong năm 2017 Đồn xã phối

hợp với ngân hàng chính sách xã hội củng cố, phân chia lại các tổ tiết kiệm và

vay vốn trên địa bàn xã. Kết quả thiết lập được 6 tổ TK&VV, có 273 hộ vay

với số tiền là 6.753.000.000đ. Ngồi ra các chi Đồn duy trì tốt hình thức hỗ

trợ, đổi cơng lao động, giúp nhau phát triển kinh tế làm giàu chính đáng, bên

cạnh đó đồn xã tích cực tham mưu, đề xuất với đồn cấp trên lập danh sách

thanh niên có nhu cầu vay vốn hỗ trợ việc. Qua đó giứp thanh niên tiếp cận

được các nguồn vốn để phát triển kinh tế.

Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khoẻ thể chất và đời

sống văn hố tinh thần: Xác định rõ vai trò của văn hóa văn nghệ, thể dục thể

thao trong việc thúc đẩy các phong trào và tập hợp thanh niên một cách có

hiệu quả nhất. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ; thể dục thể thao

nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong toàn xã tham gia.

- Cơng tác xây dựng Đồn, tham gia xây dựng Đảng:

Xây dựng Đồn, Đồn vụ: Khơng ngừng đổi mới phương thức hoạt

động, nâng cao chất lượng ĐVTN, chú trọng cơng tác chỉ đạo hoạt động, kiện

tồn bộ máy cán bộ chi đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động BCH chi đoàn,

xã đoàn. Thực hiện nghiêm Điều lệ Đoàn, chế độ thơng tin báo cáo, thu nộp

đồn phí.

Cơng tác phát triển đồn viên mới: Cơng tác phát triển đồn viên mới

ln được xã đồn chú trọng, trong năm 2017 đã mở được 1 lớp đối tượng

đoàn, kết nạp đươc 35 đoàn viên.

Tham gia xây dựng Đảng: Tăng cường tham mưu cho Đảng về công tác

thanh niên, triển khai đến 100% ĐVTN học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2017 đã giới thiệu cho Đảng 10

đoàn viên ưu tú và kết nạp 07 đồng chí.3.2. Nguyên nhân đạt được những thành tựu trên

Nguyên nhân khách quan: Quy mô giáo dục và đào tạo của nước ta

ngày càng mở rộng nên thanh niên trên địa bàn xã có nhiều cơ hội học tập để

nâng cao trình độ học vấn, chun mơn, nghề nghiệp cùng với việc mở rộng

phổ cập tin học và sự phổ biến của máy tính, với kết quả cải cách giáo dục,

trình độ ngoại ngữ và tin học của thanh niên trên địa bàn được nâng cao hơn;

Sự quan tâm của gia đình đối với thanh niên khơng ngừng tăng lên cũng là cơ

sở, nguồn lực, điều kiện quan trọng để thanh niên phát triển.

Nguyên nhân chủ quan: Nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo từ Đảng ủy, UBND

và sự quan tâm, hướng dẫn từ Huyện Đoàn nên các hoạt động và phong trào

của Đồn đã đạt được một số thành tích đáng ghi nhận. Đảng ủy, UBND đã cụ

thể hóa một số nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước

liên quan trực tiếp đến thanh niên và công tác vận động thanh niên thành các

chương trình, kế hoạch hoạt động: Ban hành “chiến lược phát triển thanh

niên”, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược và định kỳ xây dựng kế

hoạch triển khai nội dung chiến lược và sơ kết, tổng kết việc thực hiện; Ưu

tiên tuyển dụng những thanh niên có đủ điều kiện vào làm việc trong bộ máy

chính quyền địa phương; Đã có một số nguồn vốn vay hỗ trợ học tập, giải

quyết việc làm, tạo điều kiện cho thanh niên lập thân lập nghiệp; Đảng ủy đã

xây dựng nghị quyết đề ra chỉ tiêu cụ thể về công tác phát triển đảng viên

hàng năm, vì vậy Đồn thanh niên đã có sự chủ động trong việc bồi dưỡng

đội viên và thanh niên tiên tiến để kết nạp vào Ðoàn, đồng thời chú trọng

những đoàn viên ưu tú để tạo nguồn giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

3.3. Những hạn chế

Trên địa bàn vẫn có một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm

sút niềm tin, ít quan tâm tới tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp

luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc; Tính độc lập, chủ

động, sáng tạo, năng lực thực hành sau đào tạo của thanh niên còn yếu, chưađáp ứng yêu cầu cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tình trạng thanh thiếu niên vi

phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp.

Tỷ lệ thanh niên tham gia tổ chức Đồn còn thấp, dẫn đến các hoạt

động, phong trào của đồn đạt hiệu quả khơng cao, sức ảnh hưởng và lan rộng

kém.

Vai trò tham mưu của Đồn, đặc biệt là các Chi đồn thơn, ấp còn hạn

chế và thụ động; Trình độ, năng lực của một số đồng chí bí thư Đồn thơn, ấp

còn hạn chế nên việc giáo dục, quản lý thanh thiếu niên chưa chặt chẽ, song

song đó, vấn đề phụ cấp của các bí thư, phó bí thư chi đồn thấp, ảnh hướng

đến thời gian, tâm trí đầu tư cho các hoạt động đồn không được đảm bảo.

3.4. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế

Nguyên nhân khách quan: Mặt trái của cơ chế thị trường và hạn chế

trong việc chọn lọc thông tin trên các trang mạng xã hội đã tác động và làm

cho một bộ phận thanh niên nhận thức lệch lạc về những chuẩn mực giá trị,

nên có những cách nghĩ, cách nhìn nhận khác nhau về định hướng lý tưởng,

đạo đức, lối sống.

Ngun nhân chủ quan:

Tình hình trên có nhiều ngun nhân, song chủ yếu là do cấp uỷ Đảng,

chính quyền, đồn thể, cán bộ, đảng viên chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo,

bồi dưỡng, giáo dục và phát huy thế hệ trẻ; chưa giải quyết thoả đáng những

vấn đề của thực tiễn đặt ra trong q trình cơng nghiệp hố, hiện đại hố, đơ

thị hố, hội nhập quốc tế; thiếu quan tâm và còn xem nhẹ cơng tác đồn.

Do trên địa bàn xã khơng có cơng ty, doanh nghiệp nên vấn đề giải

quyết việc làm gặp khó khăn, buộc số lượng lớn thanh niên phải di chuyển

đến các tỉnh, thành phố lân cận để tìm kiếm việc làm; song song đó, tỷ lệ

thanh niên xã thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng tăng đáng kể. Chính

điều này đã làm số lượng ĐVTN, đặc biệt là Bí thư các chi đồn thơn, ấp ln

biến động, ảnh hưởng rất lớn đến các phong trào của đoàn – những hoạt động

cần đảm bảo số lượng đồn viên.Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, Mặt trận Tổ quốc và các đồn

thể còn thiếu chặt chẽ; Đạo đức xã hội có mặt xuống cấp, ảnh hưởng đến sự

hình thành nhân cách, đạo đức của thế hệ trẻ.

Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thối hóa, biến chất, chưa là

tấm gương để thế hệ trẻ học tập và noi theo; Nội dung, hình thức dạy và học

các mơn lý luận chính trị, đạo đức, lối sống chưa thực sự phù hợp với từng

đối tượng thế hệ trẻ.

Trình độ chun mơn nghiệp vụ của cán bộ Đoàn chưa theo kịp yêu cầu

phát triển chung của xã hội và xu hướng vận động, phát triển của thanh niên.

Cán bộ Đoàn làm việc theo kiểu hành chính, thiếu sự gắn bó với phong trào

thanh niên ... Nhiều nội dung hoạt động còn hình thức chưa sát thực tế, chưa

đáp ứng được nhu cầu, lợi ích chính đáng của tuổi trẻ, vì vậy sức hấp dẫn của

Đoàn đối với thanh niên chưa thường xuyên, dễ tan lắng.

4. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phong trào Đồn

4.1. Xây dựng tầng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống

đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam.

Tổ chức giáo dục chính trị, tư tưởng cho đồn viên thanh niên:

Tập trung đẩy mạnh công tác vận động và tổ chức học tập quán triệt

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của Bộ chính trị, Ban chấp

hành Trung ương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến ĐVTN, tuyên

truyền về tình hình và nhiệm vụ mới của tỉnh, huyện, xã.

Nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng cho đồn viên, thanh niên, góp

phần làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, chống phá cách mạng

Việt Nam của các thế lực thù địch.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Tăng cường cơng tác giáo dục đạo đức cách mạng và lối sống văn hóa

góp phần hình thành thế hệ trẻ giàu lòng nhân ái, sống trung thực, hết lòng vì

cộng đồng, vì Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục triển khai và thựchiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ sống, chiến đấu, lao động, học tập

theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong các đối tượng thanh thiếu niên, đặc biệt chỉ

đạo xuyên suốt cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng một thế hệ trẻ “vừa hồng,

vừa chuyên” trong thời kỳ hội nhập.

Đổi mới phương thức, nội dung nâng cao hiệu quả công tác giáo dục

của đoàn: đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tun truyền của các

kênh thơng tin của Đồn, tận dụng tối đa các ứng dụng của mạng xã hội để

phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên

truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên; Tăng cường cơng tác nắm bắt tình hình,

tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên.

Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến:

Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, điển

hình tiên tiến trong cơng tác đồn, trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã

hội, các phong trào do đoàn phát động và trên các lĩnh vực của đời sống xã

hội.

Xây dựng nội dung cụ thể, thiết thực, thông qua hành động cách

mạng, phong trào thi đua, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa

phương, đơn vị để làm công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Phát huy nguồn lực xã hội trong bồi dưỡng, giáo dục thanh niên:

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu

thanh niên xung phong, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc, truyền thống

của Đảng, Đoàn, Hội, Đội, lịch sử truyền thống văn hóa của tỉnh Bình Phước,

Đảng bộ huyện Bù Đốp cho thanh niên bằng việc tổ chức các chương trình

phối hợp với các ngành chức năng tổ chức chương trình về nguồn đến với di

tích lịch sử, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu nhằm bổ trợ kiến thức cho thanh

niên.

Giáo dục pháp luật thông qua việc đẩy mạnh cuộc vận động “sống và

làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, tổ chức ký cam kết ĐVTN không viTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng công tác Đoàn thanh niên xã Tân Tiến

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×