Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một học sinh đã làm thí nghiệm:

Một học sinh đã làm thí nghiệm:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài 4. Lên men etilic

I. MỤC TIÊU

1- Học sinh hiểu rõ hơn bản chất của quá trình lên men.

2- Giúp học sinh rèn kỹ năng sắp xếp và bố trí thí nghiệm, tiến hành

được các bước của thí nghiệm.

II. CƠ SỞ KHOA HỌC

1. Lên men bao gồm đường phân và các phản ứng tái sinh NAD + nhờ

chuyển electron từ NADH đến pyruvat hoặc các dẫn xuất của pyruvat. Sau

đó NAD+ có thể dùng lại để oxi hóa đường nhờ đường phân từ đó sinh 2

ATP theo con đường phophorin hóa mức cơ chất. Có nhiều kiểu lên men,

chỉ khác nhau ở sản phẩm cuối cùng, hai kiểu phổ biến là lên men etilic

(lên men rượu) và lên men lactic.

2. Lên men là kiểu hô hấp khác với các kiểu hô hấp khác là sản phẩm

tạo ra là các hợp chất hữu cơ và năng lượng tạo ra rất ít.

3. Trong quá trình lên men etilic, pyruvat bị biến đổi thành ethanol

theo hai bước. Bước đầu là giải phóng CO2 từ pyruvat và pyruvat bị biến

đổi thành hợp chất có 2-cacbon acetaldehyt, ethanol.

4. Nhiều vi khuẩn tiến hành lên men rượu trong điều kiện kị khí và

nấm men rượu cũng lên men rượu.

III. THIẾT BỊ – HÓA CHẤT- MẪU VẬT

Cho 1 nhóm thí nghiệm:

- Bình thủy tinh 500 – 1000 ml

- 3 ống nghiệm, có đánh số

- Bánh men được giã nhỏ là lấy phần bột mịn (2 – 3g)

- Dung dịch đường kính (sacaroz) 10%

- 200 ml nước lã đun sơi để nguội

IV. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM

1. u cầu học sinh pha 200 – 500 ml dung dịch đường 8% - 10%

chuẩn bị vào bình thủy tinh hình trụ.682. Giáo viên cần chuẩn bị một bộ thí nghiệm gồm 3 ống nghiệm để

làm mẫu trước khi cho học sinh thí nghiệm khoảng 4 h trước theo trình tự:

- Cho vào đáy mỗi ống nghiệm số 2 và số 3 khoảng 1g bột bánh men

- Đổ nhẹ theo thành ống 10 ml dung dịch đường vào mỗi ống 1 và 2

- Đổ nhẹ theo thành ống 10 ml nước sôi để nguội vào ống nghiệm 3

- Dùng giấy mềm hoặc nilon buộc kín miệng các ống nghiệm.

3. Giáo viên cho học sinh quan sát bộ thí nghiệm đã chuẩn bị trước và

yêu cầu học sinh quan sát hiện tượng xảy ra.

4. Giới thiệu các dụng cụ thí nghiệm và yêu cầu học sinh bố trí thí

nghiệm từ các dụng cụ và nguyên vật liệu trên nhằm mục đích quan sát các

hiện tượng của quá trình lên men etilic như đã quan sát.

5. Học sinh làm thí nghiệm.

V. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM VÀ VIẾT BÁO CÁO

1. Viết phương trình lên men etilic

2. Quan sát thí nghiệm và điền các nhận xét vào bảng (có +; khơng có -)

Nhận xét

Có bọt khí

Có mùi rượu

Có mùi bánh

men

Có vị đườngống nghiệm 1

?

?

?

?ống nghiệm 2

?

?

?

?ống nghiệm 3

?

?

?

?3. Yêu cầu học sinh kết luận về các điều kiện của quá trình lên men và nêu

nguyên liệu và sản phẩm của quá trình lên men etilic.

VI. CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ VÀ MỞ RỘNG VẤN ĐỀ

1. Nếu ống nghiệm 2 là dung dịch đường 5 - 6 % và có bổ sung thêm

dịch nước ép hoa quả đã thanh trùng thì số lượng bọt khí có thể xuất hiện

nhanh và nhiều hơn. Giải thích.

2. Vi sinh vật được sử dụng trong thí nghiệm trên là nấm men. Ở điều

kiện hiếu khí nấm men hơ hấp hiếu khí nhưng khi khơng có O 2 nấm men

chuyển sang lên men

a. Giải thích hiện tượng trên.

b. So sánh hơ hấp hiếu khí và lên men.

3.Viết sơ đồ các bước chính và so sánh:

69a. Len men rượu etylic do Sac. Cerevisiae.

b. Len men lactic do Streptococcus lactis.

4. Để định lượng một dung dịch piridoxin chiết từ hạt ngô đang nảy

mầm, người ta chuẩn bị một môi trường dinh dưỡng lỏng chứa tất cả các

chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng của chủng Streptococcus

faecalis, trừ piridoxin. Phân phối môi trường này vào 8 ống nghiệm khác

nhau, đánh số từ 1 đến 8, sau đó tiến hành:

– Bổ sung vào các ống nghiệm từ 2 đến 6 những thể tích nhất định của

một dung dịch mẹ chứa 2mg/ ml piridoxin chuẩn.

– Bổ sung vào các ống 7 và 8 những thể tích nhất định một dung dịch

được chuẩn bị từ hạt ngô nảy mầm.

– Bổ sung nước cất vào tất cả các ống nghiệm để chúng đạt cùng

một thể tích.

– Sau khi cấy vi khuẩn để đạt nồng độ tế bào ban đầu là 10 5 tế bào

/ml, tất cả các ống ngiệm được giữ trong tủ ấm 37 0C trong 24 giờ trên máy

lắc. Đo sự sinh trưởng bằng cách đếm khuẩn lạc trên mặt thạch của khay

petri, kết quả trong bảng sau:

Ống nghiệm số12345678dinh55555555Dung dịch piridoxin

chuẩn (ml)00,511,522,500Dung dịch ngô nảy

mầm (ml)0000002,55Nước cất (ml)54,543,532,52,50Sinh trưởng của vi

sinh vật logN55,125,245,365,395,405,125,24Môi trường

dưỡng (ml)a. Có thể thay thế chủng vi khuẩn Streptococcus faecalis trong thí

nghiệm trên bằng bất kì chủng vi khuẩn nào khác được khơng? Vì sao?

b. Ống nghiệm 1 có cần thiết không?

c. Các ống nghiệm từ 2 đến 6 có tác dụng gì?

5. Người ta ni vi khuẩn vi khuẩn giấm (Acetobacter suboxydans)

trên môi trường lỏng chứa các chất dinh dưỡng phù hợp, trong bình A

khơng có axit para–aminobenzoic (PAB) và trong bình B có hợp chất này.

Ở từng thời điểm người ta tính sự sinh trưởng của vi khuẩn giấm theo lnN

70= f(t), kết quả ghi trong bảng sau; biết rằng chỉ có vi khuẩn phát triển trong

mơi trường B.

t (giờ)

0

1

2

3

4

5

6

7

8lnN

11,50

11,50

11,50

11,50

11,85

12,45

13,25

14,10

14,90t (giờ)

9

10

11

12

13

14

15

16

17lnN

15,75

16,55

17,05

17,40

17,55

17,65

17,70

17,75

17,75a. Hợp chất PAB là loại hợp chất gì và có vai trò như thế nào đối với

vi khuẩn giấm này?

b. Hãy kẻ đồ thị sinh trưởng của vi khuẩn theo hàm số lnN = f(t).

c. Xác định các pha sinh trưởng và ý nghĩa sinh lí của từng pha.

d. Nêu mối liên hệ giữa 2 đại lượng lnNt (logarit N ở thời điểm t) và

lnNt + g (logarit N ở thời điểm t+g). Biết rằng g là thời gian một thế hệ

tế bào; t và t+g đều nằm trong pha log (pha cấp số mũ).

e. Hãy tính hằng số tốc độ sinh trưởng riêng và thời gian một thế hệ

của vi khuẩn này (lấy ln2 = 0,7).71Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một học sinh đã làm thí nghiệm:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×