Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tóm tắt chương 2:

Tóm tắt chương 2:

Tải bản đầy đủ - 0trang

51dẫn và thu hút khách du lịch. Sản phẩm du lịch của Huyện còn chưa hồn chỉnh,

chưa mang tính đặc thù, hệ thống dịch vụ kém, chất lượng phục vụ chưa cao, sản

phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của tầng lớp lao động, học sinh,

sinh viên, chưa đủ sức hấp dẫn khách di tour du lịch. Việc mời gọi đầu tư của

Huyện vẫn chưa phát huy hiệu quả. Huyện cần có một chiến lược phù hợp để phát

triển ngành du lịch huyện ngành mũi nhọn trong cơ cấu ngành kinh tế của huyện.CHƯƠNG 3:

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI HUYỆN CẦN GIỜ,

TP.HCM ĐẾN NĂM 2020.523.1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển du lịch sinh thái huyện Cần

Giờ, Tp.HCM đến năm 2020.

3.1.1. Quan điểm phát triển

Xây dựng Cần Giờ thành nơi du lịch sinh thái có hệ động thực vật đa dạng,

văn hóa lịch sử phong phú vừa đảm bảo cân bằng sinh thái về môi trường, vừa hấp

dẫn du khách.

3.1.1.1. Về môi trường.

Nằm trong hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên của cả nước, rừng ngập mặn Cần

Giờ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn hệ sinh quyển của trái đất, là một dạng

sinh thái không nhiều ở nước ta và trên thế giới. Bảo tồn rừng ngập mặn Cần Giờ

khơng những có ý nghĩa lớn lao về bảo tồn các di sản tự nhiên và văn hóa, bảo tồn sự

đa dạng sinh học, mà còn đóng góp quan trọng trong việc tạo môi trường sinh thái

trong lành cho nhân loại khi diện tích rừng, trong đó có rừng ngập mặn ngày càng mất

đi.

Phát triển du lịch sinh thái ở Cần Giờ để kinh doanh du lịch có hiệu quả

nhưng đồng thời phải góp phần bảo vệ, tơn tạo cảnh quan thiên nhiên môi trường

sinh thái để bảo đảm sự phát triển bền vững. Đây là điều kiện tiên quyết và là mục

tiêu hàng đầu của hoạt động khai thác du lịch tại Cần Giờ. Có thể những đơn vị khai

thác du lịch chỉ quan tâm tới mục đích kinh tế, nhưng nếu việc bảo tồn mơi trường

sinh thái không được đánh giá đúng mức và được tiến hành thường xun thì hậu

quả là khơng giữ vững được mơi trường sinh thái mà nguồn lợi có được từ khai thác

du lịch sinh thái cũng dần mất đi.

3.1.1.2. Về kinh tế.

Chiến lược phát triển du lịch sinh thái Cần Giờ nhằm thu hút mạnh mẽ các

thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch

nhằm hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Cần Giờ. Lấy loại

hình du lịch làm phương thức nâng cao đời sống của người dân trong vùng, tạo

nhiều công ăn việc làm, thu hút lao động tham gia bảo vệ rừng, dịch vụ du lịch…533.1.1.3. Về văn hóa – xã hội.

Chiến lược phát triển du lịch sinh thái Cần Giờ phải gắn liền với việc giữ gìn

và phát huy truyền thống văn hóa địa phương, nâng cao ý thức việc giữ gìn và bảo

vệ mơi trường; giáo dục và định hướng môi trường kinh doanh lành mạnh; đồng

thời tiếp thu và chọn lọc những kinh nghiệm của các nước phát triển du lịch sinh

thái để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch.

Rừng ngập mặn Cần Giờ là địa điểm rất thuận lợi để tuyên truyền, giáo dục

cho người dân những kiến thức và hiểu biết về nguồn lợi, về cân bằng sinh thái, bảo

tồn thiên nhiên…thông qua các chuyến đi, du khách có điều kiện làm quen với cảnh

đẹp, với lịch sử văn hóa bản địa.

3.1.2. Một số mục tiêu cụ thể.

3.1.2.1. Lượt khách du lịch.

Mức tăng trưởng bình quân về số lượng khách từ 10-15%/năm

3.1.2.2. Doanh thu từ hoạt động du lịch.

Phấn đấu đạt tổng doanh thu tăng trưởng bình quân hàng năm đạt tối thiểu 20%

3.1.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

Phấn đấu hoàn thành đầu tư mới, nâng cấp và đưa vào khai thác các cơng

trình trọng điểm để phát triển du lịch như: Cơng trình đầu tư hạ tầng Khu du lịch

sinh thái biển Cần Thạnh; Cơng trình đầu tư hạ tầng Khu du lịch sinh thái biển

Đồng Hòa – Long Hòa; Cơng trình Khu di tích lịch sử Rừng Sác; Khu di chỉ khảo

cổ Giồng Cá Vồ; Bến tàu du lịch Dần Xây – Long Hòa, Tắc Xuất - Cần Thạnh;

Cơng trình xây dựng tuyến đường Lâm Viên – Đồng Đình; Hồn thành giai đoạn 01

Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (600 ha).

3.1.3. Định hướng phát triển.

3.1.3.1. Định hướng chung về phát triển du lịch sinh thái.

Xây dựng và từng bước nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ

du lịch; Đa dạng hóa các cá loại hình du lịch; đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho

du lịch.543.1.3.2. Định hướng hình thành các khu chức năng.

 Khu du lịch sinh thái rừng:

Rừng ngập mặn là địa điểm du lịch sinh thái trọng tâm ở Cần Giờ. Ở đây hội

tụ gần như đầy đủ các yếu tố thiên nhiên và rất mang tính hoang sơ. Đặc biệt, hệ

động thực vật rừng ngập mặn ở đây mang nét rất đặc trưng và độc đáo; khác biệt rất

xa so với hệ động thực vật của những tỉnh lân cận. Vì vậy, nơi đây ngày càng được

du khách chú ý, đến tìm hiểu và tham quan.

Mặc dù rừng ngập mặn Cần Giờ có những nét đặc trưng riêng và mang tính

hấp dẫn cao, nhưng việc khai thác du lịch ở đây không được làm ảnh hưởng đến sự

tồn tại và phát triển của hệ động thực vật. Do đó, hướng khai thác du lịch sinh thái

rừng được tập trung chủ yếu vào các vị trí sau đây:

Trung tâm điều hành quản lý (thuộc tiểu khu 10 với diện tích khai thác là

50 ha).

Vị trí: Trung Tâm Điều hành quản lý tồn khu vực được xây dựng ở phía

Đơng Bắc cầu Dần Xây với quy mơ khoảng 50 ha, đây là vị trí của Ban Quản lý

rừng ngập mặn. Việc chọn Trung tâm Điều hành ở vị trí này đảm bảo:

- Bán kính phục vụ đến toàn vùng tương đối đồng đều. Điều này tiết kiệm rất

nhiều chi phí đi lại của du khách khi đến tham quan các khu du lịch tại Cần Giờ.

- Thuận tiện tổ chức đầu mối giao thông thủy bộ cho toàn khu vực.

- Tận dụng được cơ sở vật chất của bến phà cũ làm bến thuyền tổ chức các

tuyến tham quan bằng đường thủy.

Các khu chức năng chính:

- Văn phòng tổ chức điều hành, gồm nhà tiếp đón và giới thiệu các tour du

lịch.

- Các bảo tàng triển lãm lịch sử, văn hóa, giới thiệu tài nguyên du lịch trong

vùng.

- Trung tâm nghiên cứu, các phòng thí nghiệm

- Hệ thống nhà nghỉ biệt lập55- Các cơng trình dịch vụ phục vụ ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí, thơng

tin liên lạc, thu đổi ngoại tệ, phòng tráng rửa phim ảnh, các cơ sở cho thuê dụng cụ

thể dục thể thao.

Khu du lịch An Bình: (thuộc tiểu khu 5b và 10a với diện tích khai thác du

lịch 200ha).

Khu An Bình – thuộc xã An Thới Đơng: đây là khu tiếp cận đầu tiên với

Trung tâm Thành Phố, là khu giới thiệu khái quát về hình ảnh đặc trưng của rừng và

sơng nước Cần Giờ. Ngồi ra, đây còn là nơi tái hiện những chiến tích của lực

lượng đặc công thủy.

Du lịch Vàm Sát: (thuộc tiểu khu 15a với diện tích khai thác du lịch 200ha),

Đây là điểm du lịch có thể đến bằng đường thủy hoặc đường bộ.

- Đến với Vàm Sát du khách có thể ngắm nhìn nhiều loại chim nước đủ màu

sắc (chim “so đũa” chân đỏ, bồ nơng xám, cò trắng ...). Chúng tự nhiên tìm mồi trên

bãi cỏ rau sam biển.

- Du khách còn có thể đi bằng thuyền hoặc tản bộ để đến tham quan các đầm

nuôi tôm sú, nuôi cá. Nơi đây rất thích hợp với loại hình du lịch học tập và nghiên

cứu.

- Bên cạnh đó, du khách còn có thể vào Vàm Sát để đến Đầm dơi, tham quan

núi đất – một khu du tích lịch sử - căn cứ Cách mạng, là nơi đã tiếp nhận và cất giữ

vũ khí trong thời gian chiến tranh.

- Một di tích mạng đậm bản sắc dân tộc của Lý Nhơn mà du khách khơng thể

bỏ qua là Đình Thần Dương Văn Hạnh (Thần khơng Đầu) loại hình tìn ngưỡng dân

gian, tọa lạc tại ấp Lý Thái Bửu, xã Lý Nhơn. Mặt tiền quay về phía Đơng, giáp với

khu dân cư; phía Tây và Bắc giáp cánh đồng lúa ấp Lý Thái Bửu, phía Nam giáp

với Sơng Sồi Rạp. Đình Thần Dương Văn Hạnh do nhân dân tự phong vì ơng có

cơng trạng rất lớn trong kháng chiến chống Pháp.

Lâm Viên Cần Giờ (thuộc tiểu khu 17 với diện tích khai thác du lịch là 514

ha):56* Vị trí và quy mơ: Lâm Viên Cần Giờ nằm ở phía Tây – Nam huyện Cần

Giờ với tổng diện tích là 2.215,45 ha. Khu vực này có đầy đủ lồi và sinh cảnh của

một tiểu vùng mang đặc trưng nhất của hệ sinh thái rừng ngập mặn.

Lâm Viên Cần Giờ có 2.023 ha rừng trồng và rừng tự nhiên, độ che phủ rừng

đạt 91,7% so với tự nhiên. Hệ thực động vật tương đối đầy đủ các loại đặc trưng của

hệ thực vật rừng ngập mặn. Địa thế Lâm Viên được bao quanh bởi những sông, rạch

nên giao thông đường thủy sẽ len lỏi trong các rạch thuộc Lâm Viên. Điều này chắc

chắn sẽ tạo cảm giác rất thú vị cho du khách khi đến khám phá thiên thiên.

* Các chức năng chính: là một khu bảo tồn thiên nhiên động thực vật của

rừng ngập mặn, đồng thời cũng là khu di tích văn hóa lịch sử - căn cứ địa Cách

Mạng, Lâm Viên Cần Giờ là nơi thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng vườn thực vật

- Nuôi thử nghiệm động vật, khôi phục và bảo tồn các loại động vật rừng

ngập mặn: quy hoạch khu sân chim đầm lầy, nuôi thú như khỉ, rái cá, điểm nuôi cá

sấu nước lợ (cá sấu hoa cà ...)

- Khơi phục lại các lồi động vật ven bờ và dưới nước (só huyết, ốc len,

vọp ...)

- Phục chế các căn cứ Cách mạng xưa để hồn thiện di tích rừng lịch sử

- Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thể thao dưới nước (bơi lội, lướt

ván, nhảy dù trên nước, thả diều ...)

Khu Dã ngoại Thanh thiếu niên Thành Phố (thuộc tiểu khu 21 với diện

tích khai thác du lịch là 1 ha).

Là khu vực dành riêng cho sinh hoạt dã ngoại, học tập, giải trí của thanh

thiếu niên Thành Phố với mơ hình tự quản, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi

trường. Sau một tuần học tập căng thẳng hoặc trong dịp hè, các bạn sinh viên, học

sinh có thể đến đây để hưởng thụ bầu khơng khí trong lành và triển khai các hoạt

động vui chơi mang tính tập thể nhằm tạo ra sự gắn bó, đồn kết, thân thiện và hữu

nghị, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập. Bên cạnh đó, ý thức gìn giữ mơi trường

cũng được nhận mạnh tại đây, nhằm tạo cho thế hệ trẻ thấy được sự quý giá của một57môi trường tự nhiên trong sạch, góp phần khơng chỉ làm cho họ trân trọng môi

trường tự nhiên của Cần Giờ mà cả ở những khu vực mà họ đang hoạt động sinh

sống.

Ngoài ra, nơi đây sẽ là trạm dừng chân cuối cùng của thanh thiếu niên đi

tham quan ở Cần Giờ. Các bạn sinh viên, học sinh có thể sinh hoạt lửa trại qua đêm

tại đây sau một ngày vào các khu du lịch hay di tích ở Cần Giờ. Đây cũng là thời

gian mà các bạn sinh viên, học sinh ôn lại những gì mà mình đã cảm nhận và học

hỏi về cảnh đẹp thiên nhiên, hệ thực vật – động vật tại rừng ngập mặn Cần Giờ.

Du lịch đảo Thạnh An (thuộc tiểu khu 14 với diện tích khai thác du lịch là 4 ha )

Là một đảo nhỏ nằm giữa sơng và biển thích hợp cho việc du lịch bằng

đường thủy. Đến Thạnh An, du khách có thể tham quan các di tích văn hóa, tín

ngưỡng như: Lăng Ơng, Đình Thần, Thánh Thất, miếu ..... Các điềm này nằm gần

nhau rất thuận tiện cho việc tổ chức tham quan.

Bên cạnh đó, du khách có thể tham quan làng chài truyền thống – nét văn hóa

đặc trưng của đảo. Đảo Thạnh An có điểm du lịch thích hợp với loại hình dã ngoại kết

hợp với các hoạt động khác như: câu cá, chèo thuyền .... Nơi đây thích hợp cho việc

xây dựng khu nghỉ mát, an dưỡng, tắm biển .... Đặc biệt, đến với đảo Thạnh An, du

khách còn có thể đến thăm núi Giồng Chùa, một trong những thắng cảnh nổi tiếng ở

Cần Giờ.

 Khu du lịch sinh thái biển:

Khu du lịch sinh thái ven biển:

Vị trí, đặc điểm: ven biển thuộc địa phận xã Long Hòa và thị trấn Cần

Thạnh. Khu vực này thích hợp để xây dựng thành một điểm du lịch với các chức

năng chủ yếu:

- Nơi nghỉ mát, nghỉ dưỡng.

- Thích hợp tổ chức các bãi tắm, du lịch thể thao dưới nước.

- Trung tâm hội thảo, hội nghị.

Các bộ phận và mối quan hệ chức năng trong khu du lịch sinh thái biển:58- Khu lưu trú: khách sạn, nhà nghỉ, Resort; biệt thự, làng nghỉ; lều chòi nghỉ

ven biển.

- Khu vui chơi, giải trí, và dịch vụ: ăn uống, thể thao, mua sắm ....

- Khu bãi tắm: dịch vụ bãi tắm, dịch vụ thể dục thể thao biển (trượt Ski, nhảy

dù, đua xe trên biển, bóng đá, bóng chuyền trên biển, thả diều, đánh boules ...), các

dịch vụ như du thuyền trên biển, nghĩ dưỡng tắm biển, câu cá bắt nghêu sò .....

Khu du lịch Cần Thạnh: là điểm tập trung nhiều di tích văn hóa đặc sắc có thể

phát triển các loại hình du lịch:

- Tìm hiểu các lễ hội truyền thống, văn hóa tín ngưỡng

- Nghiên cứu khảo cổ học.

- Là khu nghỉ dưỡng, cắm trại

- Du lịch thể thao trên biển

Đến đây du khách sẽ tham quan các điểm như:

- Lăng ông Thủy tướng

- Đình thần, chùa làng, các miếu, thánh thất, nhà thờ.

- Điểm di chỉ khảo cổ Giồng Am

Đặc biệt khu vườn biển xen cài: ở đây, có những vườn cây ăn trái lớn như:

vườn nhãn, xoài ..... Hoặc đến đây du khách có thể thưởng thức các đặc sản biển từ

các đầm nuôi tôm thủy sản.

Khu du Du lịch Long Hòa: Bên cạnh hai điểm du lịch lớn là Lâm Viên Cần

Giờ, bãi biển 30/4, xã Long Hòa còn có các điểm du lịch khác như:

Di tích khảo cổ Giồng Phệt, Giồng Cá Vồ và khu mộ cổ

Các đình làng, dinh là nét đẹp tín ngưỡng của văn hóa làng xã

Khu nhà vườn với những vườn cây ăn trái như xồi, mãng cầu, nhãn, táo

Làng chài ở xóm đò, đến tham quan sẽ giúp du khách hiểu thêm về phong

tục tập quán, lối sống và sinh hoạt của người dân vùng biển. Khu du lịch sinh thái nông nghiệp:59Đặc thù chính du lịch sinh thái ở đây là tham quan, học tập và nghiên cứu

những phương pháp nuôi trồng thủy sản, phương pháp lai tạo giống cho các loại

thủy sản. Bên cạnh đó, khi đến những vùng nơng nghiệp này, du khách còn có thể

đến tham quan một số di tích văn hóa dân tộc. Tại đây, du khách vừa tìm hiểu tính

văn hóa và lịch sử của các di tích, vừa nắm được phong tục tập quán của người dân

địa phương. Khu du lịch sinh thái nông nghiệp tập trung tại 3 xã phía Bắc của

huyện gồm:

Du lịch sinh thái nơng nghiệp xã Bình Khánh: Đến đây du khách tham có

thể tham quan:

- Đình Bình Khánh: đây là loại hình tín ngưỡng dân gian ở ấp Bình An, xã

Bình Khánh, cách trục đường Rừng Sác 150m, phía đơng giáp với sơng Lòng Tàu,

phía Nam và Bắc giáp với khu dân cư Bình Lợi. Đình Bình Khánh được nhân dân

xây dựng cách đây hơn 100 năm để thờ ông Trần Quang Đạo – người có cơng khai

phá vùng đất Quảng Xuyên.

- Kênh Phụ nữ: là một di tích lịch sử, ghi dấu tích những người phụ nữ Cần

Giờ năm xưa đã đào nên con kênh này cho đủ sâu để thuận tiện cho việc vận

chuyển vũ khí, chuyển quân Cách mạng trong thời kỳ chiến tranh hiểm nguy đầy

gian khổ.

Du lịch sinh thái nông nghiệp xã An Thới Đông: Du khách có thể tham quan:

- Vùng ni trồng thủy sản: đây là điểm nằm gần đường giao thơng chính,

thuận tiện cho việc tổ chức tham quan. Ở đây có nhiều mơ hình ni tơm, cá ....

thích hợp đối với loại hình du lịch học tập và nghiên cứu.

- Khu An Bình – thuộc xã An Thới Đơng: đây là khu tiếp cận đầu tiên với

Trung tâm Thành Phố, là khu giới thiệu khái quát về hình ảnh đặc trưng của rừng và

sơng nước Cần Giờ, ngồi ra, đây còn là nơi tái hiện những chiến tích của lực lượng

đặc cơng thủy.

- Ngồi ra, du khách tham quan Đình Thần An Thới Đơng – loại hình tín

ngưỡng, tọa lạc tại ấp An Bình, xã An Thới Đơng. Đình An Thới Đơng tọa lạc trên

diện tích 250 m2, trước mặt giáp với khu dân cư An Bình, phía Bắc giáp với sơng60Rạch Đơng, phía Tây giáp với Thánh Thất Cao đài, và phía Nam giáp với chợ An

Thới Đơng. Mặc dù được xây dựng đã khá lâu (cách đây hàng trăm năm) và đã

được trùng tu nhiều lần nhưng hiện nay nó vẫn giữ được nét cổ kính.

Du lịch sinh thái nông nghiệp xã Tam Thôn Hiệp: Đến với Tam Thôn

Hiệp, du khách có thể tham quan các điểm như:

+ Nhà Mở: là ngôi nhà nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, mồ côi

+ Công viên Trần Hưng Đạo với tượng Trần Hưng Đạo được xem là một di

tích kiến trúc nghệ thuật.

+ Đình Thần Tam Thơn Hiệp – lồi hình tín ngưỡng dân gian, ở cấp An

Phước, xã Tam Thơn Hiệp. Phía Bắc, Tây và Nam giáp với khu dân cư An Phước,

phía Đơng giáp với sơng Sài Gòn. Đình thần Tam Thơn Hiệp là một trong những

ngơi đình được xây dựng lâu đời nhất ở huyện Cần Giờ (cách đây gần 200 năm).

3.2. Xây dựng chiến lược phát triển du lịch sinh thái huyện Cần Giờ, Tp.HCM.

3.2.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE).

Qua phân tích thực trạng ngành du lịch huyện Cần Giờ, thơng qua việc phân

tích mặt mạnh, mặt yếu của huyện, ta tiến hành xây dựng ma trận đánh giá các yếu

tố bên trong. Ma trận này giúp đánh giá huyện đã khai thác tốt các thế mạnh của

huyện chưa? Ma trận được xây dựng như sau:Bảng 3.1: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong.61Các yếu tố bên trongMứcPhânSốđộloạiđiểmquan(1-4)quantrọngtrọngS1Lợi thế về vị trí địa lý0,0530,15S2Có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú0,1240,48S3Có nguồn tài nguyên nhân văn đa dạng0,0840,32S4Được sự quan tâm của thành phố, huyện trong q0,0530,15trình phát triển.

S5Mơi trường xã hội tại các điểm du lịch an toàn.0,0530,15S6Quỹ đất dành cho phát triển du lịch rất lớn.0,0440,16W1Sản phẩm du lịch chưa phong phú, hấp dẫn, chất0,1220,24lượng chưa cao.

W2Cơ sở hạ tầng và lưu trú còn yếu kém.0,0510,05W3Ngành du lịch huyện còn non trẻ0,0420,08W4Tài nguyên du lịch chưa được khai thác hiệu quả.0,0520,1W5Quản lý nhà nước chưa theo kịp sự phát triển.0,0420,08W6Chất lượng nguồn nhân lực phục vụ ngành du lịch còn0,0910,09hạn chế.

W7Cơng tác tun truyền quảng bá du lịch còn yếu.0,0920,18W8Các chính sách thu hút đầu tư vào ngành du lịch chưa0,0610,060,0710,070,07

110,07

2,43phát huy hiệu quả.

W9Vốn đầu tư vào du lịch còn dàn trải, hiệu quả chưa

cao.W10Khả năng đa dạng hóa sản phẩm du lịch còn hạn chế.Tổng cộng

* Nhận xét: tổng số điểm quan trọng của ma trận đánh giá các yếu tố bên

trong là 2,43 thấp hơn số điểm trung bình là 2,5 cho thấy ngành du lịch huyện chưa

khai thác tốt các điểm mạnh của mình để khắc phục các điểm yếu. Trong tương lai,

ngành du lịch cần tập trung khai thác tốt hơn lợi thế của mình khắc phục nhữngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tóm tắt chương 2:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×