Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: TS Nguyễn Thiện HùngHoạt động marketing dịch vụPHỤC LỤC

Phụ lục 1. Các loại quà tặng trong room diễn của TeenidolSVTH: Đoàn Cẩm Tú53GVHD: TS Nguyễn Thiện HùngSVTH: Đoàn Cẩm TúHoạt động marketing dịch vụ54GVHD: TS Nguyễn Thiện HùngHoạt động marketing dịch vụPhụ lục 2. Danh sách những trang bị khi vào phòng tại TeenidolSVTH: Đồn Cẩm Tú55GVHD: TS Nguyễn Thiện HùngHoạt động marketing dịch vụPhục lục 3: Chính sách kỷ luật theo hình thức giảm lương hoặc khấu trừ

lương

ST

TKhung phạtHình thức phạtSVTH: Đồn Cẩm Tú56GVHD: TS Nguyễn Thiện HùngHoạt động marketing dịch vụAĐI TRỄ ( Từ 10 phút trở lên so với thời gian quy định)1

2Lần 1

Lần 2Nhắc nhở bằng văn bảng hoặc bằng lời nói

Phạt tiền 50.000 vnđ3Lần 3Lập biên bảng xử lý kỷ luật và giải trình trước quản lýBĐỔI LỊCH DIỄN4Lần 1Nhắc nhở bằng văn bảng hoặc lời nói5Lần 2Phạt tiền 20.000 vnđ6Lần 3Lập biên bản xử lý kỷ luật và giải trình trước quản lýCNGHỈ CÓ PHÉP7Lần 1Phạt tiền 50.000 vnđ8Lần 2Phạt tiền 100.000 vnđ9Lần 3Giải trình trước quản lýD

10NGHỈ KHƠNG PHÉP

Lần 1

Phạt tiền 150.000 vnđ11Lần 2Phạt tiền 200.000 vnđ12Lần 3Lập biên bản xử lý kỷ luật và giải trình trước quản lýSVTH: Đồn Cẩm Tú57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×