Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Chương trình quản lý môi trường

1 Chương trình quản lý môi trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN”

G

iai

C

đoạn ác hoạt

hoạt

động

động của dự

của

án

Dự án

1

2xây

dựn

gGiai

đoạn

xây

dựn

gGiai

đoạn

xây

dựn

gGiai

đoạn

vận

hànhcủa

cơng

nhân,

nước

sử

dụng

xây

dựng

Sinh

hoạt

của

cơng

nhân,

xây

dựng

cơng

trìnhxây

dựng

cơng

trìnhHoạt

động

sản

xuấtCác tác

động mơi

trường3

nước chủ yếu

do: nước thải

sinh hoạt của

cơng nhân,

nước

mưa

chảy

tràn,

nước thải xây

dựng,

dầu

mỡ thảiCác cơng trình, biện

pháp

bảo vệ mơi trường4

đầy hợp đồng với đơn vị

có chức năng thu gom xử

lý.

- Nước từ khu trộn vật liệu

hay nước vệ sinh phương

tiện sẽ được thu gom và

dẫn về một hố lắng rồi mới

cho ra hệ thống thoát nước

khu vực.+ CTR sinh

+ Trang bị thùng chứa chất

hoạt

thải sinh hoạt, chất thải xây

+ CTR xây

dựng, chất thải nguy hại

dựng

ngay tại công trường.

+ CTNH

+ Hợp đồng với đơn vị có

chức năng thu gom và xử

lý hàng ngày

+ Tai nạn lao

động, tai nạn

giao thông+ Thực hiện các quy định

về biện pháp an toàn

PCCC, an toàn lao động

+ Ảnh hưởng + Bắt buộc cơng nhân từ

đến tình hình các địa phương khác đến

an ninh trật làm việc tại các khâu của

tự tại địa công trường phải đăng ký

tạm trú theo qui định

phương

Bụi, khí từ + Bê tơng hóa tồn bộ

phương tiện đường nội bộ và đoạn

vận chuyển đường dẫn vào công ty.

+ Trang bị khẩu trang cho

nguyên liệu

các cơng nhân trực tiếp vận

và hàng hóa

hành sản xuất.

+ Nhà xưởng được xây

dựng thơng thống, đặt các

hệ thống cửa chớp và vách

bằng các thanh chắn có lỗ

thơng nhằm thơng gió tựCƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANT

hời

Kinh phí

gian

thực hiện CT,

thực

biện pháp

hiện và

BVMT

hồn

thành

5

65.000.0001.200.000Trang bị đồ

bảo hộ lao

động cho cơng

nhân (găng

tay, mũ, quần

áo bảo hộ,

giầy bảo hộ,

kính):T

rách

Tr

nhiệm

ách

tổ

nhiệm

chức

giám sát

thực

hiện

7

8thời

gian

xây

dựngán(3)Trong

suốt

thời

gian

xây

dựngChủ

dự

án(1)

(2)

(3)Trong

suốt

thời

gian

xây

dựngChủ

dự

án(1)

(2)

(3)Chủ

dự

án(1)

(3)

(4)50.000.000Trong

suốt

q

trình

hoạt

độngTrang 125Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN”

G

iai

C

đoạn ác hoạt

hoạt

động

động của dự

của

án

Dự án

1

2Giai

đoạn

vận

hànhHoạt

động

sản

xuấtCác tác

động mơi

trường3Các cơng trình, biện

pháp

bảo vệ mơi trường4

nhiên và cưỡng bức.

+ Thường xuyên tiến hành

vệ sinh vị trí làm việc.

Khống chế ơ nhiễm bụi

trong kho chứa ngun

liệu, bao bì trong q trình

vận chuyển và lưu kho.T

hời

Kinh phí

gian

thực hiện CT,

thực

biện pháp

hiện và

BVMT

hồn

thành

5

6+ Bụi từ q

trình sản xuấtHệ thống thu gom và xử

+ Hơi dung lý bụi bằng hấp phụ tan

môi từ q hoạt tính

trình sản xuất+ Thực hiện quy định tại

Thơng tư 19/2012/TT –

BKHCN

ngày

08/12/2012

của

Bộ

KHCN quy định về kiểm

soát và bảo đảm an tồn

bức xạ trong chiếu xạ

nghề nghiệp và chiếu xạ

cơng chúng

+ Kiểm tra và bảo dưỡng

định kỳ máy chiếu xạ;

+ Máy chiếu xạ UV được

thiết kế có tấm bảo hộ,

ngăn khơng cho tia cực

tím phát ra;

+ Trang bị bảo hộ cho

công nhân.

+ Nước thải + Nước thải sinh hoạt

sinh hoạt của qua hệ thống hầm tự hoại

5 ngăn và sau đó đấu nối

cơng nhân

với hệ thống XLNT tập

trung của KCN Chơn

Thành I

Hệ thống thu gom nướcT

rách

Tr

nhiệm

ách

tổ

nhiệm

chức

giám sát

thực

hiện

7

8Trong

suốt

quá

trình

hoạt

độngChủ

dự

án(1)

(3)

(4)Trong

suốt

quá

trình

hoạt

độngChủ

dự

án(1)

(3)

(4)Trong

suốt

quá

trình

hoạt

độngChủ

dự

án(1)

(3)

(4)TrongChủ(1)+ Các bức xạ

từ tia phóng

xạGiai

đoạn

vận

hànhHoạt

động

sản

xuấtGiai

đoạn

vận

hànhSinh

hoạt

của

cơng

nhânGiaiNướcCƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCAN480.000.000Trang 126Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN”

G

iai

C

đoạn ác hoạt

hoạt

động

động của dự

của

án

Dự án

1

2

đoạn

vận

hànhmưa

chảy

trànGiai

đoạn

vận

hànhHoạt

động

sản

xuất,

sinh

hoạt

của

cơng

nhânGiai

đoạn

vận

hànhGiai

đoạn

vận

hànhCác tác

động mơi

trường3Các cơng trình, biện

pháp

bảo vệ mơi trường4T

hời

Kinh phí

gian

thực hiện CT,

thực

biện pháp

hiện và

BVMT

hoàn

thành

5

6mưa bằng BTCT, tách

riêng với hệ thống thu

gom nước thải.

CTR

hoạtsinhT

rách

Tr

nhiệm

ách

tổ

nhiệm

chức

giám sát

thực

hiện

7

8suốt

q

trình

hoạt

độngdự

án(3)

(4)

(5)+ Bố trí thùng chứa thu

+ CTR sản gom, phân loại

+ Xây dựng kho chứa

xuất

đúng quy định

+ CTNH

+ Hợp đồng với đơn vị

chức năng thu gom và xử

Trang bị 10

thùng rác sinh

hoạt 120 lít

trên khu vực

nhà xưởng

mới:

3.000.000

VNĐTrong

suốt

q

trình

hoạt

độngChủ

dự

án(1)

(3)

(4)

(5)+ Tiếng ồn

và độ rungTrang bị đồ

bảo hộ lao

động cho nhân

viên làm việc

tại nhà máy:

800 nhân viên

x 300.000

VNĐ/bộ/ngườ

i=

240.000.000

VNĐTrong

suốt

quá

trình

hoạt

độngChủ

dự

án(1)

(3)

(4)

(5)+ Lựa chọn loại máy có

thương hiệu tốt và

thường xuyên bảo dưỡng

máy theo định kỳ.

+ Trang bị nút tai chống

ồn cho công nhânHoạt

động

sản

xuấtCác sự cố,

rủi ro bao

gồm:

+ Tai nạn

giao thông,

tai nạn lao

động, sự cố

cháy nổ,

+ Hệ thống

xử lý khí thải

hoạt

động

khơng hiệu+ Vận hành và bảo trì hệ

thống xử lý nước thải

theo đúng hướng dẫn của

nhà cung cấp;

+ Tuân thủ các nguyên

tắc vệ sinh khi chế biến

thức ăn;

+ Phân công cán bộ môi

trường phụ trách vấn đề

mơi trường, an tồn cháy

nổ và phòng cháy chữa

cháy và an tồn hóa chất;CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrong

suốt

q

trình

hoạt

độngChủ

dự

án(1)

(3)

(4)

(5)Trang 127Báo cáo đánh giá tác động mơi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN”

G

iai

C

đoạn ác hoạt

hoạt

động

động của dự

của

án

Dự án

1

2Các tác

động mơi

trường3

quả, ngộ độc

thực phẩm,

T

hời

Kinh phí

gian

thực hiện CT,

thực

biện pháp

hiện và

BVMT

hồn

thành

5

6Các cơng trình, biện

pháp

bảo vệ mơi trường4T

rách

Tr

nhiệm

ách

tổ

nhiệm

chức

giám sát

thực

hiện

7

8+ Thiết lập hệ thống

phòng cháy chữa cháy và

xây dựng các biện pháp

ứng cứu và tập huấn cho

đội ngũ nhân viên của dự

án.Ghi chú:

(1): Công ty TNHH Thương Mại Giày Da VietCan

(2): Nhà thầu thi công lắp đặt

(3): Sở Tài ngun và Mơi trường tỉnh Bình Phước

(4): Ban quản lý Khu tinh tế

(5): Phòng Tài ngun và Mơi trường huyện Chơn Thành

5.2 Chương trình giám sát mơi trường

5.2.1 Giai đoạn xây dựng

5.2.1.1 Giám sát khơng khí xung quanh

a) Vị trí giám sát

Ký hiệu

KK1

Tại khu dân cư gần dự án

b) Thông số giám sát:Vị tríBụi, độ ồn, độ rung

c) Tần suất giám sát:

- Thực hiện 03 tháng/lần (đến khi dừng xây dựng dự án)

d) Quy chuẩn so sánh:

- (*)QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí

mơi trường xung quanh

- QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

- QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

5.2.1.2 Giám sát chất thải rắn

3 tháng một lần, chủ đầu tư phối hợp với đơn vị chuyên môn thống kê lượng chất thải

xây dựng, chất thải sinh hoạt phát sinh trên cơng trường.

CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 128Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN”5.2.2 Giai đoạn hoạt động

Chương trình giám sát mơi trường cho nhà máy như sau:

5.2.2.1 Giám sát khí thải tại nguồn

a) Vị trí giám sát

Ký hiệuVị tríKT1

Ống khói sau hệ thống xử lý khu vực pha keo, quét keo, kiểm tra keo.

b) Thông số giám sát:

Lưu lượng, Bụi, Metanol (CH3OH)

c) Tần suất giám sát:

- Thực hiện 03 tháng/lần

d) Quy chuẩn so sánh:

- QCVN 19:2009/BTNMT , cột B cho chỉ tiêu bụi và QCVN 20:2009/BTNMT cho chỉ

tiêu Metanol

5.2.2.2 Giám sát khơng khí tại vị trí nhà xưởng

a) Vị trí giám sát

Ký hiệuVị tríKK1

Tại khu vực khuấy keo

KK2

Tại khu vực quét keo

KK3

Tại khu vực kiểm tra keo và làm khô keo

KK4

Tại khu vực cắt, may.

b) Thông số giám sát:

Nhiệt độ, ánh sáng, tốc độ gió, ồn, bụi, rung, NO2, SO2, CO, Metanol

c) Tần suất giám sát:

- Thực hiện 03 tháng/lần

d) Quy chuẩn so sánh:

- Quyết định 3733/2002/QÐ-BYT về vệ sinh lao động

5.2.2.3 Giám sát nước thải

a) Vị trí giám sát

Ký hiệuVị tríNT1

Tại điếm đấu nối với KCN Chơn Thành

b) Thơng số giám sát:

Lưu lượng, pH, BOD5, COD, SS, N – NH4+, Tổng Nitơ Tổng Phospho, Dầu mỡ khoáng,

Dầu mỡ ĐTV, Coliform.

c) Tần suất giám sát:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 129Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Chương trình quản lý môi trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×