Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án

1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN, công suất 1.000.000 đơi/năm”- Đây là các nguồn thải động nên rất khó quản lý. Chỉ có thể giảm bớt các tác động bằng

cách yêu cầu các phương tiện vận chuyển gây ô nhiễm nhiều chạy vào ban đêm (nhưng phải

kết thúc trước 22h đêm);

- Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại, hạn chế di chuyển nhiều lần ngang qua khu

vực dân cư;

- Thường xuyên bảo dưỡng định kì phương tiện vận chuyển;

- Sử dụng nhiên liệu chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp. Các biện pháp khống chế ô nhiễm khơng khí từ hoạt động cơ khí

- Phổ biến và quán triệt công nhân tuân thủ nội quy về an toàn, bảo hộ lao động;

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân phù hợp với đặc điểm

của từng công việc như quần áo, găng tay, khẩu trang, nít bịt tai, kính, ủng,…

Ngồi ra, Công ty thực hiện các biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cho công nhân như

sau:

- Quán triệt công nhân vận hành máy móc tuyệt đối tn theo quy trình thao tác và an

toàn hiện hành;

- Hệ thống điện ở cơng trường phải được bố trí hợp lý, nghiêm chỉnh chấp hành các quy

định an toàn sử dụng điện;

- Cán bộ phụ trách an toàn của nhà thầu thường xuyên kiểm tra phát hiện kịp thời các hiện

tượng mất an toàn để xử lý kịp thời nhằm đảm bảo an tồn thi cơng;

- Nghiêm cấm những người khơng phận sự ra vào công trường làm việc.

4.1.1.1.2 Biện pháp giảm thiểu tác động của nước mưa chảy tràn

Đối với nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án ở giai đoạn xây dựng, buộc các nhà thầu

phải đào các rãnh thoát nước mưa tạm thời, bố trí các hố lắng tạm thời trên trục thoát nước

nhằm giảm hàm lượng cặn lơ lửng, giảm nguy cơ bồi lắng lưu vực.

4.1.1.1.3 Biện pháp giảm thiểu tác động đối với nước thải Nước thải sinh hoạt

Trong giai đoạn này khối lượng nước thải của cơng nhân nhiều nhất là 6 m3/ngày.

Để kiểm sốt lượng nước này chủ dự án sẽ sử dụng 02 nhà vệ sinh lưu động có hầm chứa,

đặt tại khu vực lán trại của công nhân. Khi đầy sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng của địa

phương đến hút và vận chuyển đi xử lý theo đúng tiêu chuẩn quy định. Nước thải xây dựng

Như đã nói trên lượng nước thải xây dựng phát sinh chủ yếu từ quá trình vệ sinh thiết bị,

máy móc phục vụ q trình thi cơng xây dựng.

CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 95Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN, công suất 1.000.000 đôi/năm”Để hạn chế ảnh hưởng do nước thải này gây nên, nước rửa thiết bị, dụng cụ được xả vào bể

chứa. Trong bể chứa, chia thành 02 ngăn, các cặn rắn trong nước thải sẽ lắng xuống đáy bể và

nước thải trong sẽ được thốt ra ngồi. Khi tiến hành xây dựng, chủ đầu tư sẽ tiến hành đào và

xây dựng bể chứa có kích thước 6,7x4,0x1,0m bằng BTCT tại khu vực trộn bê tông, xây dựng

bể này để chứa và lắng cặn trong nước thải. Khi dự án hồn thành thì bể này sẽ được sử dụng

để làm bể lắng.

Lượng bùn thải sẽ được thu gom và xử lý cùng với chất thải rắn phát sinh từ Dự án.

4.1.1.1.4 Biện pháp giảm thiếu chất thải rắn Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 36,5 kg/ngày gom hằng ngày và hợp

đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đi xử lý.

Trong giai đoạn này sẽ sử dụng 3 thùng thu gom chất thải có nắp đậy dung tích 20 lít vật

liệu PVC. Bố trí tại các khu vực tập trung đông công nhân. Công ty sẽ quản lý Theo quy định

tại Nghị định 59/2007/NĐ-CP và Nghị định 38/2015/NĐ-CP. Chất thải rắn xây dựng

Hạn chế tối đa phát sinh chất thải trong thi cơng bằng việc tính tốn hợp lý nguyên vật

liệu xây dựng

Chất thải rắn xây dựng có thành phần vôi vữa, gạch vụn, đất, cát, đá, coffa, sắt thép... sẽ

được công nhân thu gom, tập trung vào một vị trí, hoặc tận dụng, tái sử dụng. Cơng ty sẽ quản

lý Theo quy định tại Nghị định 59/2007/NĐ-CP và Nghị định 38/2015/NĐ-CP.

Giáo dục, tăng cường nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm và thắt chặt quản lý, giám sát

cơng trình.

Sau khi thi cơng hồn tất đơn vị thi công sẽ dọn sạch, trả lại nguyên trạng mặt bằng khu

vực, hạn chế các tác động xấu đến môi trường nước.

4.1.1.1.5 Chất thải nguy hại

Lượng dầu mỡ thải và bao bì chứa dầu mỡ, cặn sơn sẽ được thu gom triệt để tại trại bảo

dưỡng, sửa chữa máy móc và lưu chứa trong 3 thùng chất thải chuyên dụng, có nắp đậy dung

tích 100 lít vật liệu PVC quản lý chất thải theo đúng Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT. Công

ty sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và xử lý.

4.1.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

4.1.1.2.1 Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung

Để giảm thiểu tiếng ồn trong q trình xây dựng cũng cần phải có kế hoạch thi công hợp

lý, cần kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện thường xuyên và có thể áp dụng các biện pháp: không

hoạt động vào ban đêm, giảm tốc độ khi đi qua khu vực dân cư, gắn ống giảm thanh cho xe, các

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 96Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN, công suất 1.000.000 đôi/năm”thiết bị gây tiếng ồn lớn như máy khoan, máy đào, máy đóng cọc bê tơng sẽ khơng hoạt động

trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ sáng. Ngồi ra, chủ đầu tư còn thực hiện các biện

pháp sau:

- Thường xuyên tưới nước trên đường vận chuyển để giảm bụi đồng thời giảm nhiệt độ

khu vực thi công.

- Quản lý thời gian thi công hợp lý, không thực hiện thi công vào ban đêm, vào giờ nghỉ

trưa của công nhân. Thực hiện giám sát tiếng ồn trong thời gian thi công không được vượt tiêu

chuẩn cho phép.

- Các thiết bị thi công gây ồn, rung như bơm, xe ủi, xe cẩu, xe lu… phải đặt xa khu dân cư

ít nhất là 100 m. Nếu các máy cùng làm việc cùng một lúc thì nên cách xa khu dân cư 200 m.

- Có thể giảm thiểu ồn rung bằng cách áp dụng công nghệ mới như khoan bằng khí nén,

bằng thủy khí thay cho các phương pháp đóng cọc cũ.

- Thực hiện biện pháp giảm thiểu tại nguồn như phương pháp cân bằng máy, lắp đặt các

bộ tắt chấn động, dùng gối, đệm đàn hồi cao su…

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho cá nhân trực tiếp làm việc tại khu vực phát sinh

tiếng ồn, rung.

- Trước khi tiến hành trộn bê tông, cần chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, thiết bị sao cho

giai đoạn trộn là ngắn nhất có thể.

- Đoạn đường vận chuyển, thời gian vận chuyển cần được hoạch định. Giảm tốc độ khi

vào khu vực dân cư, gắn các bảng cấm bóp kèn khi vào các khu vực trường học, trạm y tế hoặc

khu vực cần đặc biệt yên tĩnh.

- Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các nhà thầu cho các máy móc thi cơng vận hành xen kẽ với nhau.

4.1.1.2.2 Giảm thiểu các tác động đến xã hội do tập trung lực lượng lao động

- Ưu tiên tuyển chọn công nhân ở gần khu vực dự án để giảm lượng công nhân ở trong

các lán trại, giảm lượng chất thải phát sinh gây ô nhiễm, hạn chế các tác động tiêu cực tại khu

vực dự án.

- Đặt các thùng nước uống đảm bảo vệ sinh tại các công trường.

- Kết hợp với chính quyền địa phương để quản lý các công nhân nhập cư tham gia xây

dựng dự án.

- Ban hành quy định bắt buộc công nhân từ các địa phương khác đến làm việc tại các

khâu của công trường phải đăng ký tạm trú theo qui định và phải tuân thủ các quy định về an

ninh, trật tự khi tạm trú tại địa phương. Phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra, nhắc

nhở và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, gây rối trật tự an ninh trong khu

vực lán trại và những nơi tạm trú.CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 97Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN, công suất 1.000.000 đôi/năm”4.1.1.2.3 Giảm thiểu tác động do hoạt động thi cơng cơng trình

- Tn thủ xây dựng dự án theo đúng quy hoạch và thiết kế.

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động trong tổ chức thi cơng (bố trí các thiết bị,

máy móc thi cơng…) để phòng ngừa tai nạn, và sự cố cháy nổ.

- Quản lý chặt chẽ nguyên vật liệu xây dựng và máy móc sử dụng cho dự án.

- Thi cơng đúng theo tính tốn, thiết kế nhằm hạn chế tác hại do sự cố sụp đổ nền móng.

- Các tài liệu chỉ dẫn của các thiết bị và các máy móc xây dựng luôn phải đi kèm thiết bị,

các thông số kỹ thuật cần phải được kiểm tra thường kỳ.

- Bố trí các biển báo trên các khu vực thi cơng.

- Sau khi hồn tất cơng trình, dọn dẹp làm vệ sinh sạch sẽ, khơng còn để đất cát, vật tư rơi

vãi, rác thải rơi vãi trên khu vực dự án.

4.1.2 Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai đoạn

vận hành

4.1.2.1 Biện pháp giảm thiểu khí thải

4.1.2.1.1 Q trình vận chuyển ngun vật liệu và sản phẩm

Khí thải từ các phương tiện là nguồn phân tán, khó thu gom và xử lý. Chủ đầu tư đã tiến

hành phân phối các mật độ xe ra vào để tránh gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Ngoài ra, để hạn chế tác động từ quá trình vận chuyển còn áp dụng các biện pháp giảm

thiểu tác động do xe vận chuyển trong và ngoài nhà máy như sau:

- Công ty sử dụng các xe vận chuyển đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định của Cục

Đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an tồn mơi trường, có đầy đủ các thiết bị hiện đại để

hạn chế khí thải trong q trình vận chuyển.

- Không chuyên chở chất thải quá đầy, quá tải để tránh rơi vãi trên đường vận chuyển;

- Công ty sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp cho các phương tiện vận

chuyển của dự án

- Xe vận chuyển của dự án luôn được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng theo đúng quy

định, đảm bảo các thơng số khí thải của xe đạt u cầu về mặt môi trường.

- Khu vực xây dựng phải được thực hiện theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

-Khi các xe lưu thông trong khuôn viên khu xử lý cần giảm tốc độ dưới 20 km/h tránh gây

ảnh hưởng đến hoạt động công nhân trong khu xử lý.

- Không cho các xe nổ máy trong lúc chờ nhận hàng.

- Phân bố giờ ra vào thu gom của các xe vận chuyển tránh tập trung quá nhiều xe cùng

một lúc gây ơ nhiễm khí thải do giao thơng.CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 98Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN, cơng suất 1.000.000 đơi/năm”4.1.2.1.2 Bụi, khí thải từ dây chuyền sản xuất

a) Đối với bụi từ khu vực sản xuất. Bụi phát sinh từ quá trình sản xuất

Do đặc trưng của ngành sản xuất thường phát sinh lượng bụi vải, bụi chỉ và bụi lông trong

công đoạn cắt, may, cơng đoạn vệ sinh giày thành phẩm,… Vì vậy, để đảm bảo chất lượng môi

trường làm việc, cũng như mơi trường khơng khí xung quanh các phân xưởng, Cơng ty sẽ lắp

đặt 01 thiết bị hút lọc bụi di động hay còn gọi là máy hút bụi cơng nghiệp cho nhà xưởng sản

xuất để xử lý bụi. Với các thông số kỹ thuật sau: Lưu lượng : 2100m 3/h, Cột Áp : 2000 Pa,

Cơng suất: 3Hp, Dung tích túi vải : D550:1200mm, Vải lọc bụi nhập ngoại Hàn Quốc, Kích

thước: 6500x1600x3000 mm, Khối lượng: 75kg.Hình 4-13 Hình ảnh thiết bị lọc bụi di độngCÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 99Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN, công suất 1.000.000 đôi/năm”Nguyên lý công nghệ xử lý của hệ thống này được thể hiện ở hình sau:

Khơng khíQuạt hút ly tâmLọc bụi túi vảiNgăn lắngKhơng khí sạch đạt

QCVN 05:2009/BTNMT, QĐ 3733 2002/QÐ-BYTHình 4-14 Sơ đồ ngun lý cơng nghệ xử lý bụi vải

Với cơ chế hoạt động hết sức linh hoạt, trong thời gian hoạt động khơng khí có chứa lẫn

bụi bị quạt hút túi vải hút đi vào bên trong túi vải, bụi được giữ lại bên trong túi và rơi xuống

ngăn lắng và trữ bụi, trong khi đó khơng khí sạch được thốt ra bên ngồi túi vải và ra ống dẫn

để thốt ra ngồi mơi trường. Ưu điểm lớn nhất của thiết bị là có thể di chuyển được nhờ có

bàn đẩy và hệ thống bánh xe di chuyển theo chiều tùy ý rất thuận tiện và linh hoạt. Quạt hút

được chế tạo với khả năng thu hồi bụi cao, guồng cánh chống bám dính và chịu mài mòn. Vải

lọc bụi được sử dụng là loại Polyester chuyên dụng.

Để có thể giũ bụi khỏi bề mặt bên trong túi vải, thiết bị lọc bụi được bố trí hệ thống giũ

bụi. Khi cần giũ bụi người ta có thể tháo dây giũ bụi ra khỏi móc, lúc này túi vải sẽ chùng

xuống dưới tác dụng của trọng lực, và khi kéo dây giũ bụi thông qua cần kéo thanh giũ

bụi được đẩy lên và túi vải được kéo căng ra. trong khi đó thanh giũ bụi được luồn vào lỗ của

thanh sắt đỡ và luôn di chuyển theo hướng thẳng đứng. Như vậy, bằng cách kéo và thả liên tục

cần kéo, dây túi vải sẽ được kéo căng và thả chùng liên tục và nhờ vậy bụi được giũ khỏi bề

mặt túi vải và rơi xuống bên dưới.

Qua một thời gian lọc, lượng bụi bám lại bên trong nhiều, khi đó hiệu quả lọc bụi cao, đạt

90-95%, nhưng trở lực khi đó lớn, ΔP= 60-800 Pa, nên sau một thời gian làm việc ta phải định

kỳ giũ bụi bằng tay hoặc khí nén để tráng ngẽn dòng gió đi qua thiết bị. Đối với dòng khí ẩm

sấy khơ trước khi lọc bụi, tránh hiện tượng bết dính trên bề mặt vải lọc làm tăng trở lực và năng

suất lọc. Thiết bị lọc bụi kiểu túi vải có năng suất lọc khoảng 150-180 m3/h trên 1m2 diện tích

bề mặt vải lọc. Khi nồng độ bụi khoảng 30-80 mg/m3 thì hiệu quả lọc bụi khá cao đạt từ 9699%.

Phương pháp xử lý bụi trên đã được áp dụng rất nhiều cơ sở may khác và mang lại hiệu

quả đáng kể. Vì vậy, phương pháp nay rất thực tế và có tính khả thi cao.

CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 100Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN, công suất 1.000.000 đơi/năm”Ngồi ra, trong q trình sản xuất, Cơng ty sẽ bố trí bộ phận tạp vụ phụ trách việc thu dọn

bụi tại mặt sàn của xưởng sản xuất và sử dụng khẩu trang cho công nhân làm việc trong nhà

xưởng. Do đây là thiết bị xử lý bụi di động, vì vậy chủ đầu tư cam kết chất lượng bụi sau xử lý

đạt QCVN 05:2013/BTNMT, Quyết định 3733/2002/QÐ-BYT.

b) Đối với hơi dung môi

Để khống chế các công đoạn phát sinh hơi dung môi chủ yếu là Metanol (khuấy keo, quét

keo, kiểm tra bề mặt keo bằng đèn UV và làm khô keo) phát sinh sẽ áp dụng phương pháp xử

lý đơn giản và hiệu quả nhất là sử dụng than hoạt tính để hấp phụ một dung mơi trước khi thải

ra mơi trường bên ngồi. Quy trình xử lý hơi dung mơi như sau:

Khí thảiChụp hút

Quạt

hút

 

Tháp hấp phụ

Nguồn tiếp nhận, đạt QCVN 20:2009/BTNMT

Hình 4-15 Quy trình xử lý khí theo phương pháp hấp phụ bằng than hoạt tính

Thuyết minh quy trình:

Hơi dung mơi (Metanol) tại khu vực pha keo, quét keo, kiểm tra bề mặt keo được thu gom

bằng chụp hút, với thể tích khu vực hút như sau :

+ Khuấy keo = 1 x 1 x 0,5 = 0,5 m3

+ Quét keo = 2 x 15 x 0,5 = 15 m3

+ Kiểm tra bề mặt keo bằng đèn UV và làm khô keo = 2 x 5 x 0,5 = 5 m3

Tổng thể tích hút : 20,5 m3 khí thải chứa các hợp chất dễ bay hơi thoát ra dưới tác dụng

của áp suất âm gây ra bởi quạt hút sẽ theo hệ thống đường ống tới thiết bị hấp phụ bằng than

hoạt tính. Metanol được giữ lại trên vật liệu hấp phụ. Khí sạch sau khi xử lý được thải ra

ngoài.

Trong thiết bị hấp phụ, than hoạt tính được đổ thành lớp có độ dày nhất định, dòng khí

chuyển động từ dưới lên trên. Tốc độ dòng khí trên tiết diện ngang nằm trong khoảng 0,1 – 0,5

m/s; thời gian lưu của dòng khí nằm trong khoảng 1 – 6 s.CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 101Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN, công suất 1.000.000 đơi/năm”Than hoạt tính là một chất chủ yếu là nguyên tố carbon có cấu trúc thể hiện dạng tổ ong

rất đặc trưng. Nhờ cấu trúc này, trong 1g than hoạt tính, diện tích bề mặt của tất cả các lỗ rỗng

có thể đạt tới 800 – 1.300 m 2/g nên than hoạt tính có tính hấp phụ rất mạnh. Than hoạt tính

dùng trong tháp hấp phụ được định kỳ thay thế, than hoạt tính thải ra ngồi được thu gom và xử

lý như chất thải rắn nguy hại. Tần suất thay than hoạt tính là 6 tháng/lần và được công ty hợp

đồng với đơn vị chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định về chất thải nguy

hại . Ta có thể tính ước lượng như sau : Thời gian lưu khí 2 s diện tích trao đổi đối với khử các

hợp chất hữu cơ dể bay có gốc rượu là : 1 g/5g CHC, tương đương 0,39 kg than/ngày. Tổng

khối lượng than thải bỏ là : 900 kg/6 tháng.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ thực hiện thêm biện pháp thơng thống nhà xưởng để đảm bảo

hạn chế tối đa ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe công nhân làm việc tại hệ thống. Chủ dự án sẽ

thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và kiểm định các thiết bị hệ thống hoạt động ổn định.

Mô phỏng sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý hơi dung mơi như sau:Hình 4-16 Sơ đồ hệ thống thu gom và xử lý hơi dung mơiCƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 102Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN, công suất 1.000.000 đôi/năm”Bảng 4-64 Dự kiến thiết bị hệ thống xử lý khí thải

STT

1

234Tên thiết bịĐVTSố lượngXuất xứTình trạngChụp hút (khu vực: pha keo, quét

Lắp đặt mới

Cái

3

Việt Nam

keo và kiểm tra bề mặt keo)

100 %

3

Quạt hút (Q =5.000 – 7.000 m /h,

Lắp đặt mới

Cái

3

Việt Nam

5HP)

100 %

3

Tháp hấp phụ : V= 10 m

- Đường kính: 1.800mm

- Chiều cao: 4.000mm

Lắp đặt mới

Cái

1

Việt Nam

- Ống khói: 300 mm, chiều cao:

100 %

20m (Phát tán cao hơn mái nhà

xưởng)

Thông số than hoạt tính

Khối lượng than hoạt tính: 900 kg

Tổng chiều cao lớp than 3,0 m – 3

Kg

900

Mới 100%

Việt Nam

lớp.

Thời gian thay than : 6 tháng / lần

Nguồn: Viện Môi Trường và Tài Ngun tổng hợp tính tốn, 2018Khu vực qt keoKhu vực pha hóa chấtHình 4-17 Hình ảnh minh họa lắp chụp hút tại khu vực quét keo và khu vực pha hóa chấtCƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 103Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN, công suất 1.000.000 đơi/năm”4.1.2.1.3 Kiểm sốt ơ nhiễm nước thải

Nước thải sinh hoạt

Bể tự hoại

Trạm xử lý nước thải

Công suất 100m3/ngày.đêmHố ga giám sát nước thải đạt QCVN

40:2011/BTNMT, cột B

Hệ thống thoát nước thải của khu công

nghiệp

Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu cơng

nghiệp xử lý đạt QCVN40:2011/BTNMT,CỘT

A

Hình 4-18 Sơ đồ đấu nối nước thải

Thuyết minh:

Tổng nước thải sinh hoạt phát sinh là 80 m3/ngày. Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý sơ bộ

bằng bể tự hoại 3 ngăn, sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của Công ty.

Công ty sẽ xây dựng trạm xử lý nước thải 100 m3/ngày. đêm với hệ số K=1,2, xử lý đạt

tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột B trước khi đấu nối vào khu công nghiệp chơn thành

I.

a. Bể tự hoại

Bể tự hoại là cơng trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. Cặn

lắng giữ lại trong bể từ 6 - 12 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ

bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vơ cơ hoà tan.

Nước thải lắng trong bể với thời gian dài bảo đảm hiệu suất lắng cao.CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 104Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất giày da VIETCAN, cơng suất 1.000.000 đơi/năm”Hình 4-19 Bể tự hoại 3 ngăn

Tính tốn bể tự hoại 1:

Xác định dung tích bể tự hoại dựa trên thể tích nước của bể và thể tích cặn của bể:

Wth = Wn (thể tích nước của bể) + Wc (thể tích cặn của bể)

Thể tích nước của bể:

N: là số người quy đổi (người);

Q: là tiêu chuẩn dùng nước, (l/người).

Thể tích cặn của bể được xác định dựa trên lượng cặn trung bình một người thải ra trong

một ngày, thời gian giữa hai lần lấy cặn, số người mà bể sẽ phục vụ. Ngồi ra nó còn phụ thuộc

vào độ ẩm của cặn lên men và cặn tươi cũng như một số các hệ số khác.

Thể tích cặn của các bể tự hoại được tính tốn theo công thức sau:

WC [aT (100  W1 )bc]N

(100  W2 ) x1000Theo tiêu chuẩn chọn:

A: Lượng cặn trung bình một người thải ra là 0,6 kg/người/ngày;

T: Thời gian giữa hai lần lấy cặn trung bình T = 6 tháng =180 ngày;

N: Số người mà bể phục vụ (người);

W1, W2: Độ ẩm của cặn tươi vào bể và của cặn khi lên men, W1: 95% , W2: 90%;

A =0,6 kg/người. Ngày: lượng cặn tươi của 1 người trong ngày;

B: Hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%) b=0,7;

C: Hệ số kể đến việc để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn để giữ lại vi sinh vật

giúp cho quá tŕnh lên men cặn được nhanh chóng, dễ dàng, thơng thường, c =1,2.Bảng 4-65 Thể tích của bể tự hoại

1

CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÀY DA VIETCANTrang 105Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×