Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mạch vòng điều chỉnh tốc độ.

Mạch vòng điều chỉnh tốc độ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

BTL: THHTĐCGVHD: Th.s NGUYỄN ĐĂNG TOÀNRu .Tu1Ri(p) = 2 K .K .T (1 + pT )

cl

i si

u

Có Tsi = Ti + Tv+Tđk = 0,002 + 0,0025 + 0,0001 = 0,0046 S

Chọn Uiđ = 7V

U7id

=> Ki = I = 63,6 = 0,11

dm0,127.0,1111=> Ri = 2.22.0,11 .0,0046 (1 + 0,11 p ) = 0,63(1 + 0,11 p )

JRu

Tc = ( K ) 2 =

φ0,65.0,127

= 0,042S

(1,4) 2Ru

0,127

=

= 2,15S

K φ .Tc 1,4.0,042U ω d = ω.K ω

Chọn U ω d = 10 V

K ω = 10 = 0,063157,06

Với TS ω = 2Tsi + T ω = 2.0,0046 +0,001 = 0,01 S

K i .( Kφ )Tc

0,11 .1,4.0,042

R ω (p) = 2T R .K = 2.0,01.0,127.0,063 = 40,41

sω u

ω2. Mô phỏng bằng phần mềm matlab

2.1 Mô phỏng hoạt động của động cơ điện một chiều

a. Sơ đồ cấu trúc động cơ điện một chiều36BTL: THHTĐCGVHD: Th.s NGUYỄN ĐĂNG TỒNb. Mơ phỏng động cơ điện một chiều2.2 Mơ phỏng hoạt động của mạch vòng tốc độ

a. Sơ đồ cấu trúc mạch vòng tốc độ37BTL: THHTĐCGVHD: Th.s NGUYỄN ĐĂNG TỒNb. Mơ phỏng mạch vòng tốc độ38BTL: THHTĐCGVHD: Th.s NGUYỄN ĐĂNG TỒNKẾT LUẬN

Trong q trình làm đồ án , nhóm chúng em đã tìm hiểu về Thiết kế mạchđiều chinh tốc đọ cho hệ truyền động điện động cơ một chiều không

đảo chiều sử dụng bộ biến đổi là mạch chỉnh lưu thyristor tia ba pha..

Từ đó chúng em đã cập nhật được nhiều kiến thức bổ ích và hiểu hơn về hệ truyền

động điện động cơ một chiều.

Tuy nhiên do thời gian làm đồ án , cùng với sự hiểu biết còn hạn chế nên chúng

em khơng tránh khỏi những sai sót. Vì vậy chúng em rất mong được sự đóng góp ý

kiến của thầy cơ và các bạn để giúp chúng em có thể bổ sung thêm kiến thức của

mình và có cơ hội được tìm hiểu và nghiên cứu về các khoa học công nghệ mới,

các ứng dụng của nó trong sản xuất cũng như trong thực tế.

Nhóm chúng xin chân thành cảm ơn!39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mạch vòng điều chỉnh tốc độ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×