Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phương pháp nghiên cứu Grounded Theory

Phương pháp nghiên cứu Grounded Theory

Tải bản đầy đủ - 0trang

vực nghiên cứu, hiểu biết sâu, rộng về10

710

8phương pháp nghiên cứu từ đó mới đạt được mục tiêu cần nghiên cứu. Do đó,

tại bước nghiên cứu này, tác giả sử dụng một phần của phương pháp GT cho

bước nghiên cứu định tính này là hồn tồn phù hợp.

 Quy trình nghiên cứu

Cũng trên cơ sở nghiên cứu của Tashakkori và Teddlie (2003), tại giai đoạn

này, tác giả triển khai quy trình chi tiết được thực hiện qua các bước như sau:

Mục tiêu

NCDàn bài

thảo luậnChọn

mẫu N

CThu thập

dữ liệuPhân tích

dữ liệuPhỏng vấn

thửMơ tả dữ

liệuPhỏng vấn

chính thứcMã hóa

dữ liệuXác định

mơ hình

đo lườngPhân nhóm

các nội dung

cùng nhân tố

Hình 3.4. Quy trình nghiên cứu định tính chi tiết giai đoạn 2

(Nguồn: Tác giả tổng hợp và đề xuất) Thực hiện nghiên cứu

 Dàn bài thảo luận. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu ở giai đoạn 1, tác giả

cũng từng bước xây dựng dàn bài thảo luận nháp (phụ lục 3). Mục đích của việc xây

dựng bản nháp nhằm kiểm tra nội dung câu hỏi, tính dễ hiểu, rõ ràng từng câu,

chữ. Sau đó tác giả tiến hành điều tra thử 2 chuyên gia (1 doanh nghiệp tài

chính, và 1 cho doanh nghiệp phi tài chính – phụ lục 2B). Mục đích của giai đoạn

điều tra thử hai chuyên gia nhằm giúp tác giả chỉnh sửa, bổ sung bảng câu hỏi

rõ ràng, trong sáng hơn về câu từ, ngữ nghĩa, tránh những từ ngữ gây hiểu

nhầm. Sau khi điều chỉnh lại dàn bài nháp, bảng câu hỏi thảo luận chính thức (phụ

lục 4) được thực hiện với phương pháp GT, bằng cách phỏng vấn trực tiếp: phỏng109 nhân tố tiềm Nn, từng bước xây

vấn sâu, chi tiết chun gia để hình thành cácdựng mơ hình nghiên cứu,11

0đồng thời kết quả thu được từ thực tiễn là cơ sở để xây dựng bảng câu hỏi khảo

sát và thang đo cho nghiên cứu chính thức, phục vụ cho cho bước khảo sát định

lượng.

 Chọn mẫu và kích thước mẫu.

Tương tự bước nghiên cứu định tính giai đoạn 1, phương pháp lấy mẫu

có chủ đích đặc biệt phù hợp trong phương pháp GT - Grounded Theory

(Martin và Turner, 1986). Do đó, việc lựa chọn phương pháp lấy mẫu có chủ đích

để thực hiện nghiên cứu giai đoạn hai theo tác giả là hoàn toàn phù hợp. Tuy

nhiên, xét về cách xác định kích cỡ mẫu thì lại có rất nhiều ý kiến khác nhau

trong nghiên cứu định tính. Khơng có ngun tắc nào hồn hảo (Patton, 1990)

hay khơng có một khn mẫu nào cho việc tiến hành lấy mẫu đạt độ tin cậy

nhất, ước lượng cỡ mẫu trong khoảng từ 6 đến 12 mẫu là có thể thu thập

tương đối đủ nội dung cần nghiên cứu (Guest và cộng sự, 2006). Do đó, trong

bước nghiên cứu định tính này, tác giả lựa chọn kích thước mẫu dự kiến là 11

chuyên gia, lý do là ở giai đoạn này, chúng tơi cần thu thập đa dạng các thơng

tin có liên quan đến nội dung nghiên cứu và chỉ dừng phỏng vấn cho đến khi

các thông tin được xem là đầy đủ. Có nghĩa là, q trình điều tra, phỏng vấn nếu

các thông tin mới không tăng thêm hoặc các thơng tin được lặp đi lặp lại hay còn

gọi là thơng tin bão hòa (Corbin và Strauss, 2008). Tuy nhiên, mẫu thu thập được

tác giả sử dụng chính thức trong nghiên cứu này là 8 chuyên gia vì đến chuyên

gia thứ 8 hầu như các thông tin thu được đã đạt trạng thái bão hòa và tác giả

chính thức ngừng phỏng vấn (phụ lục 2C). Trong số 8 chuyên gia được phỏng vấn

có 04 chuyên gia thuộc lĩnh vực tài chính và 04 chuyên gia thuộc lĩnh vực phi tài

chính. Mục đích của việc chọn chun gia này nhằm tìm kiếm và khám phá các

nhân tố tác động và dò tìm các mục hỏi thuộc các nhân tố này, do đó các chuyên

gia là những đối tượng tham gia phỏng vấn phải am tường về cơng cụ tài chính

phái sinh và đã, đang áp dụng kế tốn cơng cụ tài chính phái sinh.

Tiến hành phỏng vấn, điều tra. Sau bước phỏng vấn thử, tác giả đã điều

chỉnh một số nội dung cần làm rõ nghĩa và dễ hiểu. Sau đó, tác giả tiến hành phỏng

vấn sâu là một trong những phương pháp phỏng vấn được thiết kế để khám

phá nhấn mạnh đến yếu tố động lực nhằm tìm hiểu nhu cầu, mong muốn và111

cảm giác của người trả lời (Kothari, 1990). Tương

tự giai đoạn 1, tác giả tiến hànhphỏng vấn chính thức, trực tiếp các chun gia thơng qua hình thức ghi âm kết hợp

ghi chép lạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phương pháp nghiên cứu Grounded Theory

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×