Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khối kiến thức chuyên ngành

Khối kiến thức chuyên ngành

Tải bản đầy đủ - 0trang

153.M161.Ã154.

152. Ố

T

T 155.Số

158. 159. 160.

162.

Số

Bắt

TựS157.HTên mơn họctín

chỉỌC156.

53

54

55T762.Cờ vua93T772.Bơi lội3

T782.783. 784.Bóng ném792.T802.T812.

822.

832.746.

15756.

15766.

1515813. 814.Vovinam816.

15823. 824.Judo826.3

T15806.3

T736.15315833. 834.Luận văn tốt nghiệp - TDTTC325836.9840.

841.Cộng46 TCTổng cộng(Bắt buộc137 TC166.

45796.803. 804.Pencak Silattiết15153165.thuyết786.793. 794.KaratedoSốthực

hành153

Ttiết lý163.773. 774. 735. 776.C324830.831.

64Quần vợtC323820.821.

63752.C322810.811.

62TC321800.801.

61Bóng rỗC320790.791.

60742.C319780.781.

59T2727. 728. 729.

3

730.

743. 744. 731.

3

732.

753. 754.

733.

3

763. 764. 734.TaekwondoC318770.771.

58726.C317760.761.

57TC316750.751.

562C315740.741.chọnPHẦN

C314724.725.buộc164.737.

90747.

90757.

90767.

90777.

90787.

90797.

90807.

90817.

90827.

90837.

13537 TC ; Tự chọn(Bắt buộc9 TC)117 TC ; Tự chọn21 TC)169.

167.HọcHọc170.168.kỳphần

tiên

quyết171.

thực172.

hiện

I,II,H738. 739.

I,II,H748. 749.

I,II,H758. 759.

I,II,H768. 769.

I,II,H778. 779.

I,II,H788. 789.

I,II,H798. 799.

I,II,H808. 809.

I,II,H818. 819.

I,II,H828. 829.

I,II,H838. 839.

I,II842.

PHỤ LỤC 2

843.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

844. Ngành học: Sư phạm Giáo dục thể chất Chuyên ngành: Sư phạm Thể dục thể

thao845. Mã ngành: 52140206

Hệ đào tạo chính qui

846. Đơn vị quản lý: Bộ môn Giáo dục thể chất

850. 851. 852. 853. 854. 855.

847.848.

Mã số

Số

Tự

Số

Số

849.

Tên

học

phần

T

ọc phần

Bắt

tín

chọ

tiết

tiết

học

Tchỉphần857.2.

3.

4.

5.

6.

7.858.

866.

TC801877.

TC802886.

TC803895.

XH004904.

XH005913.

XH006922.9.931.10.940.11.949.ML009

ML010

ML006

ML011958.

TC014967.

13.TC015976.

14.SP009985.

15.LTSP011861. 862. 863.860. 611

56QP0018.12.nTHtiên quyết856.HK thực

hiệnKhối kiến thức Giáo dục đại cương859. Giáo dục quốc phòng (*)

1.buộcH867. Anh văn căn bản 1 (*)

878. Anh văn căn bản 2 (*)

887. Anh văn căn bản 3 (*)

896. Pháp văn căn bản 1 (*)

905. Pháp văn căn bản 2 (*)

914. Pháp văn căn bản 3 (*)

923. Những nguyên lý cơ868. 869. 870. 873.864. 865. Bố trí theo

50nhóm ngành874. 875.

879. 880.

882.

884.

3

45 883. TC801

888. 889. 871. 891.

893.

nhó

3

45 892. TC802

m

897. 898. 872. 900.

3

45 901. 902.

PVC

B

906. 907.

909.

911. X

3

45 910. H004

915. 916.

918.

920. X

4

60 919. H005

bản 924. 925.

926. 927. 928. 929.

410

TC

nhó

mAV

CB

hoặc60876. I

, II, H885. I

, II, H894. I

, II, H903. I

, II, H912. I

, II, H921. I

, II, H930. Icủa CN Mác-Lênin 1

2

2

30

, II, H

932. Những nguyên lý cơ bản 933. 934. 935. 936. 937. 938. M 939.

của CN Mác-Lênin 2

3

3

45

L009

, II, H

942. 943. 944. 945. 946. 947. M 948.

941. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

30

L010

, II, H

950. Đường lối CM của 951. 952. 953. 954. 955. 956. M 957.

ĐCSVN

3

3

45

L006

, II, H

959. Tin học căn bản (*)

960. 961. 962. 963. 964. 965.

966.

1

1

15

, II, H

968. TT.Tin học căn bản (*)

969. 970. 971. 972. 973. 974.

975.

2

2

60

, II, H

977. Tâm lý học đại cương

978. 979. 980. 981. 982. 983.

984.

2

2

30

, II, H

986. Q lý HCNN&QL ngành 987. 988. 989. 990. 991. 992.

993.

GD&ĐT

1

1

15

, II, HI

I

I

I

I

I

I847.848.

Mã số

T

Thọc

phần994.

16.

17.849.Tên học phần995. Giáo dục học đại cươngSP012850. 851. 852. 853. 854. 855.

Số

Tự

Số

Số

tín

chỉ1012.chọ

ntiết

LTtiết

THH

ọc phần

tiên quyếtTC101230P009222230P0091032. 1033. Sinh hoá - TDTT21.1041. 1042. Lý luận & PP dạy học 1043.1044.1045.1046.1047.1048.22.1050. 1051. Giải phẩu người23.1059. 1060. Lý luận & PP TDTT 1061.1062.1063.1064.1065.1066.24.1068.25.1077. 1078. Đo lường – TDTT26.1086. 1087. Lịch sử Thể dục thể thao27.1095. 1096. Vệ sinh học đường28.1104.29.1113.30.1122.31.1131.32.1140.33.1149.34.1158.TC1074TC1102TC1191114. Thực tập sư phạm – TDTT

1123. Sinh lý học - TDTT33021141. Sinh cơ học – TDTT221076. I30230C1101I1094. I15I21103. I30I1304120T1112. IT1121. IC101;TC102C122;TC106575C1072I21139. I

1148. I301151.1152.1153.1154.1155.1156.

2I301142.1143.1144.1145.1146.1147.

21150. Y học - TDTT1067. I301132. Phương pháp NCKH – 1133.1134.1135.1136.1137.1138.TC1231058. I301124.1125.1126.1127.1128.1129. T 1130. I

5TDTT1049. I601115.1116.1117.1118.1119. 1120.

4TC12141106.1107.1108.1109.1110. 1111.

1TC1201040. I451097.1098.1099.1100.1101.1102.

21105. Kiến tập sư phạm – TDTT31088.1089.1090.1091.1092.1093.

1TC116I1079.1080.1081.1082.1083.1084. T 1085. I

2TC112P0121070.1071.1072.1073.1074.1075.

2TC111301052.1053.1054.1055.1056.1057.

3trường PT

1069. Toán thống kê – TDTT21034.1035.1036.1037.1038.1039.

3TDTTI1025.1026.1027.1028.1029.1030. S 1031. I

2TC104TC114, II, H1016.1017.1018.1019.1020.1021. S 1022. I20.TC102TC1241011. I301023. 1024. Giáo dục học – TDTTTC122, II, H1005.1006.1007.1008.1009.1010.19.TC109HK thực

hiệnCộng : 36 TC (Bắt buộc 26 TC; Tự chọn 10 TC)1013. Khối kiến thức cơ sở ngành

1014. 1015. Tâm lý học – TDTT

18.TC106856.996. 997. 998. 999. 1000.1001. S 1002. I

21003. 1004. Pháp luật đại cương

KL001Bắt

buộc2301157. I

I1159. Anh văn chuyên môn – 1160.1161.1162.1163.1164.1165. T 1166. I

TDTT2230C803, II847.848.

Mã số

T

T35.849.học

phần1167.

XH018Tên học phần850. 851. 852. 853. 854. 855.

Số

Tự

Số

Số

tín

chỉBắt

buộcchọ

n1168. Pháp văn chuyên môn - 1169.1170.

KHXHtiết

TH856.HK thực

hiện1172.1173. 1174. X 1175. I21176.tiết

LTH

ọc phần

tiên quyết30H006, IICộng: 41 TC (Bắt buộc 39 TC; Tự chọn 02 TC)1177. Khối kiến thức chuyên ngành

1178. 1179. Phổ tu Thể dục

36.

TC37037.1187.1188. Phổ tu Điền kinh I38.1196.39.1205. 1206. Phổ tu Cầu lơng I40.1214. 1215. Phổ tu Bóng đá I41.1223. 1224. Phổ tu Điền kinh II42.1232. 1233. Phổ tu Bóng Chuyền II43.1241. 1242. Phổ tu Bóng đá II44.1250. 1251. Phổ tu Cầu Lơng II45.1259. 1260. Phổ tu Bóng bàn46.1268. 1269. Phổ tu Đá cầu47.1277. 1278. Trò chơi vận độngTC3711180.1181.1182.1183.1184. 1185.

31197. Phổ tu Bóng chuyền I601222. I

, II260C371260C372260C373260C374260, II

, II

, II26021267. I

1276. I

, II1279.1280.1281.1282.1283.1284.

2, II

, II1270.1271.1272.1273.1274.1275.

2TC38121213. I

, II1261.1262.1263.1264.1265.1266.

2TC380601252.1253.1254.1255.1256.1257. T 1258. I

2TC37921243.1244.1245.1246.1247.1248. T 1249. I

2TC378, II1234.1235.1236.1237.1238.1239. T 1240. I

2TC377601204. I1225.1226.1227.1228.1229.1230. T 1231. I

2TC37621195. I

, II1216.1217.1218.1219.1220.1221.

2TC375601207.1208.1209.1210.1211. 1212.

2TC37421186. I

, II1198.1199.1200.1201.1202.1203.

2TC373901189.1190.1191.1192.1193. 1194.

2TC3723601285. I

, II49.1286. 1287. Điền kinh nâng cao & 1288.1289.1290.1293.1294.1295. T 1296. I

TC382 PPGD 1

2

60

C375 , II

1291.

1297. 1298. Bóng chuyền nâng cao 1299.1300.1292.1302.1303.1304. T 1305. I50.1306.51.1315.52.1324.53.1335.48.TC383

TC384

TC385

TC386

TC387&PPGD 1

1307. Bóng đá nâng cao & PPGD

1

1316. Cầu lơng nâng cao &

PPGD 1

1325. Điền kinh nâng cao &

PPGD 2

1336. Bóng chuyền nâng cao &

PPGD 221308.1309.260, II1311.1312.1313. T 1314. I21317.1318.C37660C377, II1320.1321.1322. T 1323. I260C378, II1326.1327.1328.1331.1332.1333. T 1334. I

3

1329.15 60 C 382 , II

1337.1338.1330.1340.1341.1342. T 1343. I

31560C 583, II847.848.

Mã số

T

T849.học

phầnTên học phần850. 851. 852. 853. 854. 855.

Số

Tự

Số

Số

tín

chỉBắt

buộcchọ

n54.1344. 1345. Bóng đá nâng cao & PPGD 1346.1347. 355.1353. 1354. Cầu lông nâng cao & 1355.1356.56.1362.57.1373.58.1382.59.1391.60.1400.61.1409. 1410. Bóng rỗ62.1418. 1419. Quần vợt63.1427. 1428. KaratedoTC388

TC389

TC390

TC391

TC392

TC39323PPGD 2

1363. Điền kinh nâng cao &

PPGD 3

1374. Bóng chuyền nâng cao &

PPGD 3

1383. Bóng đá nâng cao & PPGD

3

1392. Cầu lông nâng cao &

PPGD 3

1401. TaekwondoTC3151436. 1437. Cờ vua65.1445. 1446. Bơi lội - TDTT66.1454. 1455. Bóng ném67.1384.1385.

31393.1394.

31402.1403.

1411.1412.

1420.1421.

1429.1430.

364.TC394601447.1448.

21456.1457.

21464. Luận văn tốt nghiệp - 1465.1466.

1463. TDTT

10

TC4001476., II1358.1359.1360. T 1361. I

1566031560C 385, IIC387, II1387.1388.1389. T 1390. I

1560C 388, II1396.1397.1398. T 1399. I

1560C 3891405.1406. 1407.

90, II1408. I

, II1414.1415. 1416.

901417. I

, II1423.1424. 1425.

901426. I

I, H1432.1433. 1434.

90

601450.1451. 1452.

601435. I

I, H1444. I

I, H1453. I

I, H1459.1460. 1461.

601462. I

I, H1468.1469.1470. ≥ 1471. I

3001472.

Cộng: 43 TC (Bắt buộc 25 TC ; Tự chọn 18 TC)

1473. Tổng cộng: 120 TC (Bắt buộc 90 TC; Tự chọn 30 TC)

1474.

1475.C 3841404.

1438.1439.10 1441.1442. 1443.

2TC395

TC39633TC321HK thực

hiện1364.1365.1366.1369.1370.1371. T 1372. I

3

1367.15 60 C 386 , II

1375.1376.1368.1378.1379.1380. T 1381. I3TC317tiết

TH856.1349.1350.1351. T 1352. I

1533TC316tiết

LTH

ọc phần

tiên quyết100 I, H

TC1477.PHỤ LỤC 31478.1479.

1480.1481.1482.1483.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khối kiến thức chuyên ngành

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×