Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Marketing, 8(1), pp.15–27.

Gould, S.J., 1994. Sexuality and Ethics in Advertising: A Research Agenda and

Policy Guideline Perspective. Journal of Advertising, 23(3), pp.73–80.

Available at:

http://ezproxy.library.capella.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.a

spx?direct=true&db=bth&AN=9410252375&site=ehost-live&scope=site.

Henthorne, T.L. & LaTour, M.S., 1995. A model to explore the ethics of erotic

stimuli in print advertising. Journal of Business Ethics, 14(7), pp.561–569.

Johnson, M.M. & Chodorow, N.J., 1990. Feminism and Psychoanalytic Theory.

Contemporary Sociology, 19(6), p.805.

Kozinets, R. V, 2002. Netnography_Kozinets. , 39, pp.61–72.

LaTour, M.S., 1990. Female nudity in print advertising: An analysis of gender

differences in arousal and ad response. Psychology & Marketing, 7(1), pp.65–

81.

LaTour, M.S. & Henthorne, T.L., 1994. Ethical judgments of sexual appeals in print

advertising. Journal of advertising, 23(3), pp.81–90. Available at:

http://www.jstor.org/stable/4188942.

LaTour, M.S. & Henthorne, T.L., 1993. Female Nudity: Attitudes toward the ad and

the brand, and the implications for advertising strategy. Journal of Consumer

Marketing, 10(3), pp.25–32. Available at:

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9402101100

&site=ehost-live.

Lavine, H., Sweeney, D. & Wagner, S.H., 1999. Depicting women as sex objects in

television advertising: Effects on body dissatisfaction. Personality and Social

Psychology Bulletin, 25, pp.1049–1058.

MacInnis, D.J., Moorman, C. & Jaworski, B.J., 1991. Enhancing and measuring

consumers’ motivation, opportunity, and ability to process brand information

from ads. Journal of Marketing, 55(4), p.31.

Mackay, N.J. & Covell, K., 1997. The Impact of Women in Advertisements on

Attitudes Toward Women. Sex Roles, 36(9/10), pp.573–583.

MacKenzie, Scott B.Lutz, Richard J.Belch, G.E., 1986. The Role of Attitude

Toward the Ad as a Mediator of Advertising Effectiveness: A Test of

Competing Explanations. Journal of Marketing Research (JMR). May86, 23(2),

pp.130–143.

Mackenzie, S.B. & Lutz, R.J., 1989. An Empirical Examination of the Structural

Antecedents of Attitude toward the Ad in an Advertising Pretesting Context.

Source: Journal of Marketing, 5321127(2), pp.48–65. Available at:

http://www.jstor.org/stable/1251413\nhttp://www.jstor.org/page/.

Mittal, B. & Lassar, W.M., 2000. Sexual liberalism as a determinant of consumer

response to sex in advertising. Journal of Business and Psychology, 15(1),

pp.111–127.

Percy, L. & Rossiter, J.R., 1992. A model of brand awareness and brand attitude

advertising strategies. Psychology & Marketing, 9(4), pp.263–274.Putrevu, S., 2008. Consumer Responses Toward Sexual and Nonsexual Appeals:

The Influence of Involvement, Need for Cognition (NFC), and Gender. Journal

of Advertising, 37(2), pp.57–70. Available at:

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2753/JOA0091-3367370205.

Reichert, T., LaTour, M.S. & Ford, J.B., 2011. The naked truth: Revealing the

affinity for graphic sexual appeals in advertising. Journal of Advertising

Research, 51(2), pp.436–448.

Reichert, T., La Tour, M.S. & Kim, J., 2007. Assessing the Influence of Gender and

Sexual Self-Schema on Affective Responses to Sexual Content in Advertising.

Journal of Current Issues & Research in Advertising (CTC Press), 29(2),

pp.63–77. Available at: http://proxyremote.galib.uga.edu/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=t

rue&db=bth&AN=28060193&site=ehost-live.

Reidenbach, R.E. & Robin, D.P., 1990. Toward the Development of a

Multidimensional of Business Ethics. Journal of Business Ethics, 9(8), pp.639–

653.

Sengupta, J. & Dahl, D.W., 2008. Gender-related reactions to gratuitous sex appeals

in advertising. Journal of Consumer Psychology, 18(1), pp.62–78.

Sparks, J. V. & Lang, A., 2014. Mechanisms Underlying the Effects of Sexy and

Humorous Content in Advertisements. Communication Monographs,

82(April), pp.134–162. Available at:

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03637751.2014.976236.

Spears, N. & Singh, S.N., 2004. Measuring Attitude toward the Brand and Purchase

Intentions. Journal of Current Issues & Research in Advertising, 26(2), pp.53–

66.

Steenkamp, J.B.E.M. & van Trijp, H.C.M., 1991. The use of lisrel in validating

marketing constructs. International Journal of Research in Marketing, 8(4),

pp.283–299.

Zimmerman, A. & Dahlberg, J., 2008. The sexual objectification of women in

advertising: A contemporary cultural perspective. Journal of Advertising

Research, 48(1).PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: Dàn bài thảo luận nhóm

Buổi thảo luận diễn ra vào lúc 13h30 giờ ngày 13/08/2016

Địa điểm tại cơ sở B trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Thông qua buổi thảo luận để khám phá, tìm ra thêm các ý kiến mới, bổ sung biến quan sát

và hiệu chỉnh thang đo.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

Xin chào anh chị. Tôi tên là……Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn các chị đã đến

tham dự buổi thảo luận về các quảng cáo sử dụng hình ảnh hấp dẫn giới tính. Rất mong sự

tham gia tích cực của anh chị và cũng xin lưu ý là khơng có ý kiến đúng/sai, mọi ý kiến trung

thực của anh chị đều đóng góp vào sự thành cơng của nghiên cứu này.

Bây giờ xin các anh chị hãy tự giới thiệu tên để chúng ta làm quen nhau.

Họ tên:…………………...

Nơi công tác:…………….

PHẦN 2: NỘI DUNG

Thái độ ủng hộ nữ quyền:

1. Khi đi làm, các anh chị thích sếp của mình là nam hay nữ? Vì sao?

2. Còn trong gia đình, các anh/chị có suy nghĩ gì về vai trò của người chồng và vợ

trong giai đoạn hiện nay?

3. Các anh/chị có quan điểm như thế nào về các cuộc vận động ủng hộ quyền bình

đẳng cho phụ nữ đang diễn ra trên thế giới và Việt Nam? Thái độ của nha/chị đối

với các cuộc vận động ủng hộ nữ quyền là gì? Các anh chị có ủng hộ những cuộc

vận động này hay khơng? Vì sao?

Sự phán xét về mặt đạo đức, thái độ đối với quảng cáo hấp dẫn giới tính, thái độ

đối với thương hiệu và ý định mua: Tiếp theo đây, các Anh/Chị sẽ được xem hai clip quảng

cáo ngắn có sử dụng yếu tố hấp dẫn giới tính ở những mức độ khác nhau, và sau đó chúng

ta sẽ trao đổi xung quanh 2 clip quảng cáo này.1. Anh/Chị cảm thấy như thế nào sau khi xem clip quảng cáo trên? Tại sao lại Anh/Chị

lại cảm thấy như vậy?

2. Anh/Chị có cho rằng đoạn clip này phù hợp với bản thân Anh/Chị và gia đình

Anh/Chị khơng? Tại sao?

3. Anh/Chị có cho rằng đoạn clip này phù hợp khi trình chiếu ở Việt Nam khơng? Tại

sao?

4. Anh/Chị có nhận xét gì về việc sử dụng yếu tố hấp dẫn giới tính trong quảng cáo

trên?

5. Cảm xúc và đánh giá của Anh/Chị đối với thương hiệu được quảng bá trong quảng

cáo là gì?

6. Sau khi xem xong quảng cáo, Anh/Chị sẽ có ý định mua sản phẩm được quảng bá

trong quảng cáo hay không? Tại sao?

PHẦN 3: HIỆU CHỈNH THANG ĐO

Bây giờ, tôi sẽ đưa ra những phát biểu sau đây, xin anh/chị cho biết (1) các anh/chị có

hiểu được ý nghĩa phát biểu không? Tại sao? (2) Theo anh/chị, câu hỏi này muốn nói lên

điều gì? Vì sao? Khi nói đến điều đó, anh chị có cần thêm bớt những phát biểu gì khơng?

Tại sao?

Nhóm 1:

Phong trào ủng hộ quyền bình đẳng cho phụ nữ góp phần cải thiện mối quan hệ giữa nam giới

và nữ giới.

Nhiều người sẽ ủng hộ phong trào đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ hơn, nếu như họ biết nhiều

hơn về phong trào này.

Những lãnh đạo của phong trào ủng hộ quyền bình đẳng cho phụ nữ có thể q khích, nhưng

nhìn chung họ có ý tưởng đúng đắn.

Phong trào ủng hộ bình đẳng giới có vai trò quan trọng trong việc trao quyền lực chính trị và

quyền bình đẳng cho phụ nữ.

Những nguyên tắc liên quan đến quyền bình đẳng dành cho phụ nữ nên được chấp nhận ở khắp

mọi nơi.

Tôi rất vui mừng khi phong trào ủng hộ quyền bình đẳng cho phụ nữ diễn ra ở nước tơi.

Nhóm 2:

Quảng cáo mà tôi vừa xem thể hiện sự đối xử công bằng với phụ nữ.

Quảng cáo mà tơi vừa xem có thể chấp nhận được.

Quảng cáo mà tôi vừa xem đúng đắn về mặt đạo đức.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×