Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA VIỆC XỬ LÍ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP.

LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA VIỆC XỬ LÍ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP.

Tải bản đầy đủ - 0trang

TỔNG QUAN VẤN ĐỀPhương pháp đốt5. CÁC HƯỚNG XỬPhương pháp ủ chấtLÍ CHẤT THẢIthải tạo phân bón hữuNƠNG NGHIỆPHIỆN NAYPhương pháp ủ trực

tiếp tạo thanTỔNG QUAN VẤN ĐỀ

6. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ CHẤT THẢI NƠNG NGHIỆP THÀNH PHÂN BÓN HỮU CƠ6.1. Ưu điểmTránh được nguy cơ gây ô nhiễm mtLà nguồn dd cho tv chứa các hợp chất hữu cơ, giúp tv dễ hấp thụ và vsvHiệu suất chuyển hóa chất thải thành phân bón là rất cao, rút ngắn thời gian rất nhiều.Giúp giảm thiểu chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả của phân bón hữu cơ.TỔNG QUAN VẤN ĐỀ

6. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHƯƠNG PHÁP XỬ LÍ CHẤT THẢI NƠNG NGHIỆP THÀNH PHÂN BÓN HỮU CƠ6.2. Nhược điểmVấn đề nhận thức của nơng dân trong việc sử dụng phân bón hữu cơ thay thế phân

bón vơ cơ còn nhiều hạn chếDo đó việc sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải nơng nghiệp gặp một số khó khăn về

vấn đề tiêu thụ.Là loại phân bón được sx từ ngun liệu là các hợp chất hữu cơPhân hữu cơchứa 1 hoặc nhiều chủng vsv sống.Các hợp chất hữu cơ có trong ngun liệu được phân giải để cung

cấp nguồn dd cho cây trồng, nâng cao chất lượng nông sản, cải tạo

đất.

8.1. Khái niệm

8. TỔNG QUAN VỀ PHÂN BÓN HỮU CƠTỔNG QUAN VẤN ĐỀTỔNG QUAN VẤN ĐỀ

8. TỔNG QUAN VỀ PHÂN BÓN HỮU CƠ8.2. Cơ sở sinh học của phương pháp ủ phân bón hữu cơTp nguyên liệu của qt ủ chất thải NN thành phân bón hữu cơ chứa chủ yếu là cà hợp chất:

Cellulose, Hemicellulose, Lignhin, tinh bộtTrong qt ủ chất thải NN, các vsv có trong đống ủ nguyên liệu sẽ hoạt động và tiết ra Enzym

(Cellulase, hemicellulase, Lignhinase,…). Các đại phân tử sẽ bị enzym của vsv cắt thành các

phân tử có mạch ngắn hơn.Kết thúc q trình ủ, các phân tử mạch ngắn trong đống ủ được tạo ra, sp có độ mùn nhất

định sẽ được sd để làm phân bón hữu cơ, các phân tử mạch ngắn là nguồn dd cho cây trồng

dễ dàng hấp thu.TỔNG QUAN VẤN ĐỀ

8. TỔNG QUAN VỀ PHÂN BÓN HỮU CƠ8.3. Phân loại phân bón hữu cơPhân hữu cơ truyền thống• có hàm lượng hữu cơ cao có chứa

các chủng vsv tự nhiên với mật độ

thấp.Phân hữu cơ sinh họcđược sx bởi các chất hữu cơPhân hữu cơ vi sinhcó chứa chất hữu cơ trên 15%,Phân hữu cơ khốngbổ sung các ngun tố khống,dưới tác nhân vsv và bổ sungcó ít nhất 1 vsv hữu ích có mậtcó hàm lượng chất hữu cơ phảithem hàm lượng các axitđộ của mỗi chủng vsv trong đó

8

đạt ít nhất là 1,5 x 10 CFU/g.chiếm từ 15% trở lên và tổng số(Humic, Fulvic, Humin) hoặc tổngN+P+K phải được 8% trở lên (8 –các aa, vitamin hay hợp chất SH18%). Vi sinh vật có trong phânkhác đạt từ 5% trở lênhữu cơ khoáng với mật độ thấp.TỔNG QUAN VẤN ĐỀ

8. TỔNG QUAN VỀ PHÂN BÓN HỮU CƠ8.4. Quy trình chung xử lí chất thải nơng nghiệp thành phân bón hữu cơQUY TRÌNH XỬ LÍ CHẤT THẢI NƠNG NGHIỆP THÀNH PHÂN BĨN HỮU CƠ SINH HỌC1. QUY TRÌNH XỬ LÍ CHẤT THẢI NƠNG NGHIỆP THÀNH PHÂN BĨN SINH HỌCQuy trình xử

lí chất thải

NN thành

phân bón

hữuSHQUY TRÌNH XỬ LÍ CHẤT THẢI NƠNG NGHIỆP THÀNH PHÂN BĨN HỮU CƠ SINH HỌC2. THUYẾT MINH QUY TRÌNH1. Sản xuất chế phẩm vi sinh vật

Trong sx phân bón hữu cơ từ chất thải NN người ta thường sd 1 số chủng vsv: B. subtllis, B. polyfermentcus , Streptomyces hygroscopicus, B. velezensis ,

Trichoderma spp, S. Cerevisiae,…Chúng đều có đặc tính chính là phân giải các hợp chất hữu cơ khó tan như: tinh bột, cellulose, lignhin, lexithin, protein, pectin, chuyển hóa photphat hữu cơ.Người ta còn sd 1 số chủng vsv có khả năng tiết chất kích thích sinh trưởng tv: Azotobacter chroococum, Pseudomonas fluorescens,…Hoặc 1 số chủng vsv có khả năng tiết ra các hợp chất ức chế các vsv có hại như nhóm Lactobacillus.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA VIỆC XỬ LÍ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×