Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết cấu đề tài

Kết cấu đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.1. Khái quát chung về quyền chuyển đổi giới tính

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.1.1.1. Khái niệm giới tính và giới

Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì: “Giới

tính là những đặc điểm sinh học và sinh lý nhằm xác định một

cá thể là nam hay nữ. Giới tính là những đặc điểm đồng nhất

mà khi chúng ta sinh ra đã có và khơng thể thay đổi được”.

Hoặc một định nghĩa khác “Giới tính là một tập hợp những đặc

điểm riêng biệt, tạo nên sự khác nhau giữa nam và nữ. Ví dụ:

đàn ơng to khỏe, bộc trực, cứng rắn; phụ nữ nhỏ yếu, kín đáo,

dịu dàng.”1 Theo các khái niệm trên, giới tính trước hết là sự

khác biệt về mặt sinh học giữa nam giới và phụ nữ thể hiện qua

cấu tạo của cơ thể, đặc điểm thể chất và sinh lý, chức năng sinh

sản của phụ nữ và nam giới. Các đặc điểm sinh học của phụ nữ

hoặc nam giới được hình thành ngay từ khi sinh ra (bẩm sinh),

không thay đổi theo thời gian (trừ trường hợp có sự can thiệp

của tiến bộ khoa học) và các đặc điểm này có sự giống nhau

giữa các nhóm dân tộc và các vùng địa lý. Tuy nhiên, không phải

ở giai đoạn, thời kỳ nào giới tính cũng được hiểu là yếu tố tự

nhiên thuộc về con người, hình thành sẵn trong con người. Con

người nói chung và giới tính của con người nói riêng cũng trải

qua những sự thay đổi trong tư duy nhận thức qua các giai đoạn

phát triển khác nhau của loài người.

Thuật ngữ giới tính thường hay bị nhầm lẫn với thuật ngữ

giới. “Giới là từ để chỉ những vai trò, hành vi, hoạt động, và các

thuộc tính được xem là chuẩn mực cho nam giới, đàn ông hay

nữ giới, đàn bà. Giới là cái hình thành trong quá trình con người

lớn lên trong xã hội, ảnh hưởng đến cách họ cư xử, giao tiếp,

cảm nhận về chính mình. Những khái niệm, định nghĩa về giới

có thể khác nhau tùy theo từng xã hội và nền văn hóa, còn giới

tính sinh học thì thường được hiểu giống nhau ở mọi nơi.” 2 Giới

1 Nguyễn Văn Cừ, Trần Thị Huệ (2017), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự 2015 của nước

cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà xuất bản công an nhân dân, Hà Nội.2 Phạm Quỳnh Phương - Vũ Thành Long Đỗ Quỳnh Anh - Hoàng Ngọc An (2018), Báo cáo

nghiên cứu Hiện trạng trải nghiệm y tế và nhu cầu chuyển đổi giới tính của người chuyển13là sự khác biệt về mặt xã hội giữa phụ nữ và nam giới ví dụ như:

vai trò thái độ, hành vi ứng xử và các giá trị. Vai trò giới được

biết đến thơng qua q trình dạy dỗ học tập và có sự khác nhau

theo từng nền văn hóa, từng thời kỳ. Những đặc trưng về giới

mang tính xã hội, do xã hội quy định. Ví dụ như từ khi nhỏ đứa

trẻ sẽ được dạy dỗ tùy theo nó là trai hay gái, đứa trẻ phải học

cách là con trai hay con gái để được xã hội chấp nhận. Giới thể

hiện các đặc trưng xã hội của phụ nữa và nam giới nên rất đa

dạng. Nó phụ thuộc vào đặc điểm văn hóa, chính trị, kinh tế, xã

hội của mỗi nước. Ngay trong một nước cũng có sự khác biệt

đáng kể về vị trí, tiếng nói của phụ nữ và nam giới ở mỗi khu

vực (thành thị, nông thôn), giũa các giai tầng xã hội ( trí thức,

nơng dân, cơng nhân…).

Như vậy, giới là yếu tố thuộc cảm nhận mong muốn của

mỗi cá nhân, suy nghĩ của người đó về mình là nam hay nữ, còn

giới tính là sự biểu hiện bên ngồi của giới thơng qua các cấu

tạo bộ phận cơ thể. Sự biểu hiện của giới tính so với giới có thể

thống nhất hoặc khác biệt. Khi giới và giới tính khơng thống

nhất cá nhân thường có mong muốn được chuyển đổi giới tính,

tức là thay đổi cấu tạo, hình dáng các bộ phận trên cơ thể cho

phù hợp với cả nhận suy nghĩ của mình.

1.1.1.2. Khái niệm người chuyển giới

Mặc dù người chuyển giới (transgender) và chuyển đổi giới

tính (transsexual) tồn tại ở mọi xã hội, mọi nơi trên thế giới, tuy

nhiên những khái niệm này vẫn được hiểu một cách khá nhầm

lẫn và gây lúng túng ngay cả với những người trong cuộc khi

không thể xác định bản dạng giới của mình.

Người chuyển giới hay còn có các thuật ngữ khác như

người xuyên giới, người vượt giới, người cải giới (đề cập đến

ngoại hình, thể hiện bên ngoài), người đổi giống (từ cũ, hiếm),

người chuyển đổi giới tính (đề cập đến tình trạng cơ thể đã phẫu

thuật).

Theo tài liệu của Viện ISEE (Viện nghiên cứu xã hội – Kinh

tế và Môi trường), tổ chức này đưa ra thì “Người chuyển giới hay

còn gọi là Transgender là một thuật ngữ được khởi đầu từ nước

giới ở Việt Nam, Viện nghiên cứu Xã hội Kinh tế và Môi trường ISEE14Mỹ, được sử dụng để chỉ chung những người có lối sống dường

như khác với những chuẩn mực về giới trong xã hội. Nó được

dùng để chỉ những người vượt ra khỏi biên giới bình thường về

giới, trong cách ăn mặc, trong cách thể hiện bản thân, và cả

những người đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để có được cơ

thể như giới tính họ mong muốn.”3 “Transgender” bao gồm nội

hàm rất rộng: cả những ai sẵn sàng trải qua phẫu thuật, hoặc

không muốn phẫu thuật nhưng đơn thuần muốn thể hiện bản

thân và sống cuộc đời họ như một giới tính khác. Theo như

nghiên cứu trên thì người chuyển giới là một người được sinh ra

với cơ thể sinh học là nam hay nữ, nhưng có một khát vọng

mạnh mẽ và nhất qn, có giới tính khác với giới tính sinh học

của họ lúc sinh. Họ có thể trải qua hoặc không trải qua việc điều

trị y tế để chuyển đối sang bản dạng giới họ chọn. Bên cạnh đó,

tổ chức này cũng đưa ra khái niệm cụ thể về người chuyển giới

nữ và người chuyển giới nam, theo đó: “Người chuyển giới nữ là

người sinh ra là nam và có giới tính tự nhận, nghĩ rằng mình là

nữ”; “Người chuyển giới nam là người sinh ra là nữ và có giới

tính tự nhận, nghĩ rằng mình là nam”.

Ở một nghiên cứu khác của Bách khoa toàn thư mở khái

niệm về người chuyển giới được hiểu cụ thể hơn “Người chuyển

giới (tiếng Anh: Transgender) hay còn gọi là hốn tính, là trạng

thái tâm lý giới tính của một người khơng phù hợp với giới tính

của cơ thể”4. Dưới góc độ này những người chuyển giới được mơ

tả là những người khi sinh ra đã mang sẵn một giới tính sinh học

(dựa vào cơ quan sinh dục để phân biệt), nhưng tâm lý của

những người này cảm nhận rằng giới tính của họ khơng giống

với giới tính mà thể xác của họ đang có. Khơng phải tất cả

những người chuyển giới đều muốn thay đổi cơ thể họ, mặc dù

một số khác thì cảm thấy mong muốn điều này. Tuy nhiên, hầu

hết những người chuyển giới đều mong muốn thiết lập một vai

trò xã hội phù hợp với giới tính mà tâm lý của họ tự xác định.3 Phạm Quỳnh Hương-Lê Quang Bình-Mai Thanh Tú (2012), Khát vọng được là chính mình, Viện nghiên cứu

xã hội, kinh tế và mơi trường ISEE.4 Bách khoa tồn thư mở, Người chuyển giới, https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_chuy

%E1%BB%83n_gi%E1%BB%9Bi.15Theo những định nghĩa trên nhóm nghiên cứu đưa ra khái

niệm: Người chuyển giới được xác định dựa trên việc một cá

nhân suy nghĩ, cảm nhận, sự tự nhận của chính họ, khơng phụ

thuộc vào các thủ tục y khoa và thủ tục pháp lí.

Có thể nói đối với người chuyển giới, quá trình tự nhận

thức về bản dạng giới là một q trình khó khăn và lâu dài từ

khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Đặc biệt, việc nhận thức ra

bản dạng giới của họ luôn đi kèm với quyết định chuyển đổi liên

quan đến thể hiện giới và đón nhận những thách thức trong cuộc

sống.

1.1.1.3. Khái niệm chuyển đổi giới tính

Chuyển đổi giới tính hiện nay là một vấn đề đang được xã

hội đặc biệt quan tâm về cả đời sống và pháp luật. Tuy nhiên

trong xã hội vẫn có rất nhiều cá nhân chưa hiểu rõ về thuật ngữ

này hoặc là bị nhầm lẫn với những thuật ngữ khác.

Theo Bách khoa toàn thư mở, “Chuyển đổi giới

tính (hoặc phẫu thuật chuyển giới) là khái niệm dùng để chỉ

những biện pháp y khoa dùng để thay đổi giới tính của một

người, trong đó bao gồm những cơng đoạn như phẫu thuật

chuyển đổi giới tính, tiêm hc-mơn, phẫu thuật chỉnh

hình. Người chuyển đổi giới tính là người đã thực hiện chuyển

đổi giới tính.”5 Hiểu theo quan điểm này, việc chuyển đổi giới

tính chỉ đơn thuần là sự tác động về mặt y học vào cơ thể con

người, sau khi kết thúc các thủ tục đó họ sẽ được thừa nhận là

người chuyển đổi giới tính.

Một khái niệm khác nêu ra “Chuyển đổi giới tính - một cá

nhân khỏe mạnh được xác định với giới tính khác với giới tính

ban đầu và họ kích thích hormones hoặc phẫu thuật khẳng định

giới tính hoặc cả hai để nữ hóa hoặc nam hóa cơ thể; họ có thể

sống trọn đời trong vai trò của người chuyển giới.”6 Những người

chuyển đổi giới tính cảm thấy rằng họ thuộc về giới tính khác,

5 Từ điển Bách khoa, Chuyển đổi giới tính, https://vi.wikipedia.org/wiki/Chuy%E1%BB%83n_

%C4%91%E1%BB%95i_gi%E1%BB%9Bi_t%C3%ADnh.

6 Committee on Health Care for Underserved Women -This information should not be construed as dictating an

exclusive course of treatment or procedure to be followed. “Health Care for Transgender Individuals”

https://www.acog.org/Clinical-Guidance-and-Publications/Committee-Opinions/Committee-on-Health-Care-forUnderserved-Women/Health-Care-for-Transgender-Individuals.16họ muốn trở thành và hoạt động như những người khác giới. Đối

với họ, các cơ quan sinh dục của họ là những dị dạng kinh tởm

phải được thay đổi bởi con dao của bác sĩ phẫu thuật.

Chuyển đổi giới tính là một sự thay đổi trong mối quan hệ

giữa tình dục có thể nhìn thấy của một cá nhân và bản sắc giới

tính của họ. Người chuyển đổi giới tính có giới tính sinh học khi

sinh ra hồn tồn bình thường. Tuy nhiên, người đó lại mong

muốn, tự nhận mình mang giới tính khác với giới tính sinh học

khi được sinh ra. Chẳng hạn, một người chuyển đổi giới tính là

phụ nữ có thể cảm thấy rằng bản sắc đàn ơng phù hợp hơn và

thực hiện các bước sau: Sử dụng tên nam thay vì tên phụ nữ, sử

dụng đại từ nam thay vì đại từ nữ, ăn mặc như một người đàn

ông, tham gia các hoạt động thường gắn liền với nam giới trong

nền văn hố. “Những người này hồn tồn nhận thức được giới

tính thực sự của mình là nam hay nữ. Đối với người chuyển đổi

giới tính thì họ lại có cấu tạo sinh học hồn chỉnh và việc

chuyển đổi giới tính là xuất phát từ nhu cầu sống với đúng cảm

nhận, suy nghĩ và tình cảm của con người họ”7.

Việc chuyển đổi giới tính đem lại sự hào hứng và hạnh

phúc cho những người có mong muốn chuyển giới, hay nói cách

khác đó là tia sáng mặt trời, cánh cửa thiên đường mở ra dành

cho họ để họ đến với một thế giới mới thực sự phù hợp với mình

mà ở trong đó họ sống chính với bản thân họ với hình dạng bên

ngồi và tính cách bên trong thống nhất làm một. “Phẫu thuật

chuyển đổi giới tính là bước cuối cùng trong quá trình điều trị

bệnh nhân rối loạn nhận thức tính dục. Mục đích phẫu thuật để

tạo bộ phận sinh dục nam hoặc nữ giúp người chuyển giới thỏa

mái về hình dáng bên ngồi của mình.”8

Như vậy, chuyển đổi giới tính là việc dùng các biện pháp y

khoa nhằm thay đổi đi giới tính hiện tại thành một giới tính khác

theo mong muốn của người có nhu cầu chuyển giới để họ được

sống đúng với giới tính thật của mình.

7 Nguyễn Văn Cừ, Trần Thị Huệ (2017), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự 2015 của nước cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam, Nhà xuất bản công an nhân dân, Hà Nội.

8 Trung tâm chuyển đổi giới tính, phẫu thuật chuyển đổi giới tính, http://yanhee.vn/trung-tam-chuyen-doi-gioitinh.171.1.2. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của quyền

chuyển đổi giới tính

1.1.2.1. Khái niệm quyền chuyển đổi giới tính

Giống như các quyền con người khác, quyền chuyển đổi

giới tính là những giá trị tự nhiên, vốn có mà mỗi thành viên của

cộng đồng nhân loại đều được hưởng. Là thành viên của cộng

đồng nhân loại, những người chuyển giới cũng phải được nhà

nước, xã hội bảo vệ và tôn trọng, cho dù họ có những đặc điểm

khác biệt về bản dạng giới và xu hướng tính dục.

Người chuyển giới là người bình thường như mọi cá nhân

khác trong xã hội, có khả năng thực hiện các nghĩa vụ và được

quyền hưởng các quyền bình đẳng, ngang bằng như những

người khác. Một trong những quyền quan trọng nhất là quyền

được công nhận và tơn trọng. Vì thế, xã hội cần nhìn nhận người

chuyển giới như người bình thường với đầy đủ các nghĩa vụ,

không được phép miệt thị, xúc phạm hay coi họ như những

bệnh nhân lệch lạc về tâm thần. Theo John Locke, “tự do là khả

năng con người có thể làm bất cứ điều gì mà mình mong muốn

mà không gặp bất kỳ cản trở nào” 9. Như vậy, quyền chuyển đổi

giới tính là một phần của tự do. Tự do được xem như một giá trị

tự thân của con người. Người chuyển giới chuyển đổi giới tính để

có thể được tự do là chính mình, theo đúng bản năng tự nhiên

của cơ thể. Đây là những nhu cầu tự nhiên, chính đáng mà

những người chuyển giới được hưởng, được làm, được các chủ

thể khác, bao gồm nhà nước, xã hội, gia đình… tơn trọng, bảo

vệ, bảo đảm.

Chính vì vậy,

Quyền chuyển đổi giới tính là một quyền con người dành

cho một nhóm xã hội đặc biệt, đó là nhóm những người có nhu

cầu chuyển giới. Nhằm đáp ứng quyền được thay đổi về mặt

sinh học và quyền được nhà nước, pháp luật cơng nhận giới tính

mới ở trên giấy tờ tùy thân.

1.1.2.2. Đặc điểm của quyền chuyển đổi giới tính

9 Trương Hồng Quang (2015), Cơng nhận chuyển đổi giới tính: Việt Nam đang trên đường bồi đắp giá trị nhân

văn của pháp luật, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Bộ Tư pháp.18Đặc điểm thứ nhất, là quyền nhân thân của con người

Nó còn được gọi là quyền cá nhân, bao gồm một số quyền

được quy định để bảo vệ đời sống cũng như tự do của một cá

nhân. Cụ thể nó bao gồm quyền của một cá nhân kiểm sốt

việc sử dụng tên của mình, hình ảnh, diện mạo, hoặc các đặc

điểm rõ ràng khác về nhận dạng cá nhân của mình.

Đặc điểm thứ hai, đây vừa là một quyền của cá nhân

những người được chuyển giới, vừa là một quyền chung (quyền

tập thể) của nhóm xã hội đặc biệt gồm những người chuyển

giới.

- Quyền cá nhân có nghĩa là bất cứ người chuyển giới nào

cũng có thể

tự mình thực hành quyền này.

- Quyền của nhóm, để bảo đảm thực hiện hiệu quả quyền

này, đặc biệt là trong việc đạt được sự công nhận của xã hội,

Nhà nước và được pháp điển hoá trong pháp luật, những người

chuyển giới cần có những hành động vận động tập thể.

Đặc điểm thứ ba, quyền chuyển giới tính gắn liền với

những khía cạnh cơ bản của quyền con người.

Đầu tiên, nó có mối liên hệ với sự tự do, tức là việc một

người có thể thực hiện được điều mình muốn mà không bị cản

trở. Tự do được xem như một giá trị tự thân của con người.

Rousseau đã khẳng định: "Con người sinh ra tự do" 10. Vậy

chuyển đổi giới tính có thể coi là một cách thức để một người có

thể tự do được là chính mình, theo đúng bản năng tự nhiên của

cơ thể.

Thứ hai, nó có mối liên hệ với sự bình đẳng, tức là việc

được đối xử ngang hàng với người khác mà khơng có bất kỳ sự

phân biệt nào. Sự thay đổi giới tính sinh học cho phù hợp với

bản dạng giới chính là một cách thức để những biểu hiện khác

về giới của người chuyển giới trở nên phù hợp với cơ thể sinh

học mới, do đó giảm bớt sự phân biệt đối xử vốn vẫn xảy ra đối

với những người chưa thực hiện chuyển giới.

10 Dương Thành Lợi (1994), Rousseau và Khế Ước Xã Hội,

http://rousseaustudies.free.fr/articleKheUocXaHoi.html.19Đặc điểm thứ tư, quyền chuyển đổi giới tính gắn liền với

những quyền dân sự cơ bản của người chuyển giới. Dưới góc độ

quyền chuyển đổi giới tính với tư cách một bộ phận của nhóm

những người dễ bị tổn thương, quyền của họ gắn với quyền

được đối xử nhân đạo và tôn trọng nhân phẩm của những người

bị tước tự do theo Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính

trị (ICCPR) “Điều 10 ICCPR”11. Đối với người đã hồn thiện

chuyển đổi giới tính về sinh học nhưng chưa hoàn tất về pháp

lý, sự đối xử với họ trong hoàn cảnh bị tước tự do bởi nhà nước

mà điển hình là giam giữ, khám chữa bệnh, nhận con ni,..có

thể gây tổn hại quyền của những người này.

1.1.2.3. Phân biệt quyền chuyển đổi giới tính và quyền xác

định lại giới tính

Xác định giới tính và phẫu thuật chuyển đổi giới tính là

những vấn đề đã và đang tồn tại trong xã hội hiện nay. Quyền

xác định giới tính liên quan đến nhóm người liên giới tính

(intersex) còn quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính liên quan

đến nhóm người chuyển giới (transgender).

Về khái niệm

Việc xác định lại giới tính và chuyển đổi giới tính đều có

khả năng thay đổi giới tính hiện tại của cá nhân. Xác định lại và

chuyển đổi giới tính đều chỉ những thủ tục y khoa dùng để thay

đổi giới tính của một người. Giữa hai quyền này có điểm khác

nhau cơ bản như về khái niệm, cơ sở pháp lý, mục đích.

Nhìn chung, những người xác định lại giới tính là những

người hồn tồn bình thường về mặt giới tính xã hội, nhưng lại

có giới tính sinh học khơng thống nhất giữa bên trong (bộ nhiễm

sắc thể giới tính) và bên ngồi (bộ phận sinh dục, các biểu hiện

giới tính).

Còn người chuyển đổi giới tính là người có giới tính sinh

học hồn tồn bình thường nhưng giới tính xã hội của họ lại trái

người hồn tồn giới tính sinh học.

Về bản chất

11 Cơng ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị (1976)20Thứ nhất, đối với người xác định lại giới tính, các đặc điểm

trên cơ thể của họ bị khuyết tật ngay từ khi sinh ra, khơng có

vấn đề gì về mặt giới tính xã hội, bản thân họ chỉ khơng có sự

thống nhất giữa giới tính sinh học thực chất và bộ phận sinh

dục (Ví dụ như người có bộ nhiễm sắc thể giới tính là nam, giới

tính sinh học là nam, có hệ xương phát triển, có yết hầu…

nhưng bộ phận sinh dục lại có hình dáng của nữ giới). Còn đối

với người chuyển giới lại hoàn toàn ngược lại, họ có giới tính

sinh học hồn tồn bình thường (ví dụ như người có bộ nhiễm

sắc thể giới tính là nữ, giới tính sinh học là nữ, có hơng, ngực

nở, khơng có yết hầu bộ phận sinh dục như của nữ giới, hồn

tồn bình thường)

Thứ hai, những người có khuyết tật bẩm sinh về giới tính,

họ hồn tồn hài lòng với giới tính bẩm sinh mà họ có, khơng có

sự chênh nhau giữa giới tính sinh học bẩm sinh và giới tính xã

hội, họ như những người bình thường khác, sinh ra là giới nữ,

muốn xã hội nhìn nhận mình là nữ giới nhưng chỉ gặp rắc rối vì

có bộ phận sinh dục khuyết tật, khơng giống của nữ giới. Còn

với những người chuyển giới, họ có giới tính sinh học hồn tồn

bình thường, cấu tạo bên trong và bên ngồi thống nhất cụ thể

giới tính nam hoặc nữ nhưng họ lại mang giới tính xã hội khác

với giới tính sinh học, tức là họ muốn xã hội nhìn nhận mình với

hình ảnh một nam giới, khơng phải một nữ giới (ví dụ như con

gái nhưng cắt tóc ngắn, ăn mặc như con trai, giả giọng nói trầm

của nam giới, dáng đi giống con trai…)

Thứ ba, về nhu cầu chuyển đổi giới tính, những người có

giới tính bị khuyết tật bẩm sinh, về căn bản họ chỉ bị khuyết tật

về bộ phận sinh dục, nên nhu cầu thực sự của họ khơng phải là

chuyển đổi giới tính mà họ chỉ muốn trở về giới tính sinh học

thực chất của họ, họ chỉ muốn có cấu tạo bên ngồi và bên

trong cơ thể thống nhất. Còn những người chuyển đổi giới tính,

vì bản thân họ ln coi giới tính thực sự của mình là giới tính trái

ngược với giới tính sinh học hiện có nên khao khát trở về giới

tính thực của họ cháy bỏng, thường trực, họ muốn trở về giới

tính thực của mình, để được thực hiện quyền mưu cầu học phúc

một trong những quyền cơ bản của con người.

21Về điều kiện

Một người có quyền xác định lại giới tính khi giới tính sinh

học của họ bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính

xác và họ có quyền can thiệp y học áp dụng các biện pháp y

khoa để điều chỉnh lại giới tính của mình. Hoặc là nếu cá nhân

nào đó mang trong mình một cơ quan sinh dục thứ hai thì cá

nhân đó được quyền xác định lại giới tính. Tức là việc chuyển

đổi trong trường hợp này xuất phát từ đặc điểm sinh học bản

thân. “Những trường hợp này hồn tồn nhận thức được giới

tính đích thực của mình là nam hay nữ. Đối với chuyển đổi giới

tính thì họ lại có cấu tạo sinh học hồn chỉnh và việc chuyển đổi

giới tính là xuất phát từ nhu cầu đời sống với đúng cảm nhận,

suy nghĩ và tình cảm của con người họ.” 12. Những người xác

định lại giới tính, thường họ chỉ bị khuyết tật về bộ phận sinh

dục (nữ giới có bộ phận sinh dục ngoài giống của năm giới hoặc

ngược lại) nhưng về các tính trạng biểu hiện giới tính khác trên

cơ thể căn bản là không thay đổi (con gái vẫn có ngực, hơng nở,

giọng nói cao….còn con trai vẫn có yết hầu, giọng trầm, khơng

có ngực…) vậy nên họ vẫn có thể sống với giới tính đó mà

khơng phải mệt mỏi ngụy trang, biến mình thành một giới tính

khác.

Về quyền chuyển đổi giới tính thì đây là một quyền đáng

được ghi nhận, quyền đảm bảo cho một cá nhân được sống thật

với nhận thức của bản thân mình. Quyền chuyển đổi giới tính là

quyền được thay đổi giới tính thực tại mình đang có bằng một

giới tính khác (nam thành nữ hoặc nữ thành nam) thông qua

những biện pháp can thiệp y học, những người thuộc nhóm

chuyển đối giới tính có suy nghĩ, tính cách, hormone cơ thể trái

ngược hồn tồn với những đặc tính thể chất họ có được khi

sinh ra. Người chuyển giới chuyển đổi giới tính để có quyền

được tự do là chính mình, theo đúng bản năng tự nhiên của cơ

thể họ .

Về kết quả12 Nguyễn Văn Cừ, Trần Thị Huệ (2017), Bình luận khoa học Bộ luật dân sự 2015 của nước cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam, Nhà xuất bản công an nhân dân, Hà Nội.22Giới tính của cá nhân thực hiện xác lại giới tính được xác

định đúng với bản chất của nó. Cá nhân bị khuyết tật bẩm sinh

về giới tính thơng qua hoạt động phẫu thuật sẽ định hình lại giới

tính mà mình mong muốn. Còn đối với chuyển đổi giới tính sự

can thiệp của phẫu thuật sẽ làm cho giới tính của cá nhân bị

thay đổi hồn tồn từ nam sang nữ và ngược lại.

Việc cho phép thực hiện quyền chuyển đổi giới tính của cá

nhân khơng chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa to

lớn về mặt thực tiễn, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của

những người có khuyết tật về giới tính nói riêng và cộng đồng

nói chung. Xét đến cùng thì việc cho phép một người được sống

đúng với giới tính của mình chính là việc cho phép họ được thực

hiện quyền con người, vì giới tính là một phần khơng thể tách

khỏi con người. Vì vậy, việc pháp luật của các nước trên thế giới

cho phép hoặc thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính của cá

nhân như một quyền dân sự là phù hợp với quy luật của tự

nhiên và xã hội.

1.1.2.4. Ý nghĩa của quyền chuyển đổi giới tính

Thừa nhận quyền chuyển giới là một xu thế tất yếu và luôn

song hành với sự phát triển của nhân loại. Điều đó bắt nguồn từ

một yếu tố khách quan đó là tỉ lệ người chuyển giới trong xã hội

thường dao động trong khoảng “0.1% đến 0.5%”13. Như vậy,

cùng với sự tăng lên của dân số, số lượng người chuyển giới

trong xã hội ngày càng tăng, sự quan tâm của xã hội đến đối

tượng này cũng sẽ lớn dần theo, đặc biệt là khi vị trí, vai trò và

cống hiến của những người thuộc nhóm này dần dần trở nên

đáng kể đối với sự phát triển chung của toàn xã hội. Khi quyền

chuyển đổi giới tính được thừa nhận sẽ mang lại nhiều ý nghĩa

tích cực như sau:

Thứ nhất, về góc độ pháp lý

Việc quy định chuyển đổi giới tính là một quyền nhân thân

nhằm tạo cơ chế pháp lý chống phân biệt đối xử với người

chuyển đổi giới tính, bảo đảm họ có địa vị pháp lý bình đẳng

13 Phạm Quỳnh Hương-Lê Quang Bình-Mai Thanh Tú (2012), Khát vọng được là chính mình, Viện nghiên cứu

xã hội, kinh tế và môi trường ISEE.23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết cấu đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×