Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đũi: Ông có quay lại đây nữa không?

Đũi: Ông có quay lại đây nữa không?

Tải bản đầy đủ - 0trang

Xuân: Bà phải trẻ hơn chục tuổi ấy chứ?

Bà Huyện: (nhìn vào người, cười) Cậu có dun thật. Hơm nào có dịp nên Hà

Thành, tơi sẽ qua tiệm, lói chuyện với cậu.

Xn: Cái đó thì rất là hân hạnh đón tiếp, thưa bà.

Bà Huyện: Thôi, bây giờ tôi phải đi đây. Thuốc đâu?

Xuân: Ấy, bà ngồi xuống, chờ tôi một tí. Dạ, tơi đã gói cả vào đây. Thưa bà,

trong này còn có cả chỉ dẫn nữa đấy ạ.

Bà Huyện: Cậu chu đáo quá.

Xuân: Dạ.

166. Bà Huyện trả tiền bốc thuốc.

Bà Huyện: Tơi gửi lốt số tiền còn nại.

Xn: Dạ. Đủ rồi đấy ạ, thưa bà.

Bà Huyện: Đây, tiền quà của cậu.

Xuân Tóc Đỏ: Dạ, đội ơn bà ạ.

Bà Huyện: Thơi tơi đi đây.

Xn Tóc Đỏ: Dạ, vâng ạ. Mời bà.

167. Ơng chủ thưởng tiền cho Xn Tóc Đỏ và người làm để được đi chơi.

Ơng chủ Ban: Hơm nay, cho chúng mày nghỉ nhá, muốn đi đâu thì đi

Xuân Tóc Đỏ: Vâng ạ. Dạ, đội ơn ơng ạ. Chúng con xin phép ạ.

Ông chủ Ban: Ừ, ừ.

168. Nhà báo Phan Vũ đến gặp Me Kiểm đưa báo.

Me Kiểm: Chỉ có ơng là hiểu chị em chúng tơi thơi.

Nhà báo Phan Vũ: Ấy chết. Hiểu thì tơi khơng dám. Tơi chỉ ghi lại những điều

mình thấy.

Me Kiểm: Nhưng mà còn thiếu, đã có mở đầu thì phải có kết thúc. Ông cố đợi,

khi nào kết thúc tốt đẹp, tôi sẽ báo với ơng.

Tập 20

169. Đũi muốn mở một Nhà trò nên đến nhờ Bà Cố Hồng giúp.Đũi: Xin bà hãy giúp tơi. Sinh thời Quan Án đã nói. Bà là một nghệ sĩ chứ

không phải là con hát thông thường. Hơn nữa tơi mở Nhà trò khơng phải chỉ để

mua vui. Mong bà hãy giúp tôi.

Bà Cố Hồng: Tôi không biết mình làm thế có đúng khơng nữa?

Đũi: Chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý mà.

Bà Cố Hồng: Thôi thì tơi cũng sẽ vì cơ một lần.

Đũi: Ơn bà.

Bà Cố Hồng: (Nhìn, khơng nói gì)PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ MƠ HÌNH CẢM

ƠN VÀ HỒI ĐÁP CẢM ƠN TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

A. Các chiến lược và các biểu thức cảm ơn trong tiếng Anh và tiếng Việt

1. Chiến lược cảmCác biểu thức cảm ơn trực tiếp

Tiếng Anhơn trực tiếpTiếng Việt1.1. Cảm ơn bằngbiểu thức ngữ vi cóĐộng từ ngữ vi nhóm 1:

cảm ơn, cám ơnđộng từ ngữ vi

i. Cảm ơn bằng biểu Sp1 + thank + Sp2.Sp1 + cảm ơn/cám ơn + Sp2thức ngữ vi có đủ ba Thank + Sp2

thành phần chính là

ngườihàmân,ĐTNV và người gia

ân

ii. Cảm ơn bằng biểu Thank + Sp2 + for …Sp1 + cảm ơn/cám ơn + Sp2 + lýthức ngữ vi có badothành phần chính và

lý do

iii. Cảm ơn bằng Thank + Sp2, Sp2’s name.(Sp1) + cảm ơn/cám ơn + (Sp2)biểu thức ngữ vi có Sp2’s name, + thank + Sp2.

động từ ngữ vi và tên

Sp2.

iv. Cảm ơn bằng

biểu thức ngữ vi có

động từ ngữ vi và … would like to thank …… muốn/xin + ĐTNV nhóm 1…các từ ngữ biểu thị … want to say “thank you” ….

mức độ lịch sự

v. Cảm ơn bằng biểu … cannot begin to thank …- Dùng dạng phủ định của động từthức ngữ vi có động .. no words to thank …hay từ phủ định: … không biết/từ ngữ vi và các từ Thank you from the bottom of mychẳng biết làm thế nào (để) …ngữ chỉ mức độ cảm heart …- Dùng các từ ngữ: rất, rất nhiều,ơn…. very much, so much, in chân thành, thật là, dù sao, thậtadvance…lòng…

- Dùng các từ ngữ: trước, sau

Động từ ngữ vi nhóm 2:

bái tạ, cảm tạ, đa tạ, đội ơn,

tạ ơn, giã ơn, tri ơn(Sp1) + bái tạ/cảm tạ/đa tạ …+

Sp2 …

Động từ ngữ vi nhóm 3:

biết ơn, tri ânSp1 + ĐTNV nhóm 3 +Sp2

…. ĐTNV nhóm 3 + vạn bội/ngàn

lần …

… xin + ĐTNV nhóm 3…

1.2. Cảm ơn bằng “thanks” và “gratitude”lời cảm ơn, lời tri ân…biểu thức ngữ vi có

danh từ

i. Cảm ơn bằng biểu Thanks.

thức ngữ vi chỉ có

danh từ

ii. Cảm ơn bằng biểu Thanks, Sp2’s name.

thức ngữ vi có danh

từ và tên Sp2

iii. Cảm ơn bằngThanks for …biểu thức ngữ vi có… động từ + lời cảm ơn, lời tri ân

+Sp2 + lí dodanh từ và lí do

iv. Cảm ơn bằng Sp1’s gratitude + tobe + beyond

biểu thức ngữ vi có words.

danh từ và từ ngữ chỉ a million, a bunch, tons, a lot, …

mức độ cảm ơn

v. Cảm ơn bằng biểu… xin + động từ + lời cảm ơn, lờithức ngữ vi có danhtri ân……từ và các từ ngữ biểuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đũi: Ông có quay lại đây nữa không?

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×