Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Anh – Việt, Việt – Anh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

[19]Lương Hinh (2010), “Các hình thức cảm ơn trực tiếp của người Việt”. Tạp chí Ngơn

ngữ số 3.[20]Lương Hinh (2010), “Các hình thức cảm ơn gián tiếp của người Việt”, Tạp chí Ngơn

ngữ, số 5.[21]Nguyễn Thị Mai Hoa (2016), Hành vi xin phép và hồi đáp trong tiếng Anh và tiếng

Việt, Luận án tiến sĩ, Đại học Huế, trường ĐH Khoa học.[22]Bùi Mạnh Hùng (2008), Ngôn ngữ học đối chiếu, Nxb Giáo dục.[23]Đỗ Việt Hùng (2011), Giáo trình ngữ dụng học, Nxb Giáo dục Việt Nam[24]Vũ Thị Thanh Hương (1999), “Giới tính và lịch sự”, tạp chí Ngơn ngữ, số 8.[25]Vũ Thị Thanh Hương (2000), Lịch sự trong tiếng Việt: chiến lược hay chuẩn mực,

BCKH /Pan-Asiatic Linguistics: Abstracts of the Fifth International Symposium on

languages and linguistics. HCM City, 2000.[26]Vũ Thị Thanh Hương (2000), “Lịch sự và phương thức biểu hiện tính lịch sự trong

lời cầu khiến tiếng Việt”, Tạp chí Ngơn ngữ, giới và nhóm xã hội từ thực tiễn tiếng

Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.[27]Vũ Thị Thanh Hương (2002), “Khái niệm thể diện và ý nghĩa đối với việc nghiên

cứu ứng xử ngôn ngữ”, Ngôn ngữ, (1).[28]Lương Văn Hy (2000), Ngơn từ, giới và nhóm xã hội: Dẫn nhập những vấn đề cơ

bản và những trường phái lý thuyết chính, Ngơn từ, giới và nhóm xã hội từ thực tiễn

tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.[29]Nguyễn Văn Khang (1999), Ngôn ngữ học xã hội – Những vấn đề cơ bản, Nxb Khoa

học xã hội, Hà Nội.[30]Nguyễn Văn Khang (2004), “Xã hội học ngôn ngữ về giới: Kì thị và kế hoạch hóa

ngơn ngữ về chống kì thị đối với nữ giới trong việc sử dụng ngơn ngữ”, Tạp chí

Khoa học xã hội, số 2.[31]Nguyễn Văn Khang (2012), Ngôn ngữ học xã hội, Nxb Giáo dục, Việt Nam.[32]Nguyễn Văn Khang (2014), Giao tiếp ngôn ngữ của người Việt với các nhân tố chi

phối, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ.[33]Đào Thị Thanh Lan (2011), “Nhận diện hành động mời và rủ tiếng Việt”, Tạp chí

Ngơn ngữ, số 3-2011[34]Đào Thị Thanh Lan (2011), “Về phân loại hành động cầu khiến tiếng Việt”, Tạp chí

Ngơn ngữ, số 11-2011[35]Nguyễn Văn Lập (1996), “Hành vi lời nói xin lỗi trong tiếng Việt”, Ngữ học trẻ 96,

Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội.[36]Nguyễn Văn Lập (2005), Nghi thức lời nói tiếng Việt trên cơ sở lý thuyết hành vi

ngôn ngữ (so sánh với tiếng Anh), LA TS Ngữ văn, ĐHKHXHNV Tp. HCM.[37]Phạm Hùng Linh (2001), “Biểu thức ngữ vi cảm ơn – hành vi cảm ơn với chức năng

dẫn nhập và hồi đáp trong cặp thoại”, Ngữ học Trẻ, Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Hà

Nội.[38]Nguyễn Thị Lương (2010), “Các hình thức cảm ơn trực tiếp của người Việt”, Tạp

chí Ngơn ngữ, số 3. Viện Ngơn ngữ học.[39]Nguyễn Thị Mến (2012), “Các chức năng ngữ dụng của lời cảm ơn trong tiếng

Việt”, Ngôn ngữ và Đời sống, Số 7(201)-2012.[40]Nguyễn Thị Trà My (2017), Đặc điểm ngôn ngữ của người Việt dưới tác động của

nhân tố giới tính và nghề nghiệp, Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa học xã hội.[41]Nguyễn Thị Thu Nga (2013), Hành vi ngôn ngữ thề (Swear) trong tiếng Việt, Luận

án tiến sĩ ngữ văn, Học viện Khoa học xã hội.[42]Lê Tuyết Nga (2010), Các phát ngôn cảm ơn trong tiếng Việt và tiếng Đức[43]Nguyễn Thị Thanh Ngân (2012), Các hành động thuộc nhóm cầu khiến tiếng Việt,

Luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học, ĐH KHXH & NV, ĐHQGHN.[44]Huỳnh Thị Nhĩ, (2010), Nghi thức lời nói tiếng Anh Mỹ hiện đại qua các phát ngôn:

Chào, cảm ơn và xin lỗi, Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa học xã hội.[45]Hồ Thị Kiều Oanh (2001), “Về cách thức khen và tiếp nhận lời khen trong phát ngơn

Việt và Mĩ”, tạp chí Ngơn ngữ & Đời sống, số 5.[46]Hồ Thị Kiều Oanh (2001), “Hành động cảm ơn và tiếp nhận lời cảm ơn nhìn từ góc

độ văn hóa của hai cộng đồng Mỹ - Việt”, Ngữ học Trẻ, Hội ngôn ngữ học Việt

Nam, Hà Nội.[47]Orecchioni- Kerbrat C. (1997), “Lời cảm ơn trong tiếng Pháp, nhìn góc độ phân tích

diễn ngơn”, Thơng tin khoa học, (17), tr.71 – 76. Đại học sư phạm Tp.HCM.[48]Hoàng Phê (2018), Từ điển tiếng Việt, Nxb Hồng Đức.[49]Hoàng Trọng Phiến (1991), “Nghi thức lời nói tiếng Việt”, Art and culture studies,

(42), Tokyo.[50]Đào Nguyên Phúc (2013), Lịch sự trong giao tiếp tiếng Việt, Nxb Chính trị Quốc

gia.[51]Nguyễn Quang (2002a), “Các chiến lược lịch sự dương tính trong giao tiếp”, Ngơn

ngữ, (11), tr.48-55; (13), tr.28 – 41.[52]Nguyễn Quang (1999), Một số khác biệt giao tiếp lời nói Việt – Mĩ trong cách thức

khen và tiếp nhận lời khen, luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường Đại học Quốc gia,

Hà Nội.[53]Nguyễn Quang (2002), Giao tiếp và giao tiếp văn hóa, Nxb Đại học Quốc gia, Hà

Nội.[54]Nguyễn Quang (2004), Một số vấn đề giao tiếp nội văn hóa và giao văn hóa, Nxb

Đại học Quốc gia, Hà Nội.[55]Nguyễn Quang (2007), “Giao tiếp phi ngôn từ”, tạp chí Khoa học ĐHQGHN,

Ngoại ngữ 23, tr. 76‐83[56]Siriwong Hongsawan (2010), Các phương tiện thể hiện hành động bác bỏ trong

tiếng Thái và tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.[57]Đặng Thị Hảo Tâm (2003), Cơ sở lí giải nghĩa hàm ẩn của các hành vi ngôn ngữ

gián tiếp trong hội thoại, luận án tiến sĩ Ngữ văn, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.[58]Tạ Thị Thanh Tâm (2008), Lịch sự trong một số nghi thức giao tiếp tiếng Việt, Luận

án Tiến sĩ ngữ văn, ĐHQG, ĐHKHXH & NV, Tp. HCM.[59]Phạm Thị Thành (1995), Nghi thức lời nói tiếng Việt hiện đại qua các phát ngôn:

chào, cảm ơn, xin lỗi, Luận án Phó tiến sĩ Khoa học ngữ văn, Trường ĐH KHXH &

NV, Hà Nội, Nxb ĐH Quốc gia.[60]Phạm Văn Thấu (2000), Cấu trúc liên kết của cặp thoại (trên ngữ liệu tiếng Việt),

luận án tiến sĩ Ngữ văn, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.[61]Trần Ngọc Thêm (2004), Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Tổng hợp, thành

phố Hồ Chí Minh.[62]Trần Ngọc Thêm (2011), Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.[63]Lê Quang Thiêm (2005), Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ, Nxb Đại học Quốc gia

Hà Nội.[64]Bùi Minh Toán (2012), Câu trong hoạt động giao tiếp tiếng Việt, Nxb Giáo dục, Hà

Nội.[65]Nguyễn Đức Tồn (2008), Đặc trưng văn hóa – dân tộc của ngôn ngữ và tư duy, Nxb

Khoa học xã hội, Hà Nội.[66]Đỗ Thị Thuý Vân (2015), “Lý thuyết hành vi lời nói và việc dạy tiếng Anh cơ bản

theo đường hướng giao tiếp”, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, số tháng

11/2015.[67]Đỗ Thị Th Vân (2017), “Các mơ hình cảm ơn trực tiếp trong tiếng Anh (đối

chiếu với tiếng Việt)”, Tạp chí Ngơn ngữ & Đời sống, số 9/2017.[68]Đỗ Thị Thuý Vân (2017), “Ảnh hưởng của nhân tố giới đến việc sử dụng các chiến

lược cảm ơn trong tiếng Việt”, Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội, số tháng 11/2017.

Trần Thị Thanh Vân (2012), Đặc trưng giới tính biểu hiện qua cuộc hội thoại mua[69]bán ở chợ Đồng Tháp, Luận án tiến sĩ Ngữ văn, Trường Đại học Vinh.

TÀI LIỆU TIẾNG ANH

Aijmer, K. (1996), Conversational routines in English: Convention and creativity[70](Vol. 175). London: Longman

Apte, M. L. (1974), 'Thank you' and South Asian Languages: A comparative[71]sociolinguistic study. Linguistics, 136, 67-89.

Austin, John L., (1962), How to do Things with Words: the William James Lectures[72]Delivered at Harvard University in 1955, Cambridge: Harvard University Press.

Back, K; Harnish, R. (1979), Linguistics Communication and Speech Acts.[73]Cambridge, The Masachussets Institude of Technology.[74]Bardovi-Harlig, K. (1996), Pragmatics and language teaching: Bringing pragmatics

and pedagogy together. In L. F. Bouton (Ed.), Pragmatics and language learning (pp.

21-39). University of Illinois, Urbana Champaign: Division of English as an

International Language.[75]Bardovi-Harlig, K. (1999), Exploring the interlanguage of Interlanguage Pragmatics:

A Research agenda for acquisitional pragmatics. Language Learning, 49(4), 677713.[76]Brown, P. & Levinson, S.C. (1987), Politeness: Some Universals In Language

Usage, New York: Cambridge University Press.[77]Chang, S.W. (2008), “An Interlanguage Study of Chiness EFL Students’

Expressions of Gratitude”. Unpublished PhD dissertation. The University of Lowa.[78]Cheng, S. W. (2005), An exploratory cross-sectional study of interlanguge pragmatic

development of expresstions of gratitude by Chinese learners of English.A doctoral

dissertation, University of Iowa.[79]Çiğdem Ưzdemir a, Seyed Ali Rezvani a. (2010), Interlanguage pragmatics in action:

Use of expressions of gratitude, Published by Elsevier Ltd Open access under CC

BY-NC-ND license.[80]Clankie, S. M. (1993), The use of expressions of gratitude in English by Japanese

and American university students, Journal of inquiry and research, 58, 37-71[81]Cohen, Andrew D. (1996), ‘Investigating the Production of Speech Act Sets’ in

Susan M.Gass & Joyce Neu, (eds.), Speech Acts Across Cultures, Berlin: Mouton

De Gruyter.[82]Coulmas, F. (1979), On the sociolinguistic relevance of routine formulae. Journal of

Pragmatics, 3, 329-366.[83]Coulmas, F. (1981), “Poison to your soul”: Thanks and apologies contrastively

viewed. In F. Coulmas (Ed.), Conversational routine (pp.69-91). The Hague,

Netherlands: Mouton.[84]Cui, X. (2012), A Cross-linguistic Study on Expressions of Gratitude by Native and

Non-native English Speakers, ISSN 1798-4769 Journal of Language Teaching andResearch, Vol. 3, No. 4, pp. 753-760, ACADEMY PUBLISHER Manufactured in

Finland. doi:10.4304/jltr.3.4.753-760

[85]Dumitrescu, D. (2006), Some polite speech acts across cultures. Southwest Journal

of Linguistics 25(2):1‐37[86]Eisenstein, M & Bodman, J. (1986), ‘I very appriciate’, expressions of gratitude by

native and non-native speakers of American English. Applied Linguistics, 7(2), 167185)[87]Eisenstein, M & Bodman, J. (1988), May God increase your bounty: The expression

of gratitude in English native and non-native speakers. Cross Curents, 15(1), 1-21.[88]Eisenstein, M & Bodman, J. (1993), ‘Expressing Gratitude in American English’ in

Gabriele Kasper & Shoshana Blum- Kulka, (eds), Interlanguage Pragmatics, New

York: Oxford University Press.[89]Eisenstein, M. & Bodman, J. (1995), Expressing gratitude in American English. In

G. Kasper & S. Blum-Kulka (Eds.), Interlanguage pragmatics (pp. 64-81). NY:

Oxford University Press.[90]Farashaiyan, A. & Hua, T. K. (2012), “A Cross-Cultural Comparative Study of

Gratitude Strategies between Iranian and Malaysian Postgraduate Students”,

www.ccsenet.org/ass AsianSocialScienceVol.8,No.7;June2012,URL:http://dx.doi.org/10.5539/ass.v8n7p139

[91]Farenkia, B.M. (2012), Face-saving Strategies in Responding to Gratitude

Expressions: Evidence from Canadian English, International Journal of English

Linguistics; Vol. 2, No. 4; 2012. ISSN 1923-869XE-ISSN 1923-8703, Published by

Canadian Center of Science and Education.[92]Farenkia, B.M. (2014), Face-Enhancing Strategies in Compliment Responses by

Canadian University Students, International Journal of Linguistics, ISSN 19485425, 2014, Vol. 6, No. 3[93]Farnia, M., & Suleiman, R. (2009), An Interlanguage Pragmatic Study of

Expressions of Gratitude by Iranian EFL Learners – A Pilot Study. Malaysian

Journal of ELT Research, 5, 108-140[94]Fauziyah, N. U. (2010), Gratitude expressions and gratitude responses of male and

female characters in Rachel getting married movie. Doctoral dissertation, Maulana

Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.[95]Ferrara, K. (1994), Pragmatic transfer in American’s use of Japanese thanking

routines. Unpublished manuscript. Department of English, Texas A&M University,

College Station, TX.[96]Froh, J. J., Yurkewicz, C. and Kashdan, T. B. (2009), Gratitude and subjective wellbeing in early adolescence: Examining gender differences. Journal of Adolescence,

32, 633–650.[97]Ghobadi, A., Fahim, M. (2009), The effect of explicit teaching of English 'thanking

formulas' on Iranian EFL intermediate level students at English language institutes.

Science Direct, 37, 526–537.[98]Goffman, E. (1976), Interaction ritual: Essays in face-to-face behaviour. Chicago:

Aldine Publishers.[99]Hana, A. (2014), Speech Acts Of Thanking And Thanking Responses By Hijazi

Females, The Degree Master Of Arts, Ball State University Muncie, Indiana[100] Herbert, Robert K. (1986), Say “Thank you” – or something, American Speech

61.1,76-88

[101] Holmes, J. (1986), "Complements and Compliment Responses in New Zealand

English." Anthropological Linguistics 28,4:485-508.

[102] Hinkel, E. (1992), Pragmatics of Interaction: Expressing Thanks in a Second

Language. U.S. Department of Education Office of Educational Research and

Improvement Educational Resources Information center (ERIC)

[103] Hinkel, E. (1994), Pragmatics of interaction: Expressing thanks in a second

language. Applied Language Learning, 5(1), 73-91.

[104] Ngơ Hữu Hồng (1998), “A cross- cultural study on thanking and responding to

thanks in English and Vietnamese”, MA Thesis. VNU-CFL.

[105] Đoàn Văn Huấn (2005), “Expressing gratitude by native speakers of English and

Vietnamese learners of English”, MA Thesis. VNU-CFL.[106] Hymes, D. (1971), Sociolinguistics and the ethnography of speaking. In E. Ardener

(Ed.), Social anthropology and language (tr. 47-93). London: Tavistock.

[107] Hymes, D.C (1972), On communicative competence: Sociolinguitics, England,

Hormondsworth, Middlesex: Penguin.

[108] Intachakra, S. (2004), Contrastive pragmatics and language teaching: Apologies and

thanks in English and Thai. RELC, 35(1), 37-62.

[109] Jautz, S. (2008), Gratitude in British and New Zealand radio programmes. Nothing

but gushing? In K. P. Schneider & A. Barron (Eds.), Variational Pragmatics. A

FocusonRegionalVarietiesinPluricentricLanguages(pp.141-178).Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

[110] Jung, W. H. (1994), Speech Acts of" Thank You" and Responses to It in American

English.

[111]Kasper G. (1990), “Linguistic politeness: Current research issues” in Juarnal of

Pragmatics, 14, 193-218.[112] Kasper, G. & Merete, D. (1991), “Research Methods in Interlanguage Pragmatics’ in

Studies in Second Language Acquisition, 13(2):215-246.

[113] Kasper, G. & Schmidt, R. (1996), Developmental issues in interlanguage pragmatics.

Studies in Second Language Acquisition, 18(2), 149-169.

[114] Kolsoum, Y., Habib, G., Akbar, A. & Zakieh, E. (2015), A pragmatic analysis of

thanking strategies among Kurdish speakers of Ilam based on gender and age,

Procedia - Social and Behavioral Sciences 199 ( 2015 ) 211 – 217

[115] Kumar, I. (2001), Expressions of Politeness and Gratitude: Towards a General

Theory. New Delhi: MunshiramManoharlal Publishers.

[116] Lakoff, R., (1990), Talking Power. The Politics of Language. Harpercollins

Publisher, Inc.

[117] Leech, G. N. (1983), Principles of pragmatics. London; New York: Longman.

[118] Levine, D.R. and Adelman, M.B. (1993), Beyond Language - Cross-Cultural

Communication. Regents/Prentice Hall Inc.

[119] Maryam, F. (2009), An Interlanguage Pragmatic Study of Expressions of Gratitudeby Iranian EFL Learners – A Pilot Study. Malaysian Journal Of ELT Research ISSN:

1511-8002 Vol. 5, 2009

[120] Nakai, M., & Watanabe, Y. (2000), A study on expressions of gratitude in Japanese

and American English. Journal of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics,

4(1), 200-216.

[121] Nakamura, K. (2005). Appreciation Strategies of Germanand Japanese Native

Speakers and German Learners of Japanese. Proceedings of the 4th Annual JALT

Pan-SIG Conference. May 14-15. Tokyo, Japan: Tokyo Keizai University.

[122] Oxford Advanced Learner’s Dictionary with Vietnamese Translation (8th Edition)

(2014), NXB Trẻ.

[123] Ozdemi & Rezvani. (2011), Interlanguage pragmatics in action: Use of expressions

ofgratitude.ProcediaSocialandBehavioralSciences,3,194-202.http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.032

[124] Đặng Thanh Phương, (1999), A cross- cultural study of apologizing and responding

to apologies in Vietnamese and English, MA Thesis VNU – CFL.

[125] Reza, P. & Sima, Z. (2011), Expressions of Gratitude: A Case of EFL Learners,

URL: http://dx.doi.org/10.5539/res.v3n2p140

[126] Reza, P. & Sima, Z. (2012), Cross-cultural Comparison of Gratitude Expressions in

Persian, Chinese and American English. Vol. 5, No. 1; January 2012, URL:

http://dx.doi.org/10.5539/elt.v5n1p117

[127] Richards, J.C, Platt, J & Platt, H. (1992), Longman Dictionary of Language Teaching

and Applied Linguistics. Longman Group UK Limited.

[128] Rubin, J. (1983), The use of “thank you”. Paper presented at the Socio-linguistics

Colloquium, TESOL Convention, Toronto, Canada.

[129] Schauer, G. A. & Svenja, A. (2006), Expressions of gratitude in corpus and DCT

data: Vocabulary, formulaic sequences, and pedagogy. System 34:119-134

[130] Schmidt, R. & Richards, J.C. (1980), Speech acts and second language learning.

Applied Linguistics, 1920, 129-157.

[131] Schneider, K. (2005), ‘No problem, you’re Welcome, Anytime’ Responding toThanks in Ireland, England, and the USA, In the Pragmatics of Irish English, pp.101139. Edited by A. Barron & K. Schneider. Berlin: Mouton de Gruyter.

[132] Searle, J. R. (1969), Speech acts: an essay in philoshophy of language, Cambridge:

Cambridge University Press.

[133] Searle, J. R. (1975), Indirect Speech Acts, In Cole and L.Morgan (eds). “Syntax and

Semantics” (3: Speech Atcs) New York Academic Press.

[134] Searle, J.R. (1979), Expression and Meaning: Studies in the Theory of Speech Acts,

Cambridge: Cambridge University Press.

[135] Takahashi T. & Beebe L. M. (1993), “Cross- linguistic iffluence in the speech act of

corection”, in Kasper G. and Blum- Kulka S. eds. Interlanguage Pragmatics. New

York: Cambridge University Press.

[136] Tedjaatmadja, H. & Putri, R. (2011), Thanking Strategies of Gratitude Expressions

in English Produced by Americans and Chinese Indonesians in Surabaya: Now and

Then, Research Center, Petra Christian University.

[137] Thomas,J.(1983),Cross-culturalpragmaticfailure.AppliedLinguistics,4,91112.sociolinguistic study. Lingusitics,136,89.ttp://dx.doi.org/10.151

5/ling.1974.12.136.67

[138] Phạm Anh Toàn (2005), A Vietnamese – American Cross – cultural study on

expressing gratitude to people with different social distances, MA, VNU- College of

Foreign Languages, Hanoi.

[139] Phạm Anh Toàn (2010), The Influence of Social Distance on Expressions of

Gratitude in Vietnamese. University of South Australia The Internet Journal

Language, Culture and Society.

[140] Vajiheh, A. & Abbas, E. (2011), The Effect of Social Status and Size of Imposition

on the Gratitude Strategies of Persian and English Speakers, ISSN 1798-4769,

Journal of Language Teaching and Research, Vol. 2, No. 1, pp. 120-128,

ACADEMY PUBLISHER Manufactured in Finland. doi:10.4304/jltr.2.1.120-128

[141] Warhaugh, R. (1988), Introduction to Sociolinguistics. UK: Basil Blackwell.

[142] Wierzbicka, A. (1985), Different cultures, different languages, and different speechacts: Polish vs. English. Journal of Pragmatics 9:145-178

[143] Wierzbicka, A. (1991), Cross-cultural pragmatics: The semantic of human

interaction.Berlin, Mouton de Gruyter.

[144] Wolfson, N. (1989), Perspectives: Sociolinguistics and TESOL.New York:Newbury House Publishers.

[145] Wong, M. L. (2010), Expressions of gratitude by Hong Kong speakers of English:

Research from the International Corpus of English in Hong Kong, Journal of

Pragmatics, 42, 1243-1257.

[146] Yule, G. (1996), Pragmatics, OUP, Oxford.

TÀI LIỆU TỪ CÁC TRANG WEB TRÊN INTERNET

[147] Nguyễn Văn Chiến, Tính cách người Việt-Khung phân tích tính cách tộc người

(Nghiên cứu nhân học văn hố), Báo cáo tại Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ

tư tại Hà Nội 11-2012, https://chiennvan.wordpress.com/2013/03/28/tinh-cachnguoi-viet-khung-phan-tich-tinh-cach-toc-nguoi-nghien-cuu-nhan-hoc-van-hoa/,

Posted on March 28, 2013.

[148] Trần Ngọc Thêm: Người Việt thuộc văn hóa âm tính, nên thụ động,

https://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/gs-tran-ngoc-them-nguoi-viet-thuoc-vanhoa-am-tinh-nen-thu-dong-n20130718130711043.htm, Thứ Bảy, 27/07/2013 06:31

GMT+7.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×