Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(Với hệ thống TTKT trên nền máy tính)

(Với hệ thống TTKT trên nền máy tính)

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.6.2 Các hình thức mất an tồn

- Phá huỷ

+ Bị xoá, chép đè…

+ Hỏng bất ngờ do các tác nhân vật lý…

- Đánh cắp

+ Đánh cắp để bán, phi tang..

+ Đánh cắp vì muốn trộm MT

- Gian lận

+ Sửa số liệu, báo cáo sai.4.6.3 Cơng nghệ đảm bảo an

tồn

-Hệ thống đa quản gia: 2 máy phục vụ mạng

-Hệ thống mật khẩu, nhận dạng

-Hệ thống mã hoá

-Hệ thống tự động phát hiện xâm nhập

-Hệ thống lưu trữ & theo vết thâm nhập (giám sát)4.6.4 Đánh giá sự an toàn và trung thực

của dữ liệu

- Trách nhiệm KTV:

+Xem xét đánh giá chính sách, thủ tục DN với KSNB

+Lập báo cáo về hệ thống & Xây dựng trình tự KS

- Phương pháp đánh giá:

+Phỏng vấn

+Kiểm tra xun suốt

+Thử nghiệm kiểm sốt: Phân tích và thiết kế hệ

thống thơng tin kế tốnChương 5Mục tiêu chươngNắm vững mục đích, nhiệm vụ phân tích

HTTTKT

Nắm quy trình thiết kế hệ thống để thiết

kế sơ bộ và đặc tả chi tiết hệ thống5.1. Phân tích hệ thống thơng tin kế tốna)Tại sao phải phân tích hệ thống thơng tin kế tốn?

- Hệ thống TTKT khơng đạt được mục tiêu

- Khơng đạt được độ chính xác và kịp thời

- Nảy sinh các yếu tố mới bên ngoài cần

phải hoàn thiện hệ thống TTKT của DN

- Sự tiến bộ của khoa học cơng nghệ theo

xu hướng tồn cầu hố (Giao dịch qua

mạng,nghiệp vụ xử lý vơ tuyến…)

 Phải phân tích HTTTKT xem khả năng

đáp ứng?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(Với hệ thống TTKT trên nền máy tính)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×