Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a)Yêu cầu thông tin:

a)Yêu cầu thông tin:

Tải bản đầy đủ - 0trang

b) Giới thiệu BCKQKD

- Các thông tin trong BCTC: Sử dụng vốn

 Kết quả KD?Thảo luận

- Vấn đề huy động vốn của 1 công ty cổ phần Phương thức huy động vốn

 Sử dụng vốn?

 Minh họa bằng lưu đồ dữ liệuChương 4.Kiểm sốt nội bộ trong hệ4.1. Mục tiêuthống

chươngthơng tin kế toán

 Hiểu cấu trúc của kiểm soát nội bộ

 Phân biệt giữa kiểm sốt tồn bộ với kiểm

sốt ứng dụng

 Đánh giá được sự an toàn & trung thực của

dữ liệuChương 4.Kiểm soát nội bộ trong hệ4.1. Mục tiêuthống

của hệ thơng

thống kiểm

nội bộ:

tin sốt

kế tốn

- Đảm bảo BCTC đáng tin cậy

- Các luật lệ và quy định hiện có được tn thủ

- Các hoạt động kiểm sốt là hữu hiệu & hiệu quảTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a)Yêu cầu thông tin:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×