Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b) Nghiệp vụ kế toán chi phí

b) Nghiệp vụ kế toán chi phí

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thảo luận

Bài tập về tính giá thành SPĐặt giả thiết cho hoạt động hạchtốn CPSX và tính Z của một đơn vị Xây dựng mơ hình CSDL ở mức ý niệm (minh họa

bằng lưu đồ chứng từ, sơ đồ dòng dữ liệu)3.2.2 Chu trình cung cấp

Chức năng:Ghi chép các nghiệp vụ liên quan đến mua

hàng hố, DV

a)Các hoạt động chính trong chu trình: Lập đơn đặt hàng đến nhà cung cấp

 Nhận hàng hoá từ nhà cung cấp

 Xác nhận nghĩa vụ thanh tốn

 Thanh tốn cho người bánThơng tin cần cung cấp

Các loại vật tư hàng hóa cần muaCác loại vật tư, hàng hóa đã muaXác nhận nợ phải trả và vấn đề thanh toán nợb) Nghiệp vụ kế toán mua hàng

Chứng từ

-Yêu cầu mua hàng, đơn đặt hàng, chứng từ thanh

toán…

Sổ sách kế toánBáo cáo mua hàngThảo luận nhóm

Đặt giả thiết về 1 DN có các hoạt động mua hàng và

cung cấp chính xác về thơng tin mua hàng trong kỳXử lý nghiệp vụ thơng tin kế tốnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b) Nghiệp vụ kế toán chi phí

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x