Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Mục tiêu: Sau bài học, em:

I. Mục tiêu: Sau bài học, em:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lớp 2GV: Nguyễn Thị Hàviên trường xanh và đẹp, ...

*Cùng ôn bài:

HĐTQ điều hành

GV yêu cầu HĐTQ điều hành:

- HS nghe/ chia sẻ nội dung bài thông

- Qua tiết học này, em biết được qua hộp thư nhịp cầu bè bạn.

những gì?

-------------------------------------------------Tiết 3: HĐ Trải nghiệm sáng tạo

BÀI 7: GIA ĐÌNH CỦA EM (TIẾT 4)

( Tài liệu hướng dẫn học mụn TNST L2)

---------------------------------------Thứ t ngày 6 tháng 3 năm 2019

Tiết 1: HGD Th cht

(Giáo viên chuyên biệt dạy)

-------------------------------------------Tiết 2: To¸n

BÀI 75 : TÌM SỐ BỊ CHIA (T2)

( TL HDH mơn Tốn-lớp2-tập 2A)

I. Mục tiêu:

- Em biết cách tìm số bị chia của phép chia

II. Chuẩn bị:

- GV: TLHDH

- HS: Đồ dùng học tập Toán, TLHDH.

III. Các hoạt động hướng dẫn học:

1. Khởi động

- HĐTQ tổ chức chơi trò chơi: “Truyền điện” : Ôn tập bảng chia 5

- GV quan sát hs chơi.

- GVKL, tuyên dương học sinh

2. Các hoạt động của giáo viên và học sinh

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- GV giới thiệu bài, ghi tên bài lên HĐTQ điều hành:

bảng.

- Hs đọc tên bài và viết vào vở

- Hs đọc và chia sẻ mục tiêu.

- GV chốt mục tiêu.

- HS lắng nghe

B. HĐ thực hành

2. Tìm x

- Kiểm soát

- N/x, tuyên dương.HĐ cá nhân

HSCQT: Thực hiện phần a.

- Cá nhân đọc y/c và làm vào vở

- Đổi chéo vở để KT

- BC Gv

12Lớp 2GV: Nguyễn Thị Hà- Qua HĐTH1, em củng cố kiến thức

gì?

- GV chốt.Đáp án:

x–4=5

x–5=3

x=5+4

x=3+5

x=9

x=8

x:4=5

x:5=3

x = 5 4

x = 3 5

x = 20

x = 15

- Củng cố cách tìm số bị trừ trong 1 hiệu; số bị

chia trong 1 thương.3. Điền số thích hợp vào chỗ trống

- Quan sát, n.x

- Tuyên dương HS làm tốtHĐ cá nhân

- Cá nhân thực hiện vào vở

- BC Gv

Đáp án

Thừa số

12 15 35 16

Thừa số

3

5

5 4

Tích

4

3

7 44. Giải bài tốn

GV HD phần a:

- Bài tốn cho biết gì?HĐ cả lớp- Bài tốn hỏi gì ?

- Muốn tính số vở ban đầu, ta làm như

thế nào ?

- Y/c HS làm vào vở

- Quan sát.

- N/x, tuyên dương- Khi cô chia đều 1 số quyển vở cho 4 em thì mỗi

em được 5 quyển

- Hỏi cơ có bao nhiêu quyển vở

- Ta lấy số quyển vở của mỗi bạn nhân với số

bạn được chia.

HĐ cá nhân

- Cá nhân làm vào vở.

- Đổi chéo vở.

- Bc Gv

Đáp án:

Cơ giáo có số quyển vở là:

5  4 = 20 (quyển)

Đ/s: 20 quyển vở*Cùng ôn bài:

HĐTQ điều hành

- Qua tiết học này, em biết được những - HS nghe/ chia sẻ nội dung bài thơng qua hộp

gì?

thư nhịp cầu bè bạn.

- GV chốt: Em biết cách tìm thừa số

chưa biết trong 1 tích

---------------------------------------------Tiết 3+4: Tiếng Việt

Bµi 26B: VÌ SAO CÁ KHƠNG BIẾT NĨI ? (T2+3)

13Lớp 2GV: Nguyễn Thị Hà( TL HDH TV-lớp2-tập 2A)

I. Mục tiêu:

- Viết chữ hoa X.

- Chép đúng một đoạn văn.

- Biết đáp lại lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp.

II. Chuẩn bị:

- GV: Phiếu học tập; mẫu chữ hoa X

- HS: Đồ dùng học tập, TLHDH

III. Các hoạt động hướng dẫn học.

1. Khởi động:

- HĐTQ tổ chức TC theo HĐTH1: Ghép từ ngữ

- Gv quan sát, tư vấn

- Gv n/x, tuyên dương HS

2. Các hoạt động của giáo viên và học sinh:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

HĐTQ điều hành:

- Gv giới thiệu bài và ghi tên bài lên

- Hs đọc tên bài và viết vào vở

bảng.

- Hs đọc và chia sẻ mục tiêu.

- GV chốt mục tiêu tiết học

- HS lắng nghe

A. HĐ cơ bản

3. Nghe thầy cô hướng dẫn viết chữ

hoa X; Xa

* HD quan sát, n/xét chữ hoa X

+ Gắn mẫu chữ X

- Chữ hoa X cao mấy li ?

- Chữ hoa X viết bởi mấy nét ?HĐ cả lớp:

- Hs quan sát, nxét

- 5 li.

- chữ Vgồm 1 nét- Chỉ dẫn cách viết trên chữ mẫu.

- GV viết mẫu chữ X trên bảng, vừa

viết vừa nhắc lại cách viết.- HS lắng nghe, quan sát.4. Viết

* HD hs viết bảng con chữ hoa X;

Xa

- GV nxét, sửa, KL.HĐ cá nhân/cặp đôi

- Hs viết bảng con X 2, 3 lần

- Hs viết bảng con Xa : 2 lần

- Hs nxét, sửa lẫn nhau.

HĐ cá nhân

- Thực hiện viết chữ hoa X, Xa vào vở theo

y/c trong TLHD.

- BC cô giáo.- GV theo dõi, hỗ trợ.

- N/x và tuyên dương.

B. HĐ thực hành

2. Đọc đoạn văn sau và chép vào vởHĐ cá nhân/ cả lớp

HSCQT : Nghe - viết 2 câu của bài chính

14Lớp 2GV: Nguyễn Thị Hàtả.

+ HS đọc thầm đoạn văn

+ 1 HS đọc trước lớp- GV quan sát, hỗ trợ

- GV hỏi:

+ Đoạn văn có mấy câu?

+ Khi viết cần chú ý những gì?

- Y/c HS tìm và viết từ khó ra giấy

nháp

- Gv cho hs nhìn viết vào vở đoạn văn

+ Tư vấn, hỗ trợ, điều chỉnh tư thế

ngồi viết.

- GV n/x, tuyên dương- 5 câu.

- Chú ý viết hoa tên riêng, chữ cái đầu câu.

- HS thực hiện

- Cá nhân viết vào vở.

- Đổi vở cho bạn và soát lỗi

- Bc Gv3. Chọn a/b theo HD của Gv

- HD hs chọn ý a

- Quan sát lớp, tư vấn

- N/x, tuyên dươngHĐ cá nhân

- Cá nhân đọc thầm y/c

- Cá nhân làm bài vào vở

- Bc Gv

Đáp án

- da diết

- rạo rực4. Nói lời đáp trong các tình huống

- Quan sát, tư vấn

- N/xHĐ cặp

- Cá nhân đọc thầm yêu cầu

- Hỏi – đáp theo cặp ND trong TL

- BC Gv

Mẫu:

b. Cháu cảm ơn cơ ạ.

c. Mẹ cậu cho phép thì sang sớm nhé.*Cùng ôn bài:

GV yêu cầu HĐTQ điều hành:

- Ban học tập củng cố lại bài học.

C. HĐ ứng dụng

- T/h theo TLHD.HĐTQ điều hành:

- HS chia sẻ trước lớp (hoặc có thể sử

dụng hộp thư nhịp cầu bè bạn để chia sẻ).

- HS thực hiệnBUỔI CHIỀU

Tiết 1: Tiếng Việt ( Tăng cường)

NGHE – VIẾT: TÔM CÀNG VÀ CÁ CON

I. Mục tiêu:

- Củng cố kĩ năng viết đúng, viết p cho hc sinh

- Học sinh viết một đoạn bài “Tôm Càng và Cá Con” (đoạn 3).

* HSCQT viết được hai câu của bài theo HD.

15Lớp 2GV: Nguyễn Thị HàII. Chuẩn bị

- GV: TL HDH

- HS: Tài liệu hướng dẫn học, vở ghi

III. Hoạt động hướng dẫn học

1/ Khởi động

- Hát đầu giờ

2/ Các hoạt động của giáo viên và học sinh:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

HĐTQ điều hành:

- Gv giới thiệu bài, ghi tên bài lên bảng

- HS đọc tên bài và viết vào vở.

- HS đọc và chia sẻ mục tiêu

- GV chốt mục tiêu.

- HS lắng nghe

A. HĐ thực hành

* HĐ chung cả lớp

Trò chơi: Thi Viết chữ hoa C,T

- Hs viết vào bảng con.

* HĐ nhóm

Tìm hiểu ND bài:

- Thảo luận câu hỏi.

? Bài viết có mấy câu?

- Học sinh đọc bài viết – HS khác

? Có những chữ nào cần viết nhận xét.

hoa?

- HS TL

- Học sinh luyện viết các chữ hoa

có trong bài

- Viết từ khó.

* HĐ cá nhân

- HS thực hiện.

- Em nghe cô giáo đọc từng câu và viết

lại vào vở..

* HSCQT nhìn và chép được hai câu

của bài theo HD.

- Giáo viên n/x.

- HS viết bài vào vở.

B. Hoạt động ứng dụng

Về nhà em hãy luyện viết lại những

- Em đọc lại bài vừa viết rồi đổi vở

chữ mà em thấy mình viết chưa đẹp.

sốt lỗi.

---------------------------------------------TiÕt 2: Đọc sách Thư viện

BÀI: ĐỌC SÁCH CHỦ ĐỀ SÔNG, BIỂN (T2)

I/ MỤC TIÊU:

- Học sinh được tìm hiểu về chủ đề Sơng, biển; MRVT về sơng, biển

- HS thích thú khi được đọc sách, biết quý trọng và giữ gìn sách.

II/ CHUẨN BỊ:

- Địa điểm: Góc thư viện lớp học

- Lựa chọn sách có chủ đề Sơng, biển ở góc thư viện.

III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1/ Khởi động

16Lớp 2GV: Nguyễn Thị Hà- Hát đầu giờ

2/ Các hoạt động của giáo viên và học sinh:

HĐ CỦA GIÁO VIÊN

HĐ CỦA HỌC SINH

- Gọi HS nêu nội quy góc thư viện.

- Trả lời.

- HS khác nhận xét.

- Gv giới thiệu: Đọc sách theo chủ đề gắn

- HS lắng nghe

với môn Tiếng Việt trong tháng là: Sông,

biển

A. HĐ thực hành

HĐ 1: Đọc sách theo chủ đề Sông, biển

HĐ cả lớp

- Giới thiệu ND buổi đọc sách: Các cuốn

- Hs lắng nghe

sách có nhân vật thiếu nhi ngộ nghĩnh, nội

dung nói về các lồi thú trong tự nhiên.

- Chia nhóm và phát sách, truyện cho các

- Các nhóm nhận sách, truyện, đọc

nhóm.

nối tiếp nhau.

- Gv theo dõi và cùng đọc với các nhóm.

HĐ 2: Thảo luận sau khi đọc:

HĐ cả lớp

- Nêu yêu cầu sau khi đọc:

+ Truyện có tên là gì? Của tác giả nào?

- Các nhóm thảo luận để trả lời

+ Trong truyện có những nhân vật nào?

câu hỏi.

+ Đặc điểm của nhân vật thiếu nhi trong - Các nhóm lần lượt trả lời câu hỏi

truyện như thế nào?

- Nhóm khác nhận xét.

+ Em cần học tập điều gì và nên tránh điều

gì của nhân vật ?

+ Các cuốn sách em đọc có tác dụng gì ?

- GV nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe

Các cuốn sách các em đã đọc bổ sung vốn

kiến thức về sơng, biển.

HĐ 3: Chơi TC : Thi tìm tên các loài cá

nước ngọt

- Hướng dẫn HS chia thành 2 đội và chơi

trò chơi.

- Quan sát các đội chơiHĐ cả lớp

HĐTQ điều hành

- Luật chơi : Mỗi nhóm ghi tên các

lồi cá nước ngọt vào bảng nhóm.

Nhóm nào ghi được nhiều tên lồi

cá nhất sẽ thắng cuộc

? Qua trò chơi, em được củng cố kiến thức - TL : Em được biết tên nhiều lồi

gì ?

cá nước ngọt

- Gv chốt kiến thức

B. HĐ ứng dụng

- Em kể về ND sách cho gia ỡnh cựng

- HS thc hin ti nh

nghe

Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2019

Tiết 1: Toán

17Lp 2GV: Nguyn Thị HàBÀI 73 : CHU VI HÌNH TAM GIÁC.

CHU VI HÌNH TỨ GIÁC (T1)

( TL Hướng dẫn học Tốn 2 – tập 2A)

I. Mục tiêu:

- Em biết tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác

II. Chuẩn bị:

- GV: TLHDH; đồng hồ kim mặt số.

- HS: Đồ dùng học tập Toán, TLHDH.

III. Các hoạt động hướng dẫn học:

1. Khởi động

- HĐTQ tổ chức chơi TC theo HĐCB1: “Đâu là hình tam giác?; đâu là hình tứ giác ?”

- GV quan sát hs chơi.

- GVKL, tuyên dương học sinh

2. Các hoạt động của giáo viên và học sinh:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

HĐTQ điều hành:

- GV giới thiệu bài, ghi tên bài lên - Hs đọc tên bài và viết vào vở

bảng

- Hs đọc và chia sẻ mục tiêu.

- GV chốt mục tiêu.

- HS lắng nghe

A. HĐ cơ bản

2. Thực hiện các HĐ sau

- GV HD:

+ Gv vẽ hình tam giác ABC lên bảng.

? Nêu các cạnh của hình tam giác

trên?

- Mời 1 HS đo độ dài hình tam giác

trên bảngHĐ CL

- Quan sát và trả lời

- Cạnh AB; BC; AC

- 1 HS đo. HS dưới lớp quan sát

- BC Gv-Y/c Hs tính tổng độ dài 3 cạnh tam - HS tính.

giác

- GV KL: Theo TLHD- 1 HS đọc ND trong TLHD.3. Thực hiện các HĐ sau:

- GV HD:

+ Gv vẽ hình tứ giác DEGH lên bảng.

? Nêu các cạnh của hình tứ giác trên?

- Mời 1 HS đo độ dài hình tứ giác trên

bảngHĐ CL

- Quan sát và trả lời

- Cạnh DE; EG; GH; HD

- 1 HS đo. HS dưới lớp quan sát

- BC Gv-Y/c Hs tính tổng độ dài 4 cạnh tứ giác - HS tính.

- GV KL: Theo TLHD- 1 HS đọc ND trong TLHD.

18Lớp 2GV: Nguyễn Thị Hà4. Đọc kỹ ND sau

- Quan sát, n/xHĐ cặp

- Cặp đôi thay nhau đọc ND trong TL

- Hỏi đáp chu vi của hình tam giác và

tứ giác ở HĐ 2; 35. Chơi TC: Nhóm nào may mắn

- GV mời đại diện nhóm lên lấy 1 hình

tam giác hoặc tứ giác tùy chọn.

- GV hướng dẫn chơi theo TL

- N/x, tuyên dương HSHĐ nhóm

- Hs thực hiện

- Hs chơi TC

- BC kết quả và cơng bố nhóm may

mắn*Cùng ôn bài:

HĐTQ điều hành

- Qua tiết học này, em ôn tập lại những - HS nghe/ chia sẻ nội dung bài thơng

gì?

qua hộp thư nhịp cầu bè bạn.

TiÕt 2: GD Mü tht

GV chun biệt dạy

---------------------------------------------TiÕt 3+4: TiÕng viƯt

BÀI 26C: SƠNG HƯƠNG (Tiết 1+2)

( TL HDH TV-lớp2-tập 2A)

I. Mục tiêu:

- Đọc và hiểu bài thơ Sông Hương

- Viết đúng các từ chứa tiếng bắt đầu bằng r/d/gi; từ chứa tiếng có vần ưt/ưc

- Nghe – viết một đoạn văn

II. Chuẩn bị

- GV: PBT.

- HS: Tài liệu hướng dẫn học.

III. Các hoạt động dạy học

1. Khởi động

- Hát đầu giờ

2. Các hoạt động của giáo viên và học sinh:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

HĐTQ điều hành:

- Gv giới thiệu bài và ghi tên bài

- Hs đọc tên bài và viết vào vở

lên bảng.

- Hs đọc và chia sẻ mục tiêu.

- GV chốt mục tiêu tiết học

- HS lắng nghe

A. Hoạt động cơ bản.

1. Quan sát tranh và TLCH

HĐ cả lớp

- Quan sát, tư vấn

- Cá nhân xem tranh

19Lớp 2- Nhận xét, tuyên dươngBTPTNL: Nêu nội dung của bài

Bé nhìn biển.

- Gv N/x

2. Nghe thầy cô đọc bài.

- GV đọc mẫu bài

- GV hướng dẫn cách đọc.

3. Đọc từ ngữ và lời giải nghĩa

- GV kiểm sốt lớp

4. Cùng thầy cơ đọc

- Gv đọc mẫu từ và câu

- GV kiểm soát, sửa lỗi

5. Đọc theo nhóm

- Quan sát, hướng dẫn HS đọc còn

sai, còn ngọng.

- GV theo dõi các nhóm đọc, kiểm

tra, giúp HS đọc chưa tốt.

- GV nhận xét và sửa chữa.

6. Thảo luận để trả lời câu hỏi:

- Quan sát, tư vấn

- N/x? Em nêu ND đoạn đọc ?

- Gv chốt ND, ghi bảng.

Bài văn miêu tả vẻ đẹp thơ mộng,

luôn biến đổi của sông Hương,

một đặc ân mà thiên nhiên dành

cho xứ Huế.

B. HĐ thực hành

1. Thay nhau hỏi - đápGV: Nguyễn Thị Hà- Thảo luận trong nhóm.

- BC Gv

Gợi ý

- Bức tranh vẽ cảnh cây cầu bắc qua một con sơng,

một cành hoa phượng chìa ra bờ sơng.

- Hoa phượng vĩ nở đỏ rực khi mùa hè đến

- Hs phát biểu

HĐCL

- Cả lớp nghe và đọc thầm theo.

- HS lắng nghe

HĐ cá nhân

- Cá nhân đọc thầm từ và lời giải nghĩa

- Chia sẻ cặp đôi

- Báo cáo Gv.

HĐ cả lớp

- Cá nhân lắng nghe, đọc thầm theo

- Đọc nối tiếp trong nhóm

- N/x, sửa sai cho nhau

- Bc Gv

HĐ nhóm

- Cá nhân đọc thầm

- CN/ cặp đơi đọc cho nhau nghe.

- Báo cáo GV.

+ Luyện đọc đoạn (CN, cặp, nhóm)

HĐ nhóm

- Các nhóm thảo luận.

- BC trước lớp

Đáp án:

Vì sơng Hương đã làm cho khơng khí thành phố trở

nên trong lành, làm tan biến những tiếng ồn apf của

chợ búa, tạo cho thành phố một vẻ êm đềm.

- HS phát biểu

- Cá nhân đọc thầm, ghi vở.HĐ cặp

20Lớp 2GV: Nguyễn Thị Hà- Quan sát, tư vấn

- N/x- Cá nhân đọc thầm y/c

- Hỏi đáp theo cặp đôi

- BC Gv

Đáp án

a. Những từ chỉ các màu xanh khác nhau của sơng

Hương đó là : Xanh thẳm, xanh biếc, xanh non.

b. Vào mùa hè, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ.

Hương Giang thay chiếc áo xanh hằng ngày thành

dải lụa đào ửng hồng cả phố phường.

c. Những đêm trăng sáng, dòng sơng là một đường

trăng

lung

linh

dát

vàng.2. Nghe thầy cô đọc và chép vào

vở đoạn văn trong bài Sông

Hương

- GV quan sát, hỗ trợ

- GV hỏi:

+ Đoạn văn có mấy câu?

+ Khi viết cần chú ý những gì?

- Y/c HS tìm và viết từ khó ra giấy

nháp

- Gv đọc cho hs viết vào vở đoạn

văn

+ Tư vấn, hỗ trợ, điều chỉnh tư thế

ngồi viết.

- GV n/x, tuyên dươngHĐ cá nhân/ cả lớp

HSCQT : Đọc và viết được 2 dòng đầu

+ HS đọc thầm đoạn văn

+ 1 HS đọc trước lớp3. TC: Đố vui

+ GV HD học sinh chọn ý a

- Y/c nhóm thảo luận

- Quan sát, tư vấn

- N/xHĐ nhóm

- Cá nhân đọc thầm y/c

- Lần lượt mỗi bạn đọc câu đố để đố các bạn còn lại

trong nhóm.

- BC GVCùng ôn bài:

GV yêu cầu HĐTQ điều hành:

- Ban học tập củng cố bài.- 3 câu.

- Chú ý viết hoa tên riêng, chữ cái đầu câu.

- HS thực hiện

- Cá nhân viết vào vở.

- Đổi vở cho bạn và soát lỗi

- Bc GvHĐTQ điều hành:

- HS chia sẻ trước lớp (hoặc có thể sử dụng hộp thư

nhịp cầu bè bạn để chia sẻ)---------------------------------------------CHIỀU THỨ 5

Tiết 1: GD Thủ công

21Lớp 2GV: Nguyễn Thị HàLÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ ( TIẾT 2)

I. Mục tiêu

- Biết cách làm dây xúc xích trang trí.

- Cắt dán được dây xúc xích trang trí.Đường cắt tương đối thẳng. Có thể chỉ cắt,dán

được ít nhất ba vòng tròn.Kích thước các vòng tròn của dây xúc xích tương đối đều nhau.

- Với HS khéo tay:Cắt,dán được dây xúc xích trang trí.kích thước các vòng dây xúc xích

đều nhau. Màu sắc đẹp.

II. Chuẩn bị

- Mẫu dây xúc xích màu

- Giấy trắng hoặc giấy màu. Kéo, bút màu.

- Giấy thủ công, vở.

III. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của GV

HĐ1: Hướng dẫn quan sát và nhận xét

- GV giới thiệu dây xúc xích mẫu và đặt câu

hỏi định hướng cho HS quan sát, nhận xét

Hỏi: Các vòng của dây xúc xích làm bằng

gì? Có hình dáng, màu sắc, kích thước như

thế nào? Để có được dây xúc xích ta phải

làm thế nào?

- GV nhận xét và kết luận

HĐ2: GV hướng dẫn mẫu

+ Bước 1: Cắt thành các nan giấy

Lấy 3 – 4 tờ giấy thủ công khác màu cắt

thành các nan giấy rộng 1 ô, dài 12 ô (hình

1a )

- Mỗi tờ giấy cắt lấy 4 – 6 nan

+ Bước 2: Dán các nan giấy thành dây xúc

xích

- Bôi hồ vào một đầu nan và dán nan thứ

nhất thành vòng tròn

- Luồn nan thứ hai khác màu vào vòng nan

thứ nhất (hình 3). Sau đó bơi hồ vào một đầu

nan và dán tiếp thành vòng tròn thứ hai

- Luồn tiếp nan thứ ba khác màu vào vòng

nan thứ hai, bơi hồ vào một đầu nan và dán

thành vòng tròn thứ ba

- Làm giống như vậy đối với các vòng nan

thứ tư, thứ năm,...cho đến khi được dây xúc

xích dài theo ý muốn

- GV yêu cầu 2 HS nhắc lại cách làm dây

xúc xích và thực hiện thao tác cắt, dán hai

22Hoạt động của HS

HĐCL

- HS nhắc lại

- HS theo dõi, quan sát phát biểu- HS theo dõi- 2 HS nhắc lạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Mục tiêu: Sau bài học, em:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×