Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN

VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm- Các chứa tạm thời chất thải xây dựng tháo dỡ được đặt ở giữa sân vận động để

hạn chế bụi cuốn; đồng thời tiến hành song song hoạt động tháo dỡ với hoạt động vận

chuyển chất thải xây dựng đi đổ bỏ;

- Ở các cơng trình trụ sở khác thì phá dỡ đến đâu vận chuyển chất thải đi đổ bỏ

đến đó;

- Vào những ngày trời khơ, nóng thì sẽ tiến hành phun ẩm lên bãi chứa tạm vật

liệu phá dỡ ở những điểm sẽ vận chuyển đi đổ bỏ vừa giúp giảm bụi cuốn tại bãi chứa,

vừa hạn chế bụi phát tán trên đường vận chuyển;

- Trang bị khẩu trang chống bụi và các thiết bị bảo hộ lao động khác cho người

lao động.

(2). Giảm thiểu bụi trên đường vận chuyển đất phong hóa, vật liệu xây dựng đi

đổ bỏ:

- Thực hiện phun ẩm chất thải xây dựng trước khi vận chuyển đi đổ bỏ và che

chắn kín thùng xe vận chuyển;

- Đặt 01 điểm xịt rửa bánh xe ở đầu đoạn Đường vận chuyển 1 , tính từ điểm xe

vận chuyển chất thải đi vào đường để xịt rửa sạch đất, cát dính bám vào bánh xe, thân

xe; nguồn nước xịt rửa được lấy từ hệ thống nước cấp của thành phố; đồng thời đào

hố lắng 9 m3 để lắng đất, cát trước khi dẫn nước chảy vào hệ thống mương thoát nước

của các tuyến đường;

- Giáo dục lái xe tuân thủ luật lệ giao thông, không chở quá khổ, quá tải, không

chạy quá tốc độ quy định;

- Thu dọn đất, cát rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển do hoạt động vận

chuyển của Dự án gây ra; đặc biệt chú trọng thực hiện vệ sinh sạch sẽ trên tuyến

Đường vận chuyển 1 và đường Hùng Vương trong suốt thời gian vận chuyển;

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, hạn chế vận chuyển vào giờ đi làm và giờ tan ca

của các trụ sở lân cận (khoảng 6h30 – 8h00, 11h00 – 1h30, 17h00 – 18h00).

(3). Giảm thiểu ô nhiễm đối với khí thải động cơ:

Đây là dạng nguồn thải phân tán, phát thải lưu lượng nhỏ, không liên tục và

phân bố trên mặt thoáng rộng nên khả năng gây ô nhiễm đến chất lượng môi

trường không khí khu vực là khơng đáng kể. Một số biện pháp có thể thực hiện,

bao gồm:

- Đảm bảo các phương tiện vận tải được cơ quan đăng kiểm cấp phép và

thực hiện đăng kiểm theo đúng thời gian quy định;

- Không tập trung các phương tiện, máy móc, thiết bị hoạt động cùng lúc tại

một địa điểm cố định để hạn chế tác động cộng hưởng của khí thải;

- Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các chi tiết máy bị hỏng hóc để hạn chế

thấp nhất mức tiêu hao nhiên liệu, tức là hạn chế lượng khí thải phát sinh;

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý như đã trình bày đối với bụi ở trên.

(4). Giảm thiểu ơ nhiễm khí thải, mùi hôi từ các khu vực lán trại

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Tài nguyên và Môi trường Minh Hồng111Báo cáo đánh giá tác động mơi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm- Tận dụng khu nhà cấp 4 hiện có ở gốc Đơng Nam khu đất Dự án để làm lán

trại cho người lao động lưu trú và tận dụng nhà vệ sinh tự hoại hiện có ở đây để

xử lý chất thải vệ sinh;

- Xây dựng nội quy sinh hoạt, yêu cầu mọi người tuân thủ các biện pháp giữ

gìn vệ sinh chung, đổ rác và đi vệ sinh đúng nơi quy định;

- Bố trí thùng rác loại 20 lít tại khu vực lán trại để thu gom rác thải hằng

ngày và hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển Đô thị Quảng

Bình để vận chuyển đi xử lý;

- Bố trí lao động thường xuyên vệ sinh nhà vệ sinh nhằm hạn chế mùi hôi phát

sinh ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. Khu nhà cấp 4 và nhà vệ sinh tạm sẽ

được phá dỡ sau cùng.

(5). Giảm thiểu bụi tại khu vực đổ thải chất thải xây dựng:

Các biện pháp giảm thiểu tác động từ hoạt động đổ bỏ chất thải xây dựng,

đất phong hóa ở bãi rác cũ thành phố Đồng Hới trước đây (Khu vực Ba Trang,

thôn 6, xã Lộc Ninh) như sau:

- Thực hiện đổ thải trong phạm vi cho phép của đơn vị quản lý bãi rác;

- San gạt đều và lu lèn chặt ngay sau khi đổ chất thải để hạn chế bụi cuốn;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân tham gia hoạt động đổ thải.

4.1.1.2. Giảm thiểu tác động do nước thải và nước mưa chảy tràn

(1). Giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt:

- Sử dụng nhà vệ sinh hiện có ở khu nhà cấp 4 để xử lý nước thải vệ sinh của

người lao động;

- Với nước thải chế biến thức ăn, rửa chén bát: Đào một hố lắng 2 ngăn có

thể tích mỗi ngăn khoảng 6 m3 gần khu vực nhà bếp để lắng và tự thấm nguồn

nước thải này. Khối lượng nguồn thải này rất nhỏ so với khả năng tiếp nhận của

môi trường nên có thể cho tự thấm ở các hố lắng; sau khi kết thúc hoạt động thi

cơng thì hố này sẽ được lấp lại;

- Với nước rửa tay chân của cơng nhân có thành phần chủ yếu là đất cát, cặn

lơ lửng nên không gây tác động môi trường đáng kể và có thể cho tự thấm vào đất

qua một hố đào thể tích khoảng 6 m3 ở khu vực tắm rửa của công nhân.

(2). Giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn:

- Không để đất, cát, đất hữu cơ bốc lên ở gần các cống thu gom nước và ở

ranh giới khu đất Dự án để tránh nước mưa chảy tràn cuốn trơi làm bồi lấp mương

thốt và chảy tràn ra các tuyến đường;

- Khối lượng chất thải xây dựng lớn khi phá dỡ sân vận động nên sẽ bố trí bãi

chứa tạm ở chính giữa sân vận động. Vị trí chứa ở đây vừa giúp giảm thiểu tác

động do bụi vừa hạn chế tác động của nước mưa chảy tràn cuốn theo đất, cát, vật

liệu xây dựng ra môi trường xung quanh;Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng112Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm- Các điểm tập kết vật liệu, nhà xe, nhà chứa thiết bị thi công, thùng đựng

dầu mỡ thải sẽ được che chắn cẩn thận để tránh nước mưa cuốn theo dầu mỡ, chất

rắn lơ lửng;

- Đối với khu vực đổ chất thải xây dựng, đất phong hóa: (1) Tiến hành san

gạt bằng và khơng để đất đổ cao hơn nền đất xung quanh để tránh nước mưa làm

rửa trôi đất ra môi trường xung quanh; (2) Khơng đổ bỏ xâm lấn vào hệ thống

mước thốt nước ở bãi rác.

- Đào 02 hố lắng thể tích 12 m3 ở đầu mỗi điểm đấu nối hệ thống thoát nước

mưa chảy tràn từ Đường vận chuyển 1 và Đường vận chuyển 2 với đường Hùng

Vương để lắng đất, cát,... cuốn theo nước mưa chảy tràn; thường xuyên nạo vét

các hố lắng này để đảm bảo khả năng lắng của hố.

4.1.1.3. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn

(1). Giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt:

- Bố trí các thùng rác tại khu vực có đơng người làm việc, khu vực lán trại để

thu gom, và hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đơ thị

Quảng Bình để đưa đi xử lý;

- Rác thải được thu gom và vận chuyển đi xử lý trong ngày; tuyệt đối không

để rác thải phát tán ra môi trường xung quanh;

- Giáo dục người lao động ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi

và có cơ chế xử phạt khi người lao động vi phạm.

(2). Giảm thiểu tác động do chất thải xây dựng:

- Các loại chất thải xây dựng có thể tái sử dụng thu gom từ hoạt động phá dỡ

như hệ thống khung, cửa, sắt, thép, dây điện,... sẽ được thu hồi và bán cho các

đơn vị cá nhân có nhu cầu;

- Với chất thải xây dựng không thể tái sử dụng như vôi vữa, gạch, đá, bê

tông vỡ,... sẽ được vận chuyển đổ bỏ ở bãi rác cũ thành phố Đồng Hới trước đây

(Khu vực Ba Trang, thôn 6, xã Lộc Ninh). Các biện pháp giảm thiểu tác động liên

quan đến nguồn thải này (bụi, nước mưa chảy tràn) được thực hiện với các biện

pháp đã trình bày ở trước;

- Với chất thải là đất hữu cơ bề mặt lẫn xác thực vật là cây cỏ nhỏ: Tận dụng

toàn bộ để đắp đất trồng cây tạo cảnh quan trong khu vực Dự án.

- Với cây tạo cảnh quan ở các khu vực hiện trạng: Tận dụng để trồng tạo

cảnh quan ở khu vực Dự án hoặc hợp đồng với Trung tâm Cây xanh – Công viên

Đồng Hới để tận thu cho việc trồng lại ở các địa điểm khác;

- Tuyệt đối không xả thải bừa bãi ra môi trường, không để lấn chiếm lòng lề

đường và nhất là khơng thải bỏ ở khu vực Thành Đồng Hới và di tích Nhà lao

Đồng Hới.

4.1.1.4. Giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại

Như đã đánh giá ở Chương 3, lượng chất thải nguy hại chủ yếu là dầu thải,

giẻ lau dính dầu từ quá trình bảo dưỡng thay dầu máy phát sinh ở khu vực công

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng113Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmtrường đối với máy thi công và ở các gara sửa chữa đối với phương tiện vận

chuyển. Biện pháp xử lý ở từng khu vực như sau:

- Ở khu vực công trường thi công: Thu gom dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu

vào các thùng phuy kín, lưu trữ ở khu vực lán trại có mái che và đăng ký chủ

nguồn thải theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý chất thải nguy hại quy

định ở Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại. Định kỳ 6 tháng, Nhà thầu

thi cơng sẽ hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển các thùng chất thải

nguy hại đi xử lý theo đúng các quy định của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

- Ở cơ sở sữa chữa xe, các gara ô tô trên địa bàn thành phố Đồng Hới: Chủ

dự án giám sát Nhà thầu thi công làm việc với các cơ sở sữa chữa, gara đã đăng

ký chủ nguồn thải nguy hại và thực hiện lưu giữ, xử lý CTNH theo đúng quy định

trong Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường.

4.1.2. Biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động không liên quan

đến chất thải

4.1.2.1. Giảm thiểu tác động do tiếng ồn và độ rung

Như đã đánh giá ở Chương 3, tiếng ồn và độ rung phát sinh lớn nhất ở hoạt

động khoan cắt bê tơng phá dỡ cơng trình và mức ồn phụ thuộc nhiều vào loại

thiết bị, phương pháp được sử dụng. Do đó, để giảm thiểu tiếng ồn, Chủ đầu tư sẽ

ưu tiên lựa chọn nhà thầu có thiết bị và phương pháp phá dỡ tiên tiến, ít gây ồn

nhất. Ngoài ra, một số biện pháp giảm thiểu khác như sau:

- Hạn chế thi công phá dỡ gốc Đông Bắc và Đơng Nam của sân vận động, các

cơng trình trụ sở vào thời gian làm việc của các trụ sở cơ quan lân cận để tránh

tiếng ồn ảnh hưởng đến mơi trường làm việc; do đó, đẩy nhanh tiến độ phá dỡ các

vị trí trên vào ngày nghỉ hoặc thời điểm ngồi giờ làm việc hành chính;

- Bố trí lưới che chắn bao quanh các cơng trình phá dỡ vừa giúp hạn chế bụi

vừa góp phần cản trở tiếng ồn phát tán;

- Đảm bảo các phương tiện thi công và vận chuyển được đăng kiểm đúng định

kỳ;

- Chú trọng chế độ bảo dưỡng thiết bị nhằm hạn chế khả năng gây ồn, rung do

thiết bị thi công tạo ra;

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, hạn chế vận chuyển vào giờ đi làm và giờ tan ca

của các trụ sở lân cận (khoảng 6h30 – 8h00, 11h00 – 1h30, 17h00 – 18h00);

- Bố trí lịch làm việc hợp lý cho người lao động làm việc ở các vị trí phát sinh

tiếng ồn lớn nhằm đảm bảo thời gian tiếp xúc với tiếng ồn của người lao động

theo đúng quy định trong tiêu chuẩn QCVN 24/2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật

quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

- Trang bị nút tai chống ồn và có chế độ làm việc, nghĩ ngơi hợp lý cho những

công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn cao;

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng114Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm- Thường xuyên quan trắc độ rung tại vị trí tường Thành Đồng Hới, lơ cốt và

giám sát các hiện tượng nứt vỡ có thể xảy ra đối với Thành Đồng Hới và lô cốt.

Trường hợp phát hiện có sự cố ảnh hưởng đến chất lượng tường thành thì tạm

dừng hoạt động phá dỡ, phối hợp với các cơ quan chun mơn để đánh giá tình

hình, tìm ra ngun nhân và biện pháp khắc phục, phòng tránh.

4.1.2.2. Giảm thiểu tác động đến hoạt động giao thông

Để giảm thiểu tác động đến hoạt động giao thông, các biện pháp sau sẽ

được thực hiện:

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý để tránh tập trung quá đông phương tiện vận

chuyển vào một thời điểm và tránh vận chuyển qua đường Trần Hưng Đạo, đường

Tôn Đức Thắng, Đường vận chuyển 1 vào giờ cao điểm (khoảng 6h30 – 8h00,

11h00 – 1h30, 17h00 – 18h00);

- Thu dọn đất, đá hay các nguyên vật liệu rơi vãi từ hoạt động vận chuyển của

Dự án để tránh gây ra các chướng ngại vật hay bụi ảnh hưởng đến hoạt động giao

thông;

- Tuyệt đối khơng vận chuyển xe có trọng tải lớn qua các tuyến đường nhỏ tập

trung đông dân cư như đường Nguyễn Trãi...

- Thực hiện xử lý giảm thiểu tác động của bụi trên tuyến đường vận chuyển

như đã trình bày;

- Đặt biển cảnh báo công trường thi công ở hai đầu công trường trên trục

đường Hùng Vương;

- Giáo dục lái xe chấp hành quy định an tồn giao thơng trong q trình vận

chuyển, khơng uống rượu, chạy q tốc độ, chở quá trọng tải, lấn đường,...

- Cam kết kịp thời phối hợp với đơn vị thi công và cơ quan quản lý tuyến

đường để sửa chữa trong trường hợp hoạt động vận chuyển của Dự án gây hư

hỏng nền đường.

4.1.2.3. Giảm thiểu tác động đến cảnh quan khu vực

Thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý các tác động liên quan đến chất thải

và không liên quan đến chất thải như đã trình bày ở trên sẽ giúp giảm thiểu tác

động đến cảnh quan khu vực Dự án, khu vực di tích Nhà lao Đồng Hới, lơ cốt nói

riêng và khu vực Thành Đồng Hới nói chung. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các

biện pháp bảo vệ tránh xâm hại tường Thành Đồng Hới, khu di tích Nhà lao Đồng

Hới và lô cốt.

4.1.2.4. Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội

Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động liên quan và không liên quan

đến chất thải như đã trình bày ở trên sẽ giúp:

- Giảm thiểu tác động đến môi trường làm việc của các trụ sở, giảm ảnh

hưởng đến sức khỏe của người công nhân, qua đó duy trì năng suất lao động của

cán bộ ở các cơ quan lân cận, của công nhân Dự án.

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng115Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm- Giảm thiểu tác động đến giao thông, đến cảnh quan khu vực, đến Thành

Đồng Hới, di tích lơ cốt, Nhà lao Đồng Hới, giúp tránh tác động tiêu cực đến hình

ảnh thành phố du lịch xanh – sạch – đẹp trong mắt du khách, không gây tác động

đến hoạt động du lịch chung của thành phố.

4.2. Các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công

xây dựng Dự án

Giai đoạn xây dựng Dự án bao gồm tất cả các hoạt động thi cơng xây dựng

các cơng trình hạ tầng kỹ thuật, khuôn viên cây xanh cảnh quan của Quảng

trường trung tâm. Trong giai đoạn này, đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp

giảm thiểu tác động môi trường được đề cập trong báo cáo ĐTM được phê duyệt.

4.2.1. Biện pháp giảm thiểu nguồn gây tác động liên quan đến

chất thải

4.2.1.1. Giảm thiểu ơ nhiễm do bụi, khí thải

(1). Giảm thiểu ô nhiễm bụi

* Đối với nguồn ô nhiễm do bụi đất, đá phát tán trên công trường:

- Thực hiện thi công và tập kết nguyên vật liệu ngồi phạm vi bảo vệ Thành

Đồng Hới, di tích lơ cốt, Nhà lao Đồng Hới, theo đúng quy định;

- Áp dụng biện pháp thi công đào, đắp và đắp đất tạo cảnh quan theo hình

thức cuốn chiếu để hạn chế khối lượng lớn đất, cát đào đắp vào một thời điểm,

hạn chế lượng bụi phát tán trên diện tích rộng;

- Trong thi cơng đắp đất tạo cảnh quan, q trình đổ đất đến đâu sẽ bố trí các

xe ủi, san gạt, lu để tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn

trên bề mặt cơng trường;

- Tại các tuyến đường vận chuyển trên công trường được hạn chế bụi cuốn

bằng biện pháp phun nước làm ẩm (khoảng 4 lần/ngày) vào những ngày khơng có

mưa, hanh khơ, nắng, gió;

- Che chắn bằng tơn cao trên 2m ở hàng rào tiếp giáp với trụ sở UBND tỉnh,

Hội đồng nhân dân tỉnh và Thành ủy để hạn chế khả năng phát tán bụi từ công

trường vào khuôn viên các trụ sở này; ngồi ra, che chắn tơn ở đoạn tiếp giáp với

đường Hùng Vương để hạn chế bụi cuốn từ công trường ảnh hưởng đến cảnh quan

và hoạt động giao thông trên đường;

- Dùng bạt che phủ di tích lơ cốt và tường Thành Đồng Hới ở phía Tây khi thi

công đắp đất tạo cảnh quan ở gần khu vực này để tránh bụi dính bám lên tường

thành, lơ cốt;

- Bố trí khu vực tập kết ngun vật liệu ở cách xa các trụ sở cơ quan như ở

Hình 1.3; che chắn tạm thời các bãi chứa nguyên vật liệu trong q trình thi cơng

để hạn chế bụi phát tán ra môi trường xung quanh;

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên cơng trường

như khẩu trang, kính bảo vệ mắt, mũ nón, áo quần bảo hộ,...

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng116Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm* Đối với bụi phát sinh trong q trình rải đá dăm và khí thải trong q

trình sử dụng bê tông nhựa để thi công các tuyến đường

Như đã phân tích, đánh giá ở Chương 3, các tuyến đường được rải hỗn hợp

bê tông nhựa, bê tông nhựa được vận chuyển trong các bằng xe ben có phủ bạt

kín từ các điểm cung cấp về khu vực dự án, không trực tiếp sản xuất trên công

trường nên khí thải phát sinh từ hoạt động rải thảm bê tông nhựa sẽ giảm thiểu đi

rất nhiều so với việc sản xuất trực tiếp trên cơng trường, thêm vào đó, việc sử

dụng xe rải thảm sẽ giúp giảm thiểu tác động đến sức khỏe cơng nhân. Do đó,

trong q trình làm đường, tác động chính sẽ là bụi phát sinh do quá trình rải đá

dăm. Vì vậy, Chủ đầu tư sẽ yêu cầu và giám sát đơn vị thi công thực hiện một số

biện pháp như sau:

+ Quá trình đổ đá dăm làm đường đến đâu sẽ bố trí các xe ủi, san gạt, lu để

tiến hành san gạt và lu chặt đến đó nhằm hạn chế bụi cuốn trên bề mặt đường;

+ Bố trí xe tưới nước để phun ẩm bề mặt đường với tần suất 4 lần/ngày vào

những ngày trời khơ, có gió nhằm hạn chế bụi phát tán;

+ Thực hiện thi cơng tuyến đường theo hình thức cuốn chiếu, thi công theo

từng phân đoạn để hạn chế bụi và khí thải phát sinh từ hoạt động rải đá dăm, rải

nhựa đường;

+ Công nhân thi công trong quá trình rải đá dăm và nhựa đường sẽ được

trang bị bảo hộ chống bụi như: áo quần, khẩu trang, găng tay,....;

* Giảm thiểu bụi trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu, ô nhiễm

bụi do bùn, đất cát bám theo bánh xe từ khu vực thi công ra các tuyến đường:

- Đặt 01 điểm xịt rửa bánh xe ở đoạn Đường vận chuyển 1 tính từ điểm xe vận

chuyển ra khỏi công trường để xịt rửa sạch đất, cát dính bám vào bánh xe, thân xe;

nguồn nước xịt rửa được lấy từ hệ thống nước cấp của thành phố; đồng thời đào hố

lắng 9 m3 để lắng đất, cát trước khi dẫn nước chảy vào hệ thống mương thoát nước

của các tuyến đường;

- Thu dọn đất, cát rơi vãi trên các tuyến đường vận chuyển do hoạt động vận

chuyển của Dự án gây ra; đặc biệt chú trọng thực hiện vệ sinh sạch sẽ trên tuyến

Đường vận chuyển 1 và đường Hùng Vương trong suốt thời gian vận chuyển;

- Bố trí lịch vận chuyển hợp lý, hạn chế vận chuyển vào giờ đi làm và giờ tan ca

của các trụ sở lân cận (khoảng 6h30 – 8h00, 11h00 – 1h30, 17h00 – 18h00);

- Sử dụng bạt che phủ thùng xe để hạn chế khả năng bụi cuốn, bụi rơi vãi

gây ô nhiễm môi trường trên tuyến đường vận chuyển, đồng thời làm vệ sinh

quanh thùng xe trước khi khởi hành, hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm;

- Tại các tuyến đường vận chuyển chính là Đường vận chuyển 1 và đường

Hùng Vương được hạn chế bụi cuốn bằng việc vệ sinh thường xuyên và phun nước

làm ẩm (khoảng 4 lần/ngày) vào những ngày khơng có mưa, hanh khơ, nắng, gió

lớn để khơng làm ảnh hưởng đến mơi trường khu vực nói chung và mơi trường làm

việc ở trụ sở dọc các tuyến đường này.

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng117Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ RỦI RO, SỰ CỐ CỦA DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×