Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Chất thải rắn sinh hoạt:

* Chất thải rắn sinh hoạt:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmNgồi ra, tiếng ồn còn phát sinh từ hoạt động tham quan, vui chơi của người

dân và du khách ở Quảng trường nhưng được đánh giá không đáng kể, chỉ là âm

thanh đơn lẻ của con người.

* Mức độ tác động:

- Đối với tiếng ồn do phương tiện giao thơng:

Hoạt động giao thơng chính trong thời gian hoạt động của Quảng trường chủ

yếu là đi bộ và xe đạp, chỉ thỉnh thoảng có phương tiện có động cơ (ơ tơ, xe máy)

ra vào khu Dịch vụ - phụ trợ với lưu lượng nhỏ nên nhìn chung gây ồn không

đáng kể.

Sự xuất hiện nhiều của các phương tiện giao thơng có động cơ (ơ tơ, xe máy)

chỉ có ở những thời điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, mít tinh. Khi đó, tuyến

Đường vận chuyển 1 và Đường vận chuyển 2 sẽ tập trung đông các phương tiện

giao thông ra vào, gây tiếng ồn ảnh hưởng đến môi trường trụ sở UBND tỉnh và

trụ sở tạm của Thành ủy. Với sự tập trung đông phương tiện, dự báo mức ồn tối

đa có thể đạt 80dBA ở khuôn viên các trụ sở, vượt mức cho phép theo QCVN

26:2010 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- Đối với tiếng ồn từ hệ thống âm thanh tổ chức sự kiện: Thực tế các hoạt

động tổ chức sự kiện hiện nay, nhất là các sự kiện ngồi trời, thường sử dụng hệ

thống âm thanh có cơng suất lớn. Mức ồn của hệ thống âm thanh này đến khu vực

các trụ sở cơ quan lân cận tùy thuộc vào điều chỉnh của đội ngũ kỹ thuật âm thanh

cụ thể ở từng thời điểm, tuy nhiên, dự áo mức áp âm đến khuôn viên các trụ sở

gần nhất là UBND tỉnh và Thành ủy có thể vượt mức cho phép theo QCVN

26:2010 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Nhìn chung, tiếng ồn từ hoạt động ở Quảng trường có ảnh hưởng đáng kể

đến mơi trường ở các trụ sở cơ quan chỉ có trong thời điểm tổ chức các sự kiện

văn hóa, mít tin. Thực tế, hoạt động tổ chức các sự kiện văn hóa, mít tinh thường

được tổ chức vào buổi tối hay vào các ngày nghỉ lễ, tức thời điểm ngoài giờ làm

việc ở các trụ sở nên các tác động do tiếng ồn gây ra không ảnh hưởng đến môi

trường làm việc.

3.3.2.2. Tác động đến kinh tế - xã hội

Tác động tiêu cực trong hoạt động của Quảng trường chỉ xảy ra khi khơng

thực hiện tốt việc chăm sóc hệ thống cây xanh, cảnh quan, không quản lý tốt các

nguồn thải phát sinh, qua đó làm xấu mỹ quan Quảng trường và ảnh hưởng đến

mỹ quan chung của khu vực, đến hình ảnh du lịch của thành phố. Tuy nhiên, khả

năng này ít xảy ra vì đây là một trong những cơng trình trọng điểm của thành phố

nên các vấn đề vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan sẽ được đơn vị quản lý

chú trọng, được chính quyền và người dân thành phố giám sát, bảo vệ. Loại trừ

yếu tố chủ quan trên, hoạt động của Quảng trường đem lại nhiều tác động tích

cực về kinh tế - xã hội, cụ thể:

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng102Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm- Đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm và quần thể tượng đài Chủ tịch

Hồ Chí Minh và nhân dân Quảng Bình đáp ứng nguyện vọng chính đáng của

Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình để tưởng nhớ cơng ơn của Bác Hồ và bao thế

hệ cha ông đi trước đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất

nước nói chung và quê hương Quảng Bình nói riêng; tạo nên khơng gian cảnh

quan và khơng gian sinh hoạt cộng đồng kết hợp hệ thống công viên cây xanh sẽ

là điểm nhấn cho khu vực trung tâm thành phố Đồng Hới xứng đáng là đô thị du

lịch hấp dẫn của Việt Nam;

- Cơng trình còn là nơi tổ chức các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội của

tỉnh như lễ mít tinh - diễu hành kỉ niệm những ngày lễ lớn của tỉnh nhà và đất

nước; biểu diễn văn nghệ quần chúng; là điểm thăm quan, dạo chơi lý tưởng cho

bà con nhân dân và du khách khi đến với Đồng Hới, Quảng Bình; tạo điểm nhấn

cho cảnh quan đơ thị hiện đại khu vực trung tâm thành phố.

- Cơng trình sẽ góp phần quảng bá và phát triển hình ảnh du lịch Quảng

Bình, thúc đẩy ngành du lịch nói riêng và kinh tế tỉnh nhà nói chung phát triển.

3.4. Tác động do các rủi ro và các sự cố môi trường

3.4.1. Các rủi ro, sự cố trong giai đoạn chuẩn bị

(1). Sự cố bom mìn còn sót lại trong chiến tranh

Hiện nay do hậu quả của chiến tranh để lại một lượng lớn bom, mìn chưa nổ

đang bị chơn vùi trong đất. Vì vậy, nếu khơng tiến hành rà phá bom, mìn trước

khi thi cơng các hạng mục Dự án thì nguy cơ tai nạn do bom mìn và vật liệu nổ

gây ra là rất lớn;

Phạm vi và mức độ ảnh hưởng: Gây hư hại máy móc, thiết bị thi cơng và có

thể gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ, công nhân làm việc trên công

trường và cán bộ làm việc ở các trụ sở lân cận.

(2). Sự cố tai nạn lao động

Trong hoạt động phá dỡ các cơng trình xây dựng, nhất là cơng trình sân vận

động, sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra ở các hoạt động có sử dụng máy thi

cơng, nguy cơ sự cố cao khi phá dỡ các kết cấu trên cao, bên cạnh các ngun

nhân khách quan thì sự cố còn có thể do sự bất cẩn trong vận hành máy của cơng

nhân, do khơng tn thủ đúng quy trình kỹ thuật. Ngoài ra, sức khỏe người lao

động bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn, nhiệt độ cao và các điều kiện bất lợi khác

trong q trình thi cơng cũng có thể là nguyên nhân gián tiếp gây sự cố tai nạn lao

động.

(3). Sự cố tai nạn giao thông

Hoạt động chuyên chở vật liệu xây dựng, đất phong hóa đi đổ bỏ tiềm ẩn

việc xảy ra sự cố tai nạn giao thông, nhất là ở nhiều tuyến đường vận chuyển qua

thành phố Đồng Hới, và đáng chú ý là đoạn đường Trần Hưng Đạo và đường Tơn

Đức Thắng vì các tuyến đường này có mật độ dân cư sinh sống hai bên đường và

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng103Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmlưu lượng giao thông lớn. Bên cạnh nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ

yếu gây tai nạn giao thông là:

- Do chở quá tải trọng quy định;

- Do xe chở đất cát gây bụi làm giảm tầm nhìn của người đi đường;

- Do bụi cuốn từ đất, cát rơi vãi trên nền đường khi có phương tiện giao

thơng chạy qua;

- Do các tài xế điều khiển xe chạy quá tốc độ dẫn đến không làm chủ tay lái;

- Do sự cẩu thả trong công việc của các tài xế (uống rượu bia, hút thuốc lá

khi lái xe).

Khi sự cố trên xảy ra có thể gây thiệt hại về vật chất, thậm chí là tính mạng

của các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, các sự cố này có thể tránh được thông

qua các biện pháp giáo dục và quản lý lái xe, cùng với việc vệ sinh nền đường

cùng với việc giáo dục ý thức chấp hành an toàn giao thông cho lái xe.

(4). Sự cố ảnh hưởng đến Thành Đồng Hới và lô cốt chiến tranh

Việc sử dụng máy có độ rung lớn trong thi cơng phá dỡ sân vận động, nhất là

ở các vị trí gốc Tây Nam và Tây Bắc sân (gần tường Thành Đồng Hới) và phía

tiếp giáp lơ cốt hay sự cố thiết bị, giàn dáo, đất đá, bê tông rơi vào tường thành và

vào lơ cốt có thể làm hư hỏng tường thành. Ngồi ra, bụi dính bám tường thành

cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng và hình ảnh của Thành Đồng Hới, của lô cốt.

Lô cốt và nhất là Thành Đồng Hới là di tích lịch sử quan trọng của tỉnh nhà

nên các sự cố nói trên sẽ gây tác động tiêu cực đáng kể về mặt văn hóa, bảo tồn.

(5). Sự cố cháy nổ, điện giật:

Q trình vận hành máy móc, thiết bị thi công nếu không được kiểm tra, bão

dưỡng định kỳ sẽ gây ra các sự cố về cháy nổ thiết bị. Q trình sử dụng lửa của

cơng nhân và hệ thống điện không tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật cũng sẽ gây

nguy cơ cháy nổ cao. Với đặc điểm khu vực cùng đặc điểm thi công Dự án thì sự

cố cháy nổ chỉ có thể xảy ra cục bộ ở từng vị trí, ít có khả năng lan rộng.

Ngồi ra, hoạt động phá dỡ cơng trình bao gồm cả công tác phá dỡ hệ thống

điện của các cơng trình, do đó, nếu hệ thống điện chưa được cắt trong q trình

phá dỡ thì có thể gây ra sự cố rò rỉ, giật điện.

(6). Sự cố do thời tiết

Hiện tượng thời tiết tiêu cực gió lớn, bão, mưa to ở khu vực có thể là nguyên

nhân gây ra tai nạn lao động trong quá trình phá dỡ, nhất là khi thực hiện hoạt

động phá dỡ trên cao.

Ngoài ra, khu vực Dự án dễ xảy ra sự cố sét đánh khi trời có dơng sét. Sự cố

sét đánh nếu xảy ra ngồi việc làm hư hỏng máy móc thi cơng thì còn có khả

năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người lao động.

3.4.2. Các rủi ro và sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng

(1). Sự cố tai nạn lao động

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng104Báo cáo đánh giá tác động mơi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmTrong hoạt động xây dựng của Dự án, sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra ở

các hoạt động có sử dụng máy thi công do sự bất cẩn trong vận hành máy của

công nhân, do không tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật. Ngồi ra, sức khỏe người

lao động bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn, nhiệt độ cao và các điều kiện bất lợi khác

trong quá trình thi cơng cũng có thể là ngun nhân gián tiếp gây sự cố tai nạn lao

động.

(2). Sự cố tai nạn giao thông

Thực hiện việc thi công gắn liền với hoạt động chuyên chở nguyên vật liệu,

máy móc thiết bị phục vụ cho Dự án, điều này tiềm ẩn việc xảy ra sự cố tai nạn

giao thông, nhất là ở nhiều tuyến đường vận chuyển qua thành phố Đồng Hới.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao

thông là:

- Do chở quá tải trọng quy định;

- Do xe chở đất cát gây bụi làm giảm tầm nhìn của người đi đường;

- Do bụi cuốn từ đất, cát rơi vãi trên nền đường khi có phương tiện giao

thông chạy qua;

- Do các tài xế điều khiển xe chạy quá tốc độ dẫn đến không làm chủ tay lái;

- Do sự cẩu thả trong công việc của các tài xế (uống rượu bia, hút thuốc lá

khi lái xe).

Khi sự cố trên xảy ra có thể gây thiệt hại về vật chất, thậm chí là tính mạng

của các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, các sự cố này có thể tránh được thông

qua các biện pháp giáo dục và quản lý lái xe, cùng với việc vệ sinh nền đường

cùng với việc giáo dục ý thức chấp hành an tồn giao thơng cho lái xe.

(3). Sự cố sạt lở đất

Sự cố sạt lở đất có thể xảy ra ở khu vực đắp đất tạo cảnh quan ở phía sau

khu vực cơng trình Đền thờ Bác Hồ. Sự cố xảy ra chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ

xây dựng Dự án.

(4). Sự cố ảnh hưởng đến Thành Đồng Hới và lơ cốt chiến tranh

Việc sử dụng máy có độ rung lớn trong thi cơng ở các vị trí gần tường Thành

Đồng Hới, lô cốt hay sự cố thiết bị, giàn dáo, đất đá, bê tông rơi vào tường thành,

lô cốt có thể làm hư hỏng tường thành, lơ cốt. Ngồi ra, bụi dính bám tường

thành, lơ cốt cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng và hình ảnh của Thành Đồng

Hới và lơ cốt.

So với hoạt động phá dỡ cơng trình trong giai đoạn chuẩn bị thì nguy cơ sự

cố ảnh hưởng đến Thành Đồng Hới và lô cốt do hoạt động thi công xây dựng nhỏ

hơn nhiều.

(5). Sự cố cháy nổ:

Q trình vận hành máy móc, thiết bị thi cơng nếu không được kiểm tra, bão

dưỡng định kỳ sẽ gây ra các sự cố về cháy nổ thiết bị. Quá trình sử dụng lửa của

cơng nhân và các thiết bị điện được lắp đặt không tuân thủ các yêu cầu về kỹ

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng105Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Chất thải rắn sinh hoạt:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×