Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Từ kết quả ở Bảng trên so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (áp dụng cột B1 - Sử dụng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các m

Từ kết quả ở Bảng trên so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (áp dụng cột B1 - Sử dụng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các m

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm2.3. Điều kiện kinh tế - xã hội

Khu vực Dự án thuộc phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng

Bình. Do đó, các đặc điểm kinh tế - xã hội chung của phường Hải Đình và thành

phố Đồng Hới sẽ phản ánh phần nào đặc điểm riêng cho khu vực Dự án và mối

liên hệ kinh tế - xã hội của khu vực Dự án với địa phương.

2.3.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Hới

a) Kinh tế:

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2017 trong điều kiện tình hình

kinh tế của thành phố phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả

của sự cố môi trường biển và trận lũ kép năm 2016 để lại, cùng với thiệt hại do

cơn bão số 10 xảy ra trong tháng 9 năm 2017 đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh

doanh và đời sống của người dân, nhưng ngay từ đầu năm dưới sự lãnh đạo trực

tiếp của Thường vụ Thành ủy, bám sát Nghị quyết Hội đồng nhân dân, Uỷ ban

nhân dân thành phố đã tích cực chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nên tình

hình kinh tế có những chuyển biến tích cực và đạt những kết quả đáng phấn khởi.

Cụ thể, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng trưởng khá như: giá trị sản xuất

công nghiệp tăng 8,5%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 4%; tổng thu

ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 1.035 tỷ đồng, đạt 100% dự toán thành phố

giao, đạt 101,6% dự tốn tỉnh giao.

Về hoạt động văn hóa - thể thao - du lịch, trong các dịp lễ năm nay, Sở Du

lịch Quảng Bình phối hợp các ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong

phú như Tour I Giải bóng chuyền bãi biển tồn quốc năm 2017, Tuần Văn hóa –

Du lịch Đồng Hới, hội chợ ẩm thực hương quê Nhật Lệ, khai trương và đón

khách trên đường bay mới Hải Phòng - Đồng Hới… Du khách sẽ được thỏa sức

thăm thú, trải nghiệm và khám phá những nét văn hóa, vẻ đẹp của thiên nhiên

Quảng Bình.

Bên cạnh hoạt động du lịch đang ngày càng phát triển mạnh ở thành phố

Đồng Hới, với các điểm tham quan, du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng như Quảng Bình

Quan, tượng đài Mẹ Suốt, bãi biển Nhật Lệ, bãi bãi Bảo Ninh, sông Nhật Lệ,...,

thành phố Đồng Hới còn là điểm trung chuyển khách du lịch đến các điểm tham

quan khác trên toàn tỉnh, mà trong đó có hệ thống hang động cùng hệ sinh vật

phong phú của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nổi tiếng trên thế giới.

Lượng khách du lịch đổ về thành phố Đồng Hới ngày một tăng, năm 2017 lượng

khách ước đạt 1,1 triệu, tăng 29% so với năm 2016.

b) Dân số, xã hội:

Theo Báo cáo Công tác bảo vệ môi trường thành phố Đồng Hới năm 2017,

dân số trung bình của thành phố là 116.903 người, trong đó có 49,88% nam giới

và 50,22% nữ giới. Dân số thành thị chiếm 67,8%, dân số nông thôn chiếm 32,2%

tổng dân số toàn thành phố.

Một số kết quả đạt được trong năm 2017 của thành phố: 94,5% hộ đạt danh

hiệu gia đình văn hóa; 92,6% trường đạt chuẩn quốc gia (50/54 trường công lập);

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng54Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; giải quyết việc làm cho 5.000 lao

động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,8%; tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch và hợp

vệ sinh đạt 99%; đất cây xanh công cộng đạt 9m2/người…

Năm 2018, Đồng Hới đã đề ra kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội với mục

tiêu chung là tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất

lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, giải quyết việc làm và ổn định đời sống

cho nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ mơi trường, phòng chống

thiên tai; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính và

xiết chặt kỷ cương hành chính; tăng cường quốc phòng-an ninh, giữ vững trật tự

và an tồn xã hội...

2.3.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội của phường Hải Đình

a) Kinh tế:

Phường Hải Đình là một trong những phường trung tâm của thành phố Đồng

Hới, tỉnh Quảng Bình. Hải Đình là nơi tập trung các hoạt động thương mại, dịch

vụ với quy mô lớn. Năm 2016, số cơ sở kinh doanh thương mại, du lịch khách

sạn, nhà hàng trên địa bàn đạt 1.416 cơ sở, cơ sở cá thể có đăng ký kinh doanh

thương nghiệp khách sạn, nhà hàng dịch vụ đạt 850 cơ sở (Theo Niêm giám thống

kê thành phố Đồng Hới năm 2016).

b) Xã hội:

Phường Hải Đình có diện tích 1,37 km2 với dân số trung bình là 3.690 người,

1.008 hộ gia đình, mật độ dân số 2.692 người/km 2. Trong đó, 49,9% dân số là

nam, 50,1% dân số là nữ.

- Giáo dục: Phường có 4 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở và 02

trường mầm non. Chất lượng giáo dục được đảm bảo theo kế hoạch và ngày càng

cải tiến các trang thiết bị và cơ sở hạ tầng phục vụ cho nền giáo dục trong phường.

- Y tế: Trên địa bàn phường có một trạm y tế với 6 giường bệnh. Y tế tại

phường trang thiết bị ngày càng được đầu tư, nâng cấp đảm bảo nhu cầu khám,

cấp thuốc cùng với một đội ngũ y tá, bác sỹ có chuyên mơn.

- Các hoạt động về văn hố, thơng tin, thể thao cũng ngày càng được nâng

cao và hưởng ứng rộng rãi.

- Lĩnh vực môi trường: Công tác vệ sinh môi trường ngày càng được quan

tâm, tổ chức tuyên truyền, cổ động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người

dân; phát động toàn dân ra quân làm vệ sinh môi trường nhân các ngày lễ, tết.

2.3.3. Đặc điểm cơ sở hạ tầng khu vực Dự án và ở lân cận

a) Cấp điện:

- Hiện có tuyến đường dây 22kV treo trên cột BTLT 12m băng Hồ Thành

phía Nam vào đi dọc theo vỉa hè đường quy hoạch 21m vào cấp điện cho TBA

22/0,4 kV-100 KVA của trụ sở Văn phòng HĐND tỉnh Quảng Bình và TBA

22/0,4 kV -250 KVA của UBND tỉnh Quảng Bình.

- Hiện có tuyến đường dây 22 kV treo trên cột BTLT 12m băng Hồ Thành

phía bắc vào đi dọc theo vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai quy hoạch 19,5m

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng55Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmvào cấp điện cho TBA 22/0,4 kV-250 KVA của trụ sở Cơng an tỉnh Quảng Bình

và TBA 22/0,4 kV -250 KVA Hồ Thành.

- Ngồi ra còn có các đoạn tuyến 0,4 kV cáp vặn xoắn treo trên cột BTLT

8,4m vào cấp điện cho Sân vận động hiện trạng và trụ sở BQLDA PT Nơng thơn

bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình.

b) Cấp thốt nước:

- Cấp nước: Hiện tại trong khu vực có hệ thống cấp nước của thành phố

Đồng Hới đi dọc vỉa hè đường Hùng Vương, đường Nguyễn Thị Minh Khai.

- Thoát nước: Khu vực xây dựng đã có hệ thống thốt nước mưa. Nước được

thốt theo tuyến cống thoát nước dọc đường Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh

Khai, Đường vận chuyển 1 và Đường vận chuyển 2.

c) Giao thơng:

Phía Đơng khu vực lập dự án xây dựng giáp đường Hùng Vương (Quốc lộ

1), có mặt cắt 34m, phía Bắc và phía Nam giáp các tuyến đường Nguyễn Thị

Minh Khai (mặt đường bê tông, rộng 9m), Đường vận chuyển 2 (đường nhựa,

rộng 7m), Đường vận chuyển 1 (đường nhựa, rộng 7m), hiện trạng các tuyến

đường đang sử dụng. Tuy nhiên, khi triển khai Dự án cần chỉnh trang, thảm nhựa

lại để tăng tính thẩm mỹ và mở rộng phù hợp quy hoạch chi tiết và cảnh quan mới

tổng thể khu vực xây dựng.

d) Thơng tin liên lạc:

Tồn bộ khu vực đã được phủ sóng bởi các mạng di động Viettel; Mobifone;

Vinafone.

2.3.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án với đặc điểm kinh tế

- xã hội khu vực Dự án

- Đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm và quần thể tượng đài Chủ tịch

Hồ Chí Minh tạo nên khơng gian cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng

kết hợp hệ thống công viên cây xanh sẽ là điểm nhấn cho khu vực trung tâm

thành phố Đồng Hới xứng đáng là đô thị du lịch hấp dẫn của Việt Nam. Khu vực

thực hiện Dự án nằm trọn trong di tích Thành Đồng Hới nên việc đầu tư Dự án

vừa phù hợp về mặt cảnh quan, vừa phù hợp về khía cạnh văn hóa.

- Dự án hồn thành sẽ góp phần tạo nên một điểm tham quan du lịch, vui

chơi giải trí nữa của thành phố Đồng Hới, góp phần phát triển hình ảnh thành phố

xanh - sạch - đẹp, thu hút du khách đến thành phố, góp phần thúc đẩy ngành du

lịch nói riêng và kinh tế tỉnh nhà nói chung.

- Khu vực thực hiện Dự án nằm ở trung tâm thành phố Đồng Hới, thuận lợi

về giao thông do tiếp giáp trục đường lớn Hùng Vương ở phía Đơng nên rất thuận

lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng Dự án cũng như thuận tiện cho

khách du lịch, người dân tham quan, vui chơi giải trí khi Dự án đi vào hoạt động.

Trên các nội dung trên, nhìn tổng thể địa điểm lựa chọn thực hiện Dự án phù

hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực.

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng56Báo cáo đánh giá tác động mơi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâmChương 3

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Các hoạt động của Dự án gây ảnh hưởng đến các yếu tố môi trường tự nhiên

và môi trường kinh tế - xã hội của khu vực sẽ được đánh giá trong 3 giai đoạn

thực hiện của Dự án, bao gồm:

- Giai đoạn chuẩn bị: Thực hiện giải phóng mặt bằng, phá dỡ các cơng trình

xây dựng hiện có trên khu đất Dự án. Ngồi ra, đầu tiên chúng tơi cũng đánh giá

tính phù hợp của Dự án trong việc lựa chọn vị trí, quy hoạch, thiết kế đối với mơi

trường tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực.

- Giai đoạn xây dựng Dự án: Bao gồm hoạt động thi cơng xây dựng các hạng

mục cơng trình của Dự án;

- Giai đoạn hoạt động của Dự án: Có các hoạt động văn hóa - xã hội, tham

quan, vui chơi giải trí,... ở khu vực Dự án.

Trong từng giai đoạn hoạt động của Dự án sẽ có phát sinh những tác động

nhất định đến môi trường tự nhiên và xã hội trong khu vực, bao gồm những tác

động có liên quan đến chất thải và những tác động không liên quan đến chất thải.

Tất cả những tác động này sẽ được đánh giá đầy đủ để làm cơ sở cho việc đưa ra

các biện pháp giảm thiểu tác động ở Chương 4.

3.1. Các tác động trong giai đoạn chuẩn bị

3.1.1. Đánh giá tính phù hợp của việc lựa chọn vị trí thực hiện Dự án

a) Tính phù hợp về cảnh quan và văn hóa:

- Đầu tư xây dựng Quảng trường trung tâm và quần thể tượng đài Chủ tịch

Hồ Chí Minh tạo nên không gian cảnh quan và không gian sinh hoạt cộng đồng

kết hợp hệ thống công viên cây xanh sẽ là điểm nhấn cho khu vực trung tâm

thành phố Đồng Hới xứng đáng là đô thị du lịch hấp dẫn của Việt Nam. Khu vực

thực hiện Dự án nằm trọn trong di tích Thành Đồng Hới nên việc đầu tư Dự án

vừa phù hợp về mặt cảnh quan, vừa phù hợp về khía cạnh văn hóa.

- Dự án hồn thành sẽ góp phần tạo nên một điểm tham quan du lịch, vui

chơi giải trí nữa của thành phố Đồng Hới, góp phần phát triển hình ảnh thành phố

xanh - sạch - đẹp, thu hút du khách đến thành phố, góp phần thúc đẩy ngành du

lịch nói riêng và kinh tế tỉnh nhà nói chung.

- Khu vực thực hiện Dự án nằm ở trung tâm thành phố Đồng Hới, thuận lợi

về giao thông do tiếp giáp trục đường lớn Hùng Vương ở phía Đơng nên rất thuận

lợi cho việc vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng Dự án cũng như thuận tiện cho

khách du lịch, người dân tham quan, vui chơi giải trí khi Dự án đi vào hoạt động.

- Theo biên bản quy định khu vực bảo vệ của Thành Đồng Hới và theo thiết

kế của Dự án:Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng57Báo cáo đánh giá tác động mơi trường dự án: Hạ tầng quảng trường trung tâm+ Khu vực bảo vệ: Trong khu vực này cấm mọi hoạt động xây dựng hoặc vi

phạm. Khu vực này bao gồm các đoạn thành còn lại (1860m) và đất ao hồ xung

quanh (tính từ mép ngồi của hồ ra 3m và mặt trong của chân thành ra 3m. Tổng

chiều dài 1860m, chiều rộng 30m. Vậy diện tích khu vực bảo vệ là 55.800m 2. Dự

án Hạ tầng Quảng trường trung tâm được thiết kế đảm bảo không ảnh hưởng đến

khu vực này. Tuyến đường bao quanh Quảng trường được xây dựng cách ranh

giới chân tường 3m. Trong phạm vi từ chân tường ra 3m sẽ thực hiện trồng hoa,

cây cảnh để tạo cảnh đẹp cho khn viên do đó sẽ khơng làm hư hại, giảm giá trị

vốn có của di tích. Phạm vi ảnh hưởng này là 560m, do đó diện tích khu vực bảo

vệ chịu ảnh hưởng do hoạt động xây dựng hạ tầng là 1.680m2.

+ Khu vực điều chỉnh xây dựng: Đây là khu vực tiếp giáp với khu vực bảo

vệ nhưng lại có quan hệ chặt chẽ tới di tích về nhiều mặt: Lịch sử, mơi trường, vẽ

đẹp chung...Khu vực này gồm: Bao quanh khu vực bảo vệ (cách mép ngoài của

hồ từ mét thứ 3 ra 7m và mặt trong của chân thành từ mét thứ 3 ra 7m. Tổng

chiều dài 1860m, chiều rộng 44m. Vậy diện tích khu vực điều chỉnh xây dựng là

81.840m2. Khu vực này được sử dụng để làm tuyến đường giao thông bao quanh

Quảng trường. Tổng chiều dài ảnh hưởng là 560, chiều rộng ảnh hưởng là 7m. Do

đó diện tích khu vực điều chỉnh xây dựng chịu ảnh hưởng do hoạt động xây dựng

là 3.920m2. Do khu vực này chỉ làm tuyến đường giao thông và đã được HĐND

tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư theo quyết định số 29/HĐND-VP và đã được

UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày

08/2/2018 và phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết theo Quyết định số

2059/QD-UBND ngày 21/6/2018.

Như vậy, thiết kế của Dự án sẽ đảm bảo theo quy định khu vực bảo vệ đã

được Ty Văn hóa và Thơng tin - UBND tỉnh Quảng Bình ban hành ngày

27/11/1991.

b) Tính phù hợp về kinh tế - xã hội do hoạt động chuyển đổi mục đích sử

dụng đất:

Đất khu vực xây dựng quảng trường trung tâm hiện trạng là đất thể thao (đất

sân vận động tỉnh) và đất xây dựng trụ sở làm việc (Trụ sở liên cơ quan Hội

người mù tỉnh Quảng Bình, Hội nơng dân, Hội Đơng y tỉnh Quảng Bình (2 tầng);

Trụ sở Tài ngun Mơi trường cũ (nay là trụ sở Ban quản lý DA PTNT bền vững

vì người nghèo, Chi cục văn thư lưu trữ thuộc Sở Nội vụ).

Hiện tại, các cơng trình trụ sở đã xuống cấp, hạn chế sử dụng, hơn nữa, các

cơ quan phải di dời đều là các cơ quan nhà nước nên đã được bố trí đến các trụ sở

mới thuận lợi hơn cho hoạt động. Do đó, việc di dời các cơ quan không làm ảnh

hưởng đến hoạt động của các cơ quan này.

Đối với sân vận động thì cho đến nay việc sử dụng sân để phục vụ các hoạt

động thể dục thể thao hay các hoạt động văn hóa khác rất hạn chế, do đó, nguồn

thu khơng đảm bảo chi phí vận hành, bảo dưỡng dẫn đến cơng trình xuống cấp

nhanh, hiệu quả sử dụng thấp. Đối với các hoạt động mít tin lớn thường diễn ra ở

Chủ dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình dân dụng và cơng nghiệp tỉnh Quảng Bình

Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Tài ngun và Mơi trường Minh Hồng58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Từ kết quả ở Bảng trên so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (áp dụng cột B1 - Sử dụng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các m

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×