Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính chọn động cơ dẫn động trục Y

Tính chọn động cơ dẫn động trục Y

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNCTc =k×Famax ×l 530×1

=

=93,7 ( kg.cm )

2π×η 2π×0,9Do đó, momen phát động cần thiết bằng tổng momen đặt trước và momen ma sát

khi phay thô:TL =Tc +Tp =93,7+8,4=102,1(kg.cm)=10,21(N.m)

2.2. Các thông số đầu vào

- Tốc độ quay lớn nhất của động cơ: nmax ≥ 2000 (vòng/phút)

- Momen động lượng: TM ≥ TL = 8,28 (N.m)

- Bước vít me: h=10 mm =0,01 m

- Gia tốc trọng trường: g=10 m/s2

- Hệ số ma sát μ= 0,1

- Khối lượng của phần đầu dịch chuyển: m=1060 kg

- Góc nghiêng của trục động cơ và trục vít me: = 0 (do sử dụng phương pháp

nối trục)

- Tỉ số truyền: i= 1

- Hiệu suất truyền động chọn:

- Lực cắt lớn nhất: Famax= 4300 N = 430 (kgf)

2.3. Tính tốn và lựa chọn động cơ

- Mơ men ma sát :

m×g×μ×h×cosα 1060×10×0,1×0,01×cos0

M fric =

=

=1,87(N.m)

2π×i×η

2π×1×0,9

- Mơ men chống trọng lực kết cấu :

m×g×h×sinα 1060×10×0,01×sin0

Mw =

=

=0(N.m)

2π×i×η

2π×1×0,9

- Mơ men máy :

h×Famax 0,01×5300

M mach =

=

=9,37(N.m)

2π×i×η 2π×1×0,9

- Mơ men tĩnh :

M stat =M fric +M w +M mach =1,87+0+9,37=11,24(N.m)

Trang 52THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNC

Tốc độ quay của motor :

v max =π×D×nπ×45×2000

=

=4,71(m/s)

60×1000 60×1000n noml =v max 4,71

=

=471

h

0,01(vòng/phút)Suy ra cần phải lựa chọn động cơ có mơ men phát động :

(N.m)

vòng/phút)

Dưới đây là bảng thông số một số loại động cơ của hãng ANILAM[5 ]

Bảng 4.3. Thông số một số động cơ ANILAM[5 ]Từ kết quả tính tốn kết hợp với bảng thơng số trên ta chọn được động cơ phù hợp

là:

Model: AM 1400A

Momen phát động: 13 N.m

Tốc độ quay tối đa: 3000 vòng/phút

Trang 53THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNCBảng 4.4. Thông số chi tiết AM 1400A-series[5Trang 54THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNC

KẾT LUẬN

Bài toán thiết kế hệ thống dẫn hướng của máy phay CNC

Dựa vào số liệu bài tốn em đã tính chọn được các chi tiết, bộ phận dùng cho các

máy CNC như sau:

1. Vít me bi trục chính X và Y với chiều dài làm việc cho trước ta xác định được

đường kính cho phép phù hợp với vận tốc yêu cầu của máy và hệ số tải trọng động

dưới yêu cầu của tải trọng cho phép.

2. Ổ lăn xác định được loại cần thiết cho 2 trục với hệ số tải trọng tính tốn được.

3. Động cơ có cơng suất và momen xoắn, mơ men khởi động phù hợp với quá trình

tăng tốc, giảm tốc và giai đoạn làm việc của máy.

4. Chọn được ray dẫn hướng.

Bảng 4.5:Các thiết bị được chọn

STT

1

2

3Chi tiết lựa chọn

Vít me bi trục X

Vít me bi trục YTên sản phẩm

45-10B2-FDWC

50-10B2-FDWCHãng sản xuất

PMI

PMIỔ bi đỡ - chặn trục X7408 BCBMSKF4

5

6

7

8

9

10Ổ bi đỡ - chặn trục Y

Ổ bi đỡ trục X

Ổ bi đỡ trục Y

Ray dẫn trục X

Ray dẫn trục Y

Động cơ trục X

Động cơ trục Y7409 BCBM

6408

6409

MSA 35 A

MSA 35 LA

AM 1160E

AM 1400ASKF

SKF

SKF

PMI

PMI

ANILAM

ANILAMTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Catalog hãng PMI, website: www.pim-amt.com.

[2] Website: www.coroguide.com.

Trang 55THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN HƯỚNG MÁY PHAY CNC

[3] Tính tốn thiết kế dẫn động hệ thống cơ khí (tập 1, tập 2), Trịnh Chất, Lê Văn

Tuyển, 2006, NXB Giáo Dục.

[4] Catalog hãng SKF, website: www.skf.com.

[5] Catalog hãng ANILAM, website: http://www.acu-rite.com.

[6] Điều khiển số và công nghệ trên máy điều khiển số CNC, Nguyễn Đắc Lộc,

Tăng Huy, 2000. NXB Khoa học & Kĩ thuật.

[7] Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ, Tạ Duy Liêm, 2002. NXB Khoa học

& Kĩ Thuật.Trang 56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính chọn động cơ dẫn động trục Y

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×