Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tổng quan về sinh viên KTQD

1 Tổng quan về sinh viên KTQD

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânĐiểm đặc biệt của khoa EBBA là việc sử dụng tiếng anh là ngơn ngữ chính trong giao

tiếp ở lớp học, điều này là lợi thế lớn khi sinh viên được trau dồi ngôn ngữ này một cách

thường xuyên, và đáng chú ý là qua ngôn ngữ tiếng Anh sinh viên sẽ tiếp xúc với văn hóa

nước ngồi nhiều hơn.

Tựu chung lại có thể thấy rằng khoa EBBA dù đã tập trung vào việc nâng cao kỹ năng

mềm và chuyên môn cho sinh viên, nhưng các hội thảo hay khóa học liên quan tới ý thức

hay cụ thể là cách ứng xử ít được chú trọng hơn. Nhưng như vậy khơng có nghĩa là sinh

viên khoa EBBA yếu kém về vấn đề này, vì trên thực tế cách ứng xử của sinh viên khoa

EBBA ảnh hưởng rất nhiều từ phía thầy cơ giáo và mơi trường học – đó là tập trung tới

gắn kết các cá nhân vì mục đích chung, hiểu biết thực tế và kỹ năng cá nhân vững chắc.

Chương trình AEP và POHE (Chương trình tiên tiến, chất lượng cao)

1. Số lượng sinh viên đang theo học: 626 sinh viên, trong đó 153 sinh viên học

pohe, 473 sinh viên học chương trình AEP 17

2. Hoạt động ngoại khóa và mơi trường khoa

Đây là 3 chương trình mà yếu tố ứng dụng được đặt lên hàng đầu khi xét tới việc định

hướng cho sinh viên trong các hoạt động.

Mục đích của chương trình học là các kiến thức mà sinh viên được học có thể được ứng

dụng dễ dàng vào thực tế khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, do vậy kiến thức chuyên

môn rất được chú trọng. Trên thực tế, các hoạt động ngoại khóa của chương trình tiến tiến

chất lượng cao khá ít, chỉ gồm các hội thảo, tọa đàm về các vấn đề kinh tế, ngoài ra là các

hoạt động thể thao và team building cho sinh viên cũng ở mức khiêm tốn hơn các khoa

EBBA và IBD.

Với đặc điểm chương trình được dạy bằng tiếng Anh nên cũng giống như khoa EBBA,

sinh viên sẽ được tiếp xúc với ngôn ngữ Anh thường xuyên hơn, cho nên khả năng ảnh

hưởng bởi văn hóa nước ngồi cũng lớn hơn.17 Số liệu thống kê của phòng quản lý sinh viên trường KTQD (khóa 55, năm 2014)39Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânNgồi ra chương trình học của khoa tiên tiến chất lượng cao được lấy từ chương trình học

chuẩn của trường cơng lập mỹ. Vì thế tương tự như chương trình học của khoa EBBA, sự

thay đổi để phù hợp với môi trường giáo dục Việt Nam là cần thiết và cần có thời gian để

sinh viên thích ứng với chương trình học mới.

Các khoa khác

1. Số lượng sinh viên đang theo học: 3,536 sinh viên18

2. Hoạt động ngoại khóa và mơi trường khoa

Gồm 20 ngành đào tạo dựa trên giáo trình và chương trình học của trường KTQD. Được

gọi là các ngành truyền thống vì một số đặc điểm như :

-Chương trình học tập trung vào giảng dạy các kiến thức cơ bản của ngành/chuyên-môn đang theo học.

Giáo trình được biên soạn bởi trường đại học KTQD hoặc thuần túy từ các trường-đại học tại Việt Nam.

Sinh viên được học theo mơ hình tín chỉ, sinh viên là người chủ động trong việc

sắp xếp buổi học của mình.Các ngành truyền thống của KTQD có ưu thế về kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm đào

tạo cho sinh viên tuy nhiên xét về môi trường phát triển và các hoạt động ngoại khóa thì

khá hạn chế, hầu hết chỉ dừng lại ở các câu lạc bộ, hội nhóm có quy mơ trong nhà trường.

Ngồi ra các hoạt động ngoại khóa như hội thảo, chuyên đề hay các khóa huấn luyện cho

sinh viên được tổ chức nhưng chưa tạo được ảnh hưởng rộng rãi, một phần vì cơng tác

chuẩn bị còn gặp nhiều trở ngại.

Ngồi ra chương trình học còn mang tính chất truyền đạt lý thuyết nhiều và chưa chú

trọng tới áp dụng vào thực tế, sinh viên chưa được tạo điều kiện để tham gia các hoạt

động nhằm nâng cao kỹ năng bản thân mà chủ yếu phải tự chủ động.

Chương trình truyền thống còn hạn chế trong việc cập nhật và thay đổi để phù hợp với xu

hướng kinh tế hiện nay, hơn nữa vai trò của sinh viên cũng chưa được đề cao, còn giới

hạn việc trao cơ hội cho sinh viên, khác hẳn với các khoa đặc thù.

18 Số liệu thống kê năm 2014, phòng quản lý đào tạo sinh viên trường KTQD40Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân3.2 Kiểm định độ tin cậy của các biến và phân tích nhân tố khám phá

3.2.1 Thiết kế bảng hỏi và xây dựng nghiên cứu

Sau khi tìm hiểu cơ sở lý luận và xây dựng mơ hình nghiên cứu, nghiên cứu tiếp tục được

tiến hành như sau:

Bước 1: Tiến hành nghiên cứu sơ bộ với dàn bài được soạn sẵn để khai thác các vấn đề

xung quanh đề tài nghiên cứu trên thực tế. Từ đó, các nghiên cứu sinh thảo luận cùng

giáo viên hướng dẫn để hoàn thiện bảng hỏi về các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử

của sinh viên. Nội dung phỏng vấn sẽ được ghi nhận và tổng hợp để điều chỉnh, loại bỏ

các biến khơng liên quan, khơng có ý nghĩa trong mơ hình. Sau đó, bảng hỏi sẽ được thiết

kế và khảo sát thử nghiệm với 50 sinh viên. Cuối cùng, bảng hỏi sẽ được hiệu chỉnh lần

cuối trước khi tiến hành nghiên cứu chính thức.

Bước 2: Nghiên cứu chính thức với phương pháp thu thập dữ liệu thông qua điều tra bằng

bảng hỏi.

Bảng hỏi được thiết kế làm 3 phần:

Bảng 3.1 Cấu trúc bảng hỏi và thang đo

STTNội dung

Số biến quan sát

Phần 1. Thông tin về người trả lời phiếu

1

Đặc điểm cá nhân

5

2

Đặc điểm gia đình

4

Phần 2. Các yếu tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá

Các yếu tố ảnh hưởng

3

Hoạt động ngoại khóa

4

4

Cơng nghệ

5

5

Quy định của nhà trường

3

6

Mơi trường riêng của khoa

5

7

Giảng viên

5

8

Tuổi

2

9

Gia đình

2

Các tiêu chí đánh giá

8

Sinh viên đối với sinh viên

5

9

Sinh viên đối với giảng viên

6

10

Sinh viên đối với chuyên viên

6

Phần 3. Mức độ ảnh hưởng41Thang đo

Định danh và thứ bậc

Định danh và thứ bậc

Likert 5 mức độ

Likert 5 mức độ

Likert 5 mức độ

Likert 5 mức độ

Likert 5 mức độ

Likert 5 mức độ

Định danh và thứ bậc

Likert 5 mức độ

Likert 5 mức độ

Likert 5 mức độKhảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân1

Tuổi

1

2

Gia đình

1

3

Giảng viên

1

4

Cơng nghệ thơng tin

1

5

Hoạt động ngoại khóa

1

6

Quy định của nhà trường

1

7

Môi trường riêng của khoa(viện)

1

Nguồn: Kết quả phân tích của nhóm nghiên cứuThứ bậc 5 mức độ

Thứ bậc 5 mức độ

Thứ bậc 5 mức độ

Thứ bậc 5 mức độ

Thứ bậc 5 mức độ

Thứ bậc 5 mức độ

Thứ bậc 5 mức độBước 3: Tiến hành phát phiếu trên diện rộng, phát phiếu gửi bằng hình thức online và

mail tới các sinh viên trong trường đại học KTQD. Tổng số phiếu phát ra là 150 phiếu, số

phiếu thu về là 129 phiếu. Trong đó, số phiếu dùng được để phân tích là 115 phiếu.

 Tỉ lệ sinh viên tham gia khảo sát theo giới tính

Bảng 3.2 Tỉ lệ sinh viên tham gia khảo sát theo giới tính

Giới tínhSố lượngTỉ lệNam5750%Nữ5850%Tổng số115100%Trong số 115 sinh viên tham gia khảo sát, có

-50% sinh viên là nữ, tương đương 58 sinh viên

50% sinh viên là nam, tương đương 57 sinh viên42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tổng quan về sinh viên KTQD

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×