Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Những nghiên cứu có liên quan về văn hóa ứng xử

5 Những nghiên cứu có liên quan về văn hóa ứng xử

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânbiệt là Facebook, và thời gian họ dành cho chúng ngày càng tăng lên. Những kết quả của

nghiên cứu cho thấy những dấu hiệu của việc sử dụng những phương tiện truyền thơng xã

hội có thể gây ra những tác động tiêu cực cho sinh viên về mặt học tập cũng như giao tiếp

xã hội.những điều này đều có liên quan mật thiết với văn hóa ứng xử của sinh viên trong

nhà trường.

Aysel và cộng sự (2008) đã chứng minh rằng sinh viên sẽ ít giao tiếp và ít có hứng thú

học tập cũng như tham gia trên lớp nếu như giảng viên nói giọng địa phương khi giảng

bài. Tuy nhiên, đó vừa là bất lợi cũng như vừa là lợi thế trong học tập đối với sinh viên.

Nếu như giảng viên nói giọng địa phương, khá khó nghe, điều duy nhất sinh viên có thể

là để hiểu bài là đọc thật nhiều tài liệu cho sẵn hoặc phát trên lớp và tập trung hết mức có

thể trong giờ học để nghe ra giảng viên đang nói gì. Nghiên cứu này đã chứng minh được

giảng viên có ảnh hưởng không nhỏ tới giao tiếp, ứng xử và hành vi của sinh viên trong

môi trường học thuật. Từ đó, nhóm nghiên cứu đã đặt ra giả thuyết, tại môi trường đại

học tại Việt Nam hiện nay, giảng viên sử dụng tiếng Anh rất nhiều và đặc biệt trong các

khoa tiến tiến, chất lượng cao, giảng viên sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt liên tục trong

cả tiết học, làm ảnh hưởng đến ngôn ngữ giao tiếp của sinh viên – những người trực tiếp

nghe giảng hàng ngày. Và đây là một trong những yếu tố mà nhóm nghiên cứu muốn

kiểm định xem mức độ ảnh hưởng của nó đến văn hóa ứng xử của sinh viên hiện nay.

Trên chuyên san khoa học xã hội và nhân văn (số 7/2014, ngày 8 tháng 4 năm 2014), bài

viết của Nguyễn Thị Lan đã đề cập đến nhiều yếu tố có tác động lên văn hóa ứng xử của

sinh viên. Bên cạnh việc truyền thống văn hóa vẫn đang được các thế hệ sinh viên tiếp

tục phát huy, vẫn một số vấn đề trong cách ứng xử của sinh viên với giáo viên hay giữa

sinh viên với nhau mà hiện nay đang ngày càng trở nên đáng chú ý. Ứng xử với giáo

viên, bài viết có nói “nếu thầy, cơ giáo coi thi nghiêm túc nhắc nhở thì vừa ra khỏi phòng

thi đã dùng những từ khơng mấy tốt đẹp.” Hay “truyền thống của dân tộc Việt Nam là

“tôn sư trọng đạo”, “nhất tự vi sư, bán tự vi sư” thì những truyền thống đó đang bị cơ chế

thị trường làm mai một.” Còn giữa sinh viên cũng có nhiều trường hợp thể hiện sự xuống

cấp về đạo đức “nhưng một số sinh viên thường có thái độ q khích, thiếu bình tĩnh khi

bạn bè làm mình khơng hài lòng. Vì vậy, chỉ một cái nhìn “khơng bình thường”, chỉ một35Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânva chạm nhẹ, một mâu thuẫn nhỏ là có thể có những lời nói thơ tục, khiếm nhã, thậm chí

gây gổ, đánh nhau.”13

Bài viết còn nói đến một số các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử của sinh viên.

Trong đó ảnh hưởng của thầy cơ giáo, giảng viên là cực kỳ quan trọng: “để sinh viên có

thể giao tiếp, ứng xử có văn hóa, khơng thể khơng nói đến ứng xử của thầy, cơ giáo.

Thầy, cô giáo là mẫu mực cho các em trong ứng xử. Nếu thầy, cơ giáo chưa làm được

điều đó thì thật khó mà giáo dục sinh viên về vấn đề này.”14

Nguyễn Thị Oanh và Mã Đức Mạnh (2012-2013), trong bài nghiên cứu của mình đã xác

định và đánh giá được văn hóa giao tiếp của sinh viên trường đại học Tây Ngun. Nhìn

chung thì văn hóa giao tiếp của sinh viên ở cấp độ rất cao nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại

những vấn đề mang tính báo động về giao tiếp của sinh viên tại đại học Tây Nguyên.

Bài nghiên cứu đã phân tích văn hóa giao tiếp của sinh viên qua lớp từ giao tiếp và qua

thái độ ứng xử. Hơn thế nữa, bài nghiên cứu còn đi sâu tìm hiểu về văn hóa chào hỏi; văn

hóa khen; văn hóa cảm ơn, xin lỗi; văn hóa xếp hàng; văn hóa trật tự lắng nghe; văn hóa

đúng giờ; hay quan niệm về nói tục chửi thề, văn hóa rượu bia trong sinh viên, hay văn

hóa xử lí tình huống …..

Việc sử dụng lớp từ xưng hô của sinh viên rất phong phú và đa dạng. Đa phần sinh viên

đã sử dụng lớp từ xưng hô một cách hợp lý. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại

những sinh viên sử dụng lớp từ này chưa phù hợp và sai lệch so với chuẩn trong văn hóa

giao tiếp nhà trường. Văn hóa khen và văn hóa xin lỗi của sinh viên ở mức tương đối cao,

phân lớn sinh viên đã có nhận thức đúng về việc khen ngợi người khác. Tuy nhiên bên

cạnh đó vẫn còn có nhiều sinh viên ngại nói lời khen và chưa biết thể hiện việc khen ngợi

một cách phù hợp. Về văn hóa chào hỏi, văn hóa cám ơn, xếp hàng, trật tự-lắng nghe,

đúng giờ, và văn hóa xử lý tình huống thì những vấn đề này của sinh viên ở mức độ trung

bình.. Còn có những hiện tượng đáng báo động như nói tục, chửi thề, sử dụng thuốc lá,

rượu bia khơng có chừng mực. Đây là điều đáng báo động về ý thức của sinh viên ở nơi13 Chuyên san khoa học xã hội và nhân văn (số 7/2014, ngày 8 tháng 4 năm 2014), truy cập lần cuối ngày 20/2/2015

14 Chuyên san khoa học xã hội và nhân văn (số 7/2014, ngày 8 tháng 4 năm 2014), truy cập lần cuối ngày 20/2/201536Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dâncông cộng. Kết luận của bài nghiên cứu đã đưa ra nguyên nhân, giải pháp để nâng cao

giao tiếp của sinh viên trường đại học tây nguyên.

Tóm lại, những nghiên cứu trên mới chỉ nghiên cứu về từng yếu tố điển hình ảnh hưởng

đến văn hóa ứng xử chứ chưa mang tính tổng hợp. Tuy nhiên, những nghiên cứu trên sẽ

là những nghiên cứu tiền đề để nhóm nghiên cứu sinh phát triển và tổng hợp những yếu

tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử của sinh viên. Hơn nữa, với không gian nghiên cứu là

trường đại học KTQD, chưa một nghiên cứu nào đi sâu tìm hiểu về một trong những

trường kinh tế trọng điểm của miền Bắc. Nhóm nghiên cứu sinh sẽ khảo sát để tìm hiểu

mức độ ảnh hưởng của những yếu tố này đến văn hóa ứng xử của sinh viên tại trường

KTQD.37Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân3CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VĂN HÓA

ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC KTQD3.1 Tổng quan về sinh viên KTQD

Chương trình EBBA (Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh)

1. Số lượng sinh viên đang theo học : 358 sinh viên15

2. Số lượng sinh viên theo khối thi đầu vào :

khối A : 10 sinh viên và khối D: 132 sinh viên16

3. Hoạt động ngoại khóa và mơi trường khoa

Khoa EBBA thuộc Viện quản trị kinh doanh là một khoa trong hệ thống khoa ngành viện

của KTQD. Mặc dù được thành lập từ 20 năm trước nhưng nếu xét về tuyển sinh bậc đại

học, khoa mới chỉ bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên 6 năm trước, chính vì thế chương

trình học của khoa đã được thay đổi khá nhiều để phù hợp với trình độ của sinh viên và

nhu cầu của xã hội.

Một điểm đặc biệt là nền tảng chương trình học của khoa EBBA được lấy từ các trường

đại học nước ngồi, chính vì thế, việc sinh viên thích nghi và làm quen với chương trình

học mới cần được tạo điều kiện từ phía Viện quản trị kinh doanh.

Điều này cũng được thể hiện rõ qua những hoạt động ngoại khóa như :

-Trải nghiệm, tham quan thực tế tại các doanh nghiệp, học hỏi kinh nghiệm và kiến-thức từ các vấn đề đã và đang thực sự xảy ra.

Được làm quen và được chia sẻ kinh nghiệm từ các thầy cô – cũng chính là những-doanh nhân, làm việc tại các cơng ty, doanh nghiệp.

Chương trình học tập trung và nâng cao tính chủ động của sinh viên, trao cho sinh

viên cơ hội để thực hiện các dự án, tham gia tổ chức các hoạt động, sự kiện từ nhỏ-đến lớn.

Các hoạt động giải trí, team building giúp gắn kết các sinh viên.

Các cuộc thi về kinh doanh, giải quyết các vấn đề của các doanh nghiệp nhằm

giúp sinh viên hiểu biết và thích nghi với mơi trường làm việc.15 Số liệu của phòng quản lý sinh viên Viện quản trị kinh doanh

16 Số liệu của khóa 3 ( nhập học 2011 ) và khóa 4 ( nhập học 2012 ), Viện quản trị kinh doanh38Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử học đường của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dânĐiểm đặc biệt của khoa EBBA là việc sử dụng tiếng anh là ngơn ngữ chính trong giao

tiếp ở lớp học, điều này là lợi thế lớn khi sinh viên được trau dồi ngôn ngữ này một cách

thường xuyên, và đáng chú ý là qua ngôn ngữ tiếng Anh sinh viên sẽ tiếp xúc với văn hóa

nước ngồi nhiều hơn.

Tựu chung lại có thể thấy rằng khoa EBBA dù đã tập trung vào việc nâng cao kỹ năng

mềm và chuyên môn cho sinh viên, nhưng các hội thảo hay khóa học liên quan tới ý thức

hay cụ thể là cách ứng xử ít được chú trọng hơn. Nhưng như vậy khơng có nghĩa là sinh

viên khoa EBBA yếu kém về vấn đề này, vì trên thực tế cách ứng xử của sinh viên khoa

EBBA ảnh hưởng rất nhiều từ phía thầy cơ giáo và mơi trường học – đó là tập trung tới

gắn kết các cá nhân vì mục đích chung, hiểu biết thực tế và kỹ năng cá nhân vững chắc.

Chương trình AEP và POHE (Chương trình tiên tiến, chất lượng cao)

1. Số lượng sinh viên đang theo học: 626 sinh viên, trong đó 153 sinh viên học

pohe, 473 sinh viên học chương trình AEP 17

2. Hoạt động ngoại khóa và mơi trường khoa

Đây là 3 chương trình mà yếu tố ứng dụng được đặt lên hàng đầu khi xét tới việc định

hướng cho sinh viên trong các hoạt động.

Mục đích của chương trình học là các kiến thức mà sinh viên được học có thể được ứng

dụng dễ dàng vào thực tế khi sinh viên tốt nghiệp ra trường, do vậy kiến thức chuyên

môn rất được chú trọng. Trên thực tế, các hoạt động ngoại khóa của chương trình tiến tiến

chất lượng cao khá ít, chỉ gồm các hội thảo, tọa đàm về các vấn đề kinh tế, ngoài ra là các

hoạt động thể thao và team building cho sinh viên cũng ở mức khiêm tốn hơn các khoa

EBBA và IBD.

Với đặc điểm chương trình được dạy bằng tiếng Anh nên cũng giống như khoa EBBA,

sinh viên sẽ được tiếp xúc với ngôn ngữ Anh thường xuyên hơn, cho nên khả năng ảnh

hưởng bởi văn hóa nước ngồi cũng lớn hơn.17 Số liệu thống kê của phòng quản lý sinh viên trường KTQD (khóa 55, năm 2014)39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Những nghiên cứu có liên quan về văn hóa ứng xử

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×