Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

825) Tạp chí Tài chính điện tử - Cơ quan của Cục Tin học và Thống kê tài

chính (DFIS)

http://www.taichinhdientu.vn/

6) Thời báo Ngân hàng- Cơ quan của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

http://thoibaonganhang.vn

7) Techinasia

http://vn.techinasia.com

8) Website Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

http://sbv.gov.vn/

9) Website Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Cơng

Thương

http://vecita.gov.vn/

10) Ví điện tử và Cổng Thanh toán Trực tuyến Nganluong.vnhttps://www.nganluong.vn/

B. Tiếng Anh

1)Andolfatto, David (March 31, 2014). "Bitcoin and Beyond: ThePossibilities and Pitfalls of Virtual Currencies". Dialogue with the Fed. Federal

Reserve Bank of St. Louis.

2)Andy Greenberg (2013). “End Of The Silk Road: FBI Says It's BustedThe Web's Biggest Anonymous Drug Black Market”

3)Aswath Damodaran (2014). “Country Default Spreads and RiskPremiums”

4)Brito and Andrea Castillo (2013). "Bitcoin: A Primer forPolicymakers". Mercatus Center. George Mason University. p. 5.

5)Cameron Keng (2014). “Bitcoin's Mt. Gox Goes Offline, Loses$409M -- Recovery Steps and Taking Your Tax Losses”

6)Cerrito P., et al. (1998): “Nonparametric statistical tests for therandom walk in stock prices”. Advances in Quantitative Analysis of Finance and

Accounting, vol. 6, 27-36.837)Cyber Intelligence Section and Criminal Intelligence Section. FBI. 24April 2012. "Bitcoin Virtual Currency: Unique Features Present Challenges for

Deterring Illicit Activity".

8)European Banking Authority. 12 December 2013. "Warning toconsumers on virtual currencie

9)European Banking Authority (EBA). EBA/Op/2014/08. " EBAOpinion on ‘virtual currencies’ ".

10)European Central Bank (ECB). 2012. Virtual currency schemes11)Fama, E. F. (September – October 1965): “Random Walks in StockMarket Prices”. Financial Analysts Journal 51

12)Fama, E. F. (1970): “Efficient Capital Markets: A Review of Theoryand Empirical Work”. Journal of Finance, vol. 25, no. 2, 283-417.

13)FBI (2012). “Bitcoin Virtual Currency: Unique Features PresentDistinct Challenges for Deterring Illicit Activity”.

14)Financal Crimes Enforcement Network (FinCEN). 2013. Guidance15)Government Accounting Offices (GAO). 2013. "Virtual Economies andCurrencies: Additional IRS Guidance Could Reduce Tax Compliance Risks"

16)Ittay Eyal and Emin Gun Sirer (2013). “Majority is not Enough:Bitcoin Mining is Vulnerable”.

17)Kristoufek, L (2013). “Bitcoin meets Google Trends and Wikipedia:Quantifying the relationship between phenomena of the Internet era.”

18)KPMG. 2013. Virtually unregulated – countering virtual currencymoney laundring in the 21st century.

19)KTH industrial engineering and management). 2013. Virtualcurrency- real opportunities?

20)Ron Dorit; Adi Shamir (2012). "Quantitative Analysis of the FullBitcoin Transaction Graph". Cryptology ePrint Archive. Truy cập 5/4/2014

21)Ron Dorit; Adi Shamir (2012). "Quantitative Analysis of the FullBitcoin Transaction Graph". Cryptology ePrint Archive.8422)Satoshi Nakamoto (2008). “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic CashSystem” https://Bitcoin.org/Bitcoin.pdf

23)Yankee group .2013. Redefining virtual currency.Các trang mạng tra cứu

1) BitLegal- Regulatory landscape of virtual currency around the world

http://bitlegal.net/

2) Blockchain.info – Bitcoin wallet and block explorer

https://blockchain.info/

3) History of Bitcoin

http://historyofBitcoin.org/

4) The Bitcoin Foundation

https://Bitcoin.org/

5) The Bitcoin wiki

https://en.Bitcoin.it/

6) Website của Bộ Văn hóa CHND Trung Hoa

http://www.ccnt.gov.cn

7) Website Ngân hàng Nhân Dân Trung Quốc

http://www.pbc.gov.cn85PHỤ LỤC

Biểu đồ 1: Số lượng Bitcoin đang lưu thôngNguồn: blockchain.info

Biểu đồ 2:Tỷ giá BTC/USD bình quân gia quyền giữa các thị trường

giao dịchNguồn: blockchain.info86Biểu đồ 3: Tổng giá trị vốn hóa thị trường của đồng Bitcoin

(quy đổi ra USD)Nguồn: blockchain.info

Biểu đồ 4: Số lượng giao dịch mỗi ngày của mạng lưới BitcoinNguồn: blockchain.info87Biểu đồ 5: Khối lượng giao dịch mỗi ngày của mạng lưới Bitcoin

(tính theo BTC)Nguồn: blockchain.info

Biểu đồ 6: Tỷ lệ khối lượng giao dịch hối đoái phân theo đồng tiền quốc giaNguồn: Bitcoincharts.com88Biểu đồ 7: Thị phần các sàn giao dịch Bitcoin tính theo khối lượng giao dịchNguồn: http://Bitcoincharts.com/

Biểu đồ 8 : Hệ thống các địa điểm có giao dịch Bitcoin trên thế giớiNguồn: bitlegal.net89Biểu đồ 9: Độ mở cửa thị trường tại một sô quốc gia trong giai đoạn 1990-2010Nguồn: IMF

Biểu đồ 10: Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong giai đoạn 2004-2013Nguồn: Ngân hàng thế giới (WB)90Biểu đồ 11: Kim ngạch xuất nhập khẩu ở Việt Nam trong giai đoạn 2005-2013Nguồn: Tổng cục hải quanBiểu đồ 12: Tỷ lệ tiền mặt lưu thơng trong tổng phương tiện thanh tốn (20049/2012)Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của NHNN qua các năm91Biểu đồ 13: các hình thức thanh tốn khi mua sắm trực tuyến (2013)Nguồn: Khảo sát của cục TMĐT và CNTTBiểu đồ 14: Tỷ lệ các websites cung cấp dịch vụ TMĐT có chức năng thanh tốn

trực tuyến (2013)Nguồn: Khảo sát của cục TMĐT và CNTT

Biểu đồ 15: Tăng trưởng số người sử dụng internet (2004-9/2012)92Nguồn: Website của trung tâm internet việt nam www.vnmic.vn

Biểu đồ 16:Các phương tiện truy cập internet của người dân (2013)Nguồn: Khảo sát của cục TMĐT và CNTTBiểu đồ 17: Biểu đồ về độ mở cửa thị trường của các nước trong giai đoạn 20002011Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×