Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Kiến nghị đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo tiếng Anh trực tuyến.

3 Kiến nghị đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo tiếng Anh trực tuyến.

Tải bản đầy đủ - 0trang

65Ngày nay, công nghệ thông tin ngày càng phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho

các trang mạng học tiếng Anh trực tuyến ra đời trên toàn thế giới, đặc biệt là

Việt Nam. Việc học tiếng Anh trực tuyến không chỉ tạo thuận tiện và lợi ích cho

cá nhân người dùng mà còn đóng góp vào cơng cuộc phát triển nền giáo dục

nước nhà ngày càng đa dạng, hội nhập với Quốc tế. Tuy nhiên, làm thế nào để

các trang mạng học tiếng Anh online có thể đáp ứng được nhu cầu, đòi hỏi phù

hợp với sinh viên lại là một vấn đề nan giải của các nhà cung cấp dịch vụ mà

chưa có giải pháp thích hợp và thỏa đáng.

Bằng cách áp dụng mơ hình UTAUT để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa

chọn trang mạng học tiếng Anh trực tuyến của sinh viên Đại học trên địa bàn Hà

Nội, bài nghiên cứu đã cho thấy một thực tế rằng sự lựa chọn này bị ảnh hưởng

bởi các nhóm nhân tố “Hiệu quả mong đợi”, “Nỗ lực mong đợi”, “Điều kiện

thuận lợi” và “Dự định hành vi”. Từ việc phân tích kết quả sau khảo sát và

phỏng vấn, nhóm nghiên cứu đã đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố

cũng như đề xuất một số kiến nghị, giải pháp giúp các nhà cung cấp cải thiện

dịch vụ của họ.

Tuy nhiên, bài nghiên cứu cũng khó tránh khỏi những hạn chế do chưa có một

nghiên cứu nào về vấn đề này ở Việt Nam. Trong q trình tìm hiểu thơng tin,

các nguồn tài liệu tìm kiếm được chủ yếu là tài liệu tiếng Anh.Nhóm nghiên cứu

mong thầy cơ đóng góp các ý kiến, giúp đỡ nghiên cứu được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!66TÀI LIỆU THAM KHẢO

Viswanath V., Michael G.M, Gordon B. D, et al (2003). User acceptance of

information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.

Fred D.D (1989), Perceived usefulness, Perceived ease of use, and user

acceptance of information technology. MIS Quarterly, 319-340.

Ali T., Kate H., Xiaohui L. (2013). Factors Affecting Students’ Acceptance of eLearning Environments in Developing Countries: A Structural Equation

Modeling Approach. International Journal of Information and Education

Technology, 3(1), 54-59.

I-Fan L., Meng C.C, Yeali S.S, et al (2010). Extending the TAM model to

explore the factors that affect Intention to Use an Online Learning Community.

Computers & Education 54, 600–610.

Muneer M.A., David M., Carmel d.N. (2009). Looking under the Bonnet:

Factors Affecting Student Adoption of E-Learning Systems in Jordan.

International Review of Research in Open and Distance Learning, 10(2).

Paul Juinn Bing Tan (2013), Applying the UTAUT to Understand Factors

Affecting the Use of English E-learning Websites in Taiwan.SAGE Open, 1-11.

Jing Liu (2013), E-learning in English classroom: Investigating factors

impacting on ESL (English as Second Language) college students' acceptance

and use of the Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

(Moodle), a thesis for the degree of Master of Science, Iowa State University.

Trần Thị Minh Anh (2010). Nghiên cứu mức độ chấp nhận sử dụng thẻ thanh

toán xăng dầu-flexicard của người tiêu dung tại Đà Nẵng: áp dụng mơ hình

thống nhất việc chấp nhận và sử dụng công nghệ (UTAUT). Hội nghị sinh viên

Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7, Đại học Đà Nắng năm 2010, 128-134.67Nguyễn Khánh Trung (2011). Khái niệm thị trường giáo dục và vai trò các tác

nhân.Terry Anderson (2008). The Theory and Practice of Online Learning, Marquis

Book Printing, Canada.

Keenan A.P, Yao-kuei L. (2006).The influence of system characteristics on elearning use. Computers & Education 47, 600–610.

Melvia A.H (2004). The Role of English in the 21st Century. TESOL Newsletter

of Teachers of English to Speakers of Other Languages in Chile

Viswanath V., Michael G.M, Gordon B. D, et al (2003). User acceptance of

information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425-478.

Viswanath V., James Y.L. Thong, Xin Ku, et al (2012). Consumer acceptance

and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance

and use of technology. MIS Quarterly,36(1), 157-178

Fred D. Davis (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user

acceptance of information technology. MIS Quarterly 13(3), 319-340

Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior.

Fishbein,M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention and Behavior: An

introduction to theory and research.68PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO

PL1. Kiểm định nhân tố “Hiệu quả mong đợi”

Reliability Statistics

Cronbach's

AlphaN of Items.8474PL2. Kết quả kiểm định nhân tố “Nỗ lực mong đợi”

Reliability Statistics

Cronbach's

AlphaN of Items.8374PL3. Kết quả kiểm định nhân tố “Ảnh hưởng xã hội”

Reliability Statistics

Cronbach's

AlphaN of Items.8354PL4. Kết quả kiểm tra nhân tố “Điều kiện thuận lợi”Reliability Statistics

Cronbach's

AlphaN of Items.8114PL5. Kết quả kiểm tra nhân tố “Dự định hành vi”

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

.865N of Items

369PL6. Các yếu tố phản ánh “Hiệu quả mong đợi”

HQ1

Sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến giúp tôi áp dụng tốt hơn

trong giao tiếp bằng tiếng Anh

HQ2Sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến giúp tơi có thêm động

lực học tậpHQ3Sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến giúp tôi rút ngắn thời

gian học tiếng Anh so với trước đâyHQ4Sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyến làm tăng điểm số trên

lớp của tơiHQMTrung bình HQ1, HQ2, HQ3 và HQ4HQM23 Trung bình HQ2 và HQ3PL7. Các yếu tố phản ánh “Nỗ lực ánh mong đợi”

NL1

Tơi có thể tiếp cận websites và tải chúng một cách nhanh chóng

NL2Tơi có thể tiếp cận websites bằng các thiết bị khác nhau (máy tính

cá nhân, điện thoại di động…) và giao diện được thiết kế phù hợp

với từng loại màn hình khác nhau dựa trên phương thức tự động

nhận biết thiết bịNL3Tôi thấy websites học tiếng Anh trực tuyến rất dễ dàng sử dụng và

không mất nhiều thời gian để biết cách sử dụng nóNL4Các hoạt động học tập của tơi trên websites học tiếng anh trực

tuyến được thể hiện rõ ràng và có thể hiểu đượcNLMTrung bình NL1, NL2, NL3 và NL4NLM234 Trung bình NL2, NL3 và NL4PL8. Các yếu tố phản ánh “Ảnh hưởng xã hội”

AH1

Tơi nghe thấy mọi người nói rằng nên sử dụng websites học tiếng

Anh trực tuyến

AH2Những người quan trọng với tơi (gia đình và người thân) khun

tơi nên sử dụng websites học tiếng Anh trực tuyếnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Kiến nghị đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo tiếng Anh trực tuyến.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×