Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xây dưng chương trình

Xây dưng chương trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thư viện4.3.Giao diện quản lý sách4.4.Giao diện quản lý độc giảPHẠM VĂN ĐẠT, NGUYỄN ANH HUY

TRẦN TẤN LỰCThS. Từ Thanh Trí39Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thư viện4.5.ThS. Từ Thanh TríGiao diện quản lý mượn sáchPHẠM VĂN ĐẠT, NGUYỄN ANH HUY

TRẦN TẤN LỰC40Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thư việnThS. Từ Thanh TríChương 5

Tổng kết

5.1.Đánh giá chung về đề tài

Bài toán quản lý là một bài toán phức tạp đặc biệt đối với bài toán quản lýthu viện lại ln đòi hỏi tính cập nhật thơng tin cao, đầy đủ chính xác, u cầu

của độc giả ln ln thay đổi dễ dẫn đến những nhầm lẫn giữa những lần muợn

sách ... gây khó khăn cho cơng tác quản lý thu viện. Vì vậy để giải quyết bài

tốn một cách triệt để thì nguời lập trình phải hiểu sâu sắc về mục đích cũng nhu

các khả năng có thể xảy ra của bài tốn.

5.2.Hướng phát triển

Chương trình được xây dựng trong một thời gian không dài và với kinhnghiệm thực tế còn ít nên chưa thể áp dụng rộng rãi vào thực tế, nó chỉ đáp ứng

một phần nhỏ mà nhu cầu thực tế đề ra đó là giảm bớt ghi chép, tìm kiếm dữ liệu

nhanh, thơng tin về sách và độc giả được quản lý chặt chẽ và rõ ràng ...PHẠM VĂN ĐẠT, NGUYỄN ANH HUY

TRẦN TẤN LỰC41Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thư việnThS. Từ Thanh TríKhi nhu cầu thực tế ngày càng cao thì chương trình vẫn có thể mở rộng

nâng cấp được để bắt kịp và hoà nhập được với sự phát triển ngành cơng nghệ

thơng tin trong tương lai, khi có sự thay đổi thì chương trình có thể nâng cấp

được.

Với một khoảng thời gian ngắn vừa khảo sát thực tế vừa tìm hiểu, nghiên

cứu để tin học hố bài tốn quản lý thư viện, cộng với sự nỗ lực của bản thân và

sự hướng dẫn nhiệt tình của cơ giáo chương trình của em cũng đáp ứng được

một phần yêu cầu thực tế đề ra. Song cũng không tránh khỏi những thiếu sót, em

rất mong được sự góp ý của các thầy cơ và tồn thể các bạn để chương trình của

em ngày càng được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cơ giáo đã tận tình hướng dẫn và

giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập. Em xin cảm ơn các cô trong thư viện

đã tạo điều kiện giúp đỡ em, cảm ơn tất cả các bạn đã có ý kiến đóng góp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Tự học Microsoft Access 2003

Biên soạn: Phạm Vĩnh

Hưng Phạm Thuỳ Dương

Nhà xuất bản văn hố thơng tin

2. Phân tích và thiết ké hệ thống

Biên soạn: Nguyễn Văn Ba

Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội

3. Nhập môn cơ sở dữ liệu quan hệ

Biên soạn: Lê Tiến Vương Nhà

xuất bản khoa học kỹ thuật

PHẠM VĂN ĐẠT, NGUYỄN ANH HUY

TRẦN TẤN LỰC42Đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý thư việnThS. Từ Thanh Trí4. Giáo trình cơ sở dữ liệu

Biên soạn: Tô Văn Nam Nhà xuất

bản khoa học kỹ thuật

5. Lập trình cơ sở dữ liệu Microsoft Visual basic 6.0

Biên soạn: Nguyễn Thị Ngọc Mai

Nhà xuất bản lao động xã hội

6. Lập trình cơ sở dữ liệu Visual basic 6.0

Biên soạn: Đậu Quang Tuấn Nhà

xuất bản trẻPHẠM VĂN ĐẠT, NGUYỄN ANH HUY

TRẦN TẤN LỰC43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dưng chương trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×