Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ lược lịch sử Ấn Độ cổ trung đại.

Sơ lược lịch sử Ấn Độ cổ trung đại.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Từ khoảng đầu thiên

kỉ III TCN, nhà

nước Ấn Độ đã ra

đời nhưng cả giai

đoạn từ đó đến giữa

thiên kỉ II TCN,

trước đây chưa ai

biết đến. Mãi đến

năm 1920 -1921,

nhờ việc phát hiện

hai thành phố

Harappa và

Môhenjô Đarô

người ta mới biết

đến thời kì lịch sử

này.Những hiện vật khảo cổ chỉ giúp người ta biết được tình hình kinh tế và

văn hóa, qua đó có thể suy ra đây là thời kì đã có nhà nước chứ chưa

biết được lịch sử cụ thể. Người ta gọi thời kì này là thời kì văn hóa

Harappa hoặc thời kì văn minh lưu vực sơng Ấn.Thời kì này, lịch sử Ấn Độ được phản ánh trong các tập

Vêđa nên gọi là thời Vêđa. Vêđa vốn là những tác

phẩm văn học gồm 4 tập: Rich Vêđa, Xama Vêđa,

Atácva Vêđa và Yagiva Vêđa, trong đó Rich Vêđa

được sáng tác vào khoảng giữa thiên kỉ II đến cuối

thiên kỉ II TCN, còn 3 tập Vêđa khác được sáng tác

vào khoảng đầu thiên kỉ I TCN.

Chủ nhân của thời kì Vêđa là người Arya (người cao

quý) mới di cư từ Trung Á vào Ấn Độ. Địa bàn sinh

sống chủ yếu là lưu vực sông Hằng. Đầu thời Vêđa, họ

đang sống ở giai đoạn tan rã của công xã thị tộc. Đến

cuối thiên kỉ II TCN, họ mới bước vào xã hội có nhà

nước. Trong thời kì Vêđa, ở Ấn Độ đã xuất hiện hai

vấn đề có ảnh hưởng quan trọng và lâu dài trong xã

hội nước này là chế độ đẳng cấp (varna) và đạo

Bàlamôn.- Các quốc gia miền Bắc Ấn Độ và sự xâm lược của

Alếchxanđrơ Makêđônia

Từ thế kỉ VI TCN, Ấn Độ mới có sử sách ghi

chép về tình hình chính trị của đất nước

mình. Lúc bấy giờ, miền Bắc Ấn có 16 nước,

trong đó mạnh nhất là Magađa ở hạ lưu sông

Hằng. Năm 327 TCn, sau khi tiêu diệt Ba

Tư, quân đội Makêđônia do Alếchxanđrơ chỉ

huy đã tấn công Ấn Độ. Quân đội nước Po –

1 quốc gia tương đối lớn ở Tây Bắc Ấn chiến

đấu rất anh dũng nhưng cuối cùng vẫn bị thất

bại. Alếchxanđrơ còn định tiến sang phía

Đơng chinh phục Magađa nhưng qn sĩ đã

quá mệt mỏi vì những năm tháng chinh chiến

triền miên nên đã phải rút lui chỉ để lại một

lực lượng để chiếm đóng hai cứ điểm đã

chiếm được.- Vương triều Môrya.

Ngay sau khi Alếchxanđrơ rút lui, ở Ấn Độ đã dấy lên phong trào

đấu tranh giải phóng chống lại sự chiếm đóng của qn

Makêđơnia. Thủ lĩnh của phong trào này là Sanđragupta, biệt hiệu

là Môrya (chim công). Quân Makêđônia bị đuổi khỏi Ấn Độ,

Sanđragupta làm chủ được cả vùng Pungiap. Tiếp đó, ơng tiến về

phía Đơng giành được ngơi vua ở Magađa, lập nên vương triều

Mơrya huy hồng nhất trong lịch sử Ấn Độ cổ đại.Đến thời Axôca (273 – 236

TCN), vương triều

Môrya đại đến cực thịnh.

Đạo Phật ra đời từ thế kỉ

V TCN, đến đây phát

triển nhanh chóng và trở

thành quốc giáo. Sau khi

Axôca chết, vương triều

Môrya suy sụp nhanh

chóng, Magađa dần tan

rã, đến năm 28 TCN thì

diệt vong.- Nước Cusan

Trước khi tình hình chia cắt ở Ấn

Độ diễn ra trầm trọng thì vào thế

kỉ I, tộc Cusan ở Trung Á tràn

vào chiếm được miền Tây Bắc

Ấn và lập ra một nước tương đối

lớn. Vua Cusan là Canixa (78 123) cũng là một người rất sùng

đạo Phật. Sau khi Canixa chết,

nước Cusan ngày càng suy yếu,

lãnh thổ chỉ còn lại vùng Pungiáp

và tồn tại đến thế kỉ V thì diệt

vong.- Vương triều Gupta

Trong thế kỉ III, Ấn Độ lại bị

chia cắt trầm trọng. Năm

320, vương triều Gupta

được thành lập, miền Bắc và

Trung Ấn được tạm thời

thống nhất. Từ năm 500 –

528, phần lớn miền Bắc Ấn

bị người Eptalil xâm chiếm

và thống trị, đến năm 535,

triều Gupta bị diệt vong.-Vương triều

Hácsa.

Năm 606, vua Hácsa lại

dựng lên một vương triều

tương đối hùng mạnh ở

miền Bắc Ấn. Năm

649,Hác sa chết, quốc gia

hùng mạnh do ơng dựng

nên cũng tan rã.Từ đó cho đến thế kỉ XII, Ấn Độ bị chia cắt càng trầm trọng và nhiều lần

bị ngoại tộc xâm nhập. Đặc biệt từ đầu thế kỉ XI, Ấn Độ thường xuyên

bị các vương triều Hồi giáo ở Ápganixtan tấn công và đến năm 1200,

toàn bộ miền Bắc Ấn bị nhập vào Ápganixtan.- Thời kì Xuntan Đêli

(1206 - 1526).

Năm 1206, viên tổng

đốc của Ápganixtan ở

miền Bắc Ấn đã tách

miền Bắc Ấn thành

một nước riêng, tự

mình làm Xuntan

(vua), đóng đơ ở Đêli.

Từ đó đến 1526, ở

miền Bắc đã thay đổi 5

vương triều nhưng đều

do người ngoại tộc

theo Hồi giáo thành

lập và đều đóng đơ ở

ĐêliTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ lược lịch sử Ấn Độ cổ trung đại.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×