Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 6.9 Nhóm các điểm gần nhau

Hình 6.9 Nhóm các điểm gần nhau

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các phương pháp phân tuyến và

xếp lịch trình vận chuyển

• Phương pháp “rà soát”

– Đây là một phương pháp thủ cơng, đơn giản

được sử dụng để phân tuyến khi có số lượng

xe ít hoặc đơn hàng gấp

– Nghiên cứu ví dụ 6-9Các phương pháp phân tuyến và

xếp lịch trình vận chuyển

• Phương pháp “tiết kiệm”

- giảm thiểu tổng quãng đường di chuyển

- giảm lượng phương tiện cần thiết

- Ghép các tuyến giống nhau lại

d0,a0

khoAda,0

db,0

d0,bd0,aAABB

B0

khoAAAda,b

db,0BB– Nghiên cứu ví dụ 6-10 trang 238Ví dụ 6.10

yiĐịa điểm của nhà kho

Tolendo, Ohio ( 460;720)

Nhà máy có 5 xe tải với trọng

lượng 40.000 pound/xe

Xe tải xuất phát lúc 7h30 và

kết thúc trước 19h00

Thời gian bốc dỡ hàng tại mỗi

bến trung bình là 30 phút

Lái xe nghỉ trưa từ 12h0013h00 và nghỉ lái từ 19h00xiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 6.9 Nhóm các điểm gần nhau

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×