Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các nguyên tắc phân tuyến và xếp lịch trình vận tải

Các nguyên tắc phân tuyến và xếp lịch trình vận tải

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 6-8. chia nhóm các tuyến

đườngĐiểm

dừngNhà

kho

Cách chia nhóm chưa hợp lýNhà

kho

Cách chia nhóm hợp lý hơnHình 6.9 Nhóm các điểm gần nhauĐiểm

dừngNhà khoCách phân tuyến 6.9 a có

các tuyến giao nhauNhà khoCách phân tuyến 6.9 b

hợp lý hơn 6.9aCác phương pháp phân tuyến và

xếp lịch trình vận chuyển

• Phương pháp “rà sốt”

– Đây là một phương pháp thủ cơng, đơn giản

được sử dụng để phân tuyến khi có số lượng

xe ít hoặc đơn hàng gấp

– Nghiên cứu ví dụ 6-9Các phương pháp phân tuyến và

xếp lịch trình vận chuyển

• Phương pháp “tiết kiệm”

- giảm thiểu tổng quãng đường di chuyển

- giảm lượng phương tiện cần thiết

- Ghép các tuyến giống nhau lại

d0,a0

khoAda,0

db,0

d0,bd0,aAABB

B0

khoAAAda,b

db,0BB– Nghiên cứu ví dụ 6-10 trang 238Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các nguyên tắc phân tuyến và xếp lịch trình vận tải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×