Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Điểm xuất phát và điểm đích không trùng nhau

Điểm xuất phát và điểm đích không trùng nhau

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ví dụ 6.3. Xác định tuyến

đường ngắn nhất

Điểm đầu

AB84E84I90

13866120132

126348C90F

60156132H

1264848150J

Điểm đíchSử dụng google maps trong việc tìm các tuyến đườngNguồn: http://maps.google.comNhiều điểm xuất phát và

nhiều điểm đích khác nhau

• Thực chất đây là dạng bài toán vận tải, ta

xác định phương án vận chuyển có chi phí

thấp nhất khi biết:

– Nhiều điểm xuất phát và khả năng cung ứng

của từng nơi

– Những điểm đến và nhu cầu của từng nơi

– Chi phí vận chuyển đơn vị từ các điểm xuất

phát đến các điểm đíchVí dụ 6.4. Ứng dụng bài tốn vận

tải để phân bổ lượng hàng hóa

Nhà cung ứng A

Lượng c/ứng tối

đa:400

Nhà cung ứng B

Lượng c/ứng tối

đa:7001315

12Nhà máy 2

Yêu cầu 50016

1610

Nhà cung ứng C

Lượng c/ứng tối

đa:500Nhà máy 1

Yêu cầu 60012 $/tấn18

Chi phí vận

chuyển 13$/tấnNhà máy 3

Yêu cầu 300Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Điểm xuất phát và điểm đích không trùng nhau

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×