Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các mối quan hệ trong việc quyết định vận tải

Các mối quan hệ trong việc quyết định vận tải

Tải bản đầy đủ - 0trang

7.Các đại lý và dịch vụ vận chuyển

• Nhận vận chuyển hàng hố cho nhiều đối

tượng khách hàng khác nhau

• Kết hợp nhiều đơn hàng nhỏ lẻ có cùng địa

điểm đến

• Tận dụng lợi thế về quy mơ để giảm giá

cước

• Quen với các tuyến đường và các thủ tục

giấy tờ cần thiết8. Những yếu tố cấu thành

chi phí vận chuyển

• Mối quan hệ giữa cước phí và khối lượng

vận chuyển

• Mối quan hệ giữa cước phí và qng

đường vận chuyển

• Mối quan hệ giữa cước phí và nhu cầu

vận chuyển9.Vận tải quốc tế

• Vận chuyển hàng hố vượt khỏi phạm vi

lãnh thổ một quốc gia

• Cần nhiều các giấy tờ liên quan đến hàng

hố vận chuyển

• Chi phí vận tải cao, thời gian vận chuyển

dài

• Kết hợp sử dụng nhiều phương tiện vận

chuyển khác nhau

• Các hàng hố vận chuyển phải tuân thủ

pháp luật của nước hàng hoá chuyển đếnCước phí dịch vụCước theo sản phẩm

Cước theo hợp đồng

Cước chung(đồng nhất)

Cước theo khối lượng

Cước ưu đãi

Cước theo tuyến đường

Cước theo thể tích

……..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các mối quan hệ trong việc quyết định vận tải

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×