Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đặc điểm của đường điện tử

Đặc điểm của đường điện tử

Tải bản đầy đủ - 0trang

5.Kết hợp các phương tiện vận tải

 Đường sắt• Đường sắt Đường bộ• Đường bộ Đường thuỷ• Đường thuỷ Đường khơng• Đường khơng Đường ống• Đường ống6. Tổ chức vận tải trong DNThuê vận chuyển hay tự

vận chuyển?

Tự vận chuyển?

Thuê theo hợp đồng hay liên kết?

Kết hợp một cách linh hoạt?Các mối quan hệ trong việc

quyết định vận tải

• Giao dịch

• Hợp tác

• Liên minhh

n

a

u

n

â

Q

h

n

á

ch

n

Quaa

u

q

ItQuan hệ:Giao dịchHợp tácLiên minh7.Các đại lý và dịch vụ vận chuyển

• Nhận vận chuyển hàng hố cho nhiều đối

tượng khách hàng khác nhau

• Kết hợp nhiều đơn hàng nhỏ lẻ có cùng địa

điểm đến

• Tận dụng lợi thế về quy mơ để giảm giá

cước

• Quen với các tuyến đường và các thủ tục

giấy tờ cần thiếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đặc điểm của đường điện tử

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×