Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.12: Đặc điểm bệnh học và mức độ chấn thương khớp cổ chân

Bảng 3.12: Đặc điểm bệnh học và mức độ chấn thương khớp cổ chân

Tải bản đầy đủ - 0trang

119Kết quả nghiên cứu cho thấy số ngày điều trị trung bình của nhóm A là

12.7 ngày. Số ngày điều trị trung bình của nhóm B là 19.7 ngày (bảng 3.13 và

3.14)

Bảng 3.13: Thời gian điều trị của VĐV nhóm A

TTHỌ VÀ TÊNGIỚI

TÍNH

NữTUỔIMƠN THỂ THAOTHỜI GIAN ĐIỀU TRỊ20Điền kinh18/11-3/12/16

(15 ngày)

05/12-15/12/16

(10 ngày)

18/11-01/12/16

(13 ngày)

10/1-19/1/17

(8 ngày)

15/12/16-02/1/17

(16 ngày)

05/12-15/12/16

(11 ngày)

19/4-26/5/16

(18 ngày)

21/4-28/4/16

(5 ngày)

28/11-20/12/16

(23 ngày)

03/5-07/5/17

(04 ngày)

30/9-04/10/16

(7 ngày)

01/12-21/12/16

(20 ngày)

04/1-19/1/16

(15 ngày)1Đỗ Ngọc A2Phạm Thị Cẩm GNữ17Boxing3Nguyễn Thị LNữ25Vật4Bùi Bá HN21Bóng đá5Đàm Văn HN23Đua thuyền6Ngơ Thị Quỳnh NNữ17Điền kinh7Phạm Nguyễn Vân NNữ16Điền kinh8Nguyễn Anh SN24Futsal9Trần Thị TNữ19Điền kinh10Trần T Huyền TNữ18Lặn11Trần Thế TN25Futsal12Lê Đình TN17Điền kinh13Trịnh Văn VN16Điền kinhBảng 3.14: Thời gian điều trị của VĐV nhóm B

TTHỌ VÀ TÊN1Nguyễn Hồng HGIỚI

TÍNH

NTUỔI

17MƠN THỂ

THAO

Bóng đá2Hồng Ngọc HN23Bóng đá3Nguyễn Thị KNữ23Điền kinhTHỜI GIAN ĐIỀU TRỊ

17/3-22/3/16

(6 ngày)

09/8-17/10/17

(52 ngày)

14/7-04/8/16

(22 ngày)1204Đinh Quốc HN19Canoing5Bùi Ngọc LN15Bóng đá6Phạm Tiến SN25Điền kinh7Nguyễn Huy TN22Điền kinh8Trần Văn TN19Bóng đá9Trương Tuấn TN18Cầu mây10Bùi Thị Hải YNữ17Karatedo24/11-29/12/16

(22 ngày)

08/3-25/3/16

(15 ngày)

28/11-02/12/16

(34 ngày)

02/12-12/12/16

(11 ngày)

16/2-02/3/17

(15 ngày)

07/1-25/1/16

(18 ngày)

15/6-29/6/17

(14 ngày)Kết quả bảng 3.15 và 3.16 cho thấy: vào thời điểm nhập viện. số điểm

trung bình của nhóm A là 29.6. nhóm B là 27.0. Như vậy sự khác biệt là không

đáng kể.

Sau 1 tuần điều trị số điểm trung bình của nhóm A là 40.8. nhóm B là

36.5. Sau 2 tuần điều trị số điểm trung bình của nhóm A là 53.0 nhóm B là 49.1.

Như vậy vấn đề hồi phục của VĐV nhóm A nhanh hơn nhóm B. Vì nhóm B có số

ngày điều trị dài hơn. nên sau 3 tuần chỉ số hồi phục là 55.8 điểm. Khi xuất viện

số điểm trung bình của nhóm A là 59.4. nhóm B là 59.5. Như vậy số điểm hồi

phục là tương đương nhau.Bảng 3.15: Bảng lượng giá chức năng sinh hoạt của VĐV nhóm A (n=13)

Mức độ trợ giúp cho mỗi sinh hoạt:

1. Phụ thuộc

4. Chỉ giám sát

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

122. Trợ giúp trung bình

5. Độc lập3. Trợ giúp tối thiểuTIÊU CHÍ/Lượng giá lầnLượng giá Lượng giáLượng giáCHỈ TIÊU

Ngày đánh giá:

Ăn uống

Chải tóc

Đánh răng

Tắm

Mặc quần áo

Đi vệ sinh

Nằm ngửa – sấp

Nằm ngửa – ngồi

Đứng – ngồi

Từ sàn đứng lên

Khả năng di chuyển

Dụng cụ trợ giúp

Tổng điểm:1

Ngày bắt đầu

2.2

5.0

4.2

2.8

2.5

2.2

2.2

2.2

2.2

1.2

1.2

1.2

29.6lần 2

lần 3

Sau 1 tuần Sau 2 tuần

3.2

4.2

5.0

5.0

4.5

5.0

3.7

4.6

3.5

4.6

3.4

4.6

3.3

4.6

3.4

4.6

3.4

4.6

2.5

3.7

2.7

3.6

2.4

3.8

40.8

53.0lần 4

Kết thúc

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

4.8

4.6

5.0

59.4(Nguồn kết quả khảo sát)Biểu đồ 3.7. Đánh giá mức độ kết quả điều trị theo Bảng lượng giá nhóm ATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.12: Đặc điểm bệnh học và mức độ chấn thương khớp cổ chân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×