Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.5: Kết quả qua hai lần phỏng vấn (n=40)

Bảng 3.5: Kết quả qua hai lần phỏng vấn (n=40)

Tải bản đầy đủ - 0trang

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27một phần trọng lượng cơ thể

Bài tập đứng chịu một phần trọng

lượng cơ thể

Bài tập đứng một chân chịu toàn bộ

trọng lượng cơ thể

Bài tập bước sang hai bên chịu toàn

bộ trọng lượng cơ thể

Bài tập nhảy sang hai bên chịu toàn

bộ trọng lượng cơ thể

Bài tập thăng bằng: Đứng một chân

trên khăn

Bài tập kéo dãn gân gót

Bài tập kéo dãn gân gót với gối gấp

Bài tập lăn bóng

Bài tập kéo dãn với khăn

Bài tập nhón gót

Bài tập nhặt bi

Bài tập tập tầm vận động cổ chân

(vẽ chữ cái)

Bài tập cuốn khăn

Bài tập gấp duỗi cổ chân

Bài tập tập cảm giác cơ khớp (cảm

thụ bản thể) ở cổ chân và bàn chân

Bài tập phát triển sức mạnh các cơ

mặt trước cẳng chân013142288.50013142288.5088.50021242283.00021242283.0083.0015412986.0015412986.0086.00021052384.50025102387.0085.7531542785.5031542785.5085.503

5

0

3

3

02

4

2

4

2

04

1

13

2

0

33

3

3

5

1

628

27

22

26

34

3185.50

81.50

82.50

83.50

90.50

94.003

5

0

3

3

02

4

2

4

2

04

1

13

2

0

33

3

3

5

6

628

27

22

26

29

3185.50

81.50

82.50

83.50

88.00

94.0085.50

81.50

82.50

83.50

89.25

94.0020083092.0020083092.0092.000

00

00

11

239

3799.50

98.000

05

00

11

234

3792.00

98.0095.75

98.0000213797.5000213797.5097.5001183093.5001183093.5093.50Bài tập phát triển sức mạnh các cơ

bụng chân và mặt trước cẳng chân

Bài tập gập mu bàn chân tập sức

29

mạnh

Các bài tập liên quan đến môn thể

30

thao của vận động viên

28012162188.50012162188.5088.5001023797.5001023797.5097.50013142288.50013142288.5088.50VẬT LÝ TRỊ LIỆU

31

32

33

34Nguyên tắc RICE ngay sau chấn

thương (giai đoạn cấp)

Điều trị bằng siêu âm

Điều trị bằng sóng ngắn

Điều trị bằng từ trường021242283.0002842687.0085.001

0

55

2

34

10

21

5

227

21

2681.00

79.50

77.501

0

55

2

34

10

21

5

227

21

2681.00

79.50

77.5081.00

79.50

77.5081

Bước 4: Kiểm định Wilcoxon để kiểm tra sự đồng nhất giữa hai lần phỏng

vấn. Xác định các phương pháp hợp lý đạt yêu cầu của bước 2 và bước 3.

Kết quả kiểm định Wilcoxon được trình bày cụ thể như sau:

Từ kết quả ở bảng 3.6 cho thấy mức ý nghĩa quan sát của kiểm định giữa 2

lần phỏng vấn của tất cả các chỉ số, test là sig. > 0.05. Theo kết quả kiểm định

Wilcoxon giữa hai lần phỏng vấn có tính trùng hợp và ổn định (hay nói cách khác là

khơng có sự khác biệt về mặt thống kê) giữa 2 lần phỏng với mức ý nghĩa p >0.05.

Bảng 3.6: Kết quả kiểm định Wilcoxon giữa hai lần phỏng vấn

Giá trị

TTNội dunghóatrung bình

(n=40)

L1L2Test Statisticsb

Asymp.Giá trịSig. (2-trungtailed)bìnhBÀI TẬP VẬN ĐỘNG

Tập luyện biên độ vận động một cách

1thụ động có sự trợ giúp của nhân viênE014.134.13-1.300b0.3142lý liệu

Sử dụng bài tập Isostatic (tĩnh lực)

Sử dụng bài tập Isokinetic (đẳngE024.184.40-1.000b0.265E034.534.43-1.342b0.180E044.704.70-1.000b0.2193

4động)

Sử dụng bài tập Isometric (đẳng

trường)5Bài tập biên độ vận động khớp cổ chânE054.604.60-1.000b0.3176

7

8

9Bài tập biên độ vận động ở bàn chân

Bài tập biên độ vận động ở ngón chân

Quay sấp bàn chân tập co cơ

Quay ngửa bàn chân tập co cơ

Bài tập ngồi nâng bắp chân chịu mộtE06

E07

E08

E094.98

4.90

4.88

4.684.98

4.90

4.88

4.68-1.000b

-0.577b

0.000b

-1.342b0.317

0.564

1.000

0.180E104.434.430.000b1.000E114.884.88-1.000b0.31710

11phần trọng lượng cơ thể

Bài tập đứng nâng bắp chân chịu một8212

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31phần trọng lượng cơ thể

Bài tập đứng chịu một phần trọngE124.434.43-1.000b0.328E134.154.15-1.000b0.419E144.304.30-0.577b0.564E154.234.35-1.000b0.317E164.284.28-1.000b0.317E17

E18

E19

E20

E21

E224.28

4.08

4.13

4.18

4.53

4.704.28

4.08

4.13

4.18

4.40

4.70-1.342b

-1.000b

-1.000b

-1.000b

-1.342b

-1.000b0.180

0.214

0.190

0.431

0.312

0.317E234.604.60-0.577b0.564E24

E254.98

4.904.60

4.900.000b

-1.342b1.000

0.180E264.884.880.000b1.000E274.684.68-1.000b0.317E284.434.43-1.000b0.4.25E294.884.88-1.000b0.317E304.434.43-1.000b0.423VẬT LÝ TRỊ LIỆU

Nguyên tắc RICE ngay sau chấn

E314.154.35-1.000b0.316lượng cơ thể

Bài tập đứng một chân chịu toàn bộ

trọng lượng cơ thể

Bài tập bước sang hai bên chịu toàn

bộ trọng lượng cơ thể

Bài tập nhảy sang hai bên chịu toàn

bộ trọng lượng cơ thể

Bài tập thăng bằng: Đứng một chân

trên khăn

Bài tập kéo dãn gân gót

Bài tập kéo dãn gân gót với gối gấp

Bài tập lăn bóng

Bài tập kéo dãn với khăn

Bài tập nhón gót

Bài tập nhặt bi

Bài tập tập tầm vận động cổ chân (vẽ

chữ cái)

Bài tập quấn khăn

Bài tập gấp duỗi cổ chân

Bài tập tập cảm giác cơ khớp (cảm thụ

bản thể) ở cổ chân và bàn chân

Bài tập phát triển sức mạnh các cơ

mặt trước cẳng chân

Bài tập phát triển sức mạnh các cơ

bụng chân và mặt trước cẳng chân

Bài tập gập mu bàn chân tập sức

mạnh

Các bài tập liên quan đến môn thể

thao của vận động viênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.5: Kết quả qua hai lần phỏng vấn (n=40)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×