Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
hay phối hợp theo giới

hay phối hợp theo giới

Tải bản đầy đủ - 0trang

117Bảng 3.11: Triệu chứng lâm sàng của VĐV khi nhập viện (n = 23)

Triệu chứng lâm sàng

Khớp cổ chân không vững

Đau

Hạn chế vận động

Sưng khớp

Dấu hiệu X - quangChấn thương khớp cổ chân (n=23)

Nhóm A (n=13)

Nhóm B (n=10)

Số lượng

%

Số lượng

%

8

61.5

4

40.0

13

100

10

100

13

100

10

100

12

92.3

9

90.0

+

+

+

+

(Nguồn kết quả khảo sát)Biểu đồ 3.6. Triệu chứng lâm sàng của từng nhóm khi nhập viện118Bảng 3.12: Đặc điểm bệnh học và mức độ chấn thương khớp cổ chân

Nhóm A

Tiêu chí. chỉ tiêu

Chấn thương cấp tính

Chấn thương mãn tính

Tổng cộng:

Chấn thương độ I

Chấn thương độ II

Tổng cộng:n

13

0

13

5

8

13(n=13)

Tỷ lệ %

56.5

0

56.5

21.7

34.8

65.5Nhóm BTổng số(n=10)

(n = 23)

n

Tỷ lệ %

n

Tỷ lệ %

6

26.1

19

82.6

4

17.4

4

17.4

10

43.5

23

100

6

26.1

11

47.8

4

17.4

12

52.2

10

43.5

23

100

(Nguồn kết quả khảo sát)Từ kết quả ở bảng 3.12 cho thấy. phần lớn các chấn thương khớp cổ chân

là chấn thương cấp tính ở cả hai đối tượng với tỷ lệ là 82.6%. tuy nhiên tỷ lệ này

ở VĐV có tổn thương đơn thuần vẫn cao hơn với tỷ lệ là 13/13 so với nhóm bệnh

nhân có tổn thương phối hợp với tỷ lệ 6/10. Điều này có thể hiểu là VĐV sau khi

bị chấn thương thường được khám và chẩn đoán và điều trị sớm. nên tỷ lệ chấn

thương mãn tính khơng cao.

Về mức độ nặng. nhẹ và độ phức tạp của chấn thương. cho thấy hầu hết

chấn thương cổ chân không quá nặng. tỷ lệ chấn thương độ I ở VĐV nhóm tổn

thương đơn thuần là 5/13 VĐV. tỷ lệ chấn thương độ 2 là 8/13. Đối với nhóm

VĐV có chấn thương phối hợp. tỷ lệ chán thương độ I là 6/10; còn chấn thương

độ II là 4/10.

Tỷ lệ chấn thương đơn thuần. phối hợp. mức độ nặng nhẹ của chấn

thương ở khách thể nghiên cứu cũng phù hợp với các kết quả nghiên cứu của

Jones B.H. at all (1999) [63]. Lê Quý Phượng (2000) [25]. Denker J.. Jii M.C. (2016)

[53] và Prucz R.B.. Friedrich J.B. (2015) [78].

3.3.6. Đánh giá kết quả điều trị theo bảng lượng giá chức năng sinh

hoạt của người bệnh tại Bệnh viện thể thao Việt Nam119Kết quả nghiên cứu cho thấy số ngày điều trị trung bình của nhóm A là

12.7 ngày. Số ngày điều trị trung bình của nhóm B là 19.7 ngày (bảng 3.13 và

3.14)

Bảng 3.13: Thời gian điều trị của VĐV nhóm A

TTHỌ VÀ TÊNGIỚI

TÍNH

NữTUỔIMƠN THỂ THAOTHỜI GIAN ĐIỀU TRỊ20Điền kinh18/11-3/12/16

(15 ngày)

05/12-15/12/16

(10 ngày)

18/11-01/12/16

(13 ngày)

10/1-19/1/17

(8 ngày)

15/12/16-02/1/17

(16 ngày)

05/12-15/12/16

(11 ngày)

19/4-26/5/16

(18 ngày)

21/4-28/4/16

(5 ngày)

28/11-20/12/16

(23 ngày)

03/5-07/5/17

(04 ngày)

30/9-04/10/16

(7 ngày)

01/12-21/12/16

(20 ngày)

04/1-19/1/16

(15 ngày)1Đỗ Ngọc A2Phạm Thị Cẩm GNữ17Boxing3Nguyễn Thị LNữ25Vật4Bùi Bá HN21Bóng đá5Đàm Văn HN23Đua thuyền6Ngô Thị Quỳnh NNữ17Điền kinh7Phạm Nguyễn Vân NNữ16Điền kinh8Nguyễn Anh SN24Futsal9Trần Thị TNữ19Điền kinh10Trần T Huyền TNữ18Lặn11Trần Thế TN25Futsal12Lê Đình TN17Điền kinh13Trịnh Văn VN16Điền kinhBảng 3.14: Thời gian điều trị của VĐV nhóm B

TTHỌ VÀ TÊN1Nguyễn Hồng HGIỚI

TÍNH

NTUỔI

17MƠN THỂ

THAO

Bóng đá2Hồng Ngọc HN23Bóng đá3Nguyễn Thị KNữ23Điền kinhTHỜI GIAN ĐIỀU TRỊ

17/3-22/3/16

(6 ngày)

09/8-17/10/17

(52 ngày)

14/7-04/8/16

(22 ngày)1204Đinh Quốc HN19Canoing5Bùi Ngọc LN15Bóng đá6Phạm Tiến SN25Điền kinh7Nguyễn Huy TN22Điền kinh8Trần Văn TN19Bóng đá9Trương Tuấn TN18Cầu mây10Bùi Thị Hải YNữ17Karatedo24/11-29/12/16

(22 ngày)

08/3-25/3/16

(15 ngày)

28/11-02/12/16

(34 ngày)

02/12-12/12/16

(11 ngày)

16/2-02/3/17

(15 ngày)

07/1-25/1/16

(18 ngày)

15/6-29/6/17

(14 ngày)Kết quả bảng 3.15 và 3.16 cho thấy: vào thời điểm nhập viện. số điểm

trung bình của nhóm A là 29.6. nhóm B là 27.0. Như vậy sự khác biệt là không

đáng kể.

Sau 1 tuần điều trị số điểm trung bình của nhóm A là 40.8. nhóm B là

36.5. Sau 2 tuần điều trị số điểm trung bình của nhóm A là 53.0 nhóm B là 49.1.

Như vậy vấn đề hồi phục của VĐV nhóm A nhanh hơn nhóm B. Vì nhóm B có số

ngày điều trị dài hơn. nên sau 3 tuần chỉ số hồi phục là 55.8 điểm. Khi xuất viện

số điểm trung bình của nhóm A là 59.4. nhóm B là 59.5. Như vậy số điểm hồi

phục là tương đương nhau.Bảng 3.15: Bảng lượng giá chức năng sinh hoạt của VĐV nhóm A (n=13)

Mức độ trợ giúp cho mỗi sinh hoạt:

1. Phụ thuộc

4. Chỉ giám sát

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

122. Trợ giúp trung bình

5. Độc lập3. Trợ giúp tối thiểuTIÊU CHÍ/Lượng giá lầnLượng giá Lượng giáLượng giáCHỈ TIÊU

Ngày đánh giá:

Ăn uống

Chải tóc

Đánh răng

Tắm

Mặc quần áo

Đi vệ sinh

Nằm ngửa – sấp

Nằm ngửa – ngồi

Đứng – ngồi

Từ sàn đứng lên

Khả năng di chuyển

Dụng cụ trợ giúp

Tổng điểm:1

Ngày bắt đầu

2.2

5.0

4.2

2.8

2.5

2.2

2.2

2.2

2.2

1.2

1.2

1.2

29.6lần 2

lần 3

Sau 1 tuần Sau 2 tuần

3.2

4.2

5.0

5.0

4.5

5.0

3.7

4.6

3.5

4.6

3.4

4.6

3.3

4.6

3.4

4.6

3.4

4.6

2.5

3.7

2.7

3.6

2.4

3.8

40.8

53.0lần 4

Kết thúc

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

4.8

4.6

5.0

59.4(Nguồn kết quả khảo sát)Biểu đồ 3.7. Đánh giá mức độ kết quả điều trị theo Bảng lượng giá nhóm ABảng 3.16: Bảng lượng giá chức năng sinh hoạt của VĐV nhóm B (n=10)

Mức độ trợ giúp cho mỗi sinh hoạt:

1. Phụ thuộc

4. Chỉ giám sát

TIÊU CHÍ. CHỈ TIÊU

STT

Ngày đánh giá:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Ăn uống

Chải tóc

Đánh răng

Tắm

Mặc quần áo

Đi vệ sinh

Nằm ngửa – sấp

Nằm ngửa – ngồi

Đứng – ngồi

Từ sàn đứng lên

Khả năng di chuyển

Dụng cụ trợ giúp

Tổng điểm:2. Trợ giúp trung bình

5. Độc lập

LượngLượnggiá lần 1 giá lần 2

Ngày bắt

Sau 1

đầu

2.1

4.8

3.9

2.1

2.3

2.1

2.1

2.1

2.1

1.1

1.1

1.1

27.0tuần

3.1

5.0

4.0

3.2

3.0

3.1

3.0

3.0

3.0

2.0

1.9

2.0

36.53. Trợ giúp tối thiểu

LượngLượngLượnggiá lần 3

Sau 2giá lần 4

Sau 3giá lần 5

Khi kếttuần

4.1

5.0

4.9

4.5

4.2

4.2

4.2

4.2

4.0

3.3

3.1

3.4

49.1tuần

4.9

5.0

5.0

4.9

4.9

4.6

4.5

4.5

4.4

4.2

4.3

4.2

55.8thúc

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

4.9

4.9

4.7

59.5(Nguồn kết quả khảo sát)Biểu đồ 3. 8. Đánh giá mức độ kết quả điều trị theo Bảng lượng giá nhóm B121

3.3.7. Kết quả phục hồi biên độ vận động khớp

Như chúng ta đã biết, tầm vận động của khớp cổ chân bao gồm: Tầm

vận động gấp khớp cổ chân là 65 độ. trong đó là gấp lòng 45 độ và gấp mu là

20 độ; và tầm vận động vặn khớp cổ chân là 55 độ. trong đó vặn ngồi là 35

độ và vặn trong là 20 độ [9], [20], [31]. Qua 4 bảng (3.17.; 3.18; 3.19 và 3.20.)

ngay dưới đây cho thấy tại thời điểm sau tuần thứ hai tầm hoạt động của

khớp cổ chân được cải thiện đáng kể ở cả VĐV nhóm A và nhóm B. Khi xuất

viện gần như 100% bệnh nhân có tầm vận động khớp cổ chân trở về trạng

thái gần như bình thường và khỏe mạnh. Điều này chứng tỏ các bệnh nhân

đều phục hồi được chức năng gấp. vặn của khớp cổ chân.

Bảng 3.17: Phục hồi tầm vận động gấp lòng, gấp mu khớp cổ chân của

VĐV nhóm A (n=13)

Thời gian đánh giáTầm vận động gấp khớp cổ

chân

(tối đa = 65 độ)Khi nhậpSau 1Sau 2Khi raviệntuầntuầnviệnn%n%n%n%Vận động bình thường000017.71076.9< 65 – 45 độ00215.4430.8323.1< 45 - 30 độ00323.1430.800< 30 –10 độ00646.1430.800Số BN hạn chế gấp13 100215.40000(Nguồn kết quả khảo sát)122Biểu đồ 3.9. Phục hồi tầm vận động gấp lòng, gấp mu khớp cổ chân

của VĐV nhóm A

Bảng 3.18: Phục hồi tầm vận động vặn trong, vặn ngoài khớp cổ chân

của VĐV nhóm A (n=13)

Tầm vận động vặn khớp cổ

chân

(tối đa = 55 độ)

Vận động bình thường

< 55 – 30 độ

< 30 – 10 độ

< 10 độ

Số BN hạn chế vặnKhi nhập

n

0

0

0

0

13viện

%

0

0

0

0

100Thời gian đánh giá

Sau 1

Sau 2

tuần

n

%

0

0

2 15.4

3 23.1

6 46.1

2 15.4Khi ratuần

viện

n

%

n

%

1

7.7 11 84.6

4 30.8 2 15.4

5 38.5 0

0

3 23.1 0

0

0

0

0

0(Nguồn kết quả khảo sát)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

hay phối hợp theo giới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×