Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TTV

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TTV

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trang phục ngành thanh tra

-Thông tư Liên tịch số 73/2015/TTLT- BTC-TTCP

ngày 12/5/2015 của Bộ Tài Chính và TTCP hướng

dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của TTV, cán

bộ thuộc các CQ TTNN;

- Thông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16/3/2015 của

TTCP quy định về QL, SD trang phục, màu sắc, chất

liệu, quy cách trang phục của cán bộ, TTV, công

chức, viên chức thuộc các CQ TTNN.Thẻ thanh tra, phù hiệu, biển hiệu

-TTV được Tổng TTCP cấp thẻ TT

- Phù hiệu, biển hiệu của TTV là công

chức được áp dụng thống nhất do Tổng

TTCP qđ.

- Phù hiệu, biển hiệu của TTV là công

chức được áp dụng thống nhất do Tổng

TTCP qđ.Chế độ, chính sách

- Được hưởng các chế độ chính sách của công

chức theo Luật Cán bộ CC.

- Ngạch công chức thanh tra: Hưởng lương, phụ

cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề thanh tra…

- TTV là sĩ quan QĐND, SQ CAND được hưởng

chế độ theo quy định đối với lực lượng vũ trang

và chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề TT và

chế độ phụ cấp đặc thù khác.Bổ nhiệm, miễn nhiệm

Nguyên tắc-Người được bổ nhiệm có đủ tiêu chuẩn

chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch thanh tra

quy định của PL;

-Việc bổ nhiệm phải đúng thẩm quyền,

theo trình tự thủ tục quy định và bảo đảm

cơ cấu cơng chức, vị trí công tác của cơ

quan, đơn vị.Bổ nhiệm, miễn nhiệm

Thẩm quyền

-Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch

UBND cấp tỉnh, xem xét, bổ nhiệm, miễn nhiệm các

ngạch TTV, TTVC;

-Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, bổ nhiệm, miễn

nhiệm ngạch TTVCC đối với thanh tra viên là công

chức trong các CQ thanh tra nhà nước.

-Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bổ nhiệm TTVCC trong

QĐND, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm TTVCC

trong CAND.Bổ nhiệm, miễn nhiệm

CÔNG CHỨC ĐƯỢC XEM XÉT, BỔ NHIỆM VÀO CÁC

NGẠCH TT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:- Công chức giữ các ngạch CV và tương đương,CVC và tương đương, CVCC và tương đương

đang công tác trong các CQ TTNN có đủ điều kiện

tiêu chuẩn chuyển sang các ngạch TT tương ứng;

- Công chức trúng tuyển kỳ thi ngạch TTV lên

TTVC, hoặc kỳ thi nâng ngạch TTVC lên TTVCC.MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI THANH TRA VIÊN

- Do điều động, luân chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác

không phải là CQTTNN;

- Khi chuyển đổi vị trí việc làm và theo quy định của PLCBCC

phải chuyển sang ngạch CC, VC khác để phù hợp với vị trí,

việc làm mới;

- Tự nguyện xin thôi không làm việc ở các CQTTNN và đã

được CQ có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thơi việc;

- Có quyết định thơi việc hoặc kỷ luật buộc thôi việc;

- Bị tước danh hiệu CAND hoặc tước quân hàm sỹ quan

QĐND;

- Bị Tòa án kết tội bằng một bản án có hiệu lực PL;

- TH khác do PL quy định.II. NGƯỜI ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TT CHUYÊN

NGÀNH, CỘNG TÁC VIÊN THANH TRANgười được giaoCộng tác viênnhiệm vụ TT CNthanh tra1. NGƯỜI ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TTCN- Là cơng chức chun

VỊ TRÍmơn trong các CQ được

giao thực hiện chức năng

TTCN.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TTV

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×