Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các khái niệm cơ bản

Các khái niệm cơ bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

XÁC ĐỊNH LOẠI HÌNH CUỘC

THANH TRA???

• Thanh tra Bộ GD&ĐT tiến hành cuộc Thanh tra ??? trong lĩnh vực

giáo dục: thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục;

chính sách pháp luật có liên quan, nhiệm vụ quyền hạn của các trường

Đại học theo quy định của Luật giáo dục.

• Thanh tra Bộ GD&ĐT tiến hành cuộc Thanh tra ??? trong lĩnh vực

giáo dục: Xây dựng và thực hiện chương trình giáo dục; biên soạn, sử

dụng sách giáo khoa, tài liệu, giáo trình; quản lí, sử dụng các thiết bị

giáo dục...

• Từ năm 2002 đến nay, Thanh tra Chính phủ cùng với các tổ chức thanh

tra nhà nước khác đã tiến hành những cuộc thanh tra lớn sau đây: (1)

Thanh tra các dự án đầu tư công trình giao thơng; (2) Thanh tra Tổng

Cơng ty hàng khơng Việt Nam; (3) Thanh tra diện rộng về đầu tư xây dựng cơ

bản; (4) Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; (6) Thanh tra các

ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh;…Đặc

điểmThanh tra hành chínhThanh tra chuyên ngành(1) Chủ - Cơ quản lý nhà - Cơ quan có chức năng

thể tiến

nước;

quản lý nhà nước về ngành,

hành

- Các cơ quan thanh lĩnh vực tiến hành.

tra nhà nước.

(2) Đối

tượngLà các cơ quan, tổ Mọi cơ quan, tổ chức, cá

chức, cá nhân trực nhân chịu sự điều chỉnh của

thuộc.

pháp luật chuyên ngành.(3) Nội

dungXem xét, đánh giá việc

thực hiện chính sách,

pháp luật, nhiệm vụ,

quyền hạn được giao

của cơ quan, tổ chức và

cá nhân trực thuộc.Xem xét, đánh giá việc chấp

hành pháp luật chuyên

ngành, quy định về chuyên

môn-kỹ thuật, qui tắc quản

lý của ngành, lĩnh vực.(4) Các khái niệm thanh tra nhân dân

•“Là hình thức giám sát của nhân dân

thông qua Ban thanh tra nhân dân đối với

việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc

giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện

pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan,

tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã,

phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị

sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà

nước”.Đề cao

mục đích

của TTr là

phòng ngừa và

xử lý các

hành vi

vi phạm

pháp luật.Theo LTTr 2010Theo LTTr 20042. Mục đích của hoạt động thanh tra.“Thanh tra là

tai mắt của trên,

là người bạn

của dưới”.ĐIỀU 2 LuậT thanh tra 20102. Mục đích của hoạt động thanh tra.

•"Mục đích thanh tra nhằm phát hiện

những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính

sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà

nước có thẩm quyền các biện pháp khắc

phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý các

hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ

chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của

pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp

phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý

nhà nước; bảo vệ lợi ích của nhà nước,

quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ

chức, cá nhân".Ví dụ 1: Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác

quản lý, sử dụng đất và quản lý, sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh

Sóc Trăng năm 2016:• Đưa ra các kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành

liên quan đến công tác quản lý và sử dụng đất đai, quản lý và sử

dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản nghiên cứu, tham mưu cho

Chính phủ sửa đổi các quy định của pháp luật: về quy hoạch, kế

hoạch sử dụng đất sao cho kịp thời, phù hợp với thực tế, ít điều

chỉnh và cơng khai, minh bạch hơn, về quản lý vốn đầu tư xây

dựng cơ bản cần chi tiết, cụ thể và công khai minh bạch hơn

trong việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản để tránh những

tiêu cực có thể phát sinh, quy định cụ thể hơn, rõ hơn về việc

tăng tổng mức đầu tư, rà soát và điều chỉnh cho phù hợp với thực

tiễn, dễ hiểu , dễ áp dụng hơn các quy định về việc tính tốn thực

hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất…Trao đổi

• Khi Chính phủ chuyển sang chức năng khởi xướng, hoạch định

chính sách, các cơ quan thanh tra trong quá trình thực hiện

nhiệm vụ, quyền hạn còn phải mang lại những mục đích nào

nữa trong hoạt động thanh tra???

 Phải phát hiện các vấn đề nổi cộm, các khoảng trống trong cơ chế,

chính sách để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đánh giá, phân

tích, xây dựng các phương án chính sách và ban hành văn bản chính

sách phù hợp để giải quyết các vấn đề đang đặt ra.

 Như vậy, các kiến nghị, đề xuất của cơ quan thanh tra nhà nước

không chỉ tập trung vào nội dung chi tiết của các chính sách và văn

bản pháp luật hiện hành mà còn tập trung ở tầm vĩ mơ hơn, nhìn

nhận trong tồn bộ hệ thống văn bản và nhìn nhận các vấn đề mới

phát sinh để tham mưu cho Chính phủ ban hành các chính sách mới

kịp thời và phù hợp để giải quyết các vấn đề đó.2. Nguyên tắc hoạt động thanh tra

• Luật thanh tra 2010 quy định các nguyên tắc

trong hoạt động thanh tra tại Điều 7, như sau:

1. Tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách

quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời.

2. Không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung,

thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện

chức năng thanh tra; không làm cản trở hoạt động

bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối

tượng thanh tra.3.1. Nguyên tắc tuân theo pháp luật trong

hoạt động thanh tra.

 Nguyên tắc này được xây dựng phải Phù hợp với

nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa - một nguyên

tắc cơ bản của quản lý hành chính nhà nước;

 Nguyên tắc này đặt ra hai yêu cầu căn bản dưới đây:

 Mọi công việc cần tiến hành trong hoạt động thanh tra

phải được thực hiện trên cơ sở những quy định của pháp

luật hiện hành về thanh tra.

 Không một cơ quan, tổ chức, cá nhân nào được can thiệp

trái pháp luật vào hoạt động thanh tra.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các khái niệm cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×