Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỴ CHÂU - TRỌNG THỦY

MỴ CHÂU - TRỌNG THỦY

Tải bản đầy đủ - 0trang

biểnđivàobáochovuabiếtlàsẽcóthầnKimQuylàsứgiảcủathầnThanh

Giangđếngiúpvuaxâythành.Quảnhiênsánghơmsautrongkhimọingười

chầu chực ở Cửa Đơng thì trên mặt nước, thần bỗng xuất hiện dưới dạng

mạocủamộtconrùavàngtolớnrựcrỡ.Đặtchânlênđất,rùaliềntựxưnglà

sứgiảThanhGiang.Thịvệđãchựcsẵnbènđemđếnmộtmâmvàngchorùa

trèolên.Gặpvua,thầnKimQuychobiết:

-Thànhsởdĩxâylênđổxuốnglàvìcónhiềuuqipháphách.Chúngnó

biếnhóathiênhìnhvạngtrạng.Thấynhàvuacólòngthành,tơisẽvìnhàvua

tìmcáchdiệttrừ.ChẳngbaolâunhờphépthầnthơngcủathầnKimQuy,uqibịtiêudiệt

khơngcònmộtmống.Thầncònngàyđêmbảocáchchonhàvuaxâythành.

Đểbảovệhồngcung,thànhđượcđắpnhiềulớpvòngquanhtheolốitrơnốc

chưađâucó.VìthếngườitagọilàLoathành(thànhốc).Kẻđịchdùcóvượt

quacửathànhnàycũngphảitrảgiáđắtnếumuốnlọtvàotậncungvua.Chỉ

trong vòng nửa tháng, tòa thành đồ sộ xây xong. Vua An Dương Vương

mừngrỡ,đãithầnrấtmựccungkính.Trướckhithầntừbiệtravề,vuanói:

- Cảm tạ thần linh đã giúp cho việc diệt trừ yêu quái, xây xong tòa thành

vữngvàngnày.DânÂu-lạcđờiđờikhơngdámqnơn.Nhưngmộtmainếu

cógiắcngồiđếnvâyđánhthìlấygìmàchống?

ThầnKimQuybènrútmộtcáivuốtcủamìnhtraochovuavànói:

-Tabiếunhàvuacáinày,dùngnólàmlẫynỏthìkhơngcònlogìnữa.

Thấyvuavẫncòntỏvẻlưuluyến,thầnlạidặntiếp:-Nếumộtmaicóviệcgìcần,thìcứgọi"SứgiảThanhGiang"balần,tasẽ

đếngiúp!

Nói đoạn, thần đi thẳng xuống biển. Vua An Dương Vương đưa vuốt cho

viêntướngCaoLỗ,bảolàmlẫynỏnhưlờidặncủathần.Nỏlàmxong,mỗi

mộtphátbắnhàngngànmũitêntuatủabayvútra,kẻđịchdùđơngcũngkhó

lòngsốngsót.

Hồibấygiờ,ởphíaBắcÂu-lạccónướcNam-việtcủaTriệuĐàlàmộtnước

cườngthịnh.Cậycóđấtrộng,dânđơng,lạithiệnchiến,TriệuĐàmấylần

kéoqnsangđánh,nhưngmỗilầnvượtcõilàmộtlầnchuốclấythấtbại.

BênnàyAnDươngVươngsaiđemnỏthầnrabắn.Mỗiphátbắnra,tênbay

rào rào, qn Nam-việt chết như rạ. Thấy nhiều phen bị thiệt hại nặng nề,

TriệuĐàđànhphảigácchuyệncanqua.Tuyvậyhắnvẫncòncămtức,ngày

đêmtrùmưutínhkếđểchiếmchođượcÂu-lạcmớithỏadạ.

NghenóivuaAnDươngVươngcócơcongáichưachồng,TriệuĐàmượn

cớgiảnghòa,chosứgiảsangcầuhơnMỵChâuchocontraimìnhlàTrọng

Thủy.Mụcđíchđíchcủahắnkhơngphảilàthắtchặttìnhgiaohiếugiữahai

nướcmàđểdòxéttìnhhìnhAu-lạc.Thấyđịchmuốnchuyệncầuthân,đổi

bụnghằnthùrađườngtìnhnghĩa,AnDươngVươngvuilòngnhậnlời.Cuộc

hơnnhânkhơngmấychốcđãthành.Theophongtục,chàngrểphảisangở

nhàbốvợmộtthờigian,gọilàởgửirể.Hơmđộngphòng,taitàigáisắcgặp

nhau,tìnhcảmmặnnồngkhơngnóihết.

LấyđượcMỵChâurồi,TrọngThủylânlahỏivợvềnộitìnhÂu-lạcnhưlời

bốmìnhdặndòtrướclúcđilàmrể.Chàngtỉtêgạnvợ:

- Tại sao dân Âu-Lạc khơng đơng, nhưng mỗi lần ra quân đều thu đượcthắnglợi?

Mỵ Châu trước chỉ mỉm cười khơng đáp. Nhưng ngày một ngày hai, thấy

chồngthậtlònguthương,vànghĩhainướcđãtrởnênmộtnhà,nênnàng

khơngcònnghingờgì.Dầndầnnàngchochồngbiếtnàolàviệcuqi

pháthành,việccầuđượcthầnKimQuydiệttrừuqi,nàoviệcthầndạy

chocáchxâythành,việctặngchovuốtthầnđểlàmlẫynỏ,v.v...Trongcơn

sayđắm,MỵChâukhơngtiếcgìcả.Nàngcòngiấuchamìnhdẫnchồngđến

xemtrộmnỏthầnởmộtngơiđềncấmcạnhcungvua.Nhânvợkhơngđểý,

TrọngThủybènlấytrộmnỏthầnthậtmàđánhtráovàomộtlẫynỏgiả.

Sauđómấyhơm,TrọngThủynóidốivớivợvàbốvợrằngmìnhxachangái

mẹđãlâu,nênxinphépđượcvềthămchothỏalòngmongnhớ,rồiítlâusau

lạixintrởlại.CảvợchàngvàAnDươngVươngđềubằnglòng.

Lúctừbiệtvợ,TrọngThủytỉtê:

-Chuyếnđinàytơinhớnàngkhơnxiết.Trongkhitơivềbênấy,ngộnhỡhai

nướclạicóchuyệnbấthòa,Nambắccáchbiệt,tơimuốnđitìmnàngthìbiết

làmthếnàođểgặpđượcnhau?

MỵChâuđáp:

-Thiếpcó cáiáolơngngỗng,lơng nósáng rựckhácthường, thiếpsẽ mặc

vàongười,điđếnđâurứtlơngrắcdọcđường.Chàngcứtheodấuấymàtìm

gặp.

LạinóichuyệnTriệuĐàvừanắmđượclẫynỏthầnvàotay,lậptứchạlệnh

kéo qn xâm lăng Âu-lạc. Nghe tin biên giới báo về gấp, vua An Dương

Vươngcườihahảmàrằng:-GiặcĐàhếtsợnỏthầncủatarồihaysao?

Nóirồivẫnmộtmựccoithườngkhơnglolắnggìcả.Chođếnkhiqnđịch

đãđếnsátchânthành,vuamớisaiđemnỏthầnrabắn,thìơithơilẫynỏđã

bịđánhtráo,khơngcònmầunhiệmnhưtrướcnữa.

Thấyqnđịchàoàoxơngtớivâythànhnhưkiếncỏ,vuaAnDươngVương

vội vã nhảy lên mình ngựa, bảo Mỵ Châu ngồi sau lưng, rồi nhân tối trời

thoátrakhỏithànhchophimộtmạchvềhướngNam.

Trong khi quân Nam-việt chưa biết vua An Dương Vương chạy về hướng

nàođểmàđuổithìTrọngThủytheodấulơngngỗngcủavợ,bènthúcngựa

đuổi theo sát nút. Phía trước, con ngựa chở cha con An Dương Vương cứ

theodọcbờbiểnphimiết,lnmấyđêmngày.Mộtbuổisớm,ngựađếnsát

dướichânmộthònnúi,cungquanhlàlàngxómđơngđúc.Vuahỏimộtbơ

lãobênđường:

-Núinàylànúinào?

Bơlãođáp:

-Tâubệhạ,đâylànúiMộ-dạ,đãsắpđếnvùngNam-giới.

Thấyđãtớilúccùngđường,vuasựcnhớtớilờidặncủathầnKimQuy,bèn

ngửacổkêulênmấylần:

-HỡisứgiảThanhGiang,maumautrừgiặcgiúpta!

Bỗngnhiêntừbiểncả,thầnKimQuyhiệnkênsừngsữngkhỏimặtnước,nóito:

-Ngườiởsaulưngnhàvuachínhlàgiặcđó!

VuaAnDươngVươngquaylạinhìnkhơngthấyaichỉthấyMỵChâu,liền

hiểuranơngnỗi.Cơngiậnbốclêndữdội,vuabèntuốtkiếmchémchếtcon

gáiu.ĐoạnvuatìmlạithầnKimQuythìthấythầnđangrẽnướcchomình

đixuốngbiểncả.

Trọng Thủy theo dấu lơng ngỗng đến núi Mơ-dạ thì chỉ còn thấy xác Mỵ

Châu.Vừathươngvợ,vừahốihậnvềviệcmìnhlàm,TrọngThủybènơm

xácvợthankhóchồilâu,rồicũngnhảyxuốngmộtcáigiếngtựtử.

NgườitanóimáuMỵChâuchảyxuốngnước,nhữngcontraiconhếnănvào

đềuhóathànhngọc.AibắtđượcngọcấyđemđếnrửaởgiếngTrọngThủy

trẫmmìnhthìsắcngọctựnhiênrựclên[1].

KHẢODỊ

VềtìnhtiếtvuaAnDươngVươngtrừuqipháthành,Lĩnh-namchích

qichépnhưsau:

"Vuaracửađơngchờđợi,chợtthấymộtconrùavàngtừphươngĐơnglại,

nổilênmặtnướcnóisõitiếngngười,tựxưnglàsứThanhGiang,thơngtỏ

mọiviệctrờiđất,âmdương,quỷthần.Vuamừngrỡnói:-"Điềuđóchínhcụgiàđãbáochotabiếttrước".Bènrướcvàotrongthànhngồitrênđiện,hỏivì

saoxâythànhkhơngđược.Rùavàngđáp:-"Cáitĩnhkhíởnúinàylàconvua

đờitrước,muốnbáothùchonước,lạicócongàtrốngtrắngsốngngànnăm

hóathànhutinhẩnởnúithấtdiệu.Trongnúicóma,đólàhồnngườinhạc

cơngtriềuđạitrướcchơnởđấy.Ởbêncạnhcómộtqntrọchokháchvãng

lai,chủqntrọtênlàNgộKhơng.NgộKhơngcómộtngườicongái.Lạicó

mộtcongàvốnlàdưkhícủaquỷtinh,phàmcókháchquađườngnghỉchân

ở qn, quỷ tinh biến hóa thành mn hình vạn trạng để làm hại. Vì thế

ngườichếtrấtnhiều.Naycongàtrốngtrắnglạilấycongáichủqn.Nếu

giếtđượccongàtrốngthìtrấnápđượcquỷtinh.Quỷtinhsẽtụâmkhíthành

u,hóarachimcúngậmláthưbaylêncâychiênđàntâucùngthượngđế

xinpháthành.Thầnsẽxinbắnrơiláthư,nhàvuatứctốcnhặtlấy,thànhsẽ

xâyđược".

Rùavàngbènbảonhàvuagiảlàmkẻhànhnhânnghỉtrọởqn,đặtrùaở

phíatrênkhungcửi.Thấycókháchtới,NgộKhơngbảo:-"Qnnàycóu

qi, đêm thường giết người. Hôm nay trời chưa tối, xin ngài đi mau, chớ

nghỉlạiđây".Vuacười,nói:-"Sốngchếtcómệnh,maquỷlàmgìđược,ta

khơngsợ".Bèncứnghỉlại.Đếnđêmquỷởngồivào,thétlớn:-"Kẻnàosao

chẳngmaumaumởcửara".Rùavàngthét:-"Cứđóngcửathìmàylàmgì?".

Quỷbènbiếnhóatrămhìnhvạngtrạng,mnkếnghìnphươngđểhòngdọa

nạt,saucùngcũngchẳngdọanổivua.Đếnlúcgàgáysáng,quỷtinhchạy

tản,Rùavàngcùngvuađuổitheo.TớinúiThất-diệu,quỷtinhthuhìnhbiến

mất.Vuabènquayvềqn.Sánghơmsau,chủqnsaingườiđếnđịnhliệm

xáckháchtrọđểchơn.Thấyvuavẫncườinóihớnhở,họbèncùngchạytới

lạyvuamànóirằng:-"Ngàiđượcthế,tấtlàthánhnhân.Vậyxinbanthuốc

thầnđểcứusinhdân".Vuabảo:-"Nhàngươigiếtcongàtrắngđểtếthầnquỷ

tinhsẽtanhết’.NgộKhơngylờiđemgàtrắngragiết,ngườicongáilậptức

quayrachết.VuabènsaiđàoởnúiThất-diệulấyđượcnhiềunhạckhícổvàxươngcốt.

Mới đốt tán thành tro, đem đổ xuống dòng sơng. Trời gần tối, vua và rùa

vànglênđếnnúiViệt-thường,thấyquỷtinhđãbiếnthànhchimcúsáuchân,

ngậmláthưbaylêncâychiênđàn.Rùavàngliềnbiếnthànhmộtconchuột

đentheosau,cắnvàochâncú,láthưrơixuốngđất.Vuavộinhặtláthưđãbị

nhấmráchqnửa.Từđóquỷtinhbịdiệt.Thànhxâynửathángthìxong"

[2].

Chúngtơichorằngđâylàmộttruyệnthầnkỳcóthểkhálýthú,nhưngngười

chépbanđầucólẽkhơngnắmđượcđầyđủnộidung,bỏsóttìnhtiết,hoặc

giảsửachữađơinétnàođócủatruyện,vìvậy,rấttiếclàsựpháttriểncủa

câuchuyệncóchỗkhóhiểukhơngđượclơ-gic.

Tạmlýgiảicâuchuyệntrênnhưsau:

NghetinthầnKimQuysẽđếngiúp,từsángvuaAnDươngVươngđãracửa

đơngđón.ChợttừbiểnĐơngtiếnvàomộtconrùavàng.Vàođếnnơi,rùatự

xưng: -"Ta là thần Kim Quy, là Sứ Thanh Giang!". Vua mừng rỡ đón về

cung,hỏi:-"Xinchobiếtvìhầuxâylênlạiđổ?"thầnđáp:-"Đólàdoâmhồn

củamộthồngtửcốtbáothùviệcnhàvuađãgơmthâunướccủay.Hồng

tửđãnhờmộtconutinhtênlàBạchHùngKêsốngngànnămthànhtinh,

dùngnúiViệt-thườnglàmsàohuyệt.Nóthườnghóathànhchimcúsáuchân,

miệngngậmmộtđạobùa,đạobùanàycóliênquanđếnsinhmệnhcủanó.

Đạobùanàymàvàotayaithìnósẽchếtngay.Đểgiúphồngtử,nóbaylên

câychiênđàncaotậntrờigọihungthầnvềlàmđổthành.Nócònhayđilại

núiThất-diệu.Ởđâycóconquỷvốnlàâmhồnmộtnhạccơngthườngbiến

hóanhiềucáchđểlàmhạikháchqualại.utinhvàquỷđãtừnghãmhạirất

nhiều người. Gần núi Thất-diệu lại có một cái quán, chủ qn tên là Ngộ

Khơng.NgộKhơngtốitốithườngkhơngởlạiqnmàvềnhàởlàng.Ngộ

Khơngcómộtngườicongáivàmộtcongàtrốngtrắng.CongànàychínhlàmộtvíacủaBạchHùngKê.Nóđãlénlútbắtcơgáilàmvợ.Nếugiếtđược

nóthìBạchHùngKêsẽyếuđi.BấygiờtơisẽtìmcáchlàmchoBạchHùng

Kêphảinhảđạobùa.Nhàvuaphảinhặtlấy,phátanđạobùathìnósẽchết,

BạchHùngKêmàchếtthìthànhsẽxâyxong".

Nóiđoạn,thầnKimQuykhunvuacảitrangthànhmộtkháchbộhànhđến

xintrọởqnNgộKhơng.Thầncùngđivớivua.Đếnnơithầngiấumìnhở

phíatrênkhungcửi.Thấyvuaxintrọ,NgộKhơngnói:-"Quannàycóquỷ,

đêm thường hại người. Bây giờ hãy còn sớm, q khách nên tìm trọ nơi

khác,đừngnghỉlạiđây".Vuacườiđáp:-"Sốngchếtcósố.Nếusốtachưa

đếnlúcchếtthìtasợgìmaquỷ".Bèncứởlạiđóngchặtcửa.Đêmấyvua

nghetiếngquỷgọicửaầmầm.Vuavẫnimlặngxemquỷlàmgì.Khơngvào

được,quỷliềnhóahếtphépnàyđếnphépkhác,nhưngvìcóthầnKimQuy,

cuốicùngvẫnkhơngvàođược.Chođếngàgáy,quỷđànhrútlui.ThầnKim

Quycùngvuađuổitheo.TớinúiThất-diệuchỗcómộtcáigò,quỷliềnbiến

mất.

SauđóvuatrởlạiqncủaNgộKhơng.Sángngàyra,Ngộkhơngdẫnngười

nhà đến qn định để chôn xác người khách trọ hôm qua, nhưng y ngạc

nhiênkhithấyvuacònsống,bènsụplạyvànói:-"NgàihẳnlàmộtvịThánh.

Xinngàilàmơnbanchophépthầnđểcứusinhdân".Vuabảo:-"Ngươihãy

vềgiếtcongàtrắngđểlàmlễcúngthần,quỷsẽhết".NgộKhơngnghelời,

vềbắtgàgiết.GàchếtđứacongáicủaNgộKhơngcũngchếttheo.Vuara

lệnhchođàochỗgòởnúiThất-diệu,tìmđượccácnhạckhívàxươngcốt,

bènchođốtthànhtrođổxuốngsơng.

Chậptốihơmấy,vuacùngthầnKimQuylênnúiViệt-thường.Lúcbàyu

tinhđãbiếnthànhchimcúsáuchânđangngậmđạobùabaylêncâychiên

đàn.ThầnKimQuylậptứcbiếnthànhconchuộtđenbòngaylêncây,thoắt

chốc đã đuổi kịp cắn vào chân chim cú đang đậu ở cành. Cú đau quá hámiệngđánhrơiđạobùaxuốngđất.Vuađãchờsẵn,nhặtlấyhủyngay,yêu

tinhliềnbịdiệt.

Từđóyêuquáitrongvùngtrừxong,vuaxâyđượcthành[3].

Ngày ấy ở làng Nhội xuất hiện một bầy yêu quái, cầm đầu là một con gà

trắng hai mỏ (Bạch Kê) quấy nhiễu dân lành, làm cho mọi người vơ cùng

đaukhổ.LàngNhộivìthếtrởnênxơxác,ngườitagọilàlàngMa-lơi.Khi

vuaAnDươngVươngxâythànhthìuqiđêmđếnbiếnthànhmộtbầy

lợndữdùngnangdũiđổthành.Thấythànhxâymãikhơngxong,cácnàng

tiênthươnghại,mộtđêmnọđemquangsọtxuốngđắpgiúp.Saukhiđàođất

chất đầy sọt, các nàng gánh tới định xây thành, nhưng Bạch Kê đã giả cất

tiếnggáy.Nghetiếnggàgáycácnàngtưởnglàđãđếnlúcphảivềtrờinên

đổvộiđấtdọcđườngđểvề.thếlàviệcgiúpkhơngxong.Ngàynay,chỗcác

nàngtiênđàođấtngườitagọilàNgãbaXà,đấtđổthànhgòđống,naylà

đốngNấm,đốngMẹo,đốngVẹo...vàlàngcótênlàlàngTiên-hội.

uqitừđấyđắcchíphápháchmãikhơngthơi.VuaAnDươngVươnglo

sợ,bènlậpđàncầu.Tựnhiênmộthơmcómộtnhàđạosĩchốnggậyđếngặp

vuaxinchỉmìnhtrừu.Vuatiếpđónrấttrọngthể.Taycầmgậy,taycầm

kiếm,đạosĩthọckiếmvàogòcuốicùngkéoracáiđầucủaBạchKêđưacho

vuavàbảo:-"Thếlàtrừxong,Bệhạcứbêucáiđầunàylên,uqisợsẽ

tránhxa".Vualưuluyếnhỏi:-"Xinngườichobiếtngườitừđâutới,nayvề

đâu?’.ChỉtaylênnúiThất-diệu,đạosĩnói:-"Tatuluyệntrênnúikia,cảm

lòngthànhcủavua,đếngiúptrừudiệtqiđểxâychoxongthành.Nay

mọiviệcđãxong,tatrởvề".Nóirồiđạosĩvềnúisaukhitặngvuacâygậy

hìnhlơngchimvànói:-"Đólàlơngchimthầncủathầytacho,nócóphép

chỉsơngsơngcạn,chỉnúinúitan,chỉngànngàncháy".KhivuaAnDương

Vươngxâyxongthành,liềnlênnúilậpđềnthờ,phonglàTrấnThiênHuyền

VõThiênChân[4].TrungquốccóchuyệnRùagiúpTrươngNghixâythành:

Tần Huệ Vương muốn đánh xứ Thục mà không biết đường, bèn làm năm

con trâu đá, lấy vàng dắt ở đuôi, phao tin là trâu đá ỉa ra vàng. Vua Thục

nghetin,lòngthamnổilên,saitraitrángtìmcáchđemcontrâuấyvề.Dođó

họ san núi lấp khe làm thành lối đi. Vua Tần sai Trương Nghi và Tư Mã

Tháccứtheoconđườngsẵnấy,kéoqnvàođánhnướcThục.Vìthếcon

đườngấycótênlàđườngThạch-ngưu(trâuđá).

Sau khi diệt được nước Thục, Trương Nghi cho xây ở đây một cái thành,

nhưngthànhhồxâylênlạiđổ.Sauđótừchânhồbỗngxuấthiệnmộtconrùa

lớnrađichonganhquẩn.TrươngNghibènchongườinoitheodấuchâncủa

rùamàxâythành.Nhờvậymàthànhxâyxong.VìthếthànhcótênlàQuy

thành(thànhrùa)[5].SựtíchthầnBạchMãđạivươngthờởphườngHà-khẩu,Thăng-long,cũng

có mơ-típ tương tự. Khi nhà Lý xây dựng thành Đại-la của Cao Biền, đắp

mãikhơngxong.Bỗngmộtconngựatrắngtừtrongđềnxuấthiệnrồichạy

theohướngcủanómộtvòng,dấuchâninsâuxuốngđất,cuốicùnglạichạy

vàođềnbiếnmất.Quanqntheodấuđắpmàthànhcơng[6].Vềchỗlấyvuốt(haymóng)rùalàmlẫynỏvàsựphảnbộiđấtnướccủaMỵ

Châu,sáchViệtkiềuthưchépnhưsau:

Xưa, vùng các động người Man ở Nam-việt thời nhà Tần nổi tiếng có sứcmạnh.Vềphépdùngnỏthìhọrấtgiỏi:mỗimộtpháttênbằngđồngcủahọ

bắnraxunquahơn10người.VuaNam-việtlàTriệuĐàsợ.Hồiấyvua

MancóngườicongáitênlàLanChâuxinhđẹp,lạigiỏinghềlàmnỏ.Triệu

ĐàbènkếthiếuvớivuaMan,chocontraimìnhsanglàmrể,lấyLanChâu

làmvợ.Saubanămlàmrể,ngườiconTriệuĐàhọcđượcphéplàmnỏ.Lúc

trởvề,TriệuĐàbèncửbinhđánhbắtđượcvuaMan.

Một truyện khác của Việt-nam tình tiết cũng y hệt như truyện Mỵ Châu TrọngThủy,nhưngởđâynhânvậtchínhlạilàCáonươngvàNhãlang:

TriệuQuangPhụcởtrongđầmlầynhiềunămcầmcựvớitướngnhàLương.

Trướctìnhthếkhókhăn,Triệubàyđànđốthươngcầuđảo.Bấygiờmớicó

tiên Chử Đồng Tử cưỡi rồng đi qua, tiên bèn nhổ một cái móng rồng trao

cho,bảogắnlêntrênmũdâumâu.NhờvậytrậnnáoTriệucũngthắnglợi.

Sau khi đuổi được quân Lương về bắc, Triệu làm vua ở thành Long-biên.

BấygiờcóLýPhậtTửnốinghiệpnhàLý,đemqnnămlầnđánhnhauvới

qn Triệu. Biết Triệu có phép lạ, khơng thể thắng được, Lý bèn giải hòa,

haibênchiađịagiớiởbãiQuân-thần.Lý lại cho con trai là Nhã Lang lấy

con gái Triệu là Cảo nương. Trong thời kỳ ở rể, Nhã Lang bảo vợ: -"Cha

nàngcóthuật gìđánh luiđượcquân chata?" CảoNươngcả tin,cũng như

Mỵ Châu, bèn lấy trộm mũ đầu mâu có móng rồng cho chồng xem. Nhã

Langbèntrộmmóngrồng,rồicũngxinphéptrởvềthămbốmẹ.Đượcmóng

rồng,LýPhậtTửđemquânđánhúpTriệu,Triệuthua,đưacongáiđitrốnvà

cùngnhảyxuốngbiểnchết[7].

ThầnthoạiHy-lạp(Grèce)cócâuchuyệntươngtựvớicáctruyệntrên:

Ni-xốt vua nước Mê-ga-rơ chống nhau với Mi-nốt vua xứ Cờ-rét. Con gái

Ni-xốtlàXy-lalạilàngườiucủaMi-nốt.Nhânlúcbốmìnhngủsay,nàng

bènnhổsợitócđặcbiệtcủabố(sợitócnàymàuđỏmangsinhmệnhcủaNi-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỴ CHÂU - TRỌNG THỦY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×