Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VỢ BA CAI VÀNG

VỢ BA CAI VÀNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

qn,thiếpđànhxintrởvềnimẹ.Mộtmainhỡcóviệcgì,thiếpxinphụng

dưỡngmẹgiàthaychàng.

Ngườivợthứhaicũngtiếpln:

Chàngơi!Nghethiếpđừngđi,

Cửanhàcơnghiệpthiếugìănchơi!

Nhưngnghehaingườiđànbàấymộtmực"bànra",ngườivợthứbakhơng

nhịnđược,tứcgiậnhầmhầmqttolênrằng:

-Haichịkhơngbiếtlúcnàylàlúcnàoư?Chimkhơngbayđược,câykhơng

mọclênchỉvìbọnchúng.HiệnnaybốnphươngnhaonháccònchờThượng

cơng. Những lời yếu đuối của hai chị nên mang về xó bếp. Thiếp tơi nhất

thua nhì được, quyết xin theo chàng đến cùng, diệt phường Kiệt Trụ, gây

dựngcơđồ.Ngườinàothươngmẹnhớchacứchovề!

Nói rồi cưỡi ngựa thét loa ra bãi tập với các quân sĩ. Thấy ý vợ ba cương

quyết nên Cai Vàng không trù trừ nữa, nhất định tế cờ khởi nghĩa. Chẳng

baolâumọi nơihưởng ứng,ngườingựa chậtđất. Bộhạcủa ơngsức khỏe

nhưhùmsói,võnghệrấtcaocường.CónhữngngườinhưLýHạnhtựxưng

là ngun sối, Lý Chuột tự xưng là quận cơng, Tuần Cận làm tiền

qn,v.v...VợbaCaiVàngtrỗilêngiữađámtướngsĩđó.Trongtrậnđánh

chiếm phủ thành Lạng-giang, nàng hai tay cầm hai thanh gươm ngồi trên

mìnhngựaxơngragiữahàngtrận,quanqnchỉcònbiếtrêramàchạy.Lấy

đượcphủLạng,nànggiaothànhlạichochồng,rồitựcầmquậntiênphong

tiếnđánhhuyệnVăn-giang.

NghetinCaiVàngnổiloạn,bọnquantỉnhdồntấtcảqnsĩđếnvâyphủLạng,hòngcướplại.BấygiờvợbaCaiVàngđangvâyhuyệnlỵVăn-giang,

ngheqncấpbáo,liềnnói:-"Thằngnàodámcảgannhưvậy!Tachỉvén

váy diệt cho một trận thì e chúng mày chạy bằng bay cũng khơng thốt!".

Lậptức,nàngkéoqntrởvềkịchchiếnvớiquanqn.Bọnquantỉnhđịch

khơng nổi, bị đánh tơi bời. Thấy khó đương với giặc, bọn chúng liền làm

biểutâuvua.Vuasaimấyviênđạitướngđiềuquânsĩmấytỉnhkhácvề,bắt

họdiệtchođượcCaiVàng.

Hai bên cầm cự luôn mấy tháng. Mỗi lần giáp chiến, Cai Vàng xơng lên

trước,tênđạnbênqntriềuđìnhtrútvàongườiơngnhưmưa,nhưngchảăn

thuagì.Thấythế,bọnchúngkhiếpđảm,cholàơngcótrờigiúp,ainấyngã

lòng,qnđảongũngàymộtnhiều.

Vềsau,cómộtngườithủhạthântíncủaCaiVàngphạmtội,hắnsợchủgiết,

nhânđêmtốilẻnsangđầuhàngqntriềuđình.Hắnmách:

- Thầy tơi có ngọc đeo vào người, những thứ đạn gang bắn vào thì chẳng

khácgìchạmvàováchsắt.Chỉcòncáchlấyvàngđúcđạnmàbắn,họacó

trúngchăng.

Bọnchúngnghenói,lậptứcđúcmộtsốđạnbằngvànggiaochonhữngtên

bắngiỏi,dặnchỉgặpCaiVàngmớinhấtloạtnổsúng.Ngàyhơmsauchúng

đem qn khiêu chiến. Ngun sối Lý Hạnh đem qn chống cự, nhưng

chúngnhấtthiếtchỉréotênCaiVàngtừsángđếntrưakhơngnghỉ.Thấythế,

Cai Vàng nổi giận ruổi ngựa tiến ra. Quả nhiên đạn vàng đã làm cho viên

ngọckỵđạnmấthếtmầunhiệm.Đạnxunvàođầuơngvàlàmđứtmấtmột

taibênphải.Ơngchỉcònơmđầuphingựatrởvềphủthành.Ngườivợbavà

bọnthủhạxúmlạichữachạy,nhưngvếtthươngnặngq,khơngthểcứu

nổi.Trướckhitrúthơithởcuốicùng,CaiVàngchỉcòntrốilạivớivợđượcmấy

câu:-"Nàngơi!Trờihạitanửađườngđứtgánh...Tagiaophótấtcảqnsĩ

chonàng...Nànggắngsứctrảthùchota!".

Thấychồngchết, vợba CaiVàngcăm uấtvơ hạn.Mộtmặt, nàngbắt mọi

ngườigiữkíntinchồngchếtvàchoqnbímậtđemxácchồngvượtvòng

vâyđưavềchơnởqhương.Cònmìnhthìtựđiềukhiểnthủhạchốngcự

qn triều. Nàng chọn ba trăm người quyết tử theo mình ra trận. Hơm ấy

viên thống lĩnh, người đã chỉ huy qn đội bắn đạn vàng, ra ứng chiến.

Nàngchốngđỡmấyhiệprồigiảcáchthuachạy.Thốnglĩnhtađangqng

qngvềthắnglợi,mừngqnhvộithúcngựađuổitheorấtgấp.Khơngngờ

thấpcơthuatríđànbà,hắnbịnàngdùngchướcđàđao,thìnhlìnhquaylại

bắtsốngđược.Lậptứcnàngcắpnáchđưavềthành,saibỏcũigiảivềq

hương,đốtlàmnếntếmachochồng.

Từđó,tướngsĩlạicànghồhởi.Trongmộttrậngiaophongkhác,vợbaCai

VànglạibắtsốngđượcmộtviênHồnglơ.Thấytướngđịchlàmộtngườitrẻ

tuổiđẹptrai,nàngkhơngnỡgiết,saigiamhắnlại,choănuốngtửtế.Qn

línhcủanàngcònthắngmấytrậnnữa,nhưnglúcbấygiờqntriềuđìnhbiết

tinCaiVàngđãchết,nênlạicốsứcvâyđánh.Cuốicùngqncủanàngphải

bỏphủthànhtảnvềcácnẻo.Biếtcơkhóduytrìđượclâudài,mộthơmvợ

CaiVànghộicáctướngsĩlại,bảohọ:

-NayThượngcơngđãmất,chúngtachưagặpthời.Vậychomọingườiai

nấyvềnhàlàmăn,đợidịptốtkhácsẽhay.

Cáctướngsĩđànhgạtnướcmắtchiatay.NàngchongườigiảiviênHồnglơ

trả cho triều đình với điều kiện để cho quân mình được tự giải tán, khơng

truynã.Đoạnnàngsaiđemtấtcảcủacảiphânphátchomọingườirồibỏđi,khơng

biếtlàđiđâu.[1]

KHẢODỊ

Người miền Nam kể chuyện Dỗn Uẩn làm vua nước Xiêm tuy nội dung

khơnggiốngtruyệntrênnhưngcũngcóhìnhảnhviênngọckỵđạn.

DỗnUẩnqlàngMùi,huyệnThượngPhúc(HàĐơng).Ngàyấycóqn

Xiêm kéo vào bờ cõi, vua sai ông làm tướng đem quân chống cự. Trong

mìnhơngvốncóviênngọckỵđạn.Bènlênngồitrêncửathành,đầuchetán

lọng,dõngdạcbảoqnđịch:-"Chochúngbaybắntrongnửangày,nếuta

chếtqntasẽmởcửathànhchovào,bằngkhơngchếtthìphảirướctavề

làmvuanướcchúngbay.Mộtlờiđãhứataquyếtkhơngsai.Cóbằnglòng

khơng?".QnXiêmnhậnlời.Chúngbènrótđạnvàoơngnhưmưa,tánlọng

đềuđổvàbọnlínhhầuđềuchếtsạch.Duycóơngvẫnngơin,địchbắntới

nửa ngày khơng một viên nào trúng. Chúng kinh hồng toan lui qn thi

bỗng ơng đứng dậy hơ qn nhất tề tiến lên. Địch bấy giờ hết cả đạn thua

chạyvàquyhàng.CuốicùngchúngtơnơnglàmvuanướcXiêmchođến42

nămmớichết.Xácơngđượcmangvềtrảchovuata.

VềsaucólầnvuaXiêm,dòngdõicủaDỗnUẩn,sangtathămcóđemcác

quantùytùngvềlàngMùiđểthămmộtổ.[2]

NgườimiềnBắckhikểvềQuậnVùng(tứcNguyễnCồ)chốngPhápởSơnTâycũngcónóiơngcóviên"ngọctrận"đeovàomìnhthìtênđạnkhơngbắn

trúngđược.GiặcPhápkhơngbiếtlàmcáchnàođểđànápbènchomộttên

Việt gian bắn giỏi giả cách theo Quận Vùng. Quận Vùng không ngờ mưu

gian, lại thấy hắn tài bắn bèn nhận làm thủ hạ, cuối cùng bị hắn giết chết

bằngdao.[3]104.VUAHEONgàyxưacómộtđứabékhơngchakhơngmẹ,đượcngườitanhặtvềniđể

saivặt.VìnóbẩnnhưlợnnênngườitagọilàthằngHeo.[4]Mặcchoai

muốnchếnhạokhinhbỉmìnhthếnào,Heovẫncoithườngmọingười.Trải

quanhữngnămđóikém,Heovẫnsốngvàngàymộtlớn.Nămmườilăm

tuổi,Heođếnởvớimộtơngquanlớn.

Mộthơm,ơngquanbắtHeomúcmộtthaunướcđểrửachânchomình.Khi

Heomóđếnchânquan,quantrỏvàomấycáinốtruồivàdặn:

-Taocóbacáinốtruồiđỏởchânđây.Màyhãycoichừng!Nếucàoxước

lênthìcảhọnhàmàycũngkhómàđềnchotacáitướngqđó,conạ!

Heotanghenóinghĩbụng:-"Cáithứngườimớichỉmớicóbanốtruồivặt

đãlàmgìmànhặnglênnhưthế!".Nghĩđoạn,Heovạcháochoquanxem

nhữngnốtruồicủamìnhvànói:

-Quanlớnchỉcóbacáinốtruồithơimàđãqđếnthế,còntơicóđếnchín

nốtđâynày.

Ơngquanthấythằngbécónhứngchínnốtruồiđỏởsaulưngthìlấylàmlạ

lắm,bụngnghĩthầm:-"Trờiơi!Làmsaomànócótướngqthếkia!Về

saunókhơnglàmvuathìcũnglàmchúamàthơi.Nếuđểchonólàmvualàm

chúathìcònthểthốnggìnữa.Phảitìmcáchgiếtđimớiđược".

Thếrồimấyhơmsau,ơngquantraochođứahầugáimộtgóithuốcđộcvà

bảonhỏrằng:-"MàynhớsắcthuốcnàyvàocơmchothằngHeoăn.Nhưng

phảigiữthậtkínmiệng,nếuđểaibiếttaosẽgiếtmàytrước".

Ngườihầugáicầmlấygóithuốcđộc,bụngthươngHeovơhạn.Nhưngnàng

khơngthểtráilờichủđượcđànhphảirắcvàobátcơmđểdànhphầnchoHeo.Hơmấy,Heophảiđichợmuagiấybútchochủ.Trởvềthìvừalúc

ngườihầugáiđangcholợnăn.ThấyHeobưngbátcơmsắpvàvàomiệng,

nàngvộivànglấythanhcủi,vừagõvàocáimánglợnănvừavờmắnglợn:

-Heoơn!Heoơn!HeoănHeochết,màHeokhơngănheocũngchết!

Nàngvừagõvừanóinhưthếđếnbalần.Heonghelấylàmchộtdạ,nhưng

vẫnchưahiểuýtứthếnàoliềnchạylạihỏinhỏ:

-Thếnào?Cóviệcgìnóichotơibiếtđi!

Cơgáiđáp:

-Heođừngcóqntơi,tơisẽchoHeobiết.

Heogậtđầu.NàngvộidắtHeoramộtchỗvắng,kểhếtsựtìnhchonghe,và

bảo:

-NếuHeokhơngtrốnmau,taivạsẽđếnnữa.Khơngsaotránhkhỏi.

Heocảmơncơgáivơcùng,ơmlấyđầunànghơnhítvànói:

-Saunàynếutơilàmnênthìnàngcứtìmđến,nhưngphảiđếnvớimớtóc

lòaxòanhưthếnàythìtơimớinhậnrađược.

Heobỏđếnởvớimộtlãotrọcphú.TrọcphúthấyHeođếnxinviệc,chưa

biếtnêndùngvàoviệcgì.Nhâncómấyđứaconđangchơibờilêulổng,hắn

bắtHeotrơngnomchúngchomình.CơngviệckểracũngnhànvàHeolàm

trònphậnsự.Nhưngphảimấyđứabénghịchngợmhếtsức;chúngnólàm

choHeophảitheodõirấtvấtvả,lạithườngbịmắngoan.Heocắnrăng

khơngnóigìcả.

Mộthơm,trọcphúthấymấyđứaconcóvẻbuồnbènbảoHeo:

-Màyhãybòxuốnglàmngựachocácanhấycười.Cóthếcácanhấymới

vuimàtaothmàymớiđángđồngtiền.

Heocựcchẳngđãphảiphụphụcxuốngchohếtđứalớnđếnđứabéleolên

lưng.Chúngnóthíchlắm.Chonên,ngàyhơmsautròấylạidiễnra.Thằng

conlớncủatrọcphúcưỡilênlưngHeo,nóbeotaiHeo,Heokhơngnóigì.

Mộtchốc,nóvớcáiroiđánhvàođítHeo,miệngkêu"nhoongnhoong"nhưkiểubốnócưỡingựa.Heokhơngnhịnđượcnữa,ngốitayrasaulưnggạt

đứabémộtcái.Đứabévăngmạnhrađằngtrước,đầuvaphảitườngvỡóc

màchết.

Thấyđứabéchết,Heosợ,vộivàngbỏtrốn.Heođirấtxa,tìmđếnmộtngơi

chùaởtrênnúi,xinvớihòathượngchomìnhđượcởlạihầuhạrồisẽcắttóc

quyy.Hòathượngđangcầnmộtembéhàngngàytrèolênbệlauchùicác

photượng,nênnhậnchoHeoởchùa.Cơngviệckhơngcógìđángphànnàn.

Mộthơm,hòathượngnhìnthấynhữngchỗkẽchântaycủacácphotượng

cònđầybụibặmbènmắngHeolàmăndốitrá.Quahơmsau,Heocốsứclau

kỹvàokẽtaykẽchâncáctượngnhưngkhómàlauchosạch.Tứcmình,Heo

trợnmắtnhìnmộtphotượngvànạtlớn:-"Nhấctaylênchotalau!".Tự

nhiênphotượnggỗgiơtaylêntrời.Lauxong,Heolạiphán:-"Duỗichânra

nhanh,khơngtachoănmộtgậy!".PhotượngPhậtđangngồixếpbằngvội

nhổmdậyduỗichânchoHeolau.Nhờlàmtheocáchấy,Heolauđượcsạch

tấtcảcácphotượng.Lauxongđâuđấy.Heolạihơlênchocáctượngtrởvề

ngunvị.

Từđấytrởđi,Heovẫnlàmtheolốiđó.Nhưngmộthơm,saukhilauxong

Heoqntruyềnchocáctượngbỏtayxuống,vàcochânlại,cứđểthếmàvề

traiphòng.Buổitối,cáchòathượnglênchùatụngkinhthấytấtcảtượng

Phậtđềuđứngduỗichânthìvơcùngkinhngạc,mớichogọihếtthảysưvãi

trongchùatớiđểchứngkiếnmộtcảnhtượngchưatừngcóbaogiờ.Khihỏi

đếnHeo,chàngthúnhậnlàdohơmnaymìnhđãngtríqnbảocácpho

tượngngồixuốngnhưcũ.Hòathượngnghĩbụng:-"Chỉcóthiêntửmớisai

khiếnđượcPhật.ĐứabénàyđãsaikhiếnđượcPhậthẳncóngàylàmvua.

Nếutakhơngbáoquantrên,mộtmaihọtruynã,tấttasẽmanglỗi".

Nghĩđoạn,hòathượngliềnchongườimậtbáolênquan.Nhưngcómộtchú

tiểukhácđãmáchchoHeobiết,nênHeobỏtrốntrướckhiquantới.

LầnnàyHeođếnởvớimộtphúthương.Trướcnhàphúthươngcómộthàng

caumọcđềungănngắt.HắngiaochoHeohàngngàyphảimúcnướctưới

cau.Mộthơm,Heomệtqngồinghỉdướibóngcây,Heochỉvàobacây

cau,buộtmiệngnóiđùa:

-Câynàylàcha,câynàylàmẹ,câynàylàcon!

Tựnhiên,bacâycauấytrởnênlớnbécaothấpkhácnhau:câycauchavụt

lớncaohơntấtcả,tráilạicâycauconlùntịtxuống,buồngcủanócọgầnsát

đất.Quahơmsau,phúthươngbướcravườnthấymấycâycauthayhìnhđổidạng

thìlấylàmkỳdị,bèngọiHeođếnhỏichoraduncớ.Heođáp:

-Chínhdotơibảomànóthayđổinhưthế!

PhúthươngrấtđỗilạlùngnhưngcũngbảoHeo:

-Nếuphảithếthìmàyhãylàmchonótrởlạinhưcũ,bằngkhơngtaosẽcho

màymộttrậnnhừđòn.

Heotrợnmắt,bảohắn:

-Ngườita"ănmộtđọi,nóimộtlời"chứcóđâulạithế.Tơinhấtđịnhkhơng

làmkhácvớilờicủatơiđâu!

PhúthươngnổigiậntìmgậytoanđánhHeo,Heobỏchạythụcmạng.Mặc

dầubụngđói,chàngkhơngdámdừnglại.Mãiđếnnửađêm,vừamệtvừa

buồnngủríumắt,Heochuiđạivàomộtnhàkiađểkiếmchỗngả

lưng..Tronglúcấycácgiườngchõngđềuchậtníchnhữngngườimàlạingủ

saynhưchết.HeotrơngthấyởgianbêncóbanthờLongthầnvừađủmột

chỗnằm,lạicócảchiếudùngđểđắprấttốt,bènvứttượngLongthầnvào

mộtxónhàrồitrèolênbànlàmmộtgiấcrấtngonlành.Tờmờsánghơmsau

Heođãdậy,lạitiếptụcđinữa.

Khichủnhàdậy,thâyLongthầnnằmdướiđấtmàtrênbànthờcóvếttích

ngườinằmchưadọnthìlấylàmlạ,vộitrảichiếuvàđưatượnglên.Nhưng

khihọmótayvàotượngLongthầnthìlạthay,cảbaonhiêungườixúmlại

cũngkhơngcấtnổi.Đangkhingơngácnhìnnhauthìbỗngcómộtngười

thượngđồnglên,thaylờiLongthầnbảomọingườirằng:

-Tavốnởđấtcủanhàvua,vuađặttaởchỗnàothìtaởnchỗđó.Thấythếmọingườitinlàthiêntửđãđếnnhàmìnhtốihơmqua.Tinấy

truyềnrangàymộtrộng,giữakhidânchúngđangngongngóngđónchờmột

vịminhchúarađời,cứuvớtthiênhạkhỏicảnhlầmthanđiêuđứng.Hơmấy,

Heochạylênnúigianhậpvàomộtđámgiặc.Chàngtheohọđiđánh,dần

dầnlậpđượcnhiềucơngtrạng.Thếrồi,nhờsứckhỏevàmưucơ,cuốicùng

chàngđượccảsơntrạibầulàmtrạichủ.Từđóngườitatheovềmỗingàymộtnhiều,nhấtlàlúchọbiếtHeolàngườisaikhiếnđượcThần,Phật.Heo

cầmqnchốngvớiqntriều,đánhchochúngnhiềutrậnthấtđiênbátđảo.

ĐấtcủaHeomởrộngramãi.Chàngtựxưngvua,đặttriềuđìnhvàquan

chức.KẻthùcủachàngthườnggọichànglàvuaHeo.ChođếnkhixagiávuaHeocódịpđiquatỉnhcũcủamìnhngàytrước,thì

bỗngcómáyngườitrongđộitiềnvệdẫnmộtcơgáitócxõangangvaiđến

trướcngựdoanh.Thoạtđầu,chàngkhơngnhớralàngườinàocả.Nhưngkhi

nhìnđếnmớtóc,chàngnhậnrangayngườihầugái,bạnchàngvàânnhân

củachàngngàytrước.Lậptức,chàngđưanàngvềkinh,lậplàmhồnghậu.

[5]

KHẢODỊDântộcDáyởLàoCaicótruyệnChuHùngÚnóivềnguồngốcdântộc

mình,nhưngnộidunglạirấtgầnvớitruyệnVuaHeo.Đạithểlà:

ChuHùngÚlàconđẻcủamộtcơgáibịlợnthầnbắtlàmvợ,anhcósức

khỏehơnngười.Lớnlên,anhđichăntrâuchomộtlãonhàgiàu.Vùngấycó

mộtcáihồ,dướiđáycómộtcontrâuthầnthườnglênmặtđấtăncỏ.Nước

bọtcủatrâuthầndâyvàobãicỏnào,nhữngcontrâulàngtranhnhaugặmkỳ

hết.Cólầntrâuthầnănlúa,Úđuổivànhặtđượcmộtcáilơng,anhcầmlấy

lộixuốnghồ,tựnhiênnướcrẽrachođi.Úxuốngđếnchỗtrâuthầnnhặt

đượcnhiềubọt,đưavềrảilêncỏchotrâulànggặm,nhờvậytrâukhơngpha

hoạihoamàucủadân.Bọntrẻchăntrâuđặtlệhễaitrèolênđỉnhnúicaochótvótthìđượctơnlàm

vua.ChẳngđứanàotrèođượctrừcóÚchỉnhoaimấycáilàtớiđỉnh.Từđây

Úđượcchúnghầuhạsuytơnnhưvuathật.MộthơmÚmúcnướcrửachânchochủlàng,gãiphảibanốtruồiởganbàn

chân.Chủlàngbảo:-"Baviênngọcấychỉhuymộtvạnbinhđấy".Útrảlời:

-"Qgìthứấy.Tơicósáunốtbênchântráivàchínnốtbênchânphải

đây".Thấyvậy,chủlàngliềnbắtÚnhốtvàongụcrồibắtÚphảiđigánh

nướcvớiđơithùngkhơngđáy,nhưnganhvẫntìmcáchgánhđượcđầynước

đưavề.Congáichủlànguanh,đưathứcănvàvậtnàimãianhmớiăn.

Sauđó,cơgiúpÚtrốnkhỏinhàgiam.Chủlàngchoqnđuổitheo,Úgãi

cácnốtruồiởganbànchân,lậptứccâycỏbiếnthànhlính,đánhchoqn

chủlàngthualiểngxiểng.

Sauđóchủlànglạiđưatiếpqntớivây.Údốcốngđậuđenra,đậuđen

biếnthànhlính,giữqnchủlàngchoÚchạythốt.Đếnmộtconsơngchắn

ngang,anhnhờlơngtrâuthầnnênsangđượcbờbênkia.

Úxinvàolàmtiểuchomộtngơichùa.Mộthơmqtdọn,Úralệnhchocác

tượngPhậtchạykhắpnhà.SưởchùatinlàÚsẽlàmvua.

Vàinămsau,vùngấymởhộichọnngườitàilênlàmvua.Điềukiệnlàphải

trèolênđượcmộtngọncộtrấtcaocắmtrênnóccungvàlấyđượcmộtvật

làmdấuhiệuxuốngtrìnhvớimọingười.Khơngaitrèonổi,chỉcóÚtrèolên

nhưmộtconsóc,lấyđượcngay.

Làmvuarồi,Úđemdânđiđánhcácnơi.Điđếnđâuhọphạtchuốiđếnđấy

đểbiếtdấumàvề.Cómộtlần,Úđưadânđếnmộtvùngcứnhưbâygiờlà

LàoCai,khitìmđườngvềthìkhơngthểnàotìmđượcnữa,vìcáccâychuối

đãphạtlạimọclêntốtnhưcũ,qncủaChuHùngÚđànhphảiởlạiđây

sinhcơlậpnghiệp,tứclàtổtiêncủadântộcDấyngàynay.[6]

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VỢ BA CAI VÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×