Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BỢM GIÀ MẮC BẪY

BỢM GIÀ MẮC BẪY

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngốctakhơngngầnngại,lầnlượtcởimọithứđangmặctraochohắn.Còn

tênbợmmỗilầnmặcmộtcáivàongười,hắnlạinói:

-Hãynhìnđây!Nhưthếnàymớilàlốinhàquan.

Cuốicùnghắnnắmlấycươngngựa,vừatrèolênn,vừanói:

-Mởmắtramànhìnchokỹcáchngườinhàquanhọcưỡingựa!

Hắnchongựatếquanhhaivòng,rồisauđóraroichongựatếchthẳng.Ngốc

tavùngchạytheolalàng.Nhưngchẳngcómộtaitinlờihắncảvìkhơngthể

nàocómộttêncướplạiđủthìgiờthắngbộcánhđãcướpđượcvàongười

mộtcáchchữngchạcnhưthếkia.

Thế là anh chàng ngốc mất hết cả ngựa nghẽo và bộ cánh, đành khốc bộ

quầnáotàngcủatênbợmbỏlạimàkéobộtrởvềnhà.Nghehắnkểchuyện,

vợhắnmắngchomộttrận.Quahơmsau,ngườiđànbàbắtchồngphảiđưa

mìnhđếnđámhộitìmchoratênbợm.Nhưngnàngdặnchồnghễbắtgặpnó

thìđừngcóhơhốn,chỉrahiệuchomìnhbiếtmặtlàđủ.

Lạinóichuyệntênbợmtừhơmđượcngựavàáoquầnthìđắcchí,cholàdầu

kẻ bị mất có thấy hắn cũng khơng thể làm gì được nữa. Bởi vậy hắn ung

dungcưỡingựavàmặcđồlềvào,đidựhội.Khigặptênbợm,ngườiđànbà

theohútkhơngrời.Nàngđãcóchủýmangsẵntrongngườimộtgói,trong

đócómộtchiếchoatai,mộtvòngđeotaybằngvàng.Rồinàngđứngchực

sẵn ở một cái giếng: chờ lúc tên bợm sắp đi qua, lên tiếng khóc rưng rức.

Nghetiếngkhóc,hắnbỗngđểýđếnnàng,vộidừngngựalạihỏi:-"Tạisao

lạikhóc?".Nànggiơchohắnxemnhữngđồtrangsứcbằngvànglónglánh,

rồiđáp:-"Trờiơi!Khổthântơiq!Tơibuộttayđểrơixuốnggiếngmộtchiếchoataivàmộtchiếcvòng.Biếtlàmsaobâygiờ?".Rồinàngnóitiếp:"Chồngtơimàbiếtthìnólàmtộitơiđếnkhổ.Chàngcóbiếtlộilàmơnmò

giúpchotơimộttí.Rồitơixintrảơnchàng!".

Bợm ta thấy nàng đẹp, lại đánh hơi thấy việc có thể kiếm chác được, bèn

xuốngngựarồicởiquầnáongồira.Sắplộixuốnggiếng,hắncònhỏitên

ngườiđànbà.Nàngbảohắn:

-ChồngtơilàNgộVănQ,tơilàLạiThịCoicũngởmiềnnàycảthơi!

Đápxong,chờlúchắntahụpxuốngnước,ngườiđànbàlậptứcvớlấytấtcả

áoquầncủatênbợmrồinhảylênngựaphinướcđạivềnhà.Bợmvừanhoi

lên thấy mất hút cả người lẫn ngựa, chỉ còn biết hai tay che lấy hạ bộ rồi

chạytheongựakêuvaninhỏi:

-Ơilàngnước!BắthộtênNgộQ,LạiCoi!

Nghethế,nhữngngườiđiđườngxúmlạimắngchohắnmộttrận.Hắnbiết

dạiđànhcâmmiệnglủivềnhà[1].

KHẢODỊ

NgườiNùngcótruyệnCábốngnuốtcátrê:

Mộtơnglãomangmườilạngbạcđichợmualợngiống,bịmộttênđạibợmlấymấtcả.Về,vợchồngcãilộn.Đứaconmườibatuổimượnbốmộtchiếc

nhẫnvàngvàmộtchiếcnhẫnđồngmạvàngđểtìmcáchđilấylạibạc.Đứa

béđeonhẫnthậtvàotaylàmbợmtatheohútkhơngrời.Emgiảbộnhờhắn

chỉchỗđểbánchiếcnhẫn.Bợmtatậnmắtthấycửahiệuvàngthửnhẫncủa

embé,nhậnđúnglàvàngmười,trảgiámườilạngbạc.Đứabéchêrẻkhơng

bán,rồirủtênbợmrabờgiếnguốngnước,nhânlúcbợmtangoảnhmặt,em

rút nhẫn thật giấu đi, đoạn giả lóng ngóng đánh rơi chiếc nhẫn mạ vàng

xuốnggiếng.Thấyđứabénhờmìnhlấygiúpchiếcnhẫn,bợmtađắcýcholà

cơhộitốtđãđếnđểchiếmlấychiếcnhẫn,bèncởiáoquần(trongcómười

lạngbạcchưatiêu)lộixuốnggiếng.Đứabéchỉchờlúcấy,vộivơquầnáo

chạyvàmóctúilấysốbạccủabốmìnhđãbịnólấycắplúcsáng.

Bợmlộixuốngtìmđượcnhẫn,vùixuốngbùn,địnhlênnóilàkhơngtìmra.

Lênbờthấymấtquầnáobènlộixuốnglầnnữalấynhẫn,địnhđemđibán

hòngbùvàochỗmườilạngbạcbịđứabélấymất.Nhưngkhithửvàolửathì

mớibiếtđóchỉlàchiếcnhẫnđồng[2].[1]TheoLăng-đờ(Landes),sáchđãdẫnvàtheolờikểcủangườiBình-định.

XemthêmtruyệnNóidốinhưCuội(số60)cũngcótìnhtiếtCuộigạtmột

ơngquanđểchiếmlấyngựavàáoquần.

[2]TheoHồngQuyết,đãdẫn.NguyễnđổngChi

KhoTàngTruyệnCổTích

90.GÁINGOANDẠYCHỒNGNgày xưa có một người nhà giàu, vợ chết sớm, chỉ có độc một người con

trai,đứaconvốnngườixấunết,đầnđộn,lạilàtaychơibờilêulổngkhơng

chịuhọchànhhaylàmăngìcả.Thấyconkhơnglonốinghiệpnhà,người

nhàgiàurấtbuồnphiền,biếtrằngcủacảicủamìnhsẽcómộtngàyđộinón

ra đi mà thơi. Bởi vậy, ơng mới tính chuyện kiếm cho con một người vợ

khơnngoanđảmđang,đểmaychinósẽngănchặntaychồng,bảovệmột

phầnnàocơnghiệp.Nghĩvậy,ơngcấtcơngđikhắpnơitìmkiếm,nhưngđi

đãnhiềunơimàvẫnchưathấymộtngườinàovừaý.

Mộthơm,đếnmộtvùngkia,nhânmỏichân,ơngnghỉlạimộtgốccâybên

đường.Ơngbỗngthấyởmộtcâytáogầnđấycómộtbọntrẻđangtranhnhau

trẩyăn.Mộtchốcsau,mộtcơgáituổichừngđơitám,cũngđếntrẩytáo.Ơng

mớilânlalạigầnhỏixinăn.Lúcnày,táochínđãbịbọnngườitrướctrẩy

hết,chỉcònnhữngquảxanh,nhưngcơgáicũngcốchọnlấynhữngquảương

ươngđưachokhách.

Thấycơgáitốtbụng,ơngtanghĩ:-"Sởilời,trờigởicủacho,quăncotrờigò

của lại. Chỉ có người nào tốt bụng với mọi người mới xứng đáng được

hưởnggiàucósungsướng.Bởivậyơngbèntìmđếnnhàcơgái,giảlàmmột

ngườilỡđộđườngxinnghỉtrọmộttối.Vàrồiơngđượcgiađìnhcơgáiân

cầntiếpđãi.

Đểthửxemcơgáicókhơnngoankhơng,ơnglânlalàmquenvớinàng.Khi

biết cơ sắp đi chợ, ông đưa ra một quan tiền, nhờ mua hộ cho mình "mộtnắmgió,mộtbólửa".Cơgáichẳngnóithẳngrằng,muavềchoơngmộtcái

quạt và một con dao đánh lửa. Thấy thế, ông thầm khen ngợi, nhưng vẫn

địnhthửthêmchobiết.

Quangàymaiôngdậysớm,giởtaynảiđưachocôgáimấybátgạonếp,nhờ

nàng thổi giúp cho mình một nồi vừa cơm vừa bánh để ăn và đem đi ăn

đường.Cơgáikhơngtừchối,vộilấygạoravo.Trướckhichovàonồi,nàng

bớtlạimộtítgiãlàmbộtvắtbánhrồihấplnvàocơm.Khinàngbưngra,

ơnggiàlấylàmvừaý,cholàconngườiđóđủcảđứchạnh,khơnngoan,đảm

đangítcó.Bènquyếtđịnhtrởvềsửalễhỏichocontrailàmvợ.*

**Đứacontraicủaơngtừngàycóvợlạicàngthêmlêulổng,hắnthườngbỏ

nhàđiđánhđànđánhđúmvớibọnvơlại,làmchoơnghếtsứcbuồn.Vàđiều

làmchoơnglolắngnhấtlàhắnthỉnhthoảnglạitrộmtiềncủaơng,khidăm

bảyquan,khimộtvàivác,tungvàocuộcđỏđen.Mặcdùơngđánhđập,mặc

dùvợkhunlơn,nhưnghắnchứngnàovẫngiữtậtấy.Dầndầnơngbuồn

phiền thành bệnh. Một hơm, biết mình sắp chết, ơng gọi con dâu đến bên

giườngdặnnhỏ:

-Naychađãgầnđấtxatrời.Chồngconlàmộtthằng"phágiachitử",cơ

nghiệpnàychỉcònmộtsớmmộtchiềumàthơi.Charấtthươngconxấusố.

Từlâuchalàmăndànhdụm,cóđểđượcmộthũvàngchơnởsauvườn.VậyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BỢM GIÀ MẮC BẪY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×