Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KHỔNG LỒ ĐÚC CHUÔNG HAY LÀ SỰ TÍCH TRÂU VÀNG HỒ TÂY

KHỔNG LỒ ĐÚC CHUÔNG HAY LÀ SỰ TÍCH TRÂU VÀNG HỒ TÂY

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đại-việt.

Vuangỡlàcònnhiềungườitheoơngnữa,bènhỏi:

- Q quốc cần dùng bao nhiêu đồng? Hồ thượng đem sang cả thảy bao

nhiêuđồđệ?

KhổngLồgiơđãylênvàtâu:

-Kẻhạthầnchỉsangcómộtmìnhvàchỉxinmộtđãynàylàđủ.

Thấycáiđãybétý,vuaTrung-quốcmỉmcười:

-Hồthượngcólấycảtrămđãy,trẫmcũngvuilònghuốnggìlàmộtđãy.

Đoạnvuasainộithịmanglệnhchỉchoquangiữkho,mởkhođồngđencho

KhổngLồmuốnlấybaonhiêuthìlấy.

Trướckhivàokhophảiđiquamộtcáisânrộng.Ởđócómộtcáinềngạch,

trênnềndựngtượngmộtcontrâubằngvàngtonhưmộtcáinhà,sángch

cảmộtvùngtrờiđất.QuangiữkhochỉvàotrâurồihỏiđùaKhổngLồ:

-Hồthượngcócầndùngcảcontrâunàykhơng?

-Khơng,tơichỉcầnmộtítđồngđenmàthơi.

RồiđóKhổngLồtrúttấtcảđồngđenlọtthỏmvàotrongđãycủamìnhmà

đãyvẫncònvơi.ĐoạnKhổngLồmắcđãyvàomộtđầugậyquảyvềnước.

Quan giữ kho thấy hết nhẵn cả đồng, vội vã đem sự tình tâu cáo cho vuamìnhbiết.VuaTrung-quốckhơngngờcósựphithườngnhưthế,lấylàmhối

vàtiếcbènsai500qnsĩđuổitheoKhổngLồ.Lúcấymặcdầugánhnặng

đèlênvai,nhưngsưcũngđãđiđượcbatrămdặmđường.Vừađếnmộtkhúc

sơngrộng,ơngbỗngnghecótiếngreodậytrờiởsaulưng.Ơngngoảnhcổ

lạithấybụibốcmịtmù,đốnbiếtlàvuaTrung-quốcđãchoqnđuổitheo.

Ơnglậtđậtthảchiếcnóntulờxuốngnước,đặtđãylên,rồivừabơivừađẩy

quasơng.BọnqnsĩvừađếnbờthìKhổngLồđãrađếngiữasơngrộng.

Bọnchúngđánhlừanóirằng:

-Hồthượnghãychờmộttí,hồngđếchochúngtơikhiênggiúpđồngvàhộ

tốngngàivề.

NhưngKhổngLồnóivớilên:

-Bầntănggửilờivềcámơnlòngtốtcủahồngđế.Cònnhưcáiđãynàyđể

mặcbầntăngmanglấy,đâudámlàmphiềnđếnthiênsứ.

Bọnlínhbiếtlàkhơngthểđuổinổibènquaytrởlại.

SauđóKhổngLồđicứtheodọcbờbiển,đibộlầnvềphươngNam.Đếnmột

cửa sơng, ơng gặp một chiếc tàu lớn sắp sửa kéo buồm sang nước Việt.

KhổngLồđặtđãyởbến,đếngặpngườichủtàuxinchođinhờ.Chủtàuthấy

mộtmìnhhồtượngvớimộtchiếcđãy,ướclượngkhơngnặngthêmchotàu

baonhiêunênvuilòngchoơngđi.

Nhưngkhimộtthuỷthủxuốngbếnxáchđãyhộchonhàsưlêntàuthìanhta

cảmthấychưacóvậtnàonặngđếnnhưthế.Ngườithứhaixuốnggiúpcũng

chịu. Người thứ ba, người thứ tư cho đến khi tất cả mọi thuỷ thủ trên tàu

cùnghènhaukhiêng,ainấyđềuphảilắcđầuvìchiếcđãyvẫnkhơnghềnhúc

nhích.BấygiờKhổngLồởtrêntàuxuống,cườivàbảo:-Đểbầntăngtựmanglêncho,khơngphiềnđếncácngười!

Nóirồimộttayxáchđãy,mộttaycầmnónvàgậybướclêntàutrướccon

mắtkinhngạccủamọingười.

Thấytàuqnặng,nướcmấpméthen,mọingườingầnngạikhơngdámnhổ

neo. Khổng Lồ bảo họ: - "Các người chớ ngại, ta quyết khơng để cho tàu

chìmđâu".

Thuậnbuồmxigió,tàurẽnướcđibăngbăng.Đượcmấyngàybỗngxảyra

mộttrậnphongbadữdội.Mộtconngơcơngmìnhdàitrămtrượng,miệnghá

đỏ như lửa đang vẫy vùng giữa sóng gió chồm đến toan nuốt cả tàu. Mọi

ngườingồitrênchiếctàuchòngchành,vơcùngkinhsợ.KhổngLồnóito:

-Cácngườicứngồinmặctadiệttrừconqivật!

Nói đoạn sẵn có quả bí lớn, ơng cầm lấy đứng ở miệng mũi tàu ném vào

miệngngơcơng.Ngơcơngvừađớplấythìơngđãnhảyxuốngnướccầmgậy

đánhvàomìnhnó.Ngơcơngchạykhơngkịpbịgãyxương,đứtlàmbađoạn

vàhiệnthànhbahònđảonổilêngiữabiển.Ngaysauđó,sónggiónlặng,

tàulạiđimộtmạchvềtớiđấtViệt.

Vềtớikinhđơ,KhổngLồvàochầuvuavàkểlạimọiviệc.Vuasaisưđem

đồngrađúcthànhbốnthứbảokhíthờPhậtđểchomọingườingưỡngmộvà

truyền lại ngàn đời sau. Khổng Lồ bèn cho gọi bao nhiêu thợ đúc tài giỏi

trongnướcđến,rồimởđãylấyđồngrachialàmbốnphần.Đầutiênôngcho

đúc một cái tháp cao 9 tầng gọi là tháp Báo-thiên. Tháp đúc xong hiện ra

giữa kinh thành vòi vọi đứng đâu cũng thấy. Khổng Lồ lại đúc một tượng

phật cao vừa 6 trượng, một cái đỉnh to vừa bằng mười người ơm. Rồi cònbao nhiêu đồng, Khổng Lồ cho đúc một quả "hồng chung"- chuông đúc

xong lớn không thể tưởng tượng được, đến nỗi khi đánh lên hồi đầu tiên,

tiếngngânvangcùngkhắpbốncõi,vangsangđếntậnbênTrung-quốc.

LạinóichuyệncontrâuvàngnằmtrướckhođồngcủavuaTrungQuốckhi

nghetiếngchng,tựnhiênnhưđượcthứctỉnhdậy.Vìđồngđenlàmẹcủa

vàngchonêndotiếngngân,nóbiếtlàmẹcủanóđãởnướcViệt.Nóbèn

đứngdậyvươnngườirồibachânbốncẳngchạymộtmạchsangNam,khơng

mộtsứcnàocóthểcảnnổi.CuốicùngnótìmđếnquảchngdoKhổngLồ

mớiđúc,hơnhíthồilâurồinằmxuốngbêncạnh.

Thấyviệckhơngngờlạixảyranhưthế,KhổngLồtựnghĩnếuđểchnglại

thìmỗilầnđánhchng,vàngtrongbốnbiểnsẽquitụcảlạivàotrongnước

mình.Nhưthếsẽrấtnguyhiểmvìgâyhiềmkhíchvớitấtcảmọinước.Ơng

bèntâuvuaxinđemquảchngnémchomấttíchđểtránhmộtcuộcbinh

đaotaihạicóthểxảytới.Nhậnthấylờitấucólí,vuacũngbằnglòng.Ngày

ném,KhổngLồđứngtrênnúixáchquảchngvứtxuốnghồTây.Chng

bịtunglênkhơngbayragiữahồ,vanglênmộthồirấtdữdội.Contrâuvàng

nghetiếng,vộitheomẹnónhảyngayxuốnghồ.Từđóvềsauthỉnhthoảng

nhữnglúcthanhvắng,ngườitavẫnthấyquaichngnổilênmặtnước.Còn

contrâuvàngđơilúclênbờhồđidạo,hễthoạtthấybóngngườilàlặnxuống

ngay.CũngvìcâuchuyệntrênmàhồTâycòncótênlàvựcKim-ngưu(Trâu

vàng). Riêng Khổng Lồ về sau được thợ đồng thờ làm thần nghề đúc

đồng[1].

KHẢODỊ

Truyện trên được nhiều người truyền là sự tích thiền sư Dương Khơng Lộ

hayNguyễnMinhKhơngvớinhiềutìnhtiếtphụthuộckhácnữa(xemthêm

truyệnTừĐạoHạnh,số120,tậpIII).

Vềchỗtrâuvàng,sáchTruyệnđứcLýquốcsưkểrằng:Contrâuvàngcủa

nhàTốngđượcngườicháuCaoBiềnđembútthầnđiểmnhãnnêntrâutrở

nêncócảmgiácvàhoạtđộngnhưtrâuthật.KhổngLồbiếtvậy,nênkhivề

nước đúc chuông xong, đánh một hồi rất dài và kêu. Trâu nghe tiếng liền

lồng sang đất Việt. Khi đến kinh đô Thăng-long thì tiếng chng vừa dứt,

trâuđivẩnvơkhơngbiếtchngđâumàtìmcả.BấygiờCaoThịNalàcháu

CaoBiềnlàmmộtcondiềugiấyrấtlớn,dùngbútthầnđiểmnhãn,diềuquả

baylêncao,Caothịbèncưỡilênđitìmtrâuvàng.DiềubayđếnhồTây,trâu

vàngsợbènlặnxuốnghồ[2].Ởđoạnkếtcóngườikểkhác,chngkhơngbịnémxuốnghồTâynhưng

đếntriềuvuaLê,vuaChiêuThốngralệnhlấyhếtchngkhánhđemvềđúc

tiền,trongđócóquảchngcủaKhổngLồ.KhiqnsĩmangquasơngLục

Đầu,chngtựnhiênlặnxuốngnướckhơngsứcgìcóthểkéolênđược.Từ

đónhữngkhithanhvắng,ngườitathấychngnổilênrồilạilặnxuống.Người ta truyền rằng gia đình nào có một vợ, một chồng mà lại có mười

ngườicontraithìcóthểkéođượcchnglên.Bởithếcócâutụcngữ:Ngườinàomộtvợ,mộtchồng

Đẻmườitraicả,chngđồngthánhcho[3].

Những truyện trên có lẽ người kể đã nhớ lẫn lộn, chắp vá mẩu truyện này

vàovớimẩutruyệnkia.

Sê-ơng(Chéon)kểtruyệntrêncónóiđếncontrâuvàng.Đườngđicủanóở

Thăng-longvềsauthànhconsơngTơ-lịch.Cònquảchngthìkhơngphải

đượcKhổngLồnémxuốnghồTâymàxuốngsơngLục-đầu.Cũngtạisơng

nàyởchỗgầnPhả-lạicòncóhònđátrònmấpmégiữadòng,ngườitanóiđó

làcáiđóKhổngLồ.Còncontrâuvàngtìmmãikhơngthấymẹnóđâucả,thì

nóbựcmìnhvùngvẫylàmchocảmộtđámrừngsụtxuốnghốthànhhồ,gọi

làhồKim-ngưu[4].

Vềchỗcáiđãybỏvậtgìvàobaonhiêucũngkhơngđầyvàkhơngtothêm,

truyềnthuyếtCham-pacótruyệnVuaKơ-longGa-rai.Ơngvuanàylúccòn

hànvicùngbạnlênTây-ngunđibntrầu.Ơngcóhaicáisọtcóphéplạ

làmchongườibánháitrầutrồngtrênbađámruộngbỏvàomàkhơngđầy.

Ngườibạnđồnghànhthấyvậysợq,khơngdámcùngăncùnguống.Để

hắntacùngănvớimình,Kơ-longGa-railấytayrẽđơicơmtrênláchuốicho

hắnăn(chonêntừđấyláchuốicósọctrắngởgiữa)lạibópbầunướcchiara

chohắnuống(chonêntừđấyquảbầunậmnàocũngbịeoởkhoảnggiữa)

[5].

VềKhổngLồthầncủanghềđúcđồng,xemthêmtruyệnNgườithợđúcvà

anhhọcnghề,số122,tậpIII.[1]TheolờikểcủangườimiềnBắc.

[2]XemthêmtruyệnLẩybẩynhưCaoBiềndậynon(số39).

[3]Đoạnnàytươngtựvớimộttruyệntrongmục"Thầnnúi"ởLượckhảovề

thầnthoạiViệt-nam.

[4]Sưutầm100bàiAn-nam.

[5]TheoLăng-đơ(Landes).TruyệncổtíchCham-pa.NguyễnđổngChi

KhoTàngTruyệnCổTích

68.THẠCHSANHNgàyxưaởquậnCao-bìnhcóhaivợchồngtuổigiàmàchưacócon.Nhàhọ

nghèohàngngàyphảilênrừngchặtnhữngbócủivềđổilấygạonithân.

Họhamgiúpngườinhưđắpđườngkhơicống,đỡđầnkẻgiàngườiyếumà

khơngnềhàgìcả.Thấyhọtốtbụng,Ngọchồngbènsaitháitửxuốngđầu

thai làm con. Từ đó người vợ có mang, nhưng trải đã mấy năm mà khơng

sinhnở.Giữakhiấy,ngườichồnglâmbệnhrồichết.Mãivềsaungườivợ

mớisinhđượcmộtđứacontrai.

Thằngbékhơnlớnthìngườimẹcũngtheochồngtừgiãcõitrần.Nósốngcơi

cúttrongtúplềucũdựngdướigốcđa.NgườitagọilàThạchSanh.Giang

sơncủaThạchSanhchỉcómỗimộtlưỡibúacủachađểlạihàngngàyđưa

lênrừngđốncủi.NămThạchSanhbắtđầubiếtdùngbúa:cóthiênthầnđược

Ngọc hồng phái xuống dạy cho đủ các mơn võ nghệ và mọi phép thần

thơng.

Một hơm có người hàng rượu tên là Lý Thông đi qua ngồi nghỉ ở gốc đa.

Hắn thấy Thạch Sanh vừa gánh về một gánh củi lớn tướng, nghĩ bụng: "Ngườinàykhỏenhưvoi.Nếunóvềởcùngtathìlợibiếtbaonhiêu".Bènlại

lânlagạchuyệnrồiđòikếtlàmanhem.Thấycóngườilạtựnhiênsănsóc

đếnmình.Thạchsanhcảmđộng,vuivẻnhậnlờivàsauđóchàngtừgiãgốc

đađếnsốngchungdướimáinhàhọLý.

NhàhọLývốnchunmơncấtrượu.ThạchSanhđến,mẹconhắnquảđược

mộttayđỡđầnrấttốt.BấygiờtrongvùngcómộtconChằntinh,cónhiềuphépbiếnhóalạkỳ,thườngbắtngườiănthịt.Quanqnnhiềulầnđếnbổ

vây định diệt trừ nhưng khơng thể làm gì được. Cuối cùng người ta đành

phảilậpchonómộtcáimiếu,hàngnămkhấnmộtmạngngườiđểchonóđỡ

pháphách.

KhơngmaynămấyđếnlượtLýThơngnạpmình.

Nghetin,mẹconLýthơnghoảnghốtlosợ,nhưngsauđómẹconhắnnghĩ

rađượcmộtmưulàlừachoThạchSanhđichếtthay:-"Hắnkhơngchamẹ,

lạivừamớiđến,lạnướclạcáichắclàviệcsẽtrótlọt".Nghĩvậy,chiềuhơm

đóLýThơngchờlúcThạchSanhđikiếmcủivềdọnmộtmâmrượuthịtêhề

mờiăn,rồibảo:

-Đêmnayđếnlượtanhđicanhmiếuthờ,ngặtvìgiởcấtmẻrượu,vậyem

chịukhóđithaychoanhmộtđêm,đếnsánglạivề.

ThạchSanhkhơngngờvựcgìcảthuậnđingay.

Nửađêmhơmấy,ThạchSanhđanglimdimđơimắtthìChằntinhsaumiếu

hiệnra,nhenanhgiơvuốtđịnhvồlấychàng.ThạchSanhvớilấybúađánh

lại. Chằn tinh hóa phép thoắt biến, thoắt hiện, nhưng Thạch Sanh khơng

núng,chàngcũnggiởphéptấncơngliêntiếp.Chỉmộtlúcsau,uqibị

lưỡibúacủachàngxảlàmđơi,hiệnngunhìnhlàmộtcontrănlớn.Chàng

vộichặtlấyđầuvànhặtbộcungtênbằngvàngcủauqixáchvề.

Canhbahơmấy,mẹconLýThơngđangngủbỗngnghetiếngThạchSanh

gọicửa,ngỡlàoanhồncủahắnhiệnvề,hồnvíalênmâyvộicúiđầulạylấy

lạyđể.KhiThạchSanhvàonhàkểchonghecâuchuyệngiếtChằntinh,mẹ

conhắnmớithậthồnhồn.NhưngLýThơngbỗngnảyrađượcmộtkếkhác.

Hắnnói:-Contrănấylàcủavuaniđãlâu.Nayemgiếtnó,tấtkhơngkhỏibịtội

chết.Thơibâygiờnhântrờichưasángemhãytrốnngayđi.Cóchuyệngìđể

mặcanhởnhàloliệu!

Nghenói,ThạchSanhkinhhoảng,vộitừgiãhaimẹconhọLýrađi.Chàng

lạitrởvềgốcđacũkiếmcủinimiệng.CònLýThơngthìđemthủcấpcủa

uqitrẩykinh,tâuvualàmìnhđãhạthủđượcChằntinh.Vuakhenngợi

vàphonghắnlàmđơđốc.

Lạinóichuyệncơngchúaconvuahồiấyđãđếntuổilấychồng.Nhưngnàng

vẫnchưachọnđượcngườinàoxứngđáng.Bọnhồngtửcácnướccũngcó

nhiều người sai sứ đến hỏi cơng chúa làm vợ nhưng khơng một ai vừa ý

nàng.Cuốicùng,vuachatổchứcmộtngàyhộilớnchohồngtửcácnước

lánggiềngvàcontraitrongthiênhạtớidựđểcơngchúatừtrênlầucaoném

quả cầu may, hễ quả cầu rơi trúng vào người nào thì sẽ lấy người ấy làm

chồng.

NhưngkhicơngchúasắpsửanémquảcầuthìbỗngcóĐạibàngđiquatrơng

thấy.Đạibàngngunlàmộtconutinhởtrênnúicónhiềuphépthầndị.

Thấycơngchúađẹp,liềnsàxuốngbấtthìnhlìnhcắpđi.

BấygiờThạchSanhđangngồidướigốcđa.TìnhcờthấyĐạibàngbayqua,

chân có quắp một người, sẵn cung tên chàng bắn theo một phát.Mũi tên

trúngcánhĐạibàng.Hắnđauqphảihạxuốngcắnrăngnhổmũitênđirồi

lạithacơngchúavềhang.ThạchSanhlầntheovếtmáu,tìmđượcchỗởcủa

qivật.

Thấyconbịmấttích,nhàvuaxiếtbaođauđớn,vộisaiđơđốcLýThơngđi

tìm,hứasẽgảcơngchúavàtruyềnngơicho.Vừamừngvừasợ,LýThơngkhơngbiếttínhthếnào.Cuốicùnghắnnghĩ,chỉcóngườiemkếtnghĩacũ

họamaycóthểgỡbíchomình,bènmộtmặtchoqnlínhđikhắpnơidò

hỏi, mặt khác truyền cho nhân dân mở hội hát xướng mười ngày để nghe

ngóngtintứcThạchSanh.Nhưngtámchínngàytrơiquamàvẫnchưacótin

gìmớimẻ.Mãiđếnngàythứmười,hắnmớitìmthấyThạchSanhtrongđám

ngườiđixemhội.ThấyLýThơngnóiđếnviệctìmcơngchúa,ThạchSanh

liềnthậtthàkểchuyệnmìnhbắnĐạibàngchonghe.LýThơngmừngq,

lậptứcnhờchàngdẫnđườngchoqnsĩtrẩyđếnsáthangđá.Cửahangăn

thơngxuốngđấtsâuthămthẳmkhơngmộtaidámxuống.ThạchSanhtình

nguyệnbuộcdâyởlưngchongườidòngxuốnghangthámthính.

Đại bàng từ hôm bị thương về nằm liệt một nơi, bắt cơng chúa phục dịch.

ThạchSanhxuốngđếnnơiẩnvàomộtxó,chờlúccơngchúamộtmìnhđi

qua, mới ra hiệu cho nàng biết. Thấy người trai lạ kia liều chết cứu mình,

cơngchúavừangạcnhiênvừahếtsứccảmphục.ThạchSanhlấythuốcmê

bảonàngchoĐạibànguống.ChờlúcĐạibàngngủsay,chàngbuộccơng

chúaởđầudâyrahiệuchoqncủaLýThơngkéolên.Chàngđangchờđến

lượtmìnhlênthìkhơngngờLýThơngđãralệnhchoqnsĩvầnđálớnlấp

kíncửahanglại,rồikéonhauvề.ThạchSanhkhơngrađược,tứcmìnhvơ

hạn.Chàngđậpphákhắpnơiđểkiếmlốithốt.GiữakhiđóĐạibàngtỉnh

dậy.Thấycóngườilạ,lạithấymấtcơngchúa,hắnbừngbừngnổigiậnxơng

ratoangiếtThạchSanh.ThạchSanhcũnggiởphépmầuchốnglạirấtkịch

liệt.Đạibàngbịthươngsẵnnênchảmấychốcđãchuốclấythấtbại.Saukhi

giết chết con yêu tinh, Thạch Sanh đi lục lọi khắp mọi nơi. Thấy có một

ngườicontraibịnhốttrongcũisắt,chànghỏiramớibiếtđólàtháitửcon

vuaThủy.Ngàyđócáchđâyhơnmộtnămtháitửdidungoạn,tìnhcờbịĐại

bàngbắtđemvềnhốtlạiởđây.ThạchSanhbèndùngcungvàngbắntancũi

sắtcứutháitửra.Tháitửthốtnạnhếtlờicảmtạchàngvàmờichàngxuống

chơi Thủy phủ. Vua Thủy sung sướng được gặp lại con, lòng rất biết ơn

ThạchSanh.Vuađãichàngrấthậuvàkhichàngvề,vuatốngtiễnthậtnhiềuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KHỔNG LỒ ĐÚC CHUÔNG HAY LÀ SỰ TÍCH TRÂU VÀNG HỒ TÂY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×