Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DÌ PHẢI THẰNG CHẾT TRÔI, TÔI PHẢI ĐÔI SẤU SÀNH

DÌ PHẢI THẰNG CHẾT TRÔI, TÔI PHẢI ĐÔI SẤU SÀNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phúơngvềbảovợ:

-Thằngnàyhẳnlàđàođượckhovànghũbạcchiđây.Hắnranhkhơnlắm.

Nhưngbộhắnkhơngthểgiấuđượcmắtta.Từđóphúơngcócảmtìnhvớihắn.Từcảmtìnhtiếnlênthântình.Thấyhắn

cũngcóvẻnhonhã,phúơngcóýmuốngảcongáichohắn,mớimượnmối

đánh tiếng. Anh chàng nhận lời nhưng cho mối biết là mình nghèo q

khơngbiếtlấygìdẫncướiđược.Phúơngcười,cholàhắngiấucủanhưng

cũngcamđoanxinchutấtcảphítổncướixin.Thếlàanh chàngbỗng chốcngẫunhiên làchồng cơgáiphú ơng.Hơm về

nhàchồngcơgáithấychồngchỉkhưkhưgiữđộccómộtchiếchòmgỗrất

nặng,trongbụngđốnchắclàcủaởđâyrồi,nênkhơngnóigìhết.Nhưng

ngàymộtngàyhai,vợthấychồngkhơngcóvẻgìlàgiàucóthìnảymốingờ

vực.Nhânmộthơmchồngđivắng,nàngtrộmchìakhóamởraxemthìchỉ

thấymộthòmtồnlàđácuội,chẳngcóđồngsứtnàohết.Biếtlàbịlừa,ngườivợchỉcònngồinhàmàkhóc.Nhưngsauđónàngbào

chồng:

-Kểraanhcũngcaomưuthật.Nhưngbâygiờanhphảilàmcáchgìlấyđược

mộtcơgáinàothậtgiàuhơntơi.Đượcnhưvậytơisẽănởvớianhtrọnđời,bằngkhơngtơinhấtđịnhkhơngchonằmcùnggiườngđâu.

Nghenói,hắngậtđầurồibỏnhàrađi.

Anh chàng đến một tỉnh khác làm đầy tớ cho một nhà phú thương. Phú

thươnglàmộttaygiàucónứtđốđổvách.Cảmộtdinhcơ,vườntượcrấtđồ

sộởbênbờsơng.Phúthươnglạicóbacơcongáichưachồng,cơnàocơấy

rấtxinhđẹp.Anhchàngmớiđếnởlàmviệctấtlực.Khơngbaolâuhắnđược

chủrấttincậy.Mộthơmvàokhoảngchậptốicómộtcáithâytrơiquabên

nhàphúthương.Hắnbỗngnghĩđượcmộtkế,bènvớttrộmthâylênbờgiấu

ởchỗkíntrongvườn.Đoạnhắnđitìmmộtngườiquenbảoygiảxưnglàm

chúruộtmìnhđếnthămcháu.Ngườiấyđến,hắnlênnhàtrênxinphépchủ

chochúmìnhởchơiítngày.Phúthươngnểhắnnêntiếpđãichúhắntửtế,

saidọncơmnướcramời.Đếnnửađêmhắnchoơngchúgiảcủamìnhcất

lẻnravềrồilấyquầnáomặcvàoxácchết,vựclêngiường.Thếrồihắnlàm

bộtrihơlên.Hắnnóivớichủ:

-Khơngbiếtơngchochútơiănuốngnhữnggìmàbâygiờchútơinằmchết

cứngkhơngdậyđượcnữa.

Nghe nói, phú thương thất kinh lại thấy hắn định làm to chuyện thì khơng

cònhồnvíanàonữa.-"Nếuhắnlàmrachuyệnthìchuyếnnàygiatưđiền

sảncủamìnhsẽđộinónrađimàthơi.Bọnquanlạichỉbéobụngnhờnhững

dịpnày".Nghĩvậy,phúthươngđấudịu,đưahắnvàobuồngthươnglượng.

Ơng bảo hắn muốn gì được nấy miễn là hắn giấu gọn chuyện này cho là

được.Bấygiờanhchàngmớinóitoạchnguyệnvọngthầmkíncủamìnhlà

chỉmuốnlấymộttrongbacơcongáilàmvợ.Phúthươngthấymặtmũianh

chàng cũng khơng đến nỗi hèn kém lại thấy hắn làm việc đắc lực nên vui

lòngđemcơcongáilớngảphứtchohắn.Thếlàanhtalạiđượcvợmới.Ngườivợnàycủariêngbộnbề,ănđứtvợcũ.

Lấynhauđượcítlâu,haivợchồngđưanhauvềthămnhà.Khihaingườiđàn

bàgặpnhau,họkểchuyệnchonhaubiết.Nghecơcongáiphúthươngnói

hếtngọnnguồn,cơcongáiphúơnglắcđầu,bảonàngrằng:

-Vậylàdìphảithằngchếttrơi,còntơiphảiđơisấusànhđó![1]

KHẢODỊ

Người miền Bắc có truyện Con nghê ngói (con nghê ngói tức là con sấu

bằngsành)cũnglàmộtdịbảncủatruyệntrên(nhưngngườikểchỉnhớcó

mỗiđoạnđầu).Trongtruyệnnày,cơgáiphúơnglúcbiếtmìnhbịlừađành

chỉngồiơmconrurằng:Connghêlàconnghêngói,

Bốmàykhéonói,nóhóaraconnghêvàng

Ơngngoạimàyngheqng,gảconchobố.Vả cả hai truyện, về hình thức đều tượng tự với truyện HữuKétừ xưa đãđượcdiễnthànhvănvần,nhanđềHữuKétântruyện:

HuyệnThạch-hàcómộtchàngtrainghèotênlàHữuKémuốnlấycơNgọc

Dong,congáicủamộtcụhuyệnhưutrícùngmộtxã.Biếtcụhuyệnkhơng

đờinàogảcongáichomình,hắncũngbắtmẹmangtrầucautớihỏiđểcho

ngườikhácbiếthoađãcóngườiđểý.Sauđó,hắnbànvớichúlàxãtrưởng,

mờilàng,trongđócócụhuyện,lậpkhốnướchễbắtđượctraigáitìnhtựthì

buộchaibênphảikếtlàmvợchồng.

Đâylàmấycâukhốn:Hồnghiệunămnay,

Trêndướiđềuhay:

Khốnlậprađây,

Chonghiêmphonghóa,

Trailớnlấyvợ,

Gáilớnlấychồng;

Dunbởitơhồng,

Lẽthơngmốilái,

Cócheocócưới,Phảiđạovợchồng;

Nhượcbằnggianthơng,

Nươngdâubếnbộc.

Khơngkỳthếtộc,

Chẳngquảnsanghèn;

Bắtđượchiệntiền,

Kếtlàmphuphụ...Mộthơm,lànglàmlễkỳphúc,banđêmcóhátchèo,traigáitronglàngđều

đổ xơ ra xem. Chú của Ké đã lập mưu sẵn đang cầm chầu bỗng dưng nổi

hiệutrốnghọp làng.Khi mọingười đổ xô đến, chú của Ké nhân danh xã

trưởngnóimìnhthấybóngmộtcặptraigáitìnhtựởbụirậmsauđìnhnên

mờilànglạithihànhkhốnlệ.Ngườitarađấythấydướimộtgốccâykécó

mộtcáiổbằngrơmngồiđãnhẵnchỗ.Họđốncặptraigáituyđãchạytrốn

nhưngtrênđầuvẫncòndínhtráiké,vậycứtìmngườinàotrênđầucótráiké

thìbắt.LiềnđóngườitatìmthấychỉcóHữuKévàNgọcDongđầuvàáo

đềudínhđầyké.CụhuyệnđànhphảicắnrănggảcongáichoHữuKétheo

đúnglệlàng,rồitứcuấtmàchết.Vìkhơngcócontrai,giatưđiềnsảnvềtay

con gái - tức là về tay Ké cả. Nhưng Ngọc Dong cũng ra điều kiện: nàng

khơngchịunằmchungvớihắn,nếuhắnkhơnglậpmưulấyđượcmộtcơgái

kháccũnggiàu,cũngđẹpnhưnàng.HữuKévânglờinhưngbắtvợphảiănthềvàgiaorằnglúcnàomìnhvềvớingườilạthìnàngphảigiảnhậnlàmchị

ruộtmình.Kécònchongườilàngtiềnvàdặnlúcnàomìnhvềphảiđứngdậy

chàohỏicungkính.

Kéđiởvớimộtphúơng,hắnlàmviệcrấtđắclực.Hắnhátgợitìnhlàmcho

cơcongáiphúơngphảicảm.Rồimộthơmhắnxinvềgiỗmẹ.Phúơngphú

bàđitheohắnvàrấtngạcnhiênkhithấymọingườichàohắnbằngơng,bằng

cậu;lạithấyhắncónngườichị-tứcNgọcDong-rấtđẹp,đóntiếprấtxứng

ý.

ThếlàphúơngchoKélàconquanhuyệntráhìnhđikénvợ,bènđemcon

gáicấmcunggảchohắn.Kélàmbộtừchốiđơibalầnmớinhận.Phúơng

mởtiệclinhđìnhchohaibênlàmlễkếthơn.Bangàysau,NgọcDongmới

cho cơ nàng biết sự thật. Nàng khóc lóc trách cha trách mẹ, nhưng ván đã

đóng thuyền còn nói gì được nữa. Ngọc Dong cho biết mình còn khổ hơn

nàng,chỉvìmộtnắmkémàbịbuộcphảilấyhắn.[1]TheoPhụnữtânvăn(1930)NguyễnđổngChi

KhoTàngTruyệnCổTích

54.CÁIKIẾNMÀYKIỆNCỦKHOAINgày xưa, có một anh chàng sinh trưởng trong một gia đình giàu có. Nhà

hắncóaothảcá,cótrâubò,ruộngvườnkhánhiều.Ngàyấyởgầnlànghắn

cómộtcơgáinếtna,nhansắcxinhđẹp,chỉphảicáitộinghèo.Hàngngàycơ

gáiphảilàmthlàmmướnkiếmăn.Anhchàngnhàgiàukiatừngngâyngất

vì nhan sắc của cơ. Mặc dầu khơng mơn đăng hộ đối, nhưng hắn ao ước

đượccùngnàngkếtlàmbạntrămnăm.Sauđónhờcómộtngườiđànbàlàm

mối,hắnđượcgặpnàngnhiềulầnvàchỉnonthềbểquyếtlấynànglàmvợ.

Nghe hắn nói thế, cô gái vô cùng sung sướng và hiến thân cho hắn khơng

tiếcthươnggìnữa.

Nhưngngườiđànbàmốiláivốnlàngườichỉbiếtcóđồngtiền.Đượctiền

củaanhnhàgiàucho,mụvẫnchưathỏamãn.Đốivớicơgáinhànghèo,mụ

khơng"xơmúi"gì.Bấygiờởgầnvùngđócómộtcơgáinhàgiàuếchồng.

Mụbèntìmtớitỷtêvớicơnọbảonếuchomìnhnhiềutiền,mìnhsẽđánh

tiếngchoanhchàngnhàgiàukia.Cơgáinọnghenóimừnglắm,đúttiềncho

mốiđềmụtaliệubềtácthànhchomình.

Từđómụmốilnlnbnglờigièmphacơgáinhànghèo:-"Connàymụnói-thếmàkhơngđượcđoanchính.Đãnhiềulầntơibắtgặpnótằngtịu

vớiĐồVân.ĐồVânhọcgiỏinaymaisẽđỗđạt...".

Thếrồimụtanhennhómthêmlòngghentngvàtứcgiậncủaanhchàng,

đồng thời nói tốt cho cơ con gái mà mụ bòn lần hồi khi năm quan, khi ba

quankhơngbiếtmỏi.Vàmưukếcủamụcóhiệuquả;anhchàngkiatừghentức đến chán ghét người tình cũ. Cuối cùng anh chàng cho người đưa trầu

caudạmhỏicơgáinhàgiàukialàmvợ.

Ngàycướihaibên,cơgáinhànghèonọbịtìnhphụ,lòngđaunhưcắt.Trong

mộtphúttủiphậnhờndun,nàngnhảyxuốngsơngtựtử.Cáichếtcủanàng

đãlàmchocặpvợchồngmớitrởnênhốihậnvàlosợ.Nhấtlàmụmốithì

nhưsétđánhngangtai.*

**Khitấtcảmấyngườiđólầnlượtchếtxuốngâmphủ,Diêmvươngđãđọchồ

sơ,hiểurõnỗioanuổngcũngnhưtộitrạngcủatừngngườivàbắthọphảitrở

lại dương thế để đền "nợ" hay báo "ốn" của chính mình một cách xứng

đáng.Mụmốiđượcthácsinhvàomộtnhàphúơng,anhchàngphụtìnhlại

thácsinhlàmmộtngườihọctrònhưngkhơngđấtcắmdùi.Cònngườibạc

mệnhthìđượcởlạicõiâmđểtheodõichúngmàbáothù.

CáiKiến,cơcongáiphúơngrấtđẹpvàthơngminh.Nhưngchacủanàngthì

tínhkhíbiểnlận.Ơngtachỉbiếtcótiềntàivàdanhvọng,cònngồiraơng

chảcoiairagì.Chàngthưsinhrấtkhơingơ,họcgiỏi,vănhay,nhưngnghèo

rớtmồngtơi.Chàngđãtừngváclềuchiếuđithi.Văntàicủachàngnổitiếng

khắpkinhkỳ,thếmàcứhễvàotrườngnhấthaygiỏilắmvàođếntrườngnhì

làbịloạirangay.Khơnglàmchođaubụngthìcũngbắtphạm"trườngquy",

oanhồncủangườibạcmệnhquyếtkhơngcóhắnđỗ.MỗilầnkhơngđỗlàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DÌ PHẢI THẰNG CHẾT TRÔI, TÔI PHẢI ĐÔI SẤU SÀNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×