Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GỐC TÍCH CÁI NỐT DƯỚI CỔ CON TRÂU

GỐC TÍCH CÁI NỐT DƯỚI CỔ CON TRÂU

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mộthơm,cậubémảichơiq.Hộikhăngvuiđáođểlàmchohắnqnmất

cả. Nhưng trâu thì nhịn từ trưa cho đến chiều. Trâu gọi mãi, nhưng hắn ta

nào có để ý đến. Buổi chiều hôm ấy trâu định mách chủ nhưng hắn khơn

ngoandùnglờilấpliếmkhơngchotrâucódịpmởmiệng.Buổisánghơmsau,ngườichủdắttrâutacàyruộng.Trâucốlàmrabộbước

khơngmuốnnổi.Chủgắt:

-Nàocóđimaulênkhơng.Đồlười?

Trâutrảlời:

-Khơngphảilườimàtạiđói.

Chủhỏitiếp:

-Thếnào?Ngàynàomàthằngbéchảchomàyănmộtbụngnocăng.

Bấygiờtrâumớivạchmặt:

-Cưỡitrâurađánhkhăngđánhđáo,cưỡitrâuvềnóiláotrâuno.Nogìmà

no:trongmongồiđấtsét.Ỉacáiphẹt,hếtno.Sựgiảdốicủacậubéchăntrâuvìthếbạilộ.Ngaybuổitrưahơmđóngười

chủvừalộtnhữngcáimođầybùndướibụngtrâuvừađánhchohắnmộttrận

mêtơi.Hắnđauêcảngười.Nhưngtrâuthìrấthảhêvàtừhơmđóngàynàocũngđượcănnolạiđượctắmrửasạchsẽ.Quamấyngàysau,nhữngchỗbịđánhhãycònsưnghúp,cậubéngồitrênbờ

ruộnggiọtngắngiọtdài.Trongkhiđótrâuungdungăncỏ.Bỗngdưngcó

mộtơnglãohiệnrasaulưng,hỏicậubévìcớgìmàkhóc.Hắnchỉvàotrâu

mànói:-"Tạinócả.Vìnómáchchủ...".Đoạnhắnkểchoơngnghehếtđầu

đi.Ơng lão nghe xong dỗ dành cậu bé và nói: - "Ta rất thương con gặp phải

chuyệnkhơngmay.Bâygiờconmuốngìtasẽlàmchoconvuilòng".Hắn

đáp:-"Vìnóbiếtnóilàmchoconphảiđòn.Bâygiờchỉmuốnlàmthếnào

cho nó khơng thể nói được nữa". Ơng lão bảo: - Khó gì việc đó. Ta sẽ có

phéplàmchoconvừaý".Ơnglãobènrúttrongngườiramộtcâyhươngđốt

lênthưphùvàotrâu,rồibấtthìnhlìnhơnglấycâyhươngđódívàodướicổ

convật.Trâucốgiãygiụanhưngkhơngkịp.Trâukêulênoaiốikhảncảcổ.

Tiếngnóicủatrâudầndầnmấthẳn.Cuốicùng,lúcnàomuốnnói,trâuchỉ

cònphátracómỗimộtriêng"nghéọ..."màthơi.Chỗbịthươngsauthành

mộtcáisẹonhưcáinốtruồi,từđótrâukhơngnóiđượcnữa.Cảdòngdõinhà

trâusinhracũngđềukhơngbiếtnóivàcũngđềumangcáinốtởdướicổcho

mãiđếnngàynay[1].

KHẢODỊ

Tơ-ri-e(Triaire)vàTrịnhThụcOanhtrongsáchdãdẫn,khiphóngtáctruyện

nàycókểđếnviệccỏbiếtbay.Nhữngngườichăntrâulúcđólnlnphải

dùnggậyđánhchocỏrơixuốngđểchotrâuăn.Chúngtơingờhìnhtượng

nàycũngnhưhungthần,nàngtiênvàconrắn,đềubịađặt,khơngđúngnhư

truyệncủanhândânkể.

Một loạt truyện cổ tích của các dân tộc sau đây đều là những dị bản của

truyệntrên.

TruyệncủaTiệp-khắc[cũ](Tchécoslovaquie)ởvùngBơ-hêm(Bohême):

Mộtanhnơngdâncómộtcondêcáihamăn.Mộthơm,vợanhđichăndê

về,anhhỏidêxemnócóđượcănnokhơng?Dêtrảlòi:-"Vâng,tốtlắm!

Ngườitachẳngchoăngìcả".Thấyvậy,ngàymaianhchocongáiđichăn.

Lúcvềhỏidê,dêcũngtrảlờinhưthế.Ngàythứba,anhtựmìnhdichănlấy.

Khivềhỏidê,dêcũngtrảlờinhưmấyhơmtrước.Giậnq,anhnơngdân

lộtsốngdadêmộtnửangười,rồiđuổidi.Dêtrốntrongmộtcáihangcủa

mộtconchồn.Khichồnđikiếmănvề,đuổidê,dêđãkhơngđi,lạicòncố

làmchochồnsợmình,nhưngmộtconbọkhoantai(cónơikểlàconong,

haykiến,haydím)giúpchồncắnvàotaidê,buộcnórakhỏihang.

TruyệncủaHung-ga-ri(Hongrie):

Ngườibốsaiconđichăndêcái.Lúcchănvề,hỏithìdênóikhơngđượcăn

no,bốgiậngiếtchếtđứacon.Lầnsauđứaconthứhaiđichăncũngvậy.Đến

lầnđứaconthứbađichăn,bốrìnhxemmớithấyrõlàmìnhbịdêlừa,bèn

cùngvớiconlộtsốngdadê.

Truyện của Ý (Italia), của Pháp cũng giống truyện của Hung, nhưng trong

truyện của Ý, người chăn dê không phải con trai mà là con gái; còn trong

truyệncủaPhápthìđếnbảyđứaconlầnlượtđichănmộtcondêcái.Mỗi

lần,trướckhivề,đứanàocũnghỏidêcónokhơng?Dêđáp:-"Ănnóuống

tốtvàcónhiềusữa",nhưngkhiơngbốhỏithìdêlạitrảlờingượclại,làm

chongườiBốchặtđầucảbảyđứacon.Ngườibốtrênthânhànhchăndê,lúc

trởvềhỏidê,dêcũngtrảlờinhưtrước,vàđiềukhácvớicáctruyệntrênlà

trảlờivừadứt,dênhảylêncắnchếtchủni,vàtrởthànhbàchủ.

TruyệncủaĐứcdoGrim(Grimm)sưutậpthìngườibốkhơnggiếtcon(ba

đứa)màchỉbắtconrađứngngồicửa.

MộttruyệnkháccủaÝ:kếtcụccókháchơn:

Mộtmụphùthủysaimộtđứatrẻchăndêcái,bảophảichodêănno,nhưng

đừng cho ăn các thứ hạt. Trở về hỏi dê, dê cũng nói láo. Mụ lần lượt giết

chếtmườihaiđứatrẻ.Đếnđứathứmườibathìnóbiếtvuốtvedê,lạichodễ

ăncácthứhạt.Vìthế,khimụphùthùhỏi,dêđáp:-"Tơiđượcănno,được

chăntốt,nóchotơiăncảngày".Vàđĩnhiênđứatrẻnàykhơngchịuchung

sốphậnvớimấtđứatrước[2].

[1]TheoPhụnữtânvăn(1931)

[2]ĐềutheoCơ-xcanh(Cosquin).TruyệncổtíchdângianmiềnLo-ren,tập

II.

NguyễnđổngChi

KhoTàngTruyệnCổTích

19.SỰTÍCHCÁICHÂNSAUCONCHĨNgàyxưacómộtngườiđànbàtênlàThanhĐềrấtsùngđạoPhật.Bàtasùng

Phậtđếnnỗichorằngnhữngcơmbánhdolúagạongườitatrồngraởđồng

ruộngthìkhơngthểnàotinhkhiếtđược,nênkhơngmộtthứnàođángđemlễ

Phật.Vìthế,hằngnămbàtatrồnglúanếptrongnhữngcáigáodừađựngđất

sạch.Lnlnbàtreocáigáođólênmộtchỗcaovìsợcóngườibướcqua.

Khilúachín,bàthậntrọngrứttừnghạtmột,giãnóbằngmộtcándaomới

tinh,rồimớiđưanắmgạođóđựngvàobátthờmàdânglênchùa.

Một hơm, ở một ngơi chùa lớn trong vùng có mở hội đón tiếp khách thập

phương.Vịhòathượngchùaấycắtđặtmộtsốsưtiếpnhậnnhữnglễvậtcủa

thiệnnamtínnữđemđếncúngPhật.Bànghetinkhơngquảnđườngxa,vội

đưanắmgạonếptinhkhiếtcủamìnhtìmđếncúngởchùađó.Khơngngờ

mấyvịsưkiachỉchúýđếnlễvậthậuhỹcủanhữngngườikhác,màchảai

tưởng đến bà và nắm gạo của bà. Chờ suốt một ngày khơng thấy ai nhận,

ngườiđànbànọtứcmình,némnắmgạoxuốngđấtrồibỏravề.

Ítlâusau,bàtasửamộtlễcúngPhậttạinhàmìnhrồimờihòathượngvàcác

sưchùađóđếntụngkinh.Theolệthường,trướckhiravềchủnhânphảilàm

bánhtặnghọănđường.Đểlàmnhụcbọnsưbấtlương,bàtagiếtmộtcon

chó lấy thịt băm nhỏ với các thứ rau thơm làm nhân bánh. Sau bữa cơm

chay,bàtađembánhdotặngmỗingườimộtchiếc.Đốnđượcmưumẹocủa

ngườiđànbà,vịhòathượngdặncácnhàsưcầmbánhvềchứđừngăn.Họ

đềuvânglời,duychỉcómộtnhàsưlàqnmất.Dọcđườngthấybánhthom

ngon, sư ta bèn bóc ăn kỳ hết. Những người khác khi đưa bánh về biết lànhânthịtchóđềuquẳngcảvàogốccâybồđềởtrướcchùa.

TấtcảnhữngviệcđóđềuthấutaiđứcPhật.Trướchết,đứcPhậttrịtộibọnsư

bất lương và tham lam. Bọn họ bị bắt xuống địa ngục. Con chó chết oan

đượcsốnglại.Nhưngvìnóđãbịnhàsưkiaănmấtmộtchânnênlúctrởvề

cõithếchỉcòncóbachân.ĐứcPhậtthấythếchắpchonómộtchângiảkhác

đểnótiệnđilại[1].Nhữngthứrauthơmlàmnhânbánhbịvứtdướigốcbồ

đềcũngnhưphépPhậtmọclạixanhtốt.Đólàbacâyrauom,hànhvàsả.Vì

nhữngloạicâyấybịnhàchùacoilàđãuếtạpchonênsaunàynhữngngười

xuấtgiađềukiêngkhơngdùng.Vêphầnngườiđànbàcũngbịtộinặng:Phật

bắt bà ta bỏ vào tầng ngục thứ mười. Có người bảo đó là bà mẹ ơng Mục

Liên,saunàyơngtatừngxuốngdướiđóthămmẹ[2].

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GỐC TÍCH CÁI NỐT DƯỚI CỔ CON TRÂU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×