Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SỰ TÍCH CON SAM

SỰ TÍCH CON SAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nóirồi,ơngcụtraochongườidànbàmộtviênngọcvàbảo:

-Ngươihãyngậmviênngọcnàyvàomiệngthìsẽbayquađượcbiểnđếgặp

chồng.Nhưngphảinhớlànhắmmắtngậmmiệngkẻorơingọcmànguyđó.

Ơngcụnóixongbiếnmất.Bàtalấyngọcngậmvàomiệngvànhắmmắtlại.

Thốtnhiêntrờibỗngnổigióùù.Bàthấyngườinhưnhẹbỗng,haibêntai

nghe tiếng vo ve. Được một lúc sau thấy chân chấm đất, bà mở mắt ra thì

thấymìnhđangđứngtrênmộtbãicátlạmàgióbấygiờđãlặng.Trơngthấy

chồngngồicorotrênbãi,bàmừngq.Haivợchồnghànhunmộthồilâu

rồimớitínhchuyệntrởvềlàngcũ.Ngườichồngơmnganglưngvợđểvợđưaquabiểncả.Lòngngườivợsung

sướng khơng thể nói hết. Vì thế, bà ta đã quên mất lời của thần Cây dặn.

Miệngmắcngậmngọcnhưngbàvẫncốhỏichuyệnchồng.Độtnhiênviên

ngọcvăngragiữakhơngtrung.Bàchỉkịpkêulênmộttiếngrồicảhaivợ

chồngđềusaxuốngbiển.Rồiđóhọhóathànhnhữngconsam.Ngàynay,nhữngconsamthườngđicặpđơiởdướinước,lúcnàoconsam

đựccũngơmlấyconsamcáinhưkhichồngơmvợđểbayquabiển[1].CócâutụcngữThươngnhưsam,làdotruyệnnàymàra.[1]TheoNguyễnDuy.TruyệncổViệt-nam.NguyễnđổngChi

KhoTàngTruyệnCổTích

15.SỰTÍCHCONDÃTRÀNGCóhaivợchồngmộtơnggiàtênlàDãTràng.Trongvườnhọcómộthang

rắn.Thườngngàylàmcỏgầnđấy,ơnggiàvẫnthấycómộtcặpvợchồngrắn

hổmangravàotronghang.Mộthơm,conrắnchồngbòrakhỏihangmộtmình.Ơngnhìnthấyrắnvợ

nằmcuộnởtrong.Vìmớilộtnênmìnhmẩynóyếuớtkhơngcựaquậyđược.

Mộtlúclâu,rắnchồngbòtrởvề,miệngthamộtconnháiđútchovợăn.Ítlâusau,DãTrànglạithấyrắnvợbòrakhỏihangmộtmình.Lầnnàyrắn

chồngđếnkỳlộtnằmimthimthíp,lốtdacũcònbỏlạibênhang.Hồilâu,

rắnvợtrởvề,theosaucómộtconrắnđựckháckhálớn.DãTràngthấyhai

conbòđếncửahangthìdừnglạirồiquấnlấynhaunhưbệndâythừng.Một

látsau,conrắnđựcmộtmìnhbòvàohang.Dã Tràng biết con rắn đực này toan làm gì rồi. Ơng cảm thấy ngứa mắt,

muốntrừbòconrắnđóđiđểcứuconrắnchồngđanglúcsuynhược.Lúcđó

bênmìnhkhơngcócáigìcả,ơngbènrútmộtmũitênnhằmconrắnmới,bắn

ngaymộtphát.Khơngngờmũitênlạitrúngvàođầuconrắnvợchếttươi,còn con kia hoảng hồn chạy mất. Dã Tràng nghĩ cũng thương con rắn cái

nhưngtrongthươngcólẫncảgiận,nênơngchánnảnbỏđivềnhà.Từđó,

ơngkhơngthèmđểýđếnhangrắnnữa.Chừngdămngàysau,mộthơm,DãTràngnằmvõngthuậtchuyệnvợchồng

conrắnchovợmìnhđãthấyvàđãlàm.Ơngkểvừadứtlờithìbỗngnghe

trênmángnhàcótiếngphìphì.Cảhaingườihốthoảngnhìnlênthìthấycó

mộtconrắnhổmangrấtlớn,điquấnlấyxànhà,đầuvườntớigầnchỗơng

nằm,miệngnhảmộtviênngọc.Ơngvừacầmlấythìbỗngngheđượctiếng

rắnnói:

- Ơng là ân nhân mà tơi cứ ngỡ là kẻ thù. Mấy hôm nay tôi đợi ông trên

mángnàychỉchựcmổchếtđểbáothùchovợtôi.Nhưngvừarồingheông

kể chuyện rõ ràng, tôi mới biết là lầm. Xin biếu ơng viên ngọc nghe này.

Đeo nó vào mình thì có thể nghe hiểu được mọi tiếng mng chim ở thế

gian.

Từkinhngạcđếnsungsướng,DãTràngnhậnviênngọcqvàtừđókhơng

baogiờrời.*

**

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SỰ TÍCH CON SAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×