Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SỰ TÍCH CHIM NĂM-TRÂU-SÁU-CỘT VÀ CHIM BẮT-CÔ-TRÓI-CỘT

SỰ TÍCH CHIM NĂM-TRÂU-SÁU-CỘT VÀ CHIM BẮT-CÔ-TRÓI-CỘT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tụcởđâynitrâukhơngcóchuồng.Ngườitađóngởgócsânnhữngcái

cột,tốivềbuộcmỗiconvàomộtcột.Thoạtvừađếncơgáiđếmngaysốcột

đượcsáucái:-"Sáucộtvịchilàsáutrâu"cơtựbảothế.Cơkhơngbiếtrằng

trước đây một hơm vì có một cột gần gãy nên bác Ba phải đóng một cột

khác,chưakịpnhổcáikiađi.

Lúcbáclựcđiềnđánhtrâuvề,cơgáiđếmđiđếmlạichỉcónămcon,bèn

ngẫm nghĩ: - "Qi thật! Sao chỉ có năm. Có lẽ vì khơng có giấy tờ, nên

nghetinchachếtlãonàyđãbántrộmmộtcon".Bènnóito:

-NàybácBa.Cònmộtconnữađâu?

Báclựcđiềnngạcnhiên:

-Còntrâunàonữa,tơinicủacụcảthảychỉcónămcon.

Cơgáilýsự:

-Nămtrâusaolạisáucột.Cólẽbácđánhlạcmấtmộtcontrongrừngchứ

gì?

BácBađemviệccộtgãyraphântrần,nhưngcơnàođâucónghe:

-Thơibácchịukhóđitìmchotơiđi.Nămtrâusaolạicósáucột?

Thấy cơ ta lẩm bẩm mãi mấy tiếng "năm trâu sáu cột", bác lực điền nổi

xung:

-Chỉcóbắtcơtróivàocộtnàythìhọachăngmớithànhsáuđược!Cơgáiphúơngkhơngphảilàtayvừa,nhảylênxỉaxóibácBa.BácBabực

mìnhbỏđivàorừng.Cơtiếptheochânbác.Rồiđóhaicâu"nămtrâusáu

cột"và"bắtcơtróicột"trởthànhlờiđốiđápcủahaibên.

CảbácBavàcơgáivềsauđềuhóathànhchim.Haiconchimđóxuấthiệnở

vùng rừng núi Thái-nguyên, Bắc-cạn là vùng xảy ra câu chuyện. Hai con

chimkiếmăntừnhánhemchođếnmờsáng:mộtconđàngnàynúi,mộtcon

đàngkianúi,mộtconkêu:"Năntrâusáucột",mộtconđáp:"Bắtcơtróicột"

[1].Ngườitanhậntiếngkêucủatừngconmộtmàđặttên[2].

KHẢODỊ

VềSựtíchchimnăm-trâu-sáu-cột,theolờikểcủađồngbàothiểusốởvùng

Hà-giang,Tun-quangthìlạicónhữngđiểmhơikhác.Truyệnnàycólẽlà

nguồngốccủatruyệnvừakểtrên:

Ngàyxưa,ởvùngTun-quang,Hà-giangcómộtthổlanggiàucónhưnglại

hiếmcon.Hắnniđượchaingườiconni:mộttrai,mộtgáirấtxinhxắn

vàlinhlợi.Khithổlangchết,ngườivợsợđấtđaicủacảicủamìnhsẽbịmột

thổlanglâncậncóthếlựcchiếmđoạtnêncốtìmcáchgiữvềchomình.Mụ

thấythổlangnọđangkhaokhátcongáinicủamình,mớitrangđiểmcho

nàngvàdỗdànhnànglàmthiếpngườithổlangkia.Mụnghĩbụngmộtkhi

đãtrởthànhmẹvợthìchàngrểkiasẽđểchomìnhvàtàisảncủamìnhn

ổn.Khơngngờcơgáinitừtrướcđãchungtìnhvớingườicontraini.Hai

bên từng u thầm dấu vụng và quyết sống chết với nhau. Vì thế, tuy mẹ

nihếtsứckhundỗnhưngcơgáinhấtquyếtkhơngnghe.Thổlangkia

chờmãikhơngđược,toandùngmưuchiếmđoạt.Ngườivợgóacủathổlang

nọbènsaingườiđemtrâubòvàngbạcđếnbiếuvàđoanrằngthếnàocũng

tìmracáchbắtcongáimìnhvânglời.

Mộthơm,mụsaicongáinichănmộtđàntrâunămcon,dặntốivềbuộc

mỗiconvàomộtcọcchocẩnthận.Buổichiềuhơmấy,cơgáisaukhicho

trâuănno,đánhvề,thấychỗ"chòitrâu"đãcósẵnsáucọcbènbuộcmỗicon

vàomộtcọc,còncọcthứsáuthìvơtìnhbỏcỏlấplên,rồiđinghỉ.

Đếnsángmaingườimẹnigiảcáchrasốttrâu.Mụvờhỏicongáisaolại

đểmấtmộtcon.Cơgáingạcnhiên,cãilại.Nhưngmụmồmloamépgiảibắt

nàngphảiđềnmộtcontrâumất.Mụgọimọingườitới,bớiđốngcỏchohọ

thấycáicọcthứsáurồigiảcáchphânbua:-"Củatơisáutrâusáucộcrành

rànhrađấy.Chiềuhơmquanólàmmấtmộtcontrâurồicốýbỏcỏlấpcọc

đểkhỏiaithấy,giandốiđếnthếlàcùng".

Vìđãcóchủýnênmụcốlàmtocâuchuyệnvuvạ.Mụsaingườihầuđến

trìnhvớithổlangnọđểbắtcơgáiphảiđềntrâu.Cơgáisợhãikêukhóchết

lời,mongmẹnithươnghại.Mụlàmravẻdànxếpbảocơgáibánmình

chothổlangkiađểlấytrâuđền.

Biếtlàmắcphảimưuđộccủangườimẹni,cơgáibèngọingườiura

gốccâyởmérừngthanthở.Giữakhicặpbạntìnhđanggiọtngắngiọtdàithì

ngườimẹnisaungườihầuđánhđuổichàngtraivàcấmcửakhơngchovề.

Cơ gái vơ cùng đau khổ, ngửa mặt kêu trời rồi đâm đầu xuống suối tự tử.

Xác nàng trơi theo dòng nước đến một ghềnh đá vướng lại, và được mọigiốngchimnhặtláchephủ.

Từ đó xuất hiện một giống chim ăn đêm, ít ai được thấy hình dạng của

chúng.Chỉbiếtrằngchúngthườngđậutrêncànhcâycaonhấtrừng,cứbốn

tiếngmộtkêudóngdảtừtốiđếnsáng:"Nămtrâusáucọc!"..."Nămtrâusáu

cọc!"...

ĐồngbàothiểusốởViệt-bắccótruyệnChimkhảmkhắcdườngnhưcũnglà

mộtdịbảncủacáctruyệntrênnhưngđoạnkếtthìlạicóphầnnàogiốngvới

Sựtíchchimbóp-thì-bóp(xemKhảodịtruyệnSựtíchđáVọngphu,số32).

Mộtơngchúacóhaicơgáixinhđẹp.NàngHailàngườichấtpháchiềnlành,

mộthơmđichơirừngbịbáovồ,nhưngnhờcómộtchàngtraiconnhàdân

nghèotênlàLươngkịpthờixơngtớicứu.Anhgiếtchếtácthúvàđưanàng

về nhà. Ơng chúa thương hại anh áo quần tả tơi, máu me đầm đìa, bảo: "Màycứucontao,taosẽnimày".NhưngLươngchỉđượcđãinhưđầytớ.

Mặcdầuvậy,anhvànàngHaivẫnunhau.Khiơngchúabiếtchuyện,lập

tứcđuổianhđivàdọanếucòntơtưởngđếnnàngHaithìsẽgiếtchết.Mặt

khác hắn cấm cung cơ gái. Nhưng họ vẫn bí mật gặp nhau. Một hơm hai

người rủ nhau đi trốn, họ dựng chòi cao ở giữa rừng mà ở. Ơng chúa cho

qnđếnvâychòivàgiaohẹn:-"Xuốngngaysẽchochếttửtế".Haingười

khơngxuống.Tênbắnlêntuatủa.Lươngmuốnbắntrảlạinhưngbịngười

ungăncản.Línhtrèolên,Lươnggiơnỏnói:"Đứanàotrèolênsẽkhơng

đượcvềvớivợcon".NàngHailạingăncản.Cuốicùngtênbắnlênrátq,

Lươngchĩanỏvàngựcbắnchếtngườiu.Lươngcũngbịtênbắnlêngiết

chết.Chúabắtđàohaihốcáchxanhauđểchơn.Họhóathànhhaiconchim

trốngmái,thườngbanngàyđiăn,đếnchiềuthìlạcnhaunêngọinhaurarả,

khigặpnhauthìtrờivừasáng.Ngườitagọilàchimkhảmkhắc[3].

NguyễnVănNgọccókểmộttruyệnSựtíchchimbắt-cơ-trói-cột của đồngbàothiểusốHà-giangnhưsau:

Ởvùngnọcótụccứđếnngàyvàođámthìđêmđầutiênlàmộtbuổilễtắt

đènđuốc.Hễngườinambắtđượcngườinữnàothìtróivàocột.Đếnlúcđèn

đuốcbậtlênthìngườinamsẽcướingườinữấylàmvợ.Cólần,mộtngười

namcộtđượcmộtngườinữ,đếnkhiđènđuốcđỏlênthìhóarangườiấylà

cơruộtcủamình.Chàngtraixấuhổchếtđi,hóalàmchim,lnmồmkêu:

"Tróicơvàocột"[4].

ĐồngbàoCa-tucómộttruyệnSựtíchchimvuaquantróicột (tức là chim

bắtcơtróicộtởmiềnBắc)nhưngnộidungkháchẳncáctruyệnkểtrên:có

mộtanhdânnghèolàCaNgócđượcbàthầnchomộtchiếccóimàunhiệm,

hễ cầm lấy thổi thành tiếng "Vua quan trói cột", và làm cho người thổi có

phéptànghình.Nhờtiếngcòicủaanh,dânchúngnổidậyđánhgiếtquanvà

línhtớilàngthuthuế.Sauđóanhlạiđượcbàthầngảcongáivàchoviên

ngọc"đennhưsừngtrâu,nặngnhưhũnước,thơmnhưmítchín".Anhvàvợ

tìmđếncungvualàmchovuaquanvàlínhtrángbậntâmđitìmmít;trong

khiđódânchúngxơngtớicướpvũkhí,bắtvuaquantróivàocộtrồigiếtđi.

CaNgócsauđóchếthóathànhgiốngchim,lnmồmkêu:"Vuaquantrói

cột"[5].Chúngtơisợrằngtruyệnnàyítnhiềucũngđãbịhiệnđạihóa.[1].Cóngườicắtnghĩatiếngkêucủalồichimđólà“Bắc-quangBắc-mục”

hay“Hà-giangnướcđộc”nhưngkhơngkểthànhchuyện.

[2].TheoNguyễnBính.TruyệncổtíchViệt-nam.

[3].TheoThiênlơibịđòn(TruyệncổtíchViệt-nam).

[4].Sáchđãdẫn.

[5].TheoTruyệncổCa-tu,đãdẫn.NguyễnđổngChi

KhoTàngTruyệnCổTích

9.SỰTÍCHCHIMĐAĐANgàyxưacómộtembémồcơichatừhồicònnhỏ.Ngườimẹsaumộtthời

giantangchếcũngđilấychồng.Vìbàconthânthíchnộingoạikhơngcònai

nênnóphảitheomẹvềởvớibốghẻ.Bốghẻtínhrấtvũphu,coicảhaimẹ

connhưkẻănđứaở.Nhấtlàthằngbéchưabiếtlàmgìcả,nênhắnlạicàng

ghétdữ.Nhiềulúccóviệctráiý,hắnđánhthằngbéthâmtímcảmìnhmẩy.Nhà hắn cũng khơng có gì. Hắn thường sinh nhai bằng cách lên rừng đốn

củi.Ngườiđànbàvừavềvớihắnđượcmộtngàyđãphảigánhcủicủachồng

đibánởchợ.Khơngmay,nămđótrờilàmmấtmùa.Miếngănkiếmrấtchậtvật.Củirẻ

nhưbèo.Trướckiamộtgánhcủinisốnggiađìnhđượcmấyngàythìbây

giờkhơngđủniđượcmộtbữa.Thằngbéchưalàmđượcnghềngỗnggìcả,

trởnênmộtcáigaitrướcmắtbốghẻ.-Thằngbénàychỉănhạiđáinát.Chỉlàmchotakhókhănthêm.

Hắn bảo vợ thế và khun vợ đem con đi bán cho kẻ khác ni. Nhưngngườiđànbànhấtquyếtkhơngchịu.Thàlàcảhaimẹconcùngchếtchứbà

khơngđờinàochịulìacon.Ngườibốghẻbèncóýđịnhmuốngiếtchếtconriêngcủavợ.Mạngngười

lúcnàynhỏbằngcáitơcáitóc.Huốngchiđốivớihắn,hắnchẳngcoiragì.

Nạnđóicoichừngđangkéodàivàngàycàngdữdội.Mộtgánhcủilớnbây

giờkhơngđổinổimộtbátgạo.

Hơmđó,chờlúcvợđichợsớm,hắnđưathằngbélênrừng.Hắnrủ:

-Màycómuốntrèoổivàbắtbướmkhơng?Trênấythìthahồ.

Thằngbénghethếlấylàmthích,cốxinđitheochođược.

Cảnhrừngcónhiềucáilạlàmchothằngbélontonchạytheobốghẻkhơng

biếtmệt.Ngườiđànơngđưanóvàorừngsâu.Khiđếnchỗmấycâyổirừng,

hắnbảothằngbé:

-Ổiđấy.Vàcóbátcơmđây.Chốcnữataolạitìm.Thếrồihắnbỏmặcthằngbé,lẳnglặngluira,đếnmộtchỗkháckiếmcủi.

Nhưngbuổichiều,khibướcchânvàonhàhắnlấylàmngạcnhiênthấythằng

béđãvềtrướchắnrồi.Sốlàthằngbétrongkhiđangbơvơgiữarừngrậmthì

maymắngặpmộtbọnđiđàokhoaimàivềngang.Thếlàhọđưanóvề.Nhờ

cóbátcơm,nóvẫnđủsứcđiđượcđếnnhà.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SỰ TÍCH CHIM NĂM-TRÂU-SÁU-CỘT VÀ CHIM BẮT-CÔ-TRÓI-CỘT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×